Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Struktura, cele i działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

System zapewniania jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji Strategii AEH w Warszawie w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na wszystkich rodzajach, poziomach i kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnię. Jest rozumiany jako komplementarny i przejrzysty zbiór świadomie zaplanowanych działań w zakresie poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami i strategią kształcenia. WSZJK dostarcza analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania poszczególnych elementów procesu kształcenia oraz wskazuje kierunki działań naprawczych. Jest układem dynamicznym, podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 27.05.2021 [plik]

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Prof. AEH Piotr Szczepankowski – Przewodniczący, Prorektor ds. Kształcenia
 • mgr inż. Katarzyna Kolasa – członek, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
 • mgr Aleksandra Krowicka – członek, przedstawiciel pracowników administracyjnych
 • dr hab. prof. AEH Grzegorz Gołębiowski – członek, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Giuseppe Leonardi – członek, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Kacper Kalisz – członek, przedstawiciel studentów
 • Aleksandra Filczak – członek, przedstawicielka studentów

Kierunkowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

INFORMATYKA

 • dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior – Dziekan
 • prof. dr hab. inż. Marek Cieciura – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr Petro Guchek – nauczyciel akademicki
 • mgr Piotr Michalski – nauczyciel akademicki
 • mgr inż. Izabela Sikorska – pracownik administracyjny
 • Artur Janiak – student
 • Yana Sobchuk – student

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH – Dziekan
 • dr Barbara Sypniewska – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. AEH – nauczyciel akademicki
 • dr Aneta Kłopocka – nauczyciel akademicki
 • mgr Aleksandra Dąbrowska – pracownik administracyjny
 • Konrad Kasza – student
 • Żaneta Broczkowska – studentka

Zarządzanie

 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH – Dziekan
 • dr Barbara Sypniewska – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr Robert Nowacki – nauczyciel akademicki
 • dr Mariusz Głowacki – nauczyciel akademicki
 • mgr Aleksandra Dąbrowska – pracownik administracyjny
 • Magdalena Falba – studentka
 • Justyna Halasz – studentka

PSYCHOLOGIA

 • dr Giuseppe Leonardi – Dziekan
 • mgr Katarzyna Awruk – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • prof. dr. hab. Mieczysław Plopa – nauczyciel akademicki
 • mgr Katarzyna Awruk – nauczyciel akademicki
 • mgr Przemysław Rudzki – pracownik administracyjny
 • Anna Zembrzuska – studentka
 • Piotr Nowicki – student
 • Ewa Kieliszczyk – studentka
 • Katarzyna Gutowska-Polińska – studentka

POLITOLOGIA

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – Dziekan
 • dr hab. Anna Wierzchowska, prof. AEH – nauczyciel akademicki
 • dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH – nauczyciel akademicki
 • dr Anna Makuch – nauczyciel akademicki
 • Aleksandra Żaczek  – pracownik administracyjny
 • Izabela Daniluk – studentka
 • Veronika Lasitsa – studentka
 • Valeriia Marchenko – studentka
 • Kacper Chyła – student

prawo 

 • dr hab. Tomasz Kownacki prof. AEH – Przewodniczący
 • dr hab. Paweł Sitek prof. AEH – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • prof. dr hab. Witold Góralski – nauczyciel akademicki
 • prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – nauczyciel akademicki
 • dr Anna Pawlak  – nauczyciel akademicki
 • dr Dawid Stadniczeńko – nauczyciel akademicki
 • dr Dariusz Kała – nauczyciel akademicki
 • Tatiana Hleba  – pracownik administracyjny
 • Noemi Zaremba – studentka
 • Alicja Gradowska  – student
 • Artem Titarenko – student
 • Natalia Karczewska – studentka

administracja

 • dr hab. Tomasz Kownacki prof. AEH  – Przewodniczący
 • dr hab. Paweł Sitek prof. AEH – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • prof. dr hab. Witold Góralski – nauczyciel akademicki
 • prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – nauczyciel akademicki
 • dr Anna Pawlak  – nauczyciel akademicki
 • dr Dawid Stadniczeńko – nauczyciel akademicki
 • dr Dariusz Kała – nauczyciel akademicki
 • Tatiana Hleba  – pracownik administracyjny
 • Aleksandra Komorowska  – studentka
 • Artem Titarenko – student
 • Natalia Karczewska – studentka

