prof. AEH dr hab. Zenon Biniek

ORCID: 0000-0003-0289-598X
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Informatyczne systemy zarządzania, Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Informatyka w administracji, Informatyka w zarządzaniu, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1988-09-19 Doktor habilitowany Wyższa Szkoła Komunikacji w Dreźnie Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Artykuły

 • Zenon Biniek, Dariusz Szarmach, Technologie informatyczne w kontrolingu kosztów w ochronie zdrowia, "Informatyka Ekonomiczna" 2013, nr. 4, 24-43;
 • Zenon Biniek, Wybrane problemy logistyczno-informatyczne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2013, nr. 29, 51-61;
 • Zenon Biniek, Marlena Grelewska, Korzystanie z e-usług w urzędach administracji publicznej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2012, nr. 24, 23-42;
 • Rafal Maison, Daryl J. Steen, Maciej Zakrzewicz, Zenon Biniek, Monitoring high performance data streams in vertical markets: Theory and applications in public safety and healthcare, "Bell Labs Technical Journal" 2011, vol. 16, nr. 3, 163-179;
 • Zenon Biniek, Wybrane uwarunkowania informatyzacji urzędów administracji publicznej, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 1, 207-222;
 • Zenon Biniek, Kazimierz Waćkowski, Michał Żebrowski, Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach branży informatycznej (przykład podejścia do polskiego rynku IT), "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2010, vol. 4, nr. 3, 77-89;
 • Zenon Biniek, Konceptualne modelowanie struktur baz MOLAP dla e-biznesu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica" 2009, nr. 24, 53-63;
 • Zenon Biniek, Ekonomiczno-informatyczne aspekty e-biznesu, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2007, vol. 1, nr. 1, 109-120;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Zenon Biniek, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;
 • Zenon Biniek, Jacek M. Chmielewski, Kazimierz Waćkowski, Techniki organizatorskie w zarządzaniu projektami informatycznymi, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2018;
 • Zenon Biniek, Wybrane elementy zarządzania projektami informatycznymi, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Zenon Biniek, Informatyka w zarządzaniu (wybrane zagadnienia), Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Zenon Biniek, Hanna Biniek, Kazimierz Waćkowski, Designing a functional planning of the west management system in Poland (w:) Perspektywy rozwoju podejścia projektowego. Szanse i ograniczenia, red. Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
 • Zenon Biniek, Kazimierz Waćkowski, Zastosowanie teorii użyteczności do analizy ryzyka projektów informatycznych (w:) Современные проблемы прикладной информатики, red. И. А. Брусакова, И. Л. Андреевский, Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-Экономический Университет, 2012;
 • Zenon Biniek, Komputerowe modelowanie procesów biznesowych (w:) Zintegrowany System Wspomagania Decyzji, red. Zenon Biniek, Kazimierz Waćkowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Zenon Biniek, Dariusz Szarmach, Informatyczne wspomaganie budżetowania i kontrolingu kosztów w służbie zdrowia (w:) Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych, red. Marek Cieciura, Wiktor Olchowik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Zenon Biniek, Organizacyjno-funkcjonalne aspekty e-biznesu (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;

Redakcje prac zbiorowych

 • Zintegrowany System Wspomagania Decyzji, red. Zenon Biniek, Kazimierz Waćkowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;