Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Struktura, cele i działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

System zapewniania jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji Strategii AEH w Warszawie w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na wszystkich rodzajach, poziomach i kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnię. Jest rozumiany jako komplementarny i przejrzysty zbiór świadomie zaplanowanych działań w zakresie poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami i strategią kształcenia. WSZJK dostarcza analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania poszczególnych elementów procesu kształcenia oraz wskazuje kierunki działań naprawczych. Jest układem dynamicznym, podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 27.05.2021 [plik]

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Prof. AEH Piotr Szczepankowski – Przewodniczący, Prorektor ds. Kształcenia
 • mgr Aleksandra Krowicka – członek, przedstawiciel pracowników administracyjnych
 • dr hab. prof. AEH Grzegorz Gołębiowski – członek, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Giuseppe Leonardi – członek, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Kacper Kalisz – członek, przedstawiciel studentów
 • Aleksandra Filczak – członek, przedstawicielka studentów

Kierunkowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

INFORMATYKA

 • dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior – Dziekan – przewodniczący
 • dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior – Koordynator ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • prof. dr hab. inż. Marek Cieciura – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior – Koordynator ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr Petro Guchek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Piotr Michalski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr inż. Izabela Sikorska – przedstawicielka pracowników administracyjnych
 • Artur Janiak – przedstawiciel społeczności studentów
 • Yana Sobchuk – przedstawicielka społeczności studentów

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • dr Barbara Sypniewska – Dziekan – przewodniczący
 • dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. AEH – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Aneta Kłopocka – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Rafał Kusy – Prodziekan Wydziału Biznesu
 • mgr Aleksandra Dąbrowska – przedstawicielka pracowników administracyjnych
 • Konrad Kasza – przedstawiciel społeczności studentów
 • Żaneta Broczkowska – przedstawicielka społeczności studentów

Zarządzanie

 • dr Barbara Sypniewska – Dziekan – przewodniczący
 • dr Aneta Kłopocka – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr Robert Nowacki – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Mariusz Głowacki – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Tomasz Szopiński – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Aleksandra Dąbrowska – przedstawicielka pracowników administracyjnych
 • Magdalena Falba – przedstawicielka społeczności studentów
 • Justyna Halasz – przedstawicielka społeczności studentów

PSYCHOLOGIA

 • dr Giuseppe Leonardi – Dziekan – przewodniczący
 • mgr Katarzyna Awruk – Pełnomocnik ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • prof. dr hab. Mieczysław Plopa – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • prof. dr hab. Ryszard Kościelak – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Piotr Nowicki – przedstawiciel społeczności studentów
 • Ewa Kieliszczyk – przedstawicielka społeczności studentów
 • Przemysław Rudzki – przedstawiciel pracowników administracyjnych

POLITOLOGIA

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – Dziekan – przewodniczący
 • dr hab. Anna Wierzchowska, prof. AEH – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • dr Anna Makuch – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • Aleksandra Żaczek – przedstawicielka pracowników administracyjnych
 • Izabela Daniluk – przedstawicielka społeczności studentów
 • Veronika Lasitsa – przedstawicielka społeczności studentów
 • Valeriia Marchenko – przedstawicielka społeczności studentów
 • Kacper Chyła – przedstawiciel społeczności studentów

prawo 

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – Dziekan – przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Makiłła – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • dr Anna Pawlak – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • dr Dawid Stadniczeńko – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Dariusz Kała – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Noemi Zaremba – przedstawicielka społeczności studentów / Starościna
 • Kacper Kalisz – przedstawiciel społeczności studentów / Starosta
 • Edyta Szczygieł – przedstawicielka społeczności studentów / Starościna
 • Monika Chylińska – Śledź – przedstawicielka pracowników administracyjnych

administracja

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – Dziekan – przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Makiłła – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • dr Anna Pawlak – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • dr Dawid Stadniczeńko – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Dariusz Kała – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Klaudia Janczewska – przedstawicielka społeczności studentów / Starościna
 • Monika Chylińska – Śledź – przedstawiciel pracowników administracyjnych

NOWE MEDIA I PUBLIC RELATIONS

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – Dziekan – przewodniczący
 • dr hab. Anna Wierzchowska, prof. AEH – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • dr Anna Makuch – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • Dorota Seidler – przedstawicielka społeczności studentów
 • Piotr Misiuk – przedstawiciel społeczności studentów
 • Tetiana Hleba – przedstawicielka pracowników administracyjnych

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – Dziekan – przewodniczący
 • dr hab. Anna Wierzchowska, prof. AEH – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • dr Bożena Iwanowska – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • Krzysztof Zieliński – przedstawiciel społeczności studentów
 • Monika Chylińska – Śledź – przedstawicielka pracowników administracyjnych

FASHION DESIGN & SUSTAINABLE FASHION MANAGEMENT

 • dr Magdalena Płonka – Dziekan – przewodnicząca
 • dr Magdalena Płonka – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • mgr Marta Dubanowicz – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • mgr Katarzyna Szymańska – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • mgr Kamila Świątek – przedstawicielka pracowników administracyjnych
 • Zuzanna Czyż – przedstawicielka społeczności studentów
 • Krzysztof Uljasz – przedstawiciel społeczności studentów