BADANIA I RAPORTY

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich ws. oceny jakości prowadzenia zajęć w trybie zdalnym grudzień 2020 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego ws. jakości kształcenia w trybie zdalnym listopad 2020 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów ws. preferencji organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 Maj 2021 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich ws. preferencji metod prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022 Maj 2021 [plik]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport z oceny jakości kształcenia na kierunku Administracja Rok akademicki 2019/2020
Raport z oceny jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2019/2020 [plik]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport Samooceny PKA dla kierunku Administracja Rok akademicki 2019/2020  [plik]
Raport Samooceny PKA dla kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2020/2021 [plik]

Hospitacje planowe zajęć dydaktycznych

semestr letni 2021/2022
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
mgr inż. Waldemar Grabski Algorithms & Complexity  laboratoria 11.04.2022, 17:25 (poniedziałek) prof. AEH, dr hab. Mikołaj Aleksiejuk
dr Michał Godziszewski  Discrete Mathematics  ćwiczenia  22.04.2022, 08:30 (piątek)  dr hab. Petro Guchek 
mgr inż. Bartosz Popławski  MVC Web Application Development  laboratoria  12.04.2022, 16:45 (wtorek)  dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
inż. Dmitrii Telegin  Metody probabilistyczne  ćwiczenia  24.04.2022, 11:45 (niedziela)  prof. AEH, dr hab. inż. Marek Cieciura 
mgr inż. Krzysztof Szajewski  Systemy wbudowane  laboratoria  11.05.2022, 16:45 (środa)  dr hab. Petro Guchek 
mgr Jan Pavtel  MVC Web Application Development  laboratoria  21.04.2022, 08:00 (czwartek)  dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior 
mgr inż. Adam Grabski  Computer Systems Architecture  laboratoria  25.04.2022, 17:25 (poniedziałek)  prof. AEH, dr hab. Mikołaj Aleksiejuk 
inż. Aleksander Krawiel  Object-oriented Programming in JavaScript  laboratoria  10.05.2022, 08:00 (wtorek)  mgr Iwo Herka 
mgr inż. Zbigniew Szymański  Computer Systems Architecture  laboratoria  29.04.2022, 08:00 (piątek)  prof. AEH, dr hab. Mikołaj Aleksiejuk 
dr Henryk Rosłaniec  Matematyka dyskretna ćwiczenia  07.04.2022, 08:00*  dr hab. Petro Guchek 

* z uwagi na kolizję terminów, proszę o zorganizowanie hospitacji w trybie asynchronicznym, tj. zapoznanie się z nagraniem zajęć przez hospitującego post factum. 

