Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

AEH –
projekty europejskie

Projekty europejskie zrealizowane w latach 2009 – 2023

01

„Uczelnia na medal – Projekty europejskie”

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w zakresie: architektonicznym, komunikacyjnym, administrowania stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia – czyli doprowadzenie do osiągnięcia modelu uczelni w pełni dostępnej dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

02

„Vizja przyszłości – Projekty europejskie”

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2023 r. Skierowany do studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych Akademii Ekonomiczno -Humanistycznej w Warszawie. Celem głównym projektu było podniesienie efektywności zarządzania i jakości kształcenia przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie do profesjonalnego kształcenia studentów dostosowanego do wymogów rynku pracy. Więcej informacji https://vizjaprzyszlosci.vizja.pl/

03

„Uczelnia bliżej biznesu – Projekty europejskie ”

Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie – projekt realizowany od 3 września 2018 r. do 30 sierpnia 2022 r. Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia oraz efektywności zarządzania. Więcej informacji https://uczelniablizejbiznesu.vizja.pl/

04

„Akademia demokracji – Projekty europejskie”

Głównym celem projektu było opracowanie programu kształcenia i realizacja działań dydaktycznych. Warsztaty, szkolenia, bezpośredni mentoring pracy z UP. W celu rozwijania kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową. Poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Rozwoju zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu u 900 uczniów (500 dziewcząt i 400 chłopców). Uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (12-19 lat). Na terenie całego kraju poprzez realizację zajęć edukacyjnych.

05

„Uczelnie bliżej studentów zagranicznych – międzynarodowy program promocji polskich szkół wyższych – Projekty europejskie”

Projekt realizowany w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Finansowany był przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna. Celem projektu był udział w 7 targach zagranicznych, tj.: Wietnam (Hanoi, iHo Chi Min); Rosja (Krasnojarsk i Nowosybirsk); Tajlandia (Bangkok); Uzbekistan (Samarkanda, Bukhra). Udział w targach zagranicznych potrzebny był w celu promocji Uczelni za granicą.

06

„Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe – Projekty europejskie”

Zrealizowany projekt od 1 listopada 2016 do 31 sierpnia 2018 r. W ramach projektu przeprowadzono 2 edycje studiów podyplomowych dla 80 pracowników wymiaru sprawiedliwości, specjalizujących się w tematyce gospodarczej. W szczególności prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego. Zainteresowanych podniesieniem wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności. Kwalifikacje w zakresie ww. prawa zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych.

07

„Zaplanuj karierę z Vizją! – Projekty europejskie”

Projekt zrealizowany od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 r. Dzięki niemu 480 studentów ostatnich dwóch semestrów I i II stopnia studiów objętych zostało wsparciem w formie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz w zakresie przedsiębiorczości. Studenci studiujący na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, politologia, psychologia oraz prawo. Działania te poprzedziły utworzenie Bilansu kompetencji. Więcej informacji na stronie: www.kariera.vizja.pl.

08

„Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI – Projekty europejskie”

Udział w projekcie wzięli studenci I, II lub III roku kierunku informatyka z Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych. Projekt realizowany był w latach 2013-2015. Więcej informacji na stronie: www.informatycywbiznesie.vizja.net.

09

„GRADYS – Projekty europejskie”

Oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze u osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych. Finansowany ze środków Programu „Innowacje Społeczne” i realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przejdź do treści