Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Struktura, cele i działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

System zapewniania jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji Strategii AEH w Warszawie w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na wszystkich rodzajach, poziomach i kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnię. Jest rozumiany jako komplementarny i przejrzysty zbiór świadomie zaplanowanych działań w zakresie poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami i strategią kształcenia. WSZJK dostarcza analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania poszczególnych elementów procesu kształcenia oraz wskazuje kierunki działań naprawczych. Jest układem dynamicznym, podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 27.05.2021 [plik]

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Prof. AEH Piotr Szczepankowski – Przewodniczący, Prorektor ds. Kształcenia
 • mgr Aleksandra Krowicka – członek, przedstawiciel pracowników administracyjnych
 • dr hab. prof. AEH Grzegorz Gołębiowski – członek, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Giuseppe Leonardi – członek, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Kacper Kalisz – członek, przedstawiciel studentów
 • Aleksandra Filczak – członek, przedstawicielka studentów

Kierunkowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

INFORMATYKA

 • dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior – Dziekan
 • prof. dr hab. inż. Marek Cieciura – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr Petro Guchek – nauczyciel akademicki
 • mgr Piotr Michalski – nauczyciel akademicki
 • mgr inż. Izabela Sikorska – pracownik administracyjny
 • Artur Janiak – student
 • Yana Sobchuk – student

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH – Dziekan
 • dr Barbara Sypniewska – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. AEH – nauczyciel akademicki
 • dr Aneta Kłopocka – nauczyciel akademicki
 • mgr Aleksandra Dąbrowska – pracownik administracyjny
 • Konrad Kasza – student
 • Żaneta Broczkowska – studentka

Zarządzanie

 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH – Dziekan
 • dr Barbara Sypniewska – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr Robert Nowacki – nauczyciel akademicki
 • dr Mariusz Głowacki – nauczyciel akademicki
 • mgr Aleksandra Dąbrowska – pracownik administracyjny
 • Magdalena Falba – studentka
 • Justyna Halasz – studentka

PSYCHOLOGIA

 • dr Giuseppe Leonardi – przewodniczący
 • prof. dr hab. Mieczysław Plopa
 • prof. dr hab. Ryszard Kościelak
 • mgr Katarzyna Awruk – Pełnomocnik ds. interesariuszy zewnętrznych
 • Piotr Nowicki – przedstawiciel studentów
 • Ewa Kieliszczyk – przedstawicielka studentów
 • Przemysław Rudzki – przedstawiciel pracowników administracyjnych

POLITOLOGIA

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – Dziekan
 • dr hab. Anna Wierzchowska, prof. AEH – nauczyciel akademicki
 • dr Anna Makuch – nauczyciel akademicki
 • Aleksandra Żaczek – pracownik administracyjny
 • Izabela Daniluk – studentka
 • Veronika Lasitsa – studentka
 • Valeriia Marchenko – studentka
 • Kacper Chyła – student

prawo 

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Makiłła
 • prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
 • dr Anna Pawlak
 • dr Dawid Stadniczeńko
 • dr Dariusz Kała – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • Noemi Zaremba – przedstawicielka studentów
 • Kacper Kalisz – przedstawiciel studentów
 • Edyta Szczygieł – przedstawicielka studentów
 • Tetiana Hleba – przedstawiciel pracowników administracyjnycha

administracja

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Makiłła
 • prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
 • dr Anna Pawlak
 • dr Dawid Stadniczeńko
 • dr Dariusz Kała – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • Klaudia Janczewska – przedstawicielka studentów
 • Tetiana Hleba – przedstawiciel pracowników administracyjnych

NOWE MEDIA I PUBLIC RELATIONS

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – przewodniczący
 • dr hab. Anna Wierzchowska, prof. AEH
 • dr Anna Makuch
 • Dorota Seidler – przedstawicielka studentów
 • Piotr Misiuk – przedstawiciel studentów
 • Tetiana Hleba – przedstawiciel pracowników administracyjnych

