Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł zwrócił się do rektorów szkół wyższych z apelem o zaangażowanie studentów we wsparcie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Studenci, którzy zaangażują się w wolontariat będą mieli zaliczone praktyki przez naszą uczelnię.

Kontakt w sprawie praktyk: praktyki@vizja.pl