FILOLOGIA GERMAŃSKA ORAZ FILOLOGIA ANGIELSKA

 • dr Adam Świątek – Dziekan – przewodniczący
 • dr hab. Robert Skoczek, dr Michał Wilczewski – Pełnomocnicy Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr Yan Kapranov – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Anita Chmielewska – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • Kamila Świątek – przedstawicielka pracowników administracyjnych
 • Katarzyna Domaradzka – przedstawicielka społeczności studentów
 • Karina Kamionek – przedstawicielka społeczności studentów

DIETETYKA ORAZ KOSMETOLOGIA

 • prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak – Dziekan – przewodnicząca
 • dr hab. Agnieszka Białek, prof. AEH – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr hab. Magdalena Makarewicz-Wujec – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • dr hab. inż. Elżbieta Biller, prof. AEH – przedstawicielka nauczycieli akademickich
 • Tomasz Kępka – przedstawiciel pracowników administracyjnych

BADANIA I RAPORTY

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich ws. oceny jakości prowadzenia zajęć w trybie zdalnym grudzień 2020 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego ws. jakości kształcenia w trybie zdalnym listopad 2020 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów ws. preferencji organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 Maj 2021 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich ws. preferencji metod prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022 Maj 2021 [plik]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport z oceny jakości kształcenia na kierunku Administracja Rok akademicki 2019/2020
Raport z oceny jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2019/2020 [plik]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport Samooceny PKA dla kierunku Administracja Rok akademicki 2019/2020  [plik]
Raport Samooceny PKA dla kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2020/2021 [plik]

Hospitacje planowe zajęć dydaktycznych

semestr letni 2022/2023
Informatyka
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
mgr Mateusz Zahora Grafika i komunikacja człowiek-komputer laboratoria 26.04.2023, 14:50 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr Jan Grzegorek Architektura systemów komputerowych laboratoria 06.05.2023, 11:45 dr Jerzy Królikowski
mgr inż. Franciszek Adamski Machine Learning laboratoria 17.04.2023, 16:45 dr hab. Petro Guchek
mgr inż. Paweł Radziszewski Computer Systems Architecture laboratoria 14.04.2023, 9:50 dr Jerzy Królikowski
mgr inż. Jerzy Paczocha Architektura systemów komputerowych laboratoria 09.05.2023, 8:55 dr Jerzy Królikowski
dr Selvakumar Manickam Multitier business application development wykład 12.04.2023, 11:50 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
prof. Neeraj Kumar Introduction to Artificial Intelligence wykład 09.05.2023, 8:00 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Psychologia
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Anna Kupryjaniuk, mgr Psychology of addiction – substance abuse and behavioral addiction 19.04.2023 8:00 – 9:40 online Awruk Katarzyna, mgr
Galiński Kamil, mgr Podstawy pomocy psychologicznej ćwiczenia 16.04.2023 12:40 – 15:15 online Rawińska Marta, dr
Jasionowska Małgorzata, mgr Procesy poznawcze ćwiczenia 11.05.2023 9:50 – 11:40, sala 311 Foryś-Nogala Małgorzata, dr
Joanna Durlik, MA Cultural psychology and Multilingualism 19.04.2023 9:50 – 11:40 online Kałowski Piotr, dr
Kardaś Joanna, mgr Metody diagnozy intelektu dzieci i młodzieży ćwiczenia 01.04.2023 11:45 – 15:15, sala 413 Foryś-Nogala Małgorzata, dr
Molenda Zuzanna, mgr Metody ilościowe – Statystyka ćwiczenia 25.04.2023 11:50 – 13:30, sala 204 Leonardi Giuseppe, dr
Nowicki Piotr Procesy poznawcze ćwiczenia 06.05.2023 14:30 – 18:15, sala 313 Tarłowski Andrzej, dr
Obarska Katarzyna, mgr Metody ilościowe – Statystyka ćwiczenia 25.04.2023 9:50 – 11:40, sala 209 Leonardi Giuseppe, dr
Wróbel Amanda, mgr Psychologia uzależnień ćwiczenia 15.04.2023 13:35 – 15:15 online Plopa Mieczysław, prof.
Żuk Dawid, mgr Metody ilościowe – Statystyka ćwiczenia 15.04.2023 16:30 – 19:45 online Leonardi Giuseppe, dr

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Administracja
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Mgr Wiktor Gawłowicz Wstęp do prawoznawstwa (hybryda) Środa 8.00-9.40 Dr hab. Prof. AEH. Anna Wierzchowska
Dr Przemysław Wasylik Postępowanie sądowo-administracyjne (zdalne) Czwartek 11.50-13.30 Dr hab. Prof. AEH. Anna Wierzchowska
Mgr Michał Pietrzak Wstęp do prawoznawstwa (hybryda) NIEDZIELA, daty zajęć – 5 marca, 2 kwietnia, 7 i 28 maja godz. 9.45-11.25 lub 11.45 – 13.25 Dr hab. Prof. AEH. Anna Wierzchowska
Dr Paweł Bielicki Samorząd i polityka lokalna (zdalne) SOBOTA, daty zajęć – 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 3 czerwca godz. 10.40 – 13.25 Dr hab. Prof. AEH Tomasz Kownacki