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – przewodniczący
 • dr hab. Anna Wierzchowska, prof. AEH
 • dr Anna Makuch
 • Krzysztof Zieliński – przedstawiciel studentów
 • Tetiana Hleba – przedstawiciel pracowników administracyjnych

FASHION DESIGN & SUSTAINABLE FASHION MANAGEMENT

 • dr Magdalena Płonka – przewodnicząca
 • mgr Marta Dubanowicz
 • mgr Katarzyna Szymańska
 • Zuzanna Czyż – przedstawicielka studentów
 • Anastasiia Bondarenko – przedstawicielka studentów
 • Kamila Świątek – przedstawiciel pracowników administracyjnych

FILOLOGIA GERMAŃSKA ORAZ FILOLOGIA ANGIELSKA

 • dr Yan Kapranov – przewodniczący
 • dr Alberto Regagliolo
 • dr Marcin Łączek – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • Klaudia Szymańska- Tahiraj – przedstawicielka studentów
 • Monika Evers – przedstawicielka studentów
 • Kamila Świątek – przedstawiciel pracowników administracyjnych

BADANIA I RAPORTY

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich ws. oceny jakości prowadzenia zajęć w trybie zdalnym grudzień 2020 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego ws. jakości kształcenia w trybie zdalnym listopad 2020 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów ws. preferencji organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 Maj 2021 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich ws. preferencji metod prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022 Maj 2021 [plik]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport z oceny jakości kształcenia na kierunku Administracja Rok akademicki 2019/2020
Raport z oceny jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2019/2020 [plik]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport Samooceny PKA dla kierunku Administracja Rok akademicki 2019/2020  [plik]
Raport Samooceny PKA dla kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2020/2021 [plik]

