Konferencja przyjmuje odmitologizowanie finansowych systemów motywacyjnych i tzw. premii motywacyjnych, wyjaśnienie, dlaczego techniki motywowania "kijem i marchewką" wywierają skutek przeciwny do założonego.

  • Idea i cel:

Z dumą informujemy, że w dniu 12 października odbędzie się konferencja organizowana we współpracy: Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Stowarzyszenia Pracodawców LEWIATAN oraz PricewwaterhouseCoopers.

Za swoje zadanie I Konferencja przyjmuje odmitologizowanie finansowych systemów motywacyjnych i tzw. premii motywacyjnych, wyjaśnienie, dlaczego techniki motywowania "kijem i marchewką" wywierają skutek przeciwny do założonego. Jej celem jest ukazanie jednocześnie bardziej skutecznego systemu motywacji pracowników, tworzącego wewnętrzną samokontrolę indywidualną i zespołową w firmie. W ostatnich latach firmy i korporacje w Polsce i na świecie wprowadzają nowy paradygmat motywowania pracowników. Określają ważne dla siebie wartości, tworzą zgodną z nimi misję i wizję firmy starając się uruchomić motywację do pracy podobną do tej, jaką kierują się wolontariusze.

Konferencja ma następujące cele:

  • Ukazanie praw powstawania anomii i etosu pracowniczego, zasad jakimi rządzi się godnościowa motywacja pracownicza i przewagi takiej strategii motywacyjnej nad materialnym motywowaniem pracowników.
  • Odpowiedź na pytanie, co robić, jak wprowadzać w firmie nowy paradygmat godnościowej motywacji pracowniczej? Warsztaty Konferencji są prezentacją technologii szkoleniowych, które uczą menadżerów jak ponownie można wiązać pracę z poczuciem własnej godności pracownika, zastępować tradycyjną kontrolę samokontrolą pracowników i uruchamiać we własnym zespole motywację do pracy podobną do tej, którą kierują się wolontariusze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji:
www.systemy-motywacyjne.vizja.pl