Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Połącz się z tłumaczem języka migowego

Międzynarodowa Rada

Akademicko-Biznesowa

Rada ma na celu zbudowanie trwałej współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie a wybitnymi ludźmi związanymi z nauką, biznesem oraz działającymi w obszarach non-profit. Takie relacje pozwalają na rozwijanie długoterminowych i ważnych projektów ukierunkowanych na wprowadzanie pozytywnych zmian.

Prowadzone są wspólne projekty dotyczące modernizacji programów kształcenia, pogłębiania umiędzynarodowienia naszej uczelni, ale także umożliwiające zdobywanie wykształcenia przez uzdolnione osoby, które nie posiadają funduszy na edukację (AEH funduje stypendia na podjęcie studiów w naszej uczelni dla studentów z różnych krajów).

Rada ułatwia także nawiązywanie współpracy biznesowej w sferze edukacji oraz organizacji wspólnych wydarzeń. Zrzesza ona naukowców z różnych dziedzin, ludzi biznesu, przedstawicieli fundacji, a także organizacji pozarządowych oraz non-profit. Członkowie Rady pochodzą z różnych krajów świata i reprezentują niemal wszystkie kontynenty. Misją Rady jest natomiast propagowanie 17 celów zrównoważonego rozwoju zgodnie z agendą ONZ, koncentrując się na pięciu aspektach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo. Eksperci Rady służą także pomocą w organizacji warsztatów czy wykładów dla naszych studentów oraz pracowników akademickich w ramach International Classroom.

Przewodniczącym Rady jest dr Nurlan Aliyev, zaś zastępcą przewodniczącego jest Arash Ahadzadeh, który odpowiada za kontakty z biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz non-profit.

Nadzór merytorycznych nad działalnością Rady sprawuję prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Anna Llanos-Antczak, prof. AEH.