Hospitacje planowe zajęć dydaktycznych

semestr zimowy 2022/2023
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Dr inż. Stanisław Jerzy Niepostyn Praktyczne aspekty projektowania systemów informatycznych wykład 12.I.2023, 16:00 Dr hab. Petro Guchek
Dr inż. Andrzej Pająk Basics of programming wykład 13.XII.2022, 8:00 Dr hab. Petro Guchek
Pooja Chaudhary Databases laboratoria 24.I.2023, 9:50 Dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Ankit Attkan Operating systems laboratoria 13.I.2023, 9:50 Dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Dr inż. Grzegorz Słowinski Programming paradigms wykład 7.XII.2022, 8:00 Dr hab. Petro Guchek
Mgr Anna Kaznodziej Team Communication in IT ćwiczenia 26.I.2023, 15:45 Dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Dr inż. Agnieszka Pietrzak Digital signal processing wykład 10.I.2023, 9:50 Dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Dr inż. Marcin Lewandowski Cyfrowe przetwarzanie sygnałów laboratoria 9.XII.2022, 10:55 Dr hab. Mikołaj Aleksiejuk
Mgr Krzysztof Kaiser Użyteczność i User Experience w projektowaniu systemów informatycznych laboratoria 4.XII.2022, 13:35 Dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Dr hab. Grzegorz Tylec Copyright Law wykład 18.I.2023, 11:30 Dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Dr Marcin J. Stępien Prawo autorskie i inne wybrane aspekty prawa technologii informatycznych wykład 6.XII.2022, 11:55 Dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Lic. Michał Kozłowski Podstawy programowania laboratoria 11.I.2023, 16:45 Dr Feliks Kurp
Dr Dariusz Doliwa Podstawy programowania wykład 5.XII.2022, 11:50 Dr Feliks Kurp
Mgr inż. Kamil Kucharski Tworzenie aplikacji webowych w środowiskach chmurowych laboratoria 3.XII.2022, 12:40 Dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
dr Adam Bosowski Zastosowanie statystyki w psychologii 13/12/2022 09:50 dr Leonardi
dr Wioletta Budny Technologia informacyjna i media w edukacji 08/01/2023 08:00 dr Piekarska
dr Michał Górski Psychologia społeczna 17/12/2022 12:40 lub 14:30 dr Piekarska
dr Izabella Jasik Psychologia kliniczna dziecka 21/12/2022 08:55 prof. Plopa
dr Cristobal Krasucki Neuroanatomia 16/12/2022 16:40 dr Piekarska
dr Kamil Kuracki Metody badania dziecka w rodzinie 18/12/2022 08:00 dr Tarłowski
dr Joanna Kuryłowicz Neuropsychologia kliniczna 20/12/2022 16:40 dr Kiełkiewicz
mgr Maria Babińska Psychologia społeczna 17/12/2022 12:40 dr Leonardi
mgr Katarzyna Bosowska Diagnoza psychologiczna 18/12/2022 13:35 dr Rawińska
mgr Anna Garbacz Porozumienie bez przemocy 17/12/2022 15:35 prof. Stachowski
mgr Gabriela Górska Psychologia społeczna 17/12/2022 14:30 prof. Kościelak
mgr Weronika Molińska Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży 12/10/2022 08:00 dr Leonardi
mgr Izabella Wiatrak Zaburzenia psychologiczno-logopedyczne 17/12/2022 15:35 dr Leonardi
mgr Kaja Wojciechowska Dysfunkcje poznawcze 14/01/2023 15:35 lub 17:25 prof. Kościelak
prof. Elżbieta Januszewska Psychologia kliniczna dziecka 04/12/2022 14:30 prof. Plopa
prof. Andrzej Januszewski Psychologia osobowości 13/12/2022 08:00 prof. Steuden
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Dr Teodor Bulenda Prawo karne wykład sobota
22 października, 5 listopada, 3 grudnia, 28 stycznia, 15.35-17.15
Dr hab. Prof. AEH Tomasz Kownacki
Dr Dariusz Kała Postępowanie cywilne 1 ćwiczenia 23 października, 6 listopada, 4 grudnia, 29 stycznia, 09.45-11.25 Dr hab. Prof. AEH Anna Wierzchowska
Dr Jakub Mrożek Prawo wodne wykład Wtorek, 15.45-17.25 Dr hab. Prof. AEH Anna Wierzchowska
Dr Matuszak Michał Postępowanie administracyjne 1 ćwiczenia sobota, daty zajęć – 8 października, 19 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 11.45-15.15 Prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
Dr Tomasz Wierzchowski Zarządzanie bezpieczeństwem informacji konwersatorium środa 12 i 26 X; 16 i 30 XI; 14 XII; 11 i 25 I; 8 II, 15.45-18.15 Prof. dr hab. Jacek Sobczak
Dr Marek Jeżewski Prawo międzynarodowe prywatne konwersatorium czwartek, 11.50-13.30 Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko
Dr Wojciech Potocki Postępowanie cywilne 1 ćwiczenia poniedziałek, daty zajęć -10, 17 i 24 października, 7, 14, 21 i 28 listopada, 5, 12 i 19 grudnia, 9 , 16, 23 i 30 stycznia, 6 lutego, 08.00-9.40 Prof. dr hab. Piotr Pogonowski
Mgr Kamil Kapla Prawo karne 1 ćwiczenia poniedziałek, 11.50-13.30 Prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
Mgr Lidia Piotrowska Prawo pracy z prawem urzędniczym sobota, daty zajęć – 8 października, 19 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 11.45-13.25 Prof. dr hab. Piotr Pogonowski
Mgr  Justyna Kobiołka Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego/administracja konwersatorium sobota, daty zajęć – 8 października, 19 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 11.45-14.20 Prof. dr hab. Jacek Sobczak
Dr hab. Prof. AEH Paweł Sitek Prawo handlowe wykład czwartek, daty zajęć – 13, 20 i 27 października, 3, 17 i 24 listopada, 1, 8 i 15 i 22 grudnia, 12, 19 i 26 stycznia, 2 i 9 lutego, 09.50-11.40 Dr hab. Prof. AEH Tomasz Kownacki
Mgr Łubieńska Renata Systemy informatyczne w administracji wykład Wtorek, 11.50-13.30 Prof. dr hab. Małgorzata Cudak-Niewiadomska
Mgr Patrycja Stępień Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskie ćwiczenia 10, 17 i 24 października, 7, 14, 21 i 28 listopada, 5, 12 i 19 grudnia, 9 , 16, 23 i 30 stycznia, 6 lutego, Poniedziałek, 13.55-16.30 Dr hab. Prof. AEH Tomasz Kownacki
Dr Przemysław Wasylik Prawo karne skarbowe wraz z zasadami prowadzenia postępowania karnoskarbowego/administracja II stopnia ćwiczenia Piątek, 11.50-14.40 Prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Dr Anna Makuch Współczesna myśl polityczna wykład Wtorek, 11.50-13.30 Dr hab. prof. AEH Piotr Solarz
Dr hab. Adam Szymański Studies of law and politics wykład Poniedziałek, 9.50-11.40 Dr hab. prof. AEH Anna Wierzchowska
Dr Jurga Ewa Komunikowanie polityczne wykład Czwartek, 8.00-9.40 Dr hab. Prof. AEH Ewelina Kristanova
Dr Anna Rędzio Psychologia społeczna ćwiczenia Sobota: 8 października, 19 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 15.35-17.15 Dr Wojciech Plopa
Dr Marek Żerański Reagowanie na krytykę konwersatorium Poniedziałek, 8.00-10.35 Dr hab. prof. AEH Małgorzata Niewiadomska-Cudak
Dr hab. Michał Wilczewski Fundamentals of social Communications wykład Czwartek 11.50-13.30 Dr hab. Prof. AEH Anna Wierzchowska

