Drodzy Studenci! W związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz związanymi z nim obostrzeniami Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wydał zarządzenia regulujące zasady zaliczeń oraz przeprowadzania egzaminów w semestrze letnim 2019/2020 z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z sugestią Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby przeprowadzić obrony prac dyplomowych w sposób umożliwiający ukończenie studiów w terminie Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie wydał Zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie online. Obrony prac dyplomowych odbywać się będą przy użyciu platformy Microsoft Teams w formie wideokonferencji. Studenci dostaną dyplomy i suplementy bez wzmianki o tym, że obrona odbyła się online.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zaliczenia odbędą się w trybie zdalnym w terminach zgodnych z wcześniej ustalonym terminarzem semestru letniego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów wykładowcy do 24 maja 2020 r. przedstawią formę zdalnego zaliczenia przedmiotu zaakceptowaną przez Dziekana.

Szczegółowe informacje oraz wytyczne znajdują się w treści zarządzeń. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.