Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 będzie trwała do 28 lutego 2018 r.

Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 będzie trwała do 5 listopada 2017 (na semestr letni) oraz do 31 marca 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA ZAGRANICZNE W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 

Do Komisji Rekrutacyjnej wpłynęło 4 zgłoszenia złożone przez studentów i studentki

WSFiZ, w tym:

  • z kierunku Zarządzania - 3 osoby
  • z kierunku Finanse i Rachunkowość - 1 osoba

Komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń zakwalifikowała 2 osoby do udziału w Programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 – SMS 

Spośród 4 kandydatów i kandydatek, 1 osoby nie spełniła kryteriów formalnych: kryterium formalne dostępu- wymagana średnia ocen minimum 4,0, znajomość języka mobilności na poziomie min. B2, 1 osoba zrezygnowała bez uzupełniani dokumentów rekrutacyjnych. Spośród kandydatów i kandydatek, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych i spełnili kryteria formalne komisja rekrutacyjna zakwalifikowała 2 osoby, do udziału w programie Erasmus+
z dofinansowaniem na jeden semestr studiów w uczelni zagranicznej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 20.

Dodatkowym kryterium premiującym jest rok studiów, na którym kandydat aktualnie studiuje (pierwszeństwo uzyskują osoby z wyższych roczników).

Informujemy również, iż osoby, które zostały zakwalifikowane są zobowiązane do dostarczenia podpisanego dokumentu „Learning Agreement Student Mobility for Studies” do dnia 30 stycznia 2018 r.

 

Wyniki rekrutacji:

 

Nr albumuIlość zdobytych punktówInformacja o zakwalifikowaniu
26472 20 Zakwalifikowany/a z dofinansowaniem
30806 19,9 Zakwalifikowany/a z  dofinansowaniem
29573 - Niezakwalifikowany/a ze względów formalnych
29993 - Niezakwalifikowany/a ze względów formalnych

 

WYNIKI REKRUTACJI NA PRAKRYKI ZAGRANICZNE
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + 2017/2018

 

Do Komisji Rekrutacyjnej wpłynęło 15 zgłoszeń złożonych przez studentów i studentki WSFiZ, w tym:

  • z kierunku Finanse i Rachunkowość - 2 osoby
  • z kierunku Zarządzanie - 13 osób

Komisja rekrutacyjna podjęła decyzje o zakwalifikowaniu:

  • w ramach listy podstawowej 5 Kandydatów
  • w ramach listy rezerwowej 8 Kandydatów

na zagraniczne praktyki w ramach Programu Erasmus+.

Spośród 15 kandydatów i kandydatek, 2 osoby nie spełniły kryteriów formalnych. Spośród kandydatów i kandydatek którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych i spełnili kryteria formalne komisja rekrutacyjna wyłoniła 13 osób,  do udziału w programie, 5 osób zakwalifikowano w ramach listy podstawowej, 8 osób w ramach listy rezerwowej.

W ramach listy rezerwowej zakwalifikowano również kandydatów, którzy skorzystali już w przeszłości z dofinansowania w ramach programu Erasmus. Zgodnie z uczelnianymi zasadami organizacji wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają osoby, które kandydują po raz pierwszy.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 25.

Informujemy, iż w momencie rezygnacji z udziału w programie ERASMUS+ studenta/studentki z listy podstawowej bądź nie dostarczenia w terminie dokumentu „Learning Agreement for Traineeships” na zwolnione miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Informujemy również, iż osoby, które zostały zakwalifikowane na listę podstawową
są zobowiązane do dostarczenia podpisanego dokumentu „Learning Agreement for Traineeships” do dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Wyniki rekrutacji:

Zakwalifikowani w ramach listy podstawowej

32397

25 zakwalifikowany
32295 25 zakwalifikowany
32399 25 zakwalifikowany
32401 25 zakwalifikowany
32357 25 zakwalifikowany

 

Zakwalifikowani w ramach listy rezerwowej

30802 21 zakwalifikowany - lista rezerwowa
30574 19 zakwalifikowany - lista rezerwowa
30801 18 zakwalifikowany - lista rezerwowa
29346 18 zakwalifikowany - lista rezerwowa
28959 16 zakwalifikowany - lista rezerwowa
30743 15 zakwalifikowany - lista rezerwowa
32186 14 zakwalifikowany - lista rezerwowa

24605

14 zakwalifikowany - lista rezerwowa


Studenci i studentki zakwalifikowani/e do uczestnictwa w programie będą nie tylko mieli możliwość odbycia 3 miesięcznych praktyk w jednym z 33 krajów uczestniczących w programie Erasmus (28 krajów Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Turcja), ale również otrzymają stypendium ze środków programu Erasmus+. Warunkiem otrzymania stypendium oraz wyjazdu na praktykę zagraniczną jest podpisanie umowy z uczelnią macierzystą oraz instytucją przyjmującą.