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
dr Anna Anyżewska Żywienie osób dorosłych, sem. 3, NS Ćwiczenia, gr. 3 (on-line) 18.12.2022 (niedziela), 19:10-20:40 Dr hab. Elżbieta Biller, prof. AEH
dr hab. Agnieszka Białek, prof. AEH Higiena i bezpieczeństwo żywności, sem. 3, NS Ćwiczenia, gr. 2 (on-line) 14.01.2023 r. (sobota), 13:35-15:15 Prof. dr hab.
Mieczysław Obiedziński
dr Olga Barbarska Tradycje kulinarne regionów Polski/Świata, sem. 1, NS Ćwiczenia, gr. 4 (on-line) Sem. 1, 14.01.2023, 9:45-11:25 Dr hab. Agnieszka Białek, prof. AEH

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
dr Edyta Czepielewska Dermatologia dla kosmetologów, sem. 1, NS Wykład on-line MS Teams 28.01.2023 (sobota) godz. 15:35-17:15 Prof. dr hab. Bozena Waszkiewicz-Robak
dr Dorota Sys Organizacja działalności zawodowej w branży usług zdrowotnych Ćwiczenia, gr 2 – on-line 28.01.2023, godz. 08:00-09:35 Prof. dr hab. Bozena Waszkiewicz-Robak

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Rycerska Jolanta Wizualizacja informacji laboratorium Niedziela, daty zajęć – 9 października, 20 listopada, 18 grudnia, 15 stycznia, 9.45-13.25 Dr hab. Prof. AEH Ewelina Kristanova
Dr hab. Tomasz Płudowski Nauki o komunikacji i mediach ćwiczenia Sobota, daty zajęć – 8 października, 19 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 15.35-19.00 Dr hab. Prof. AEH Ewelina Kristanova
Dr Marcin Olechowski Komunikacja międzykulturowa konwersatorium Niedziela, daty zajęć – 23 października, 6 listopada, 4 grudnia, 29 stycznia, 15.35-19.00 Dr Anna Makuch
Dr Mikołaj Kukowski Dyplomacja publiczna ćwiczenia Sobota, daty zajęć – 8 października, 19 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 08.00-11.25 Dr hab. Prof. AEH Piotr Solarz

