Szanowni Państwo! Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną chcielibyśmy przedstawić Państwu informacje dotyczące organizacji zajęć w zbliżającym się semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Władze Uczelni dokonują wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie zarówno pracownikom uczelni, jak i studentom. Poniżej udostępniamy Państwu Komunikat Rektora, w którym Jego Magnificencja dr Konrad Janowski szczegółowo omówił zasady organizacji zajęć.

 

KOMUNIKAT REKTORA

AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE

z dnia 1 września 2020 r.

 

w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w  semestrze zimowym r. akad. 2020/2021

 

 

 

Na podstawie § 12 ust. 4 pkt 21 statutu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ustalam następujące zasady organizacji roku akademickiego 2020/2021 w semestrze zimowym.

 

 

I.                   FORMA ZAJĘĆ

 

1.      Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie mieszanej według następujących zasad:

 

a.       wykłady – zdalnie;

 

b.      ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, seminaria, konwersatoria – zdalnie lub na terenie kampusu uczelni z jednoczesną transmisją w trybie on-line.

 

 

 

2.      Studenci, którzy nie będą mogli uczestniczyć w części lub całości zajęć prowadzonych na terenie kampusu uczelni, mają możliwość dołączyć do zajęć synchronicznie w trybie on-line lub asynchronicznie korzystając z materiałów zamieszczonych na platformie MS Teams lub w Extranecie.

 

Wszystkie zajęcia będą nagrywane i udostępniane na platformie MS Teams lub w Extranecie.

 

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie  z wykorzystaniem własnych zasobów technicznych lub znajdujących się na terenie kampusu uczelni.

 

 II.                DNI ZAJĘĆ

 

 

1.      Zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych rozpoczną się 14 października 2020 r., a dla studiów niestacjonarnych 24 października 2020 r.

 

2.      Dni zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

 

 

STUDIA STACJONARNE

 

 

październik

listopad

grudzień

styczeń 2021

 

poniedziałek

19, 26

        9, 16, 23, 30

   7, 14, 21

11

 
 

wtorek

20, 27

       3, 10, 17, 24

         1, 8, 15

12

 
 

środa

    14, 21, 28

        4,    18, 25

         2, 9, 16

13

 
 

czwartek

     15, 22

       5, 12, 19, 26

         3, 10, 17

14

 
 

piątek

     16, 23

       6, 13, 20, 27

         4, 11, 18

15

 
 

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

październik

listopad

grudzień

styczeń 2021

 

piątek

zgodnie z harmonogramem zajęć właściwym dla danej grupy

 
 

sobota

24

7, 21

5, 19

9, 16, 23

 
 

niedziela

25

8, 22

6, 20

10, 17, 24

 
 

 

 Harmonogramy zajęć zostaną opublikowane w Extranecie w dniu 30 września 2020 r.

 

III.             ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19

 

 

1.      Zajęcia dydaktyczne prowadzone na terenie kampusu Uczelni, będą realizowane z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

 

2.      Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną, w trakcie trwania semestru mogą nastąpić zmiany dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021, które będą na bieżąco przekazywane odrębnymi komunikatami.

 

 

 

                                                     REKTOR

 

                                                                                                                                   /-/  dr Konrad Janowski