РеєстраціяВідвідайте насВибери навчання для себе
Відвідайте насВибери навчання для себе
 

Логістика в електронній комерції

Тип:
навчання першого ступеня
Напрям навчання:
Тривалість навчання:
3 роки (6 семестрів)
Форма навчання:
заочна | стаціонарна
Тепер також доступна онлайн
Отриманий ступінь:
бакалавр
Мова:
польська | англійська
https://vizja.pl/ua/specjalizacja/logistyka-w-e-commerce/|https://vizja.pl/en|logistyka-w-e-commerce
польськаанглійська

Чому варто обрати цю спеціальність?

Ти бачиш своє професійне майбутнє в галузі, яка стрімко розвивається і постійно шукає нових спеціалістів? Тебе цікавить сфера торгівлі з точки зору ефективного руху товарів та оптимізації витрат на дистрибуцію? Навчання за спеціальністю Логістика в Економіко-Гуманітарному Університеті у Варшаві забезпечить тебе спеціальними знаннями та практичними навичками логістики, щоб можна було впевнено вийти на ринок праці або заснувати та свідомо розвивати власний бізнес.

Спеціальність Логістика в електронній комерції в в ЕГУ (AEH) призначена для студентів, які особливо зацікавлені у швидко зростаючому секторі інтернет-торгівлі та пов’язаних з ним логістичних стратегіях та викликах. Навчальна програма включає предмети в галузі логістики, а також питання спеціалізації, пов’язані з індустрією електронної комерції, такі як логістика зберігання, маркетинг в електронній комерції, правові аспекти або ІТ-системи в електронній комерції. На спеціальності Логістика також доступні два інші модулі спеціальностей – див: Транспорт і експедиція та Міжнародна логістика.

Логістика в електронній комерції – що нас відрізняє:

  • Ти дізнаєшся про логістичні процеси, інструменти та стратегії, призначені для сектору електронної комерції.
  • В рамках своєї дипломної роботи ти виконаєш соціальний проект з питань логістики, які тебе цікавлять.
  • Ти отримаєш знання від викладачів ЕГУ (AEH), які мають потужний академічний та практичний досвід.
  • Ти отримаєш не лише широкі знання, але й практичні навички в галузі логістики та ділового спілкування.
  • Ти можеш обрати зручний для тебе режим навчання – денний, заочний або онлайн.
  • Ти навчатимешся в університеті з міжнародною атмосферою! (високе місце в рейтингу “Perspektywy” в категорії “Інтернаціоналізація”)

Логістика в електронній комерції – чим зможеш займатися після закінчення навчання?

Після вивчення логістики в ЕГУ (AEH) за спеціальністю Логістика в електронній комерції ти можеш розвиватися на посадах, пов’язаних з:

  • логістичним обслуговуванням електронної комерції в національних і міжнародних компаніях та корпораціях
  • логістикою магазинів та платформ електронної комерції, а також експлуатацією складів, що використовуються в індустрії електронної комерції проектування та управління логістичними
  • процесами в комерційних компаніях різного профілю
  • побудовою бізнес-відносин, заснованих на ефективних логістичних послугах.

Ти також можеш заснувати власний бізнес і надавати консалтингові та логістичні послуги в сфері електронної комерції та традиційної торгівлі.

Партнери

Geodis Marsh NewCold

Ця програма
для тебе, якщо:

Ти цікавишся індустрією електронної комерції та принципами роботи сучасних інструментів для обробки та автоматизації логістичних та закупівельних процесів.

Ти скрупульозна та добре організована людина, яка водночас відкрита до інновацій та творчо шукає ефективні рішення.

Ти хочеш здобути професійні компетенції, які використовуватимеш у безпечній галузі, що постійно розвивається.

Програма і структура навчання

Начання І ступеня
(БАКАЛАВР)

Складається з
180 кредитів ETCS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
Триває
3 роки (6 семестрів)
Закінчується отриманням ступеня
бакалавра

Вивчення логістики в ЕГУ (AEH) пропонує студентам широкі знання та набуття практичних навичок у плануванні, реалізації, аналізі та вдосконаленні логістичних процесів, виходячи з потреб національного та міжнародного ринків. Студенти спеціальності Логістика в електронній комерції додатково зосереджуються на логістичних викликах і процесах, пов’язаних з розвитком електронної комерції – особливо в нинішню епоху зростаючої конкуренції та обізнаності споживачів, а також все більш суворих законодавчих вимог до продажу товарів і послуг через віддалені канали. Випускники спеціальності отримують компетенції у точному плануванні каналів дистрибуції, дотриманні правових норм щодо дистанційної торгівлі або впровадженні принципів економіки електронної комерції. Навчання завершується соціальним проектом та присвоєнням ступеня бакалавра з логістики.

ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ

У першому та другому семестрах студенти вивчають загальні та спрямовані предмети, необхідні для розуміння специфічних питань логістики, які поглиблюються в наступні роки навчання.

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА 0 Л 8/8
Академічні навички 2 Л 15/8
Вступ до філософії / Основи соціальної комунікації 4 Л 30/16
Вступ до психології 5 Л 30/16
Основи економіки 5 Л 30/24
Вступ до вивчення держави і права 5 Л 30/24
Теорія організації та управління 5 Л 30/24
Математика в логістиці 4 С 30/30
ДРУГИЙ СЕМЕСТР
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Іноземна мова 2 Л 30/16
Спортивні та оздоровчі заняття 0 С 30/0
Основи логістики 4 Л, С 60/32
Управління проектами 3 K 24/16
Основи бухгалтерського обліку 5 Л, С 60/40
Кількісні методи - статистика 5 W, Ć 60/40
Проектування логістичних процесів 4 K 30/16
Управління організаціями 4 Л 30/24
Основи господарського права 3 Л 30/16

Л – лекції; С – семінари; K – конверсаторії; ПР – практика

ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ

На другому році навчання переважають профільні предмети з економіки, економічної географії, фінансів, маркетингу та логістики, знання яких є необхідними для професійного планування та реалізації логістичних процесів.

ТРЕТІЙ СЕМЕСТР
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Іноземна мова 2 Л 30/16
Спортивні та оздоровчі заняття 0 С 30/0
Економічна географія 4 Л 30/16
Корпоративні фінанси 4 Л 30/24
Мікроекономіка 6 Л, С 60/40
Основи маркетингу 4 Л 30/24
Операційні дослідження 4 K 30/16
Логістична інфраструктура 4 Л 30/16
Вступ до китайської культури 2 Л 30/16
ЧЕТВЕРТИЙ СЕМЕСТР
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Іноземна мова 2 Л 30/16
Фінансовий аналіз компанії 3 Л 30/24
Логістика поставок 4 Л, С 60/32
Макроекономіка 4 Л, С 60/40
Виробнича логістика 4 Л, С 60/32
Товарознавство 3 K 30/16
Основи економіки транспорту 3 K 30/16
Маркетингові дослідження 3 K 30/16
Логістика дистрибуції 4 Л, С 60/32

Л – лекції; С – семінари; K – конверсаторії; ПР – практика

ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ

У п’ятому та шостому семестрах студенти вивчають подальші предмети за вибором, а також предмети спеціальності, на яких обговорюються, зокрема, логістичні стратегії та ІТ-системи в індустрії електронної комерції. Програма третього курсу також включає практику та соціальний проект, який замінює обов’язкове написання традиційної бакалаврської роботи.

П'ЯТИЙ СЕМЕСТР
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Іноземна мова 4 Л 30/16
Методологія підготовки проекту 3 K 30/16
Митне право 3 Л 30/16
Логістичні стратегії в електронній комерції 3 Л, С 60/32
Практичні аспекти проектування інформаційних систем 3 Л, С 60/32
Економічний та фінансовий аналіз в індустрії електронної комерції 2 K 30/16
Складська логістика 2 K 30/16
Професійна практика 12 ПР 360/360
ШОСТИЙ СЕМЕСТР
Назва предмету ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ (ECTS) ФОРМА ЗАНЯТЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗАНЯТЬ (СТАЦ/ЗАОЧ)
Соціальний проект та підготовка до дипломного іспиту 4 K 30/16
Управління логістичними процесами 3 K 30/16
Маркетинг електронної комерції 3 Л, С 60/32
Екологія та пакування 3 Л, С 60/32
Інформаційні системи в електронній комерції 2 K 30/16
Юридичні та податкові аспекти онлайн-торгівлі 2 K 30/16
Професійна практика 12 ПР 360/360

Л – лекції; С – семінари; K – конверсаторії; ПР – практика

Вартість навчання

Еластичні оплати

Ти можеш оплачувати навчання однією платіжкою за весь рік або розділити оплату по семестрах в 10 або 12 платіжках. Завдяки цьому ти можеш вирішити як ти хочеш планувати свої витрати на навчання.

