РеєстраціяВідвідайте насВибери навчання для себе
Відвідайте насВибери навчання для себе
 

Економіка

Тип:
навчання першого ступеня
Напрям навчання:
Тривалість навчання:
3 роки (6 семестрів)
Форма навчання:
заочна | стаціонарна
Тепер також доступна онлайн
Отриманий ступінь:
бакалавр
Мова:
польська | англійська
https://vizja.pl/ua/specjalizacja/ekonomia/|https://vizja.pl/en|ekonomia
польськаанглійська

Чому варто вибрати цей напрямок?

В епоху зростаючої глобалізації та безперервного економічного розвитку ступінь з економіки дасть тобі впевнені та різнобічні кар’єрні перспективи. Тебе захоплюють національні та місцеві ринкові механізми? Ти цікавишся фінансами, статистикою, економікою промисловості або бізнесу? Отримавши ступінь бакалавра економіки в Економіко-Гуманітарному Університеті у Варшаві, ти навчишся мислити як економіст, професійно аналізувати та управляти процесами в цій галузі. Ти зможеш робити якісний та кількісний аналіз, вирішувати складні економічні проблеми, приймати економічні рішення та прогнозувати їх наслідки. Ми озброїмо тебе широкими теоретичними знаннями та практичними інструментами, які ти, безсумнівно, будеш використовувати у своїй майбутній кар’єрі.

Під час навчання на економічному факультеті ЕГУ (AEH) ти вивчатимеш загальну економіку, включаючи мікроекономіку, яка займається функціонуванням окремих елементів економіки (складових економічної системи), та макроекономіку, яка вивчає економічні процеси з цілісної точки зору. Ти також вивчиш основи суміжних суспільних наук, таких як економічне право, соціологія та соціально-економічна географія. Важливо, що у нас ти розвинеш навички майбутнього економіста, які базуються на математичному аналізі та статистиці, економетриці, управлінні базами даних або ІТ-інструментах. На останньому курсі навчання ти вибереш профіль, який зможеш продовжити на другому рівні навчання – див: Прикладна економіка та Кількісні методи в економіці.

Економіка (бакалаврат) - що нас відрізняє?

 • Ми зосереджуємося на тому, щоб дати тобі сучасну практику економіста, яку ти зможеш використати у своїй майбутній кар’єрі.
 • Ти навчишся працювати за методом проектів – ключовій навичці для твоєї майбутньої професії.
 • Замість того, щоб копітко писати бакалаврську роботу, ти будеш реалізовувати цікавий соціальний проект у сфері економіки.
 • Вивчиш основи програмування, економічної інформатики або експериментальної економіки.
 • Ти отримаєш знання від чудових професіоналів – практиків у галузі економіки та суміжних наук.
 • З нами ти навчатимешся в міжнародному середовищі! (високе місце в рейтингу “Perspektywy” в категорії “Інтернаціоналізація”)

Економіка - Що ти можеш робити після закінчення навчання?

Як випускник економічного факультету Економіко-Гуманітарного Університету, ти отримаєш знання та навички, які зможеш використати на посадах, що пропонують:  

 • компанії та корпорації, що займаються внутрішньою та зовнішньою торгівлею, а також фінансові, контролінгові або маркетингові відділи в компаніях різного типу та розміру
 • банки та фінансові установи, лізингові, аудиторські, консалтингові та бухгалтерські компанії
 • центри та установи, що займаються оцінкою економічних ризиків, економічним прогнозуванням, аналізом ринку або економікою державного сектора.

Вивчення економіки в ЕГУ (AEH) дозволить тобі розвивати кар’єру на різних посадах, від спеціаліста до керівника, а також керувати власним бізнесом або консультувати (наприклад, в управлінні економічними ризиками, інвестиційному аналізі або веденні переговорів щодо комерційних контрактів). А можливо, ти працюватимеш в ЗМІ в якості економічного коментатора або журналіста? Цей курс відкриває багато дверей для розвитку – переконайся!