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Politologia
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Mgr Maciej Waś Wstęp do prawoznawstwa (Hybryda) Poniedziałek 9.50-11.40 lub 11.50-13.30 Dr hab. Prof. AEH. Anna Wierzchowska

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Nowe media i PR
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Mgr M. Orzechowski Płeć, media, kultura NMiPR (zdalne)
Lub
Źródła informacji w mediach (Hybryda)
SOBOTA, daty zajęć – 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 3 czerwca
11.45 – 15.15
SOBOTA, daty zajęć – 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 3 czerwca godz.15.35-19.00
Dr hab. Prof. AEH Tomasz Kownacki
Mgr Marta Rojewska Globalizacja i glokalizaja (zdalne) SOBOTA, daty zajęć – 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 3 czerwca 11.45- 15.15 Dr hab. Prof. AEH Tomasz Kownacki

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Filologia angielska
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
mgr Anisley Planas-Gonzalez Język hiszpański  – all groups part-time Lektorat 15.04.2023, godz. 10.45 / MS Teams
mgr Tom Connerney Introduction to British Cultural Studies – gr. 1,2/II, part-time 6.05.2023, godz. 15.35, room 311
dr Michał Belina Język hiszpański  – all groups full-time Lektorat 4.04.2023, godz. 9.50 / MS Teams
dr Olga Broniś English Phonetics, gr. 5/II, part-time 15.04.2023, godz. 14.30 / MS Teams
mgr Katarzyna Krakowian-Płoszka Vocabulary & Reading, gr. FA-2/II 28.04.2023, godz. 12.45, room 201
dr Marcin Łączek Integrated Skills, foundation PT, gr. FA(F)-3/II 7.05.2023, godz. 15.35 / MS Teams
mgr Wojciech Strzałkowski Speaking, foundation PT, gr. FA(F)-1/II 20.05.2023, godz. 9.45, room 654
mgr Ani Tamazyan Foundations of Intercultural Communication, gr. 3,4/II 15.04.2023, godz. 14.00 / MS Teams
dr Anita Chmielewska Speaking, gr. 4/II, part-time 7.05.2023, godz. 8.00, room 533
dr Alberto Regagliolo Język włoski – all groups part-time Lektorat 15.04.2023, godz. 9.45 / MS Teams
mgr Tomasz Dąbrowski Język włoski – all groups part-time Lektorat 15.04.2023, godz. 11.45 / MS Teams
dr Yan Kapranov Descriptive grammar of English, gr. FA – 1,2/II 15.04.2023, godz. 13.35 / MS Teams
dr Katarzyna Cybulska Speaking, foundation PT, gr. FA(F)-3/II 20.05.2023, godz. 13.35 / MS Teams
mgr Andrew Buchanan Speaking, gr. 1/II, full-time 10.05.2023, godz. 13.55, room 319
dr hab. Michał Wilczewski Foundations of Intercultural Communication – all groups full-time 3.04.2023, godz. 13.55 / MS Teams
mgr Sławosz Kwinta Grammar, foundation FT 17.04.2023, godz. 9.50, room 321
mgr Aleksandra Biela-Wołońciej Introduction to American Cultural Studies – gr. 3,4/II, part-time 6.05.2023, godz. 16.05, room 312
mgr Jacek Charko Foundations of Intercultural Communication – gr. 5,6/II part-time 15.04.2023, godz. 15.35 / MS Teams
mgr Katarzyna Dyniak Integrated Skills, foundation PT, gr. FA(F)-2/II 7.05.2023, godz. 16.05 / MS Teams
mgr Tomasz Skłodowski English Phonetics, gr. 3/II 28.04.2023, godz. 13.15, room 306
dr hab. Marta Sylwanowicz Descriptive grammar, full-time, gr. 1,2/II 27.04.2023, godz. 9.45, room 314
mgr Piotr Tokarski Introduction to British Cultural Studies – all groups (full-time) 3.04.2023, godz. 11.50 / MS Teams
mgr Monika Wise Język hiszpański  – all groups part-time Lektorat 15.04.2023, godz. 10.15 / MS Teams
dr Luis Penton Herrera Introduction to American Cultural Studies – all groups (full-time) 17.04.2023, godz. 11.50 / MS Teams
dr hab. Israel Wise Vocabulary and Reading, gr. 5/II, part-time 6.05.2023, godz. 17.25 / MS Teams
prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza Writing and stylistics, foundation PT, gr. FA(F)-2/II 20.05.2023, godz. 14.15 / MS Teams
dr Andrzej Łęcki English Phonetics, gr. 8/II, part-time 15.04.2023, godz. 16.10 / MS Teams