Оплати (навчальний рік 2024/2025)

заочна
РІК НАВЧАННЯ РІЧНА ОПЛАТА СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ
I 6800 PLN 3400 PLN 690 PLN 579 PLN
II 7200 PLN 3600 PLN 730 PLN 612 PLN
III 7600 PLN 3800 PLN 770 PLN 645 PLN
стаціонарна
РІК НАВЧАННЯ РІЧНА ОПЛАТА СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ
I 6800 PLN 3400 PLN 690 PLN 579 PLN
II 7200 PLN 3600 PLN 730 PLN 612 PLN
III 7600 PLN 3800 PLN 770 PLN 645 PLN

Стипендія - це простіше, ніж ти думаєш

Навчаючись в ЕГУ, ти можеш скористатись різноманітними пропозиціями матеріальної підтримки з коштів державного бюджету і європейських фондів, а також спеціальними знижками в рамках програми знижок ЕГУ.

Більшість заявок на отримання стипендії можна подати швидко і просто через свій онлайн-аккаунт.

Стипендію може отримати кожен студент, який має середній бал не менше 4,5 за актуальний навчальний рік.

У 2022/2023 навчальному році Економіко-гуманітарний університет у Варшаві присудив 350 стипендії ректора на суму від 525 злотих на місяць до 1025 злотих на місяць, залежно від середнього рівня чи досягнень. За високі спортивні, мистецькі та наукові досягнення Комітет з надання стипендій присуджує стипендії у розмірі 600 злотих на місяць.

Детальна інформація про можливість подати заявку на стипендію ректора доступна у студентській системі MojeAEH.

Спортивна стипендія може бути присуджена студенту, який перевершує спортивні досягнення в змаганнях принаймні на національному рівні. Крім того, ми охоче залучаємо наших університетських спортсменів до додаткових програм підтримки, таких як Національне академічне представництво.

Молоді спортсмени можуть розраховувати на фінансову підтримку в розмірі 600 злотих на місяць.

Детальна інформація про можливість подати заявку на отримання спортивної стипендії доступна у студентській системі MojeAEH.

Стипендію для людей з обмеженими можливостями може отримати студент, який має свідоцтво про інвалідність, свідоцтво про ступінь інвалідності, посвідчення лікаря, що засвідчує ZUS, посвідчення групи інвалідності або свідоцтво про постійну або тривалу непрацездатність.

У 2022/2023 навчальному році, залежно від ступеня втрати працездатності, було призначено 150 стипендій для людей з обмеженими можливостями від 1275 злотих на місяць до 1575 злотих на місяць.

Детальна інформація про можливість подати заявку на стипендію для людей з обмеженими можливостями доступна у студентській системі MojeAEH.

Допомога є формою екстреної фінансової допомоги. Будь-який студент, який тимчасово опинився у важкій життєвій ситуації, що виникла внаслідок випадкових подій, не залежних від студента, може подати заявку на неї.

Надбавка може надаватися двічі протягом одного навчального року, але надбавка не надається двічі за одну і ту ж випадкову подію. Складні життєві ситуації, спричинені пандемією COVID-19, є винятком.

У 2021 році ми надали 40 надбавки на загальну суму 197 200,00 злотих. Надбавки, залежно від ситуації студента, виплачувались у розмірі від 3000 до 5000 злотих за раз.
Детальна інформація про можливість подати заявку на допомогу доступна в студентській системі MojeAEH.

2022/2023 навчальний рік
355 Ректорські стипендії
179 соціальних стипендій
181 стипендій для людей з обмеженими можливостями

В 2019/2020 році ми витратили на стипендії 1 890 289,35 злотих
В 2020/2021 році ми витратили на стипендії 2 911 662,50 злотих
В 2021/2022 році ми витратили на стипендії 4 158 177,00 злотих
В 2022/2023 році ми витратили на стипендії 7 829 950,00 злотих

Стипендія ректора – найвищий середній показник: 5,44