Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Bezpieczeństwo na uczelni

ZARZĄDZENIA REKTORA AEH DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NA UCZELNI

  • Zarządzenie Rektora – zasady organizacji imprez [plik]
  • Zarządzenie Rektora – BHP na Uczelni [plik]

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  • AEH Formularz zgłoszenia zagrożenia i wypadku zał. nr 1 [plik]
  • Zasady sposobu postępowania podczas zagrożeń zał. nr 2 [plik]
  • AEH Zasady postępowania w razie wypadku i awarii zał. nr 3 [plik]
  • Instrukcja pracy na stanowiskach komputerowych zał. nr 4 [plik]
  • AEH Instrukcja BHP w salach dydaktycznych zał. nr 5 [plik]
  • Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń_w budynku zał. nr 6 [plik]
  • AEH Regulamin pracowni komputerowej zał. nr 7 [plik]
  • Sposób dokumentowania zgłoszenia zagrożenia i wypadku zał. nr 8 [plik]