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
dr Wioletta Budny Pedagogika ogólna z elementami pedagogiki specjalnej (W) Wykład 2 lub 3 kwietnia (od 9:45) dr Ewa Stanisławiak
mgr Piotr Burkacki Gry psychologiczne: zastosowanie w psychologii dzieci i młodzieży (Ć) Ćwiczenia Sobota 9.04 – 13:55 dr Krzysztof Kiełkiewicz
dr Joanna Jurek Psychoterapia (WAR) Warszaty Poniedziałek 11.04 – 8:55 dr Krzysztof Kiełkiewicz
mgr Jonasz Najda Psychologia sportu (K) Konwersatorium Sobota 9.04 – 11:45 dr Giuseppe Leonardi
dr Magda Najda Etyka zawodu psychologa (K) Konwersatorium Czwartek 21.04 – 8:00 prof. Mieczysław Plopa
prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski Logika (Ć) Ćwiczenia Niedziela 10.04 – 8:00 prof. Mieczysław Plopa
dr Katarzyna Ponichtera Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne (Ć) Ćwiczenia Poniedziałek 9.05 – 13:55 dr Giuseppe Leonardi
mgr Agata Sosnowska Metody diagnozy psychologicznej (osobowość) (Ć) Ćwiczenia Piątek 29.04 – 8:00 dr Giuseppe Leonardi
mgr Marcin Walicki Analiza osobowości sprawców i ofiar na tle seksualnym (K) Konwersatorium Czwartek 21.04 – 16:35 dr Marta Rawińska
mgr Ewa Zabłocka Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży (Ć) Ćwiczenia Sobota 9.04 – 11:45 prof. Mieczysław Plopa
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
mgr Weronika Baran  Międzynarodowy system ochrony praw człowieka  ćwiczenia    dr Dariusz Kała 
mgr Robert Karabin  Prawo karne wykonawcze  ćwiczenia   dr Dariusz Kała 
mgr Kamil Kapla  Postępowanie cywilne 2  ćwiczenia    prof. Małgorzata Szwejkowska 
mgr Marta Moszczyńska Ubezpieczenia społeczne  ćwiczenia    dr Dariusz Kała 
mgr Lidia Piotrowska  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II  ćwiczenia    prof. Małgorzata Szwejkowska 
dr Paweł Gołębiewski  Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości  ćwiczenia    prof. Małgorzata Szwejkowska 
dr Michał Matuszak  Prawo administracyjne II  ćwiczenia    prof. Małgorzata Szwejkowska 
dr Teodor Bulenda  Prawo karne II  ćwiczenia    prof. Paweł Śmiałek/ Dr Paweł Gołębiewski 
dr Dariusz Kała  Prawo administracyjne II  wykłady    prof. Paweł Śmiałek/ Dr Paweł Gołębiewski 
dr Jakub Mrożek  Prawo cywilne (część ogólna) i Prawo rodzinne II  ćwiczenia    prof. Paweł Śmiałek/ Dr Paweł Gołębiewski 
dr Paweł Śmiałek  Prawo pracy  wykłady    prof. Paweł Śmiałek/ Dr Paweł Gołębiewski 
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Dr Wojciech Plopa Podstawy socjologii wykład   Prof. Anna Wierzchowska
Dr Anna Makuch Techniki public relations wykład   Prof. Małgorzata Niewiadomska – Cudak
Mgr Wytrychiewicz – Pankowska Psychologia społeczna ćwiczenia   Prof. Evelina Kristanova
Prof. Piotr Solarz Projekt społeczno – gospodarczy konwersatorium   Prof. Tomasz Kownacki
semestr zimowy 2021/2022
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
dr Dawid Stadniczeńko Prawne regulacje uchodźstwa i migracji konwersatorium 25.10.2021, godz. 8:00-8:30 prof. Małgorzata Szwejkowska
prof. Kazimierz Strzyczkowski Prawo gospodarcze publiczne ćwiczenia 24.11.2021, godz. 8:55-9:20 prof. Małgorzata Szwejkowska
dr Anna Pawlak Klinika Prawa wykład 19.11. 2021, godz. 17:25-17:55 prof. Małgorzata Szwejkowska
dr Dariusz Kała Postępowanie cywilne wykład 19.11.2021, godz. 8:00-8:30 prof. Małgorzata Szwejkowska
dr Żaneta Gwardzińska Prawo administracyjne I wykład 26.10.2021, godz. 12:45-13:15 prof. Małgorzata Szwejkowska
dr Jakub Mrożek Prawo cywilne ćwiczenia 26.10.2021, godz. 13:55-14;25 prof. Małgorzata Szwejkowska
dr Justyna Stadniczeńko Prawo cywilne i rodzinne wykład 19.11.2021, godz. 17:25-17:55 prof. Małgorzata Szwejkowska
prof. Witold Góralski Prawo UE konwersatorium 24.11.2021, godz. 8:55-9:25 prof. Małgorzata Szwejkowska
prof. Stanisław Leszek  Stadniczeńko System praw człowieka krajowy i międzynarodowy konwersatorium 26.11.2021, godz. 9:50-10:30 prof. Kazimierz Strzyczkowski
prof. Jacek Sobczak Prawo cywilne wykład 26.11.2021, godz. 12:45-13:15 prof. Kazimierz Strzyczkowski
prof. Małgorzata Szwejkowska Prawo karne wykład 26.11.2021, godz. 10:55-11.25 prof. Kazimierz Strzyczkowski
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
DR INŻ. TOMASZ WOŹNIAKOWSKI PODSTAWY PROGRAMOWANIA LABORATORIA 8. GRUDNIA
13:55-18:10
DR FELIKS KURP
INŻ. YEVGENIYA LI PODSTAWY PROGRAMOWANIA LABORATORIA 9. GRUDNIA
16:30-18:10
DR PETRO GUCHEK
MGR INŻ. MARCIN DASZUTA PROJEKTOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH LABORATORIA 12. STYCZNIA
17:25-19:50
DR INŻ. KRZYSZTOF RYCHLICKI-KICIOR
DR INŻ. WOJCIECH SULEJ GRAFIKA
I KOMUNIKACJA CZŁOWIEK-KOMPUTER
WYKŁAD 13. STYCZNIA
15:45-18:10
DR INŻ. KRZYSZTOF RYCHLICKI-KICIOR
DR HAB. INŻ. AGNIESZKA DURAJ BAZY DANYCH WYKŁAD 6. GRUDNIA
8:00-10:35
DR INŻ. KRZYSZTOF RYCHLICKI-KICIOR
DR HAB. INŻ. WIKTOR B. DASZCZUK SYSTEMY OPERACYJNE WYKŁAD 6. GRUDNIA
16:35-19:00
PROF. AEH DR HAB. MIKOŁAJ ALEKSIEJUK
MGR INŻ. RAFAŁ PIĄTEK SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIA 10. GRUDNIA
13:55-16:30
PROF. AEH DR HAB. MIKOŁAJ ALEKSIEJUK
MGR IWO HERKA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA LABORATORIA 2. GRUDNIA
8:00-10:35
DR INŻ. KRZYSZTOF RYCHLICKI-KICIOR
INŻ. ARASH AHADZADEH WEBSITES DEVELOPMENT LABORATORIA 21. GRUDNIA
10:55-13:30
DR INŻ. KRZYSZTOF RYCHLICKI-KICIOR
DR RUSLANA PRUS SOFTWARE ENGINEERING LABORATORIA 20. GRUDNIA
8:00-10:30
DR PETRO GUCHEK