 

Ця програма для тебе, якщо:

Ти цікавишся суспільними науками та процесами, що регулюють економіку і торгівлю.
Ти вважаєш, що математика - це королева наук, і тобі не складно мати справу зі світом чисел і даних.
Ти педантична, добре організована людина, швидко приймаєш рішення і маєш природні аналітичні здібності.

Програма і структура навчання

Начання І ступеня
(БАКАЛАВР)

Тривалість
3 роки (6 семестрів)
Складається з
180 кредитів ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
Закінчується отриманням професійного
бакалавра

Програма підготовки бакалаврів економіки спрямована на надання студентам спеціальних знань з економіки та суміжних наук, а також на розвиток практичних навичок, необхідних для майбутнього економіста. Програма також пропонує унікальні предмети за вибором в рамках двох окремих модулів спеціальності.

1 рік навчання

												

На першому році навчання переважають загальні предмети з суспільних наук, які необхідні для розуміння детальних знань з економіки. На лекціях та практичних заняттях студенти також вивчають перші ключові аспекти спеціальності.

І СЕМЕСТР
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА 0 Л 8/8
Академічні навички 2 Л 15/8
Вступ до філософії / Антропологія (на вибір) 5 Л 30/16
Вступ до психології / Основи соціальної комунікації (на вибір) 5 Л 30/24
Вступ до вивчення держави і права 5 Л 30/24
Економічна історія 3 K 30/16
Основи економіки 5 Л 30/24
Теорія організації та управління 5 Л 30/24
II СЕМЕСТР
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Іноземна мова 2 Л 30/16
Спортивні та оздоровчі заняття 0 С 30/0
Методологія досліджень у соціальних науках 4 Л 24/24
Основи соціології 3 Л 30/16
Основи бухгалтерського обліку 4 Л 30/24
Основи приватних та державних фінансів 4 Л 30/24
Математика (I) 5 Л, С 60/32
Описова статистика 4 Л, С 60/32
Економіка спільного користування/Соціальна економіка (на вибір) 4 K 30/16

Л – лекції; С – семінари; W – workshop; K – конверсаторії; ЛАБ – лабораторії; ПР – практика

2 рік навчання

												

На другому році навчання студенти економічного факультету поглиблюють свої знання в подальших спеціалізованих предметах, наприклад, мікроекономіці, макроекономіці або економічній інформатиці. Вони також беруть участь у лабораторних та розмовних заняттях, набуваючи навичок майбутнього фахівця з економіки.

III СЕМЕСТР
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Іноземна мова 2 Л 30/16
Спортивні та оздоровчі заняття 0 С 30/0
Економічна географія 4 K 30/16
Бізнес-інформатика 4 лаб 30/16
Математика (ІІ) 5 Л, С 60/32
Мікроекономіка (I) 5 Л, С 60/40
Макроекономіка (I) 5 Л, С 60/40
Основи програмування 5 Л, лаб 75/40
IV СЕМЕСТР
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Іноземна мова 2 Л 30/16
Економічна та соціальна політика 3 K 30/16
Мікроекономіка (II) 5 Л, С 60/40
Макроекономіка (II) 5 Л, С 60/40
Статистичні методи 4 Л, С 60/40
Методи візуалізації даних / Інструменти бізнес-аналітики (на вибір) 4 Л, Лаб 45/16
Історія економічної думки 3 K 30/16
Економетрика 4 Л, Лаб 60/40

Л – лекції; С – семінари; W – workshop; K – конверсаторії; ЛАБ – лабораторії; ПР – практика

3 рік навчання

												

На третьому році навчання студенти виконують курсову роботу за обраним модулем спеціальності:

Прикладна економіка” (з акцентом на вміння впроваджувати принципи економіки в соціальне, економічне та політичне життя) або “Кількісні методи в економіці” (з акцентом на вміння використовувати дослідницькі методи та інструменти для опису та прогнозування економічних явищ і процесів) або “Глобальна економіка” (фокусується на здатності розуміти та впроваджувати економічні та бізнес-практики в глобальному масштабі).