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Filologia germańska
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Małgorzata Zabiełowicz Practical German: Writing & Stylistics ćwiczenia 01.04.2023 08.00 – 09.35 pokój 407
Małgorzata Zabiełowicz Practical German: Grammar ćwiczenia 01.04.2023 09.45 – 11.25 pokój 407
Aleksandra Bobowski, MA Practical German: Speaking ćwiczenia 01.04.2023 11.45 – 13.25 pokój 407
Agnieszka Sochal, PhD Practical German: Vocabulary & Reading ćwiczenia 01.04.2023 13.35 – 15.15 pokój 407
Magdalena Klepacz, MA Descriptive Grammar of German ćwiczenia 01.04.2023 15.35 – 17.15 pokój 524
Bartłomiej Czop, MA German History and Culture konwersatorium 01.04.2023 17.25 – 19.00 pokój 406
Agnieszka Sochal, PhD Social and Political Issues of Modern Germany konwersatorium 01.04.2023 17.25 – 19.00 pokój 407
Szymon Maciejewski, PhD Practical German: Writing & Stylistics ćwiczenia 06.05.2023 MS Teams
Aleksandra Bobowski, MA Practical German: Speaking ćwiczenia 06.05.2023 MS Teams
Agnieszka Sochal, PhD Practical German: Vocabulary & Reading ćwiczenia 06.05.2023 MS Teams
Monika Janicka, PhD Practical German: Grammar ćwiczenia 06.05.2023 MS Teams
Anna Zyska, MA Descriptive Grammar of German ćwiczenia 06.05.2023 MS Teams
Agnieszka Sochal, PhD Practical German: Vocabulary & Reading ćwiczenia 27.05.2023 MS Teams
Monika Janicka, PhD Practical German: Grammar ćwiczenia 27.05.2023 MS Teams
prof. AEH dr hab. Robert Skoczek Practical German: Writing & Stylistics ćwiczenia 27.05.2023 MS Teams
Aleksandra Bobowski, MA Practical German: Speaking ćwiczenia 27.05.2023 MS Teams
prof AEH dr hab. Michał Wilczewski Foundations of intercultural communication wykład 15.04.2023 MS Teams
Yan Kaparov PhD, Michał Belina MA, Tomasz Dąbrowski MA, Monika Wise MA, Anishley Planas Gonzales MA, Alberto Regagliolo PhD Additional foreign language English/Spanish/Italian ćwiczenia 15.04.2023 MS Teams
prof. AEH dr hab. Robert Skoczek German Phonetics laboratorium 16.04.2023 MS Teams
Monika Janicka, PhD Foundations of Intercultural Communication warsztaty 16.04.2023 MS Teams
prof. AEH dr hab. Robert Skoczek German Phonetics Wykład 16.04.2023 MS Teams
Monika Janicka, PhD Foundations of Intercultural Communication warsztaty 20.05.2023 MS Teams
prof. AEH dr hab. Robert Skoczek German Phonetics laboratorium 20.05.2023 MS Teams
prof. AEH dr hab. Robert Skoczek German Phonetics laboratorium 21.05.2023 MS Teams
Monika Janicka, PhD Foundations of Intercultural Communication warsztaty 21.05.2023
Bartłomiej Czop, MA Practical German Writing & Stylistics ćwiczenia 02.04.2023 pokój 406
Tomasz Stożek, MA Practical German: Grammar ćwiczenia 02.04.2023 room 406
Magdalena Klepacz, MA Practical German: Integrated Skills ćwiczenia 02.04.2023 room 406
Maria Grzesiak, MA Practical German: Speaking ćwiczenia 02.04.2023 room 406
Bartłomiej Czop, MA Practical German: Vocabulary & Reading ćwiczenia 02.04.2023 room 406
Magdalena Klepacz, MA Practical German: Integrated Skills ćwiczenia 01.04.2023 MS Teams
Bartłomiej Czop, MA Practical German : Vocabulary & Reading ćwiczenia 01.04.2023 MS Teams
Maria Grzesiak, MA Practical German: Speaking ćwiczenia 01.04.2023 MS Teams
Tomasz Stożek, MA Practical German: Grammar ćwiczenia 01.04.2023 MS Teams
Agnieszka Sochal, PhD Practical German: Writing & Stylistics ćwiczenia 01.04.2023 MS Teams
Tomasz Stożek, MA Practical German: Grammar ćwiczenia 02.04.2023 MS Teams
Agnieszka Sochal, PhD Practical German Writing & Stylistics ćwiczenia 02.04.2023 MS Teams
Bartłomiej Czop, MA Practical German : Vocabulary & Reading ćwiczenia 02.04.2023 MS Teams
Magdalena Klepacz, MA Practical German: Integrated Skills ćwiczenia 02.04.2023 MS Teams
Maria Grzesiak, MA Practical German: Speaking ćwiczenia 02.04.2023 MS Teams
dr hab.Monika Murawska Polish Cultural Heritage konwersatorium 15.04.2023 MS Teams
Bartłomiej Czop, MA Practical German : Vocabulary & Reading ćwiczenia 15.04.2023 MS Teams
Maria Grzesiak, MA Practical German: Speaking ćwiczenia 15.04.2023 MS Teams
Tomasz Strożek, MA Practical German: Grammar ćwiczenia 15.04.2023 MS Teams
Agnieszka Sochal, PhD Practical German: Writing & Stylistics ćwiczenia 15.04.2023 MS Teams
dr hab. Artur Kubacki Basics of Descriptive Grammar wykład 15.04.2023 MS Teams
Agnieszka Sochal, PhD Practical German Writing & Stylistics ćwiczenia 16.04.2023 MS Teams
Bartłomiej Czop, MA Practical German : Vocabulary & Reading ćwiczenia 16.04.2023 MS Teams
Maria Grzesiak, MA Practical German: Speaking ćwiczenia 16.04.2023 MS Teams
Tomasz Strożek, MA Practical German: Grammar ćwiczenia 16.04.2023 MS Teams
Tomasz Strożek, MA Practical German: Grammar ćwiczenia 21.05.2023 MS Teams
Agnieszka Sochal, PhD Practical German Writing & Stylistics ćwiczenia 21.05.2023 MS Teams
Bartłomiej Czop, MA Practical German : Vocabulary & Reading ćwiczenia 21.05.2023 MS Teams
Maria Grzesiak, MA Practical German: Speaking ćwiczenia 21.05.2023 MS Teams