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Dr hab. Prof. UJK Banasik Mirosław Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie wykład SOBOTA, daty zajęć – 22 października, 5 listopada, 3 grudnia, 28 stycznia, 11.45-13.25 Dr hab. prof. AEH Tomasz Kownacki
Dr Grzegorz Winogrodzki Problemy bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego wykład SOBOTA, daty zajęć – 22 października, 5 listopada, 3 grudnia, 28 stycznia, 15.35-17.15
NIEDZIELA, daty zajęć – 23 października, 6 listopada, 4 grudnia, 29 stycznia, 15.35-17.15
Dr hab. Prof. AEH Ewelina Kristanova

Proponowana data i godzina hospitacji może ulec zmianie po wzajemnych ustaleniach hospitowanego i hospitującego, po poinformowaniu dziekana.

Konspekty przedmiotów

Administracja
 • Administracja publiczna_prof.AEH. dr. hab. Piotr solarz [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_
  Izabela Kwiecińska[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_administracja[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo_administracja_W[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Organizacja i techniki pracy biurowej_niestacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Organizacja i techniki pracy biurowej_stacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne_dr Dariusz Kała [plik]
 • Prawo administracyjne_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo cywilne w administracji_niestacjinarne_prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak [plik]
 • Prawo cywilne w administracji_stacjonarne_prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarne i niestacjonarne_Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_niestacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Finanse i rachunkowość
 • Administarcja finansowa i kontrola sakrbowa_stacjonarne_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i konftora skarbowa_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa_niestacjonarne_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa_niestacjonarny_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Analiza finansowa przedsiebiorstwa_stacjonarny_prof. Maria Sierpińska[plik]
 • Badanie sprawozdania finansowego_stacjonarny_Rosiek Ireneusz[plik]
 • Badanie Sprawozdań Finansowych_stacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Badanie sprawozdań_niestacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska[plik]
 • Ekonometria_prof. Tomasz Kuszewski[plik]
 • Finanse międzynarodowe_niestacjonarny_Witold Małecki[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch[plik]
 • Metody ilościowe – statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Metody ilościowe statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Plan Finansowy i biznes plan_niestacjonarne_dr Justyna Góral[plik]
 • Plan finansowy i biznes plan_niestacjonarny_Rafał Kusy[plik]
 • Plan Finansowy i biznes plan_stacjnarne_dr Justyna Góral[plik]
 • Plan finansowy i biznesplan_stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Plan finansowy i biznesplan_stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Plan Finasowy i Biznes Plan_stacjonarny_Rafał Kusy_2020_2021[plik]
 • Podstawy rachunkowości_ niestacjonarny_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Podstawy Rachunkowości_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Podstawy Rachunkowości_stacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Podstawy rachunkowości_stacjonarny_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Politika fiskalna_stacjonarny_Elżbieta Malinowska-Misiąg[plik]
 • Polityka fiskalna_niestacjonarny_Elżbieta Malinowska-Misiąg[plik]
 • Portfel inwestycyjny_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Portfel inwestycyjny_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_niestacjonarne_wykład_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_stacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_stacjonarne_wykład_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_FiR_stacjonarny_Tomasz Szopiński[plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarne_Finanse i Rachunkowość_dr Tomasz Szopiński[plik]
 • Standardy sprawozdawczości_stacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Teoria i polityka kursu walutowego_stacjonarne_Witold Małecki[plik]
 • Transakcje i inwestycje na giełdach towarowych_stacjonarne_prof. Włodzimierz Rembisz[plik]
 • Ubezpieczenia_niestacjonarne_prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz[plik]
 • Ubezpieczenia_stacjonarnne_prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz[plik]
 • Wycena przedsiębiorstw_niestacjonarne_prof. Piotr Szczepankowski[plik]
 • Wycena przedsiębiorstw_stacjonarne_prof. Szczepankowski[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa niestacjonarne_mgr Tomasz Filipczuk[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa_niestacjonarny_Tomasz Filipczuk[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa_stacjonarny_Tomasz Filipczuk[plik]
 • Zarządzanie organizacjami_stacjonarny_Barbara Sypniewska[plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski[plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski[plik]
 • Zarządzanie ryzykiem _stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Zarządzanie ryzykiem_niestacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