Це також час для підготовки соціального проекту, який на бакалаврському курсі економіки замінює обов’язок написання традиційної бакалаврської роботи.

 

Семестр V
Прикладна економіка
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Іноземна мова 2 Л 30/16
Лабораторія експериментальної економіки 3 Лаб 45/24
Мікроеконометрія 4 Л, Лаб 60/32
Демографія 3 K 30/16
Моделі математичної економіки 3 Л 30/16
Економічний аналіз права 4 Л, С 60/32
Поведінкова економіка 3 Л 30/16
Економіка державного сектору 3 Л 30/16
Методологія підготовки проекту 3 K 30/16
Кількісні методи в економіці
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Іноземна мова 2 Л 30/16
Лабораторія експериментальної економіки 3 Лаб 45/24
Мікроеконометрія 4 Л, лаб 60/32
Управління базами даних 3 лаб 30/16
Підтримка прийняття рішень 3 Л 30/16
Штучний інтелект і машинне навчання 4 Л, лаб 60/32
Детерміновані моделі операційного дослідження 3 Л, лаб 30/16
Імовірнісні моделі операційних досліджень 3 Л, лаб 30/16
Методологія підготовки проекту 3 K 30/16
Глобальна економіка
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
ІНОЗЕМНА МОВА 2 Л 30/16
ЛАБОРАТОРІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 3 ЛАБ 45/24
МІКРОЕКОНОМЕТРІЯ 4 Л, ЛАБ 60/32
СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ 3 К 30/16
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІК 3 Л 30/16
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 4 Л, С 60/32
ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК 3 Л, ЛАБ 30/16
ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА РИНКИ 3 Л 30/16
МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТУ 3 К 30/16

Л – лекції; С – семінари; W – workshop; K – конверсаторії; ЛАБ – лабораторії; ПР – практика

Семестр VI
Прикладна економіка
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Економетрика часових рядів та прогнозування 3 Л, лаб 60/32
Вступ до теорії ігор 3 K 30/16
Економічне зростання - теорія і практика 3 Л 30/16
Економіка промисловості 3 Л 30/16
Аграрна економіка 3 Л 30/16
Економіка праці 3 Л 30/16
Соціальний проект та підготовка до дипломного іспиту 4 K 30/16
Кількісні методи в економіці
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Економетрика часових рядів та прогнозування 3 Л, Лаб 60/32
Вступ до теорії ігор 3 K 30/16
Вступ до актуарної статистики 3 Л, Лаб 30/16
Моделі соціального вибору 3 Л 30/16
Економетрика високочастотних даних 3 Л, Лаб 30/16
Панельна економетрика 4 Л, Лаб 30/16
Соціальний проект та підготовка до дипломного іспиту 4 K 30/16
Глобальна економіка
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
ЕКОНОМЕТРИКА ЧАСОВИХ РЯДІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 3 Л, ЛАБ 60/32
ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ІГОР 3 К 30/16
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 3 Л, ЛАБ 30/16
АНАЛІЗ РИНКУ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 3 К 30/16
ТОВАРНІ РИНКИ 3 Л, ЛАБ 30/16
СВІТОВІ ФІНАНСОВІ РИНКИ 3 Л, ЛАБ 30/16
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ТА ПІДГОТОВКА ДО ДИПЛОМНОГО ІСПИТУ 4 К 30/16

Л – лекції; С – семінари; W – workshop; K – конверсаторії; ЛАБ – лабораторії; ПР – практика

Вартість навчання

Стабільна вартість навчання - еластичні оплати

Вибираючи навчання в ЕГУ, ти отримуєш упевненість в тому, що оплата за навчання не зміниться протягом усього періоду навчання. Ти можеш оплачувати навчання однією платіжкою за весь рік або розділити оплату по семестрах в 10 або 12 платіжках. Завдяки цьому ти можеш вирішити як ти хочеш планувати свої витрати на навчання.

Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => стаціонарна
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 5900
          [per_semester] => 3200
          [per_10] => 650
          [per_12] => 545
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [title] => заочна
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 5700
          [per_semester] => 3100
          [per_10] => 630
          [per_12] => 529
        )

    )

)

Оплати (навчальний рік 2023/2024)

Форма навчанняСЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА
стаціонарна3200 PLN
заочна3100 PLN
РІЧНА ОПЛАТА
Найвигідніше
5900 PLN
5700 PLN
Найвигідніше оплачувати одразу за рік -500 PLN

Стипендія - це простіше, ніж ти думаєш

Навчаючись в ЕГУ, ти можеш скористатись різноманітними пропозиціями матеріальної підтримки з коштів державного бюджету і європейських фондів, а також спеціальними знижками в рамках програми знижок ЕГУ.

Більшість заявок на отримання стипендії можна подати швидко і просто через свій онлайн-аккаунт.

Стипендія

Стипендію може отримати кожен студент, який має середній бал не менше 4,5 за актуальний навчальний рік.

У 2022/2023 навчальному році Економіко-гуманітарний університет у Варшаві присудив 350 стипендії ректора на суму від 525 злотих на місяць до 1025 злотих на місяць, залежно від середнього рівня чи досягнень. За високі спортивні, мистецькі та наукові досягнення Комітет з надання стипендій присуджує стипендії у розмірі 600 злотих на місяць.

Детальна інформація про можливість подати заявку на стипендію ректора доступна у студентській системі MojeAEH.

Спортивна стипендія

Спортивна стипендія може бути присуджена студенту, який перевершує спортивні досягнення в змаганнях принаймні на національному рівні. Крім того, ми охоче залучаємо наших університетських спортсменів до додаткових програм підтримки, таких як Національне академічне представництво.

Молоді спортсмени можуть розраховувати на фінансову підтримку в розмірі 600 злотих на місяць.

Детальна інформація про можливість подати заявку на отримання спортивної стипендії доступна у студентській системі MojeAEH.

Стипендія для людей з обмеженими можливостями

Стипендію для людей з обмеженими можливостями може отримати студент, який має свідоцтво про інвалідність, свідоцтво про ступінь інвалідності, посвідчення лікаря, що засвідчує ZUS, посвідчення групи інвалідності або свідоцтво про постійну або тривалу непрацездатність.

У 2022/2023 навчальному році, залежно від ступеня втрати працездатності, було призначено 150 стипендій для людей з обмеженими можливостями від 1275 злотих на місяць до 1575 злотих на місяць.

Детальна інформація про можливість подати заявку на стипендію для людей з обмеженими можливостями доступна у студентській системі MojeAEH.

Допомога

Допомога є формою екстреної фінансової допомоги. Будь-який студент, який тимчасово опинився у важкій життєвій ситуації, що виникла внаслідок випадкових подій, не залежних від студента, може подати заявку на неї.

Надбавка може надаватися двічі протягом одного навчального року, але надбавка не надається двічі за одну і ту ж випадкову подію. Складні життєві ситуації, спричинені пандемією COVID-19, є винятком.

У 2021 році ми надали 40 надбавки на загальну суму 197 200,00 злотих. Надбавки, залежно від ситуації студента, виплачувались у розмірі від 3000 до 5000 злотих за раз.
Детальна інформація про можливість подати заявку на допомогу доступна в студентській системі MojeAEH.

Це те, що робить нас різними

2022/2023 навчальний рік
355 Ректорські стипендії
179 соціальних стипендій
181 стипендій для людей з обмеженими можливостями

В 2019/2020 році ми витратили на стипендії 1 890 289,35 злотих
В 2020/2021 році ми витратили на стипендії 2 911 662,50 злотих
В 2021/2022 році ми витратили на стипендії 4 158 177,00 злотих
В 2022/2023 році ми витратили на стипендії 7 829 950,00 злотих

Стипендія ректора – найвищий середній показник: 5,44