 

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
prof. Konrad Janowski Psychologia osób z niepełnosprawnością (VII) ćwiczenia 10.12, 08:00-8.45 prof. R. Kościelak
mgr Katarzyna Kiełb Dydaktyka szczegółowa: diagnozowanie psychologiczne dzieci i młodzieży (Prz. Ped. IX) ćwiczenia 15.01, 08:50-13:25 dr G. Leonardi
prof. Ryszard Kościelak Psychologia osób z niepełnosprawnością (VII) ćwiczenia 26.11, 13:55-16.30 prof. M. Plopa
dr Joachim Kowalski Psychozy (IX) wykład 28.11, 18:15-20:25 prof. R. Stachowski
dr Piotr Litwin Zastosowanie statystyki w psychologii (III) wykład 12.12, 10:40-13:25 prof. R. Stachowski
dr Zbigniew Małysz Technologia informacyjna i media w edukacji (Prz. Ped. VII) wykład 04.12, 08:00-15:15 dr M. Foryś-Nogala
mgr Paula Markowska Dydaktyka szczegółowa: diagnozowanie psychologiczne dzieci i młodzieży (Prz. Ped. IX) ćwiczenia  04.12, 08:50-13:25 dr G. Leonardi
prof. Hanna Przybyła-Basista Poradnictwo małżeńskie i młodzieżowe (IX) wykład 27.11, 09:45-11:25 prof. M. Plopa
dr Marzena Rusanowska Badania neuromarketingowe: techniki eyetracking (Lic V) ćwiczenia  07.01, 13:55-19:00 dr G. Leonardi
dr Piotr Walerjan Badania neuromarketingowe: techniki EEG (Lic V) ćwiczenia  17.12, 13:55-19:00 dr M. Foryś-Nogala
dr Agnieszka Werenowska Podstawy komunikacji społecznej (I) wykład 12.12,  08:00-11:25 prof. R. Stachowski
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Dr Anna Kopytkowska Sprawozdawczość finansowa wykłady 7 listopada 2021 prof. Gołębiowski
Dr Małgorzata Kucharczyk (niestacjonarne) Rachunkowość finansowa ćwiczenia ćwiczenia   prof. Szczepankowski
Dr Iwona Cieślak (stacjonarne) Rachunkowość finansowa ćwiczenia   prof. Szczepankowski
Dr Czesław Martysz Rynki finansowe wykład   prof. Szumlicz
Mgr Marek Sochoń Planowanie finansowe i biznesplan ćwiczenia   prof. Wiśniewski
Dr Ewa Jagodzińska-Komar Bankowość korporacyjna wykład 28 listopada 2021 dr Kłopocka

