Jeżeli na bieżąco śledzicie ostatnie wydarzenia polityczne w naszym kraju, a tematyka sądownictwa i praworządności pozostaje w zakresie Waszych zainteresowań, zapewne zadajecie sobie pytania o aktywizm i postawę etyczną sędziów.

Obserwując postępowania i orzeczenia sędziowskie, poddajecie je ocenie a może nawet konstruktywnej krytyce.
Czy zastanawialiście się w jakim zakresie, uchybienie godności urzędu sędziego może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej? Jeśli tak, zapraszamy na spotkanie z dr. Michałem Laskowskim, Sędzią Sądu Najwyższego, który przybliży wam tematykę etyki zawodu sędziego w oparciu o swoją publikację – „Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej".
Spotkanie odbędzie się 19 maja o godzinie 15:30 i stanowić będzie cykl wydarzeń w ramach Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Ochrony Własności Intelektualnego, prowadzonego przez prof. Jacka Sobczaka.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu poprzez kliknięcie w poniższy link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM2ZjM1ZWUtMzZiZC00OGVmLWJmNjEtNzY0ZWE3MGY4N2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fe7a824-f641-487b-a3bc-dcdb7ad5df5f%22%2c%22Oid%22%3a%22eb5bc123-c8f4-44fa-8479-802c3a4a7098%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d