Akademia Młodych Dyplomatów jest prowadzona przez Europejską Akademię Dyplomacji. Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 trwa do: I tura: 31 maja 2016r. II tura: 31 lipca 2016r.

Akademia Młodych Dyplomatów to pierwszy w Polsce program dyplomatyczny, od 13 lat przygotowujący studentów, absolwentów oraz młodych specjalistów do pracy w polskiej służbie zagranicznej i cywilnej, instytucjach europejskich oraz organizacjach międzynarodowych.

AMD to:

  • Osiem 3-dniowych zjazdów, w tym sesja wyjazdowa oraz sesja warsztatowa
  • Spotkanie z wybitnymi postaciami dyplomacji polityki i nauki
  • Praktyczne warsztaty m.in. z protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre'u, wystąpień publicznych, negocjacji, brandingu narodowego, przywódźtwa, pracy z mediami, policy advising
  • 3 specjalizacje do wyboru: International Organizations (ang.), International Security (ang.) oraz Służba Zagraniczna
  • Wizyty studyjne w ambasadach, instytucjach administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych
  • Wyspecjalizowane biuro karier, oferty praktyk i staży w ambasadach

 

Więcej informacji pod adresem: www.diplomats.pl