Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27 maja 2020 roku biura jednostek administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wznawiają działalność w zakresie stacjonarnej obsługi interesantów. Nie mniej jednak z uwagi na obowiązujący stan epidemii oraz zgodnie z wszelkimi zaleceniami dotyczącymi prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19 rekomendujemy dalsze korzystanie z możliwości załatwienia wszelkich spraw drogą telefoniczną lub e-mailową. Uczelnia wprowadziła szereg udogodnień i procedur pozwalających załatwić większość spraw w trybie zdalnym bez konieczności pojawiania się w siedzibie uczelni.

W przypadku konieczności załatwienia danej sprawy osobiście należy obowiązkowo skontaktować się telefonicznie z jednostką odpowiedzialną za daną sprawę celem ustalenia terminu wizyty. Numery telefonów podane są poniżej  

W budynku uczelni obowiązują także zasady reżimu sanitarnego: 

 • po wejściu do budynku należy dokładnie zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki, następnie należy wpisać się do ewidencji interesariuszy zewnętrznych dostępnej  
  w recepcji głównej kampusu na parterze; 

 • pracownik recepcji ma prawo prosić o podanie informacji dotyczących celu wizyty na terenie uczelni; 

 • na terenie budynku każdy interesariusz zewnętrzny zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust; 

 • z jednej windy jednocześnie korzystać mogą maksymalnie dwie osoby, przy czym zwraca się uwagę, aby stały one od siebie w maksymalnie dalekiej odległości 

 • interesariusz zewnętrzny może poruszać się wyłącznie po wyznaczonych piętrach, tj. parter oraz piętro 6; 

 • przed wejściem do biura danej jednostki administracyjnej należy ponownie zdezynfekować dłonie 

 • do biura danej jednostki administracyjnej można wejść tylko na wyraźne zaproszenie przez pracownika; 

 • w Biurze Obsługi Studenta jednocześnie mogą być obsługiwane maksymalnie trzy osoby; 

 • odbiór legitymacji studenckich możliwy będzie w specjalnie przygotowanym stanowisku w Bibliotece AEH (parter) 

 

Przypominamy także, iż zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 19 maja 2020 roku w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie, doktoranckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Jednocześnie informujemy, że wznowienie działalności w zakresie stacjonarnej obsługi studentów nie oznacza zakończenia okresu ograniczonego funkcjonowania uczelni. 

Poniżej przekazujemy Państwu dane kontaktowe do poszczególnych biur jednostek administracyjnych. Zaznaczamy, iż przed wizytą w siedzibie uczelni należy skontaktować się z właściwą dla danej sprawy jednostką celem ustalenia terminu załatwienia sprawy: 

Biuro Rektora 
tel. 22 536 54 11 

Biuro Obsługi Studenta 
tel. 22 536 54 21  

Kasa/Dział Dokumentacji  
tel. 22 536 54 38 

Dział Rekrutacji 
tel. +48 736 150 285 

Dział Windykacyjny 
tel. 22 536 54 47 (w godz. 13:00-15:00) 

Księgowość 
tel. 22 536 54 70 

Kwestura 
tel. 22 536 54 06 

Dział Projektów Europejskich 
„Vizja przyszłości” tel. 603 346 785 e-mail: vizjaprzyszlosci@vizja.pl 

„Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów  
i Zarządzania w Warszawie” e-mail: uczelniablizejbiznesu@vizja.pl 

„Akademia Demokracji” e-mil: mlodylider@vizja.pl 

Biuro Programu Erasmus 
  e-mail: erasmus@vizjapl 

Kolegium Kształcenia Podyplomowego 

Tel. 22 536 54 18 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

tel. 22 536 54 17 

Projekt: „Uczelnia na medal” tel. 603 870 006 

Prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad reżimu sanitarnego obowiązujących na terenie kampusu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Informujemy, iż Uczelnia zastrzega sobie prawo do poproszenia danej osoby o opuszczenie budynku w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Celem wszystkich wprowadzonych przez nas obostrzeń jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie budynku – zarówno studentom, jak i pracownikom i pozostałym interesariuszom zewnętrznym.