Konspekty przedmiotów

Administracja
 • Administracja publiczna_prof.AEH. dr. hab. Piotr solarz [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_
  Izabela Kwiecińska[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_administracja[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo_administracja_W[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Organizacja i techniki pracy biurowej_niestacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Organizacja i techniki pracy biurowej_stacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne_dr Dariusz Kała [plik]
 • Prawo administracyjne_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo cywilne w administracji_niestacjinarne_prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak [plik]
 • Prawo cywilne w administracji_stacjonarne_prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarne i niestacjonarne_Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_niestacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Finanse i rachunkowość
 • Administarcja finansowa i kontrola sakrbowa_stacjonarne_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i konftora skarbowa_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa_niestacjonarne_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa_niestacjonarny_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Analiza finansowa przedsiebiorstwa_stacjonarny_prof. Maria Sierpińska[plik]
 • Badanie sprawozdania finansowego_stacjonarny_Rosiek Ireneusz[plik]
 • Badanie Sprawozdań Finansowych_stacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Badanie sprawozdań_niestacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska[plik]
 • Ekonometria_prof. Tomasz Kuszewski[plik]
 • Finanse międzynarodowe_niestacjonarny_Witold Małecki[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch[plik]
 • Metody ilościowe – statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Metody ilościowe statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Plan Finansowy i biznes plan_niestacjonarne_dr Justyna Góral[plik]
 • Plan finansowy i biznes plan_niestacjonarny_Rafał Kusy[plik]
 • Plan Finansowy i biznes plan_stacjnarne_dr Justyna Góral[plik]
 • Plan finansowy i biznesplan_stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Plan finansowy i biznesplan_stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Plan Finasowy i Biznes Plan_stacjonarny_Rafał Kusy_2020_2021[plik]
 • Podstawy rachunkowości_ niestacjonarny_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Podstawy Rachunkowości_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Podstawy Rachunkowości_stacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Podstawy rachunkowości_stacjonarny_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Politika fiskalna_stacjonarny_Elżbieta Malinowska-Misiąg[plik]
 • Polityka fiskalna_niestacjonarny_Elżbieta Malinowska-Misiąg[plik]
 • Portfel inwestycyjny_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Portfel inwestycyjny_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_niestacjonarne_wykład_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_stacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_stacjonarne_wykład_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_FiR_stacjonarny_Tomasz Szopiński[plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarne_Finanse i Rachunkowość_dr Tomasz Szopiński[plik]
 • Standardy sprawozdawczości_stacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Teoria i polityka kursu walutowego_stacjonarne_Witold Małecki[plik]
 • Transakcje i inwestycje na giełdach towarowych_stacjonarne_prof. Włodzimierz Rembisz[plik]
 • Ubezpieczenia_niestacjonarne_prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz[plik]
 • Ubezpieczenia_stacjonarnne_prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz[plik]
 • Wycena przedsiębiorstw_niestacjonarne_prof. Piotr Szczepankowski[plik]
 • Wycena przedsiębiorstw_stacjonarne_prof. Szczepankowski[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa niestacjonarne_mgr Tomasz Filipczuk[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa_niestacjonarny_Tomasz Filipczuk[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa_stacjonarny_Tomasz Filipczuk[plik]
 • Zarządzanie organizacjami_stacjonarny_Barbara Sypniewska[plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski[plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski[plik]
 • Zarządzanie ryzykiem _stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Zarządzanie ryzykiem_niestacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
Informatyka
 • Algorytmy i złożoność(ćwiczenia)_stacjonarny_Feliks Kurp_2020_2021 [plik]
 • Algorytmy i złożoność(wykład)_stacjonarny_Feliks Kurp_2020_2021  [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021  [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021_ [plik]
 • Architektura sytemów komputerowych_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Elektronika dla Informatyków_niestacjonarny_Jerzy Królikowski_2020_2021_ [plik]
 • Elektronika dla Informatyków_stacjonarny_Jerzy Królikowski_2020_2021 [plik]
 • Konspekt programowanie w technologii NET_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Matematyka dyskretna(ćwiczenia)_niestacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(ćwiczenia)_stacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(wykłady)_niestacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(wykłady)_stacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch[plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej _stacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej_niestacjonarny_Anna Studzińska_2020_2021 [plik]
