Do udziału w projekcie zapraszamy studentów i studentki uczelni WSTI, WSFIZ oraz innych mazowieckich uczelni zainteresowanych tematyką innowacyjnej przedsiębiorczości. W szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne, dla których zapewnione zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie.

Celem projektu jest promocja innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów uczelni WSTI, WSFIZ oraz innych uczelni z terenu woj. mazowieckiego.

W programie nowego projektu zawierają się szkolenia wyjazdowe-trening innowacyjności i twórczego myślenia, warsztaty i doradztwo z zakresu m.in.: zakładania i prowadzenia innowacyjnej firmy typu spin off/out, tworzenia biznes planu, zarządzania finansami, marketingu, prowadzenia innowacyjnej działalności w Internecie. Dodatkowo możliwość uczestnictwa w certyfikowanym kursie -Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2.

Ponadto zorganizowane zostaną panele tematyczne z udziałem przedsiębiorców oraz zajęcia z business english. Na koniec projektu opracowana zostanie publikacja-zbiór dobrych praktyk na temat innowacyjnej przedsiębiorczości oraz zorganizowana konferencja podsumowująca akademicką przedsiębiorczość.

Do udziału w projekcie zapraszamy studentów i studentki uczelni WSTI, WSFIZ oraz innych mazowieckich uczelni zainteresowanych tematyką innowacyjnej przedsiębiorczości. W szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne, dla których zapewnione zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie.

Projekt realizowany będzie od 02.08.2012. Więcej informacji o projekcie dostępnych będzie od sierpnia 2012 na stronie internetowej DPE.

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie projektu: www.kreatywnyprzedsiebiorca.vizja.pl