Informatyka
 • Algorytmy i złożoność(ćwiczenia)_stacjonarny_Feliks Kurp_2020_2021 [plik]
 • Algorytmy i złożoność(wykład)_stacjonarny_Feliks Kurp_2020_2021  [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021  [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021_ [plik]
 • Architektura sytemów komputerowych_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Elektronika dla Informatyków_niestacjonarny_Jerzy Królikowski_2020_2021_ [plik]
 • Elektronika dla Informatyków_stacjonarny_Jerzy Królikowski_2020_2021 [plik]
 • Konspekt programowanie w technologii NET_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Matematyka dyskretna(ćwiczenia)_niestacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(ćwiczenia)_stacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(wykłady)_niestacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(wykłady)_stacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch[plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej _stacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej_niestacjonarny_Anna Studzińska_2020_2021 [plik]
 • Podstawy Komunikacji Społecznej_stacjonarny_Anna Studzińska_2020_2021 [plik]
 • Programowanie w technologii .NET_stacjonarny_Krzysztof Rychlicki-Kicior [plik]
 • Programowanie w technologii.NET_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Projektowanie systemów informatycznych_stacjonarny_Gabriela Miller_2020_2021 [plik]
 • SQL serwer_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • SQL serwer_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Statystyczne Wspomaganie Decyzji_stacjonarny_niestacjonarny_Marek Cieciura_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny-Linux_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny-Linux_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarne_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021_ [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_stacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_stacjonarny_Andrzej Kokociński_20202_2021 [plik]
 • Systemy wbudowane_niestacjonarny_Krzysztof Murawski_2020_2021 [plik]
 • Systemy wbudowane_stacjonarny_Krzysztof Murawski_2020_2021 [plik]
 • Technologie Sieciowe(wykład)_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_niestacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021_ [plik]
 • Zaawansowane bazy danych_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Zaawansowane bazy danych_stacjonarny_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Politologia
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Integracja europejska_niestacjonarny_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarne_dr hab. prof. AEH Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarne_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarny_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metodyka przygotowania projektu europejskiego_stacjonarne_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Międzynarodowe stosunki polityczne_niestacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Międzynarodowe stosunki polityczne_stacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_niestacjonarne_dr Wojciech Plopa [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_politologia_stacjonany i niestacjonarny+Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarny_dr Wojciech Plopa [plik]
 • Samorząd i polityka lokalna_niestacjonarny_Małgorzata Niewiadomoska-Cudak_2020_2021 [plik]
 • Samorząd i polityka lokalna_stacjonarny_Małgorzata Niewiadomoska-Cudak_2020_2021 [plik]
 • SQL serwer_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Techniki public relations_niestacjonarny _dr inż. Agnieszka Werenowska [plik]
 • Techniki public relations_stacjonarne_dr inż. Agnieszka Werenowska [plik]
 • Teoria stosunków międzynarodowych_stacjonarny_Piotr Solarz [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Prawo
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo_administracja_W [plik]
 • Klinika prawa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Klinika Prawa_stacjonarny_dr Justyna Stadniczeńko [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Nauka o legislacji_niestacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Nauka o legislacji_stacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Prawo administracyjne(ćwiczenia)_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021_ [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo cywilne II (część rzeczowa)_stacjonarny i niestacjonarny_Justyna Stadniczeńko [plik]
 • Prawo karne_niestacjonarne_dr hab. Kamil Frąckowiak [plik]
 • Prawo karne_niestacjonarny_Kamil Frąckowiak [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarne i niestacjonarne_Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo podatkowe krajów UE_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Prawo podatkowe krajów UE_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Prawo podatkowe_niestacjonarne_Wojciech Maruchin [plik]
 • Prawo podatkowe_stacjonarne_Wojciech Maruchin [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Psychologia
 • Analiza osobowości sprawców i ofiar na tle seksualnym_Dagmara Maria Borus [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_niestacjonarny_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_stacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_stacjonarny_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Diagnostyka i psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych_dr Dagmara Maria Boruc [plik]