 • Podstawy Komunikacji Społecznej_stacjonarny_Anna Studzińska_2020_2021 [plik]
 • Programowanie w technologii .NET_stacjonarny_Krzysztof Rychlicki-Kicior [plik]
 • Programowanie w technologii.NET_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Projektowanie systemów informatycznych_stacjonarny_Gabriela Miller_2020_2021 [plik]
 • SQL serwer_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • SQL serwer_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Statystyczne Wspomaganie Decyzji_stacjonarny_niestacjonarny_Marek Cieciura_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny-Linux_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny-Linux_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarne_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021_ [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_stacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_stacjonarny_Andrzej Kokociński_20202_2021 [plik]
 • Systemy wbudowane_niestacjonarny_Krzysztof Murawski_2020_2021 [plik]
 • Systemy wbudowane_stacjonarny_Krzysztof Murawski_2020_2021 [plik]
 • Technologie Sieciowe(wykład)_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_niestacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021_ [plik]
 • Zaawansowane bazy danych_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Zaawansowane bazy danych_stacjonarny_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Politologia
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Integracja europejska_niestacjonarny_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarne_dr hab. prof. AEH Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarne_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarny_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metodyka przygotowania projektu europejskiego_stacjonarne_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Międzynarodowe stosunki polityczne_niestacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Międzynarodowe stosunki polityczne_stacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_niestacjonarne_dr Wojciech Plopa [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_politologia_stacjonany i niestacjonarny+Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarny_dr Wojciech Plopa [plik]
 • Samorząd i polityka lokalna_niestacjonarny_Małgorzata Niewiadomoska-Cudak_2020_2021 [plik]
 • Samorząd i polityka lokalna_stacjonarny_Małgorzata Niewiadomoska-Cudak_2020_2021 [plik]
 • SQL serwer_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Techniki public relations_niestacjonarny _dr inż. Agnieszka Werenowska [plik]
 • Techniki public relations_stacjonarne_dr inż. Agnieszka Werenowska [plik]
 • Teoria stosunków międzynarodowych_stacjonarny_Piotr Solarz [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Prawo
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo_administracja_W [plik]
 • Klinika prawa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Klinika Prawa_stacjonarny_dr Justyna Stadniczeńko [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Nauka o legislacji_niestacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Nauka o legislacji_stacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Prawo administracyjne(ćwiczenia)_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021_ [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo cywilne II (część rzeczowa)_stacjonarny i niestacjonarny_Justyna Stadniczeńko [plik]
 • Prawo karne_niestacjonarne_dr hab. Kamil Frąckowiak [plik]
 • Prawo karne_niestacjonarny_Kamil Frąckowiak [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarne i niestacjonarne_Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo podatkowe krajów UE_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Prawo podatkowe krajów UE_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Prawo podatkowe_niestacjonarne_Wojciech Maruchin [plik]
 • Prawo podatkowe_stacjonarne_Wojciech Maruchin [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Psychologia
 • Analiza osobowości sprawców i ofiar na tle seksualnym_Dagmara Maria Borus [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_niestacjonarny_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_stacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_stacjonarny_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Diagnostyka i psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych_dr Dagmara Maria Boruc [plik]
 • Dydaktyka Ogólna_dr Maciej Słomczyński [plik]
 • Dydaktyka szczegółowa. Programy psychoprofilaktyczne i psychoedukacja_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Dydaktyka szczegółowa. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Dylematy wychowawcze współczesnych rodziców. Teoria a praktyka_niestacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Emisja głosu_niestacjonarne_prof. dr. phil. habil. Robert Skoczek [plik]
 • Emocje i motywacje dzienne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje zaoczne_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje_stacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Etos pracowniczy_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodzinski [plik]
 • Etos pracowniczy_niestacjonarny [plik]
 • Etos pracowniczy_stacjonarne [plik]
 • Etos pracowniczy_stacjonarny [plik]
 • Etos pracowniczy_zaoczne [plik]
 • Etos_pracowniczy_stacjonarne_Dr Andrzej Jagodzinski [plik]
