Głównym celem projektu "Zostań w Polsce - swoim szefem!" było przygotowanie uczestników/czki projektu do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy.

"Zostań w Polsce - swoim szefem!" został zakończony.

Wspólnie założyliśmy w Warszawie 23 nowe firmy!!!!

Ze szkoleń i doradztwa w I etapie skorzystało 31 Uczestniczek i Uczestników, a 23 z nich dostało dofinansowanie na najbardziej interesujące pomysły biznesowe i w chwili obecnej kontynuuje udział w II etapie projektu, którego częścią jest program szkoleniowo-doradczy.

Projekt "Zostań w Polsce-swoim szefem!" realizowany był przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.zostanszefem.vizja.pl