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Fashion Design
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Gianni Montagna, PhD Materials Design for Fashion (II) wykład 22.05.2023 14.50 – 15.35 MS Teams
Olga Rawa-Siarkowska, MA Interpersonal Communication/Managerial Skills 23.05.2023 9.50 – 10.35 pokój 314
Marta Dubanowicz, MA Construction and Patternmaking (II) laboratorium 24.05.2023 10.55 – 11.40 pokój 538
Marta Dubanowicz, MA Sewing Techniques & Tailoring (II) laboratorium 24.05.2023 14.50 – 15.35 pokój 538
Katarzyna Szymańska, MA Fashion Design (II) ćwiczenia 25.05.2023 17.35 – 18.20 pokój 538
Aleksandra Jatczak, PhD History of Art & Fashion (II) ćwiczenia 26.05.2023 10.55 – 11.40 pokój 201
Aleksandra Ratajczyk Fashion Illustration (II) ćwiczenia 26.05.2023 14.50 – 15.35 pokój 201

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Dietetyka
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Dr inż. Małgorzata Czerwonka Podstawy dietetyki Ćwiczenia, Grupa DD-1/II 18.04.2023 (wtorek) Dr hab. Agnieszka Białek, prof. AEH
Dr inż. Katarzyna Najman / Dr hab. Anna Sadowska Chemia żywności Ćwiczenia, Grupa DD-2/II, sala 215 26.04.2023 (środa) Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński
Dr hab. Elżbieta Biller, prof. AEH Podstawy ogólnej technologii żywności wykłady, zajęcia zdalne 15.05.2023 (poniedziałek), godz. 10:55-12:35 Prof. dr hab. Bozena Waszkiewicz-Robak
Dr inż. Anna Anyżewska Metody oceny stanu odżywienia Ćwiczenia, DZ-5/II on line 06.05.2023 (sobota online), godz. 08:00-09:35 Dr hab. Elżbieta Biller, prof. AEH
dr Olga Barbarska Żywienie dzieci, Ćwiczenia, gr. DZ-1/IV on line 15.04.2023 (sobota online), godz. 08:00-09:35 Dr hab. Elżbieta Biller, prof. AEH

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Kosmetologia
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
mgr Jowanna Hyziak Kosmetologia upiększająca twarz i wizaż Warsztaty, KM-1/II, sala 417 10,17.05.2023 (środa), godz. 08:00-11:00 Prof. dr hab. Bozena Waszkiewicz-Robak
mgr Urszula Kopyt Technologie sterylizacji i dezynfekcji Ćwiczenia, gr. KM-2/II, sala 309 26.04.2023 (środa), godz. 13:35-15:35 (gr. 2) Prof. dr hab. Bozena Waszkiewicz-Robak
mgr Katarzyna Rembelska Kosmetologia lecznicza i pielęgnacyjna ciała Ćwiczenia, KM-3/II, sala 415 07.05.2023 (niedziela), godz. 08:00-10:30 Dr hab. Agnieszka Białek, prof. AEH

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Konspekty przedmiotów

Administracja
 • Administracja publiczna_prof.AEH. dr. hab. Piotr solarz [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_
  Izabela Kwiecińska[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_administracja[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo_administracja_W[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Organizacja i techniki pracy biurowej_niestacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Organizacja i techniki pracy biurowej_stacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne_dr Dariusz Kała [plik]
 • Prawo administracyjne_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo cywilne w administracji_niestacjinarne_prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak [plik]
 • Prawo cywilne w administracji_stacjonarne_prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarne i niestacjonarne_Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_niestacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Finanse i rachunkowość
 • Administarcja finansowa i kontrola sakrbowa_stacjonarne_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i konftora skarbowa_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa_niestacjonarne_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa_niestacjonarny_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Analiza finansowa przedsiebiorstwa_stacjonarny_prof. Maria Sierpińska[plik]
 • Badanie sprawozdania finansowego_stacjonarny_Rosiek Ireneusz[plik]
 • Badanie Sprawozdań Finansowych_stacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Badanie sprawozdań_niestacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska[plik]
 • Ekonometria_prof. Tomasz Kuszewski[plik]
 • Finanse międzynarodowe_niestacjonarny_Witold Małecki[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch[plik]
 • Metody ilościowe – statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Metody ilościowe statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Plan Finansowy i biznes plan_niestacjonarne_dr Justyna Góral[plik]
 • Plan finansowy i biznes plan_niestacjonarny_Rafał Kusy[plik]
 • Plan Finansowy i biznes plan_stacjnarne_dr Justyna Góral[plik]
 • Plan finansowy i biznesplan_stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Plan finansowy i biznesplan_stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Plan Finasowy i Biznes Plan_stacjonarny_Rafał Kusy_2020_2021[plik]
 • Podstawy rachunkowości_ niestacjonarny_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Podstawy Rachunkowości_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Podstawy Rachunkowości_stacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Podstawy rachunkowości_stacjonarny_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Politika fiskalna_stacjonarny_Elżbieta Malinowska-Misiąg[plik]
 • Polityka fiskalna_niestacjonarny_Elżbieta Malinowska-Misiąg[plik]
 • Portfel inwestycyjny_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Portfel inwestycyjny_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_niestacjonarne_wykład_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_stacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_stacjonarne_wykład_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_FiR_stacjonarny_Tomasz Szopiński[plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarne_Finanse i Rachunkowość_dr Tomasz Szopiński[plik]
 • Standardy sprawozdawczości_stacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Teoria i polityka kursu walutowego_stacjonarne_Witold Małecki[plik]
 • Transakcje i inwestycje na giełdach towarowych_stacjonarne_prof. Włodzimierz Rembisz[plik]
 • Ubezpieczenia_niestacjonarne_prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz[plik]
 • Ubezpieczenia_stacjonarnne_prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz[plik]
 • Wycena przedsiębiorstw_niestacjonarne_prof. Piotr Szczepankowski[plik]
 • Wycena przedsiębiorstw_stacjonarne_prof. Szczepankowski[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa niestacjonarne_mgr Tomasz Filipczuk[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa_niestacjonarny_Tomasz Filipczuk[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa_stacjonarny_Tomasz Filipczuk[plik]
 • Zarządzanie organizacjami_stacjonarny_Barbara Sypniewska[plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski[plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski[plik]
 • Zarządzanie ryzykiem _stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Zarządzanie ryzykiem_niestacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
Informatyka
 • Algorytmy i złożoność(ćwiczenia)_stacjonarny_Feliks Kurp_2020_2021 [plik]
 • Algorytmy i złożoność(wykład)_stacjonarny_Feliks Kurp_2020_2021  [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021  [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021_ [plik]
 • Architektura sytemów komputerowych_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Elektronika dla Informatyków_niestacjonarny_Jerzy Królikowski_2020_2021_ [plik]
 • Elektronika dla Informatyków_stacjonarny_Jerzy Królikowski_2020_2021 [plik]
 • Konspekt programowanie w technologii NET_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Matematyka dyskretna(ćwiczenia)_niestacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(ćwiczenia)_stacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(wykłady)_niestacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(wykłady)_stacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch[plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej _stacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej_niestacjonarny_Anna Studzińska_2020_2021 [plik]
 • Podstawy Komunikacji Społecznej_stacjonarny_Anna Studzińska_2020_2021 [plik]
 • Programowanie w technologii .NET_stacjonarny_Krzysztof Rychlicki-Kicior [plik]
 • Programowanie w technologii.NET_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Projektowanie systemów informatycznych_stacjonarny_Gabriela Miller_2020_2021 [plik]
 • SQL serwer_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • SQL serwer_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Statystyczne Wspomaganie Decyzji_stacjonarny_niestacjonarny_Marek Cieciura_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny-Linux_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny-Linux_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarne_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021_ [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_stacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_stacjonarny_Andrzej Kokociński_20202_2021 [plik]
 • Systemy wbudowane_niestacjonarny_Krzysztof Murawski_2020_2021 [plik]
 • Systemy wbudowane_stacjonarny_Krzysztof Murawski_2020_2021 [plik]
 • Technologie Sieciowe(wykład)_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_niestacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021_ [plik]
 • Zaawansowane bazy danych_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Zaawansowane bazy danych_stacjonarny_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Politologia