 • Ewaluacja pracowników_niestacjonarne_Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_niestacjonarne_dr Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_stacjonarne_Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_stacjonarne_dr Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Historia myśli psychologicznej_niestacjonarny_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Historia myśli psychologicznej_stacjonarne_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna_niestacjonarne_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Logika_niestacjonarne_dr hab. Remigiusz Ryziński [plik]
 • Logika_niestacjonarne_prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski [plik]
 • Logika_stacjonarne_prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski [plik]
 • Metodologia badań psychologicznych_niestacjonarny_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Metodologia badań psychologicznych_stacjonarne_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metody diagnozy psychologiczne_niestacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • Metody zarządzania projektami_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Metody zarządzania projektami_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Neuropsychologia_niestacjonarny [plik]
 • Neuropsychologia_stacjonarny [plik]
 • Neuropsychologia_stacjonarny_niestacjonarny [plik]
 • Patologia społeczna i przestępczość_prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska [plik]
 • Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne_niestacjonarne_dr Małgorzata Artymiak [plik]
 • Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne_stacjonarne_dr Małgorzata Artymiak [plik]
 • Podstawy pomocy psychologicznej_niestacjonarne_dr n. zdr. Jacek Gierus [plik]
 • Podstawy pomocy psychologicznej_stacjonarne_dr n. zd. Jacek Gierus [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_niestacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_niestacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_stacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_stacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Procesy poznawcze_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_niestacjonarny_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Proseminarium_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Proseminarium_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza_niestacjonarny_dr Małgorzata Foryś Nogala [plik]
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza_stacjonarne_dr Małgorzata Foryś-Nogala [plik]
 • Psychologia ekonomiczna_niestacjonarne_dr hab. Oleg Gorbaniuk [plik]
 • Psychologia ekonomiczna_stacjonarne_dr hab. Oleg Gorbaniuk [plik]
 • Psychologia pracy i organizacji_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Psychologia pracy i organizacji_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_niestacjonarne_prof. AEH, dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_stacjonarne_prof. AEH, dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_stacjonarny_prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia różnic indywidualnych_niestacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • Psychologia różnic indywidulanych_stacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • psychologia uzależnień_niestacjonarne_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz (2) [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarny_stacjonarny_prof. AEH dr hab. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychologia zdrowia_stacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychoterapia_niestacjonarny_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Psychoterapia_stacjonarny_20h [plik]
 • Psychoterapia_stacjonarny_30h [plik]
 • Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym_niestacjonarny_Stanisława Steuden [plik]
 • Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym_stacjonarny_Stanisława Steuden [plik]
 • Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym – orzecznictwo_niestacjonarny_dr Marta Rawińska [plik]
 • Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym – orzecznictwo_stacjonarny_dr Marta Rawińska [plik]
 • Seminarium magisterskie_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Seminarium magisterskie_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Seminarium magisterskie_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne. Ewa Stanisławiak. Konspekt zajęć. Studia stacjonarne [plik]
 • STEREOTYPY, UPRZEDZENIA I ICH KONSEKWENCJE SPOŁECZNE_niestacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne_nisetacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • STEREOTYPY, UPRZEDZENIA I ICH KONSEKWENCJE SPOŁECZNE_stacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Stres traumatyczny – konsekwencje, terapia_stacjonarne_prof .dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska [plik]
 • Stres traumatyczny – konsekwencje, terapia_zaoczne_prof .dr hab. Gabriela Chojnacka- Szawłowska [plik]
 • Terapia psychologiczna_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Terapia psychologiczna_przygotowanie pedagogiczne_niestacjonarne_M.Markiewicz [plik]
 • Umiejętności menadżerskie_niestacjonarne_mgr Olga Rawa-Siarkowska [plik]
 • Umiejętności menadżerskie_stacjonarne_mgr Olga Rawa-Siarkowska [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski  [plik]
 • Zarządzanie_organizacjami_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
Zarządzanie
