Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Międzynarodowa Rada Akademicko – Biznesowa

Międzynarodowa Rada Akademicko -Biznesowa ma na celu zbudowanie trwałej współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie a wybitnymi ludźmi związanymi z nauką, biznesem oraz działającymi w obszarach non-profit. Takie relacje pozwalają na rozwijanie długoterminowych i ważnych projektów ukierunkowanych na wprowadzanie pozytywnych zmian.

Prowadzone są wspólne projekty dotyczące modernizacji programów kształcenia, pogłębiania umiędzynarodowienia naszej uczelni, ale także umożliwiające zdobywanie wykształcenia przez uzdolnione osoby, które nie posiadają funduszy na edukację (AEH funduje stypendia na podjęcie studiów w naszej uczelni dla studentów z różnych krajów).

Ułatwia także nawiązywanie współpracy biznesowej w sferze edukacji oraz organizacji wspólnych wydarzeń. Zrzesza ona naukowców z różnych dziedzin, ludzi biznesu, przedstawicieli fundacji, a także organizacji pozarządowych oraz non-profit. Członkowie Rady pochodzą z różnych krajów świata i reprezentują niemal wszystkie kontynenty. Misją Rady jest natomiast propagowanie 17 celów zrównoważonego rozwoju zgodnie z agendą ONZ, koncentrując się na pięciu aspektach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo. Eksperci Rady służą także pomocą w organizacji warsztatów czy wykładów dla naszych studentów oraz pracowników akademickich w ramach International Classroom.

Przewodniczącym Rady jest Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Sztuki dr Adam Świątek, który odpowiada za kontakty z biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz non-profit.

Zastępcą przewodniczącego jest dr Helena Błazińska, nauczyciel akademicki języków klasycznych.

Sekretarzem Rady jest Katarzyna Gutowska, Kierownik Projektu ds. Współpracy Międzynarodowej.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Rady sprawuje Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Llanos-Antczak, prof. AEH.

Międzynarodowa Rada Akademicko-Biznesowa – wydarzenia w roku akademickim 2023/24

14 maja 2024

Jadwiga Ford

„Psychologiczny wymiar zachowań konsumenckich w kontekście psychologii reklamy”

Zobacz więcej

21 marca 2024

Janusz Bojarski

„Wyzwania dla bezpieczeństwa wynikające z nielegalnej imigracji"

Zobacz więcej

9 stycznia 2024

Anna Saczuk, Maciej Gieracha

„Rynek usług IT w Polsce i Europie. Jak zostać konsultantem SAP i na czym polega taka praca na co dzień?”

Zobacz więcej

14 grudnia 2023

Piotr Kabaj

"Etyka i katalog wartości w biznesie, studium przypadku oparte na przemyśle muzycznym"

Zobacz więcej

30 listopada 2023

Andrzej Stella-Sawicki

„Rola strategii i komunikacji w budowaniu zaangażowania pracowników”

Zobacz więcej

23-24 października 2023

Karolina Wachowicz

„Tłumaczenia ustne w instytucjach UE - perspektywa polskiej kabiny”

Zobacz więcej