Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wraz z Wydziałem Prawa i Administracji naszej uczelni oraz Instytutem Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zapraszają na konferencję poświęconą zadaniom samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska.

Organizatorzy spotkania za główny cel obrali sobie przedstawienie problemu z punktu widzenia teorii i praktyki funkcjonowania władzy lokalnej. Poza Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim konferencję otwierał będzie m.in. prof. dr hab. Marian Kallas, dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSFiZ w Warszawie. Naszą uczelnię będzie również reprezentowała dr Elżbieta Mreńca, której prelekcja zostanie poświęcona działalności uchwałodawczej sejmików województw w zakresie ochrony powietrza. Pełen program wystąpień można znaleźć pod tym adresem.

Zainteresowanych wykładami zapraszamy 8 stycznia 2018 r. do Gmachu Senatu RP (s. 217).
Prosimy również o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa kstap@senat.gov.pl do 3 stycznia 2018 r.

Załączniki: