9 listopada 2016 r. odbył się wykład dla studentów WSFiZ zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i obecnie realizowany jest na 125 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

Naszymi gośćmi były panie Justyna Borowska i Agnieszka Matyjak z I Oddziału ZUS-u w Warszawie, które poprowadziły wykład z tematu "Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka". Na spotkaniu dowiedzieliśmy się co składa się na ubezpieczenia społeczne, ile procent naszego wynagrodzenia stanowią składki przekazywane do ZUS-u, jak wyglądają ubezpieczenia dla przedsiębiorców, czym jest FUS i czy w ogóle warto być ubezpieczonym.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wykładów i do udziału w kolejnych edycjach programu.