 • Analiza finansowa przedsiebiorstwa_stacjonarny_prof. Maria Sierpińska[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarny_Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_stacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Badania marketingowe_niestacjonarne_dr Robert Nowacki[plik]
 • Badania marketingowe_stacjonarne_dr Janusz Filipczuk[plik]
 • Badania marketingowe_stacjonarne_dr Robert Nowacki[plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska[plik]
 • Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. Zenon Biniek [plik]
 • KSZTAŁTOWANIE RELACJI PRACOWNICZYCH_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Makroekonomia_niestacjonarne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Makroekonomia_niestacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Makroekonomia_stacjonarne_dr Janusz FIlipczuk [plik]
 • Makroekonomia_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Marketing międzynarodowy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing międzynarodowy_stacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing międzynarowody_stacjonarny_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing na rynku przedsiębiorstw_dr Barbara Antczak [plik]
 • Marketing w handlu i usługach_niestacjonarne_dr Barbara Antczak [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metody Business Intelligence w Zarządzaniu_niestacjonarny_Krzysztof Rychlicki-Kicior [plik]
 • Metody ilościowe – statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Metody ilościowe statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Nowoczesne zarządzanie oparte na kreowaniu wartości_2020_2021_ [plik]
 • Nowoczesne zarządzanie oparte na kreowaniu wartości_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Organizacja metody pracy_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Organizacja metody pracy_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Podstawy negocjacji i mediacji_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • Podstawy negocjacji i mediacji_stacjonanry_ćwiczenia_dr mariusz Głowacki [plik]
 • Podstawy rachunkowości_ niestacjonarny_dr Ireneusz Rosiek [plik]
 • Podstawy Rachunkowości_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec [plik]
 • Podstawy Rachunkowości_stacjonarne_dr Leszek Borowiec [plik]
 • Podstawy rachunkowości_stacjonarny_dr Ireneusz Rosiek [plik]
 • Program wspierania pracowników EAP [plik]
 • Program wspierania pracowników EAP_niestacjonarne [plik]
 • Pschologia reklamy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Pschylogia pracy organizacji_niestacjonarny_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Psychologia Perswazji i Propagandy _niestacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_niestacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_stacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_stacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia reklamy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Relacje pracownicze_niestacjonarne_dr hab. prof. AEH Jacek Woźniak [plik]
 • Relacje pracownicze_stacjonarne_dr hab. prof. AEH Jacek Woźniak [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_Filia w Sochaczewie_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_filia_niestacjonarny_Tomasz Szopiński  [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_wykład_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Strategia Zarządzania zmianą(ćwiczenia)_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Strateia Zarządzania Zmianą(wykłady)_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Systemy motywowania, wynagradzania i ocenienia pracowników_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Systemy motywowania, wynagradzania i ocenienia pracowników_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Sztuka negocjacj_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • Sztuka negocjacji_wykład_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • W Marketing w handlu i usługach_stacjonarne_dr Barbara Antczak [plik]
 • Wybrane Problemy Zarządzania Działalnością Spedycyjną_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Wybrane Problemy Zarządzania Działalnością Spedycyjną_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw_stacjonarny_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzania jakością_stacjonarny_prof. Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie innowacjami_niestacjonarne_Monika Golonka [plik]
 • Zarządzanie jakością_niestacjonarny_prof Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie jakością_niestacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie jakością_stacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie kampanią informacyjną_stacjonarne_dr hab. Włodzimierz Chojnacki [plik]
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_niestacjonarny_prof. Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_niestacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_stacjonarne_wyklad_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_wyklad_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_niestacjonarny_Janusz Flipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_W_niestacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_W_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie zmianą_Natalia Wojciechowska [plik]
 • Zarządzanie zmianą_stacjonarne_Natalia Wojciechowska [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_dzienne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_niestacjonarne_ćwiczenia_dr Janusz FIlipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_niestacjonarne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_stacjonarne_ćwiczenia_dr Janusz Filipczuk [plik]