Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Międzynarodowa Rada Akademicko – Biznesowa

Międzynarodowa Rada Akademicko -Biznesowa ma na celu zbudowanie trwałej współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie a wybitnymi ludźmi związanymi z nauką, biznesem oraz działającymi w obszarach non-profit. Takie relacje pozwalają na rozwijanie długoterminowych i ważnych projektów ukierunkowanych na wprowadzanie pozytywnych zmian.

Prowadzone są wspólne projekty dotyczące modernizacji programów kształcenia, pogłębiania umiędzynarodowienia naszej uczelni, ale także umożliwiające zdobywanie wykształcenia przez uzdolnione osoby, które nie posiadają funduszy na edukację (AEH funduje stypendia na podjęcie studiów w naszej uczelni dla studentów z różnych krajów).

Ułatwia także nawiązywanie współpracy biznesowej w sferze edukacji oraz organizacji wspólnych wydarzeń. Zrzesza ona naukowców z różnych dziedzin, ludzi biznesu, przedstawicieli fundacji, a także organizacji pozarządowych oraz non-profit. Członkowie Rady pochodzą z różnych krajów świata i reprezentują niemal wszystkie kontynenty. Misją Rady jest natomiast propagowanie 17 celów zrównoważonego rozwoju zgodnie z agendą ONZ, koncentrując się na pięciu aspektach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo. Eksperci Rady służą także pomocą w organizacji warsztatów czy wykładów dla naszych studentów oraz pracowników akademickich w ramach International Classroom.

Przewodniczącym Rady jest Arash Ahadzadeh, który odpowiada za kontakty z biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz non-profit.

Nadzór merytorycznych nad działalnością Rady sprawuję prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Anna Llanos-Antczak, prof. AEH.