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Integracja europejska_niestacjonarny_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarne_dr hab. prof. AEH Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarne_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarny_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metodyka przygotowania projektu europejskiego_stacjonarne_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Międzynarodowe stosunki polityczne_niestacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Międzynarodowe stosunki polityczne_stacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_niestacjonarne_dr Wojciech Plopa [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_politologia_stacjonany i niestacjonarny+Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarny_dr Wojciech Plopa [plik]
 • Samorząd i polityka lokalna_niestacjonarny_Małgorzata Niewiadomoska-Cudak_2020_2021 [plik]
 • Samorząd i polityka lokalna_stacjonarny_Małgorzata Niewiadomoska-Cudak_2020_2021 [plik]
 • SQL serwer_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Techniki public relations_niestacjonarny _dr inż. Agnieszka Werenowska [plik]
 • Techniki public relations_stacjonarne_dr inż. Agnieszka Werenowska [plik]
 • Teoria stosunków międzynarodowych_stacjonarny_Piotr Solarz [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Prawo
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo_administracja_W [plik]
 • Klinika prawa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Klinika Prawa_stacjonarny_dr Justyna Stadniczeńko [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Nauka o legislacji_niestacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Nauka o legislacji_stacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Prawo administracyjne(ćwiczenia)_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021_ [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo cywilne II (część rzeczowa)_stacjonarny i niestacjonarny_Justyna Stadniczeńko [plik]
 • Prawo karne_niestacjonarne_dr hab. Kamil Frąckowiak [plik]
 • Prawo karne_niestacjonarny_Kamil Frąckowiak [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarne i niestacjonarne_Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo podatkowe krajów UE_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Prawo podatkowe krajów UE_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Prawo podatkowe_niestacjonarne_Wojciech Maruchin [plik]
 • Prawo podatkowe_stacjonarne_Wojciech Maruchin [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Psychologia
 • Analiza osobowości sprawców i ofiar na tle seksualnym_Dagmara Maria Borus [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_niestacjonarny_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_stacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_stacjonarny_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Diagnostyka i psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych_dr Dagmara Maria Boruc [plik]
 • Dydaktyka Ogólna_dr Maciej Słomczyński [plik]
 • Dydaktyka szczegółowa. Programy psychoprofilaktyczne i psychoedukacja_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Dydaktyka szczegółowa. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Dylematy wychowawcze współczesnych rodziców. Teoria a praktyka_niestacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Emisja głosu_niestacjonarne_prof. dr. phil. habil. Robert Skoczek [plik]
 • Emocje i motywacje dzienne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje zaoczne_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje_stacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Etos pracowniczy_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodzinski [plik]
 • Etos pracowniczy_niestacjonarny [plik]
 • Etos pracowniczy_stacjonarne [plik]
 • Etos pracowniczy_stacjonarny [plik]
 • Etos pracowniczy_zaoczne [plik]
 • Etos_pracowniczy_stacjonarne_Dr Andrzej Jagodzinski [plik]
 • Ewaluacja pracowników_niestacjonarne_Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_niestacjonarne_dr Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_stacjonarne_Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_stacjonarne_dr Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Historia myśli psychologicznej_niestacjonarny_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Historia myśli psychologicznej_stacjonarne_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna_niestacjonarne_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Logika_niestacjonarne_dr hab. Remigiusz Ryziński [plik]
 • Logika_niestacjonarne_prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski [plik]
 • Logika_stacjonarne_prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski [plik]
 • Metodologia badań psychologicznych_niestacjonarny_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Metodologia badań psychologicznych_stacjonarne_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metody diagnozy psychologiczne_niestacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • Metody zarządzania projektami_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Metody zarządzania projektami_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Neuropsychologia_niestacjonarny [plik]
 • Neuropsychologia_stacjonarny [plik]
 • Neuropsychologia_stacjonarny_niestacjonarny [plik]
 • Patologia społeczna i przestępczość_prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska [plik]
 • Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne_niestacjonarne_dr Małgorzata Artymiak [plik]
 • Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne_stacjonarne_dr Małgorzata Artymiak [plik]
 • Podstawy pomocy psychologicznej_niestacjonarne_dr n. zdr. Jacek Gierus [plik]
 • Podstawy pomocy psychologicznej_stacjonarne_dr n. zd. Jacek Gierus [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_niestacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_niestacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_stacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_stacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Procesy poznawcze_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_niestacjonarny_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Proseminarium_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Proseminarium_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza_niestacjonarny_dr Małgorzata Foryś Nogala [plik]
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza_stacjonarne_dr Małgorzata Foryś-Nogala [plik]
 • Psychologia ekonomiczna_niestacjonarne_dr hab. Oleg Gorbaniuk [plik]
 • Psychologia ekonomiczna_stacjonarne_dr hab. Oleg Gorbaniuk [plik]
 • Psychologia pracy i organizacji_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Psychologia pracy i organizacji_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_niestacjonarne_prof. AEH, dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_stacjonarne_prof. AEH, dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_stacjonarny_prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia różnic indywidualnych_niestacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • Psychologia różnic indywidulanych_stacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • psychologia uzależnień_niestacjonarne_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz (2) [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarny_stacjonarny_prof. AEH dr hab. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychologia zdrowia_stacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychoterapia_niestacjonarny_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Psychoterapia_stacjonarny_20h [plik]
 • Psychoterapia_stacjonarny_30h [plik]
 • Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym_niestacjonarny_Stanisława Steuden [plik]
 • Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym_stacjonarny_Stanisława Steuden [plik]
 • Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym – orzecznictwo_niestacjonarny_dr Marta Rawińska [plik]
 • Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym – orzecznictwo_stacjonarny_dr Marta Rawińska [plik]
 • Seminarium magisterskie_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Seminarium magisterskie_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Seminarium magisterskie_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne. Ewa Stanisławiak. Konspekt zajęć. Studia stacjonarne [plik]
 • STEREOTYPY, UPRZEDZENIA I ICH KONSEKWENCJE SPOŁECZNE_niestacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne_nisetacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • STEREOTYPY, UPRZEDZENIA I ICH KONSEKWENCJE SPOŁECZNE_stacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Stres traumatyczny – konsekwencje, terapia_stacjonarne_prof .dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska [plik]
 • Stres traumatyczny – konsekwencje, terapia_zaoczne_prof .dr hab. Gabriela Chojnacka- Szawłowska [plik]
 • Terapia psychologiczna_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Terapia psychologiczna_przygotowanie pedagogiczne_niestacjonarne_M.Markiewicz [plik]
 • Umiejętności menadżerskie_niestacjonarne_mgr Olga Rawa-Siarkowska [plik]
 • Umiejętności menadżerskie_stacjonarne_mgr Olga Rawa-Siarkowska [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski  [plik]
 • Zarządzanie_organizacjami_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
Zarządzanie
 • Analiza finansowa przedsiebiorstwa_stacjonarny_prof. Maria Sierpińska[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarny_Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_stacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Badania marketingowe_niestacjonarne_dr Robert Nowacki[plik]
 • Badania marketingowe_stacjonarne_dr Janusz Filipczuk[plik]
 • Badania marketingowe_stacjonarne_dr Robert Nowacki[plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska[plik]
 • Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. Zenon Biniek [plik]
 • KSZTAŁTOWANIE RELACJI PRACOWNICZYCH_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Makroekonomia_niestacjonarne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Makroekonomia_niestacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Makroekonomia_stacjonarne_dr Janusz FIlipczuk [plik]
 • Makroekonomia_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Marketing międzynarodowy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing międzynarodowy_stacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing międzynarowody_stacjonarny_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing na rynku przedsiębiorstw_dr Barbara Antczak [plik]
 • Marketing w handlu i usługach_niestacjonarne_dr Barbara Antczak [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metody Business Intelligence w Zarządzaniu_niestacjonarny_Krzysztof Rychlicki-Kicior [plik]
 • Metody ilościowe – statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Metody ilościowe statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Nowoczesne zarządzanie oparte na kreowaniu wartości_2020_2021_ [plik]
 • Nowoczesne zarządzanie oparte na kreowaniu wartości_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Organizacja metody pracy_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Organizacja metody pracy_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Podstawy negocjacji i mediacji_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • Podstawy negocjacji i mediacji_stacjonanry_ćwiczenia_dr mariusz Głowacki [plik]
 • Podstawy rachunkowości_ niestacjonarny_dr Ireneusz Rosiek [plik]
 • Podstawy Rachunkowości_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec [plik]
 • Podstawy Rachunkowości_stacjonarne_dr Leszek Borowiec [plik]
 • Podstawy rachunkowości_stacjonarny_dr Ireneusz Rosiek [plik]
 • Program wspierania pracowników EAP [plik]
 • Program wspierania pracowników EAP_niestacjonarne [plik]
 • Pschologia reklamy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Pschylogia pracy organizacji_niestacjonarny_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Psychologia Perswazji i Propagandy _niestacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_niestacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_stacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_stacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia reklamy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Relacje pracownicze_niestacjonarne_dr hab. prof. AEH Jacek Woźniak [plik]
 • Relacje pracownicze_stacjonarne_dr hab. prof. AEH Jacek Woźniak [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_Filia w Sochaczewie_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_filia_niestacjonarny_Tomasz Szopiński  [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_wykład_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Strategia Zarządzania zmianą(ćwiczenia)_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Strateia Zarządzania Zmianą(wykłady)_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Systemy motywowania, wynagradzania i ocenienia pracowników_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Systemy motywowania, wynagradzania i ocenienia pracowników_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Sztuka negocjacj_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • Sztuka negocjacji_wykład_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • W Marketing w handlu i usługach_stacjonarne_dr Barbara Antczak [plik]
 • Wybrane Problemy Zarządzania Działalnością Spedycyjną_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Wybrane Problemy Zarządzania Działalnością Spedycyjną_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw_stacjonarny_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzania jakością_stacjonarny_prof. Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie innowacjami_niestacjonarne_Monika Golonka [plik]
 • Zarządzanie jakością_niestacjonarny_prof Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie jakością_niestacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie jakością_stacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie kampanią informacyjną_stacjonarne_dr hab. Włodzimierz Chojnacki [plik]
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_niestacjonarny_prof. Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_niestacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_stacjonarne_wyklad_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_wyklad_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_niestacjonarny_Janusz Flipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_W_niestacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_W_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie zmianą_Natalia Wojciechowska [plik]
 • Zarządzanie zmianą_stacjonarne_Natalia Wojciechowska [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_dzienne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_niestacjonarne_ćwiczenia_dr Janusz FIlipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_niestacjonarne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_stacjonarne_ćwiczenia_dr Janusz Filipczuk [plik]