 • Dydaktyka Ogólna_dr Maciej Słomczyński [plik]
 • Dydaktyka szczegółowa. Programy psychoprofilaktyczne i psychoedukacja_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Dydaktyka szczegółowa. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Dylematy wychowawcze współczesnych rodziców. Teoria a praktyka_niestacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Emisja głosu_niestacjonarne_prof. dr. phil. habil. Robert Skoczek [plik]
 • Emocje i motywacje dzienne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje zaoczne_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje_stacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Etos pracowniczy_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodzinski [plik]
 • Etos pracowniczy_niestacjonarny [plik]
 • Etos pracowniczy_stacjonarne [plik]
 • Etos pracowniczy_stacjonarny [plik]
 • Etos pracowniczy_zaoczne [plik]
 • Etos_pracowniczy_stacjonarne_Dr Andrzej Jagodzinski [plik]
 • Ewaluacja pracowników_niestacjonarne_Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_niestacjonarne_dr Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_stacjonarne_Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_stacjonarne_dr Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Historia myśli psychologicznej_niestacjonarny_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Historia myśli psychologicznej_stacjonarne_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna_niestacjonarne_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Logika_niestacjonarne_dr hab. Remigiusz Ryziński [plik]
 • Logika_niestacjonarne_prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski [plik]
 • Logika_stacjonarne_prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski [plik]
 • Metodologia badań psychologicznych_niestacjonarny_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Metodologia badań psychologicznych_stacjonarne_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metody diagnozy psychologiczne_niestacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • Metody zarządzania projektami_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Metody zarządzania projektami_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Neuropsychologia_niestacjonarny [plik]
 • Neuropsychologia_stacjonarny [plik]
 • Neuropsychologia_stacjonarny_niestacjonarny [plik]
 • Patologia społeczna i przestępczość_prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska [plik]
 • Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne_niestacjonarne_dr Małgorzata Artymiak [plik]
 • Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne_stacjonarne_dr Małgorzata Artymiak [plik]
 • Podstawy pomocy psychologicznej_niestacjonarne_dr n. zdr. Jacek Gierus [plik]
 • Podstawy pomocy psychologicznej_stacjonarne_dr n. zd. Jacek Gierus [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_niestacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_niestacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_stacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_stacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Procesy poznawcze_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_niestacjonarny_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Proseminarium_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Proseminarium_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza_niestacjonarny_dr Małgorzata Foryś Nogala [plik]
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza_stacjonarne_dr Małgorzata Foryś-Nogala [plik]
 • Psychologia ekonomiczna_niestacjonarne_dr hab. Oleg Gorbaniuk [plik]
 • Psychologia ekonomiczna_stacjonarne_dr hab. Oleg Gorbaniuk [plik]
 • Psychologia pracy i organizacji_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Psychologia pracy i organizacji_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_niestacjonarne_prof. AEH, dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_stacjonarne_prof. AEH, dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_stacjonarny_prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia różnic indywidualnych_niestacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • Psychologia różnic indywidulanych_stacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • psychologia uzależnień_niestacjonarne_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz (2) [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarny_stacjonarny_prof. AEH dr hab. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychologia zdrowia_stacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychoterapia_niestacjonarny_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Psychoterapia_stacjonarny_20h [plik]
 • Psychoterapia_stacjonarny_30h [plik]
 • Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym_niestacjonarny_Stanisława Steuden [plik]
 • Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym_stacjonarny_Stanisława Steuden [plik]
 • Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym – orzecznictwo_niestacjonarny_dr Marta Rawińska [plik]
 • Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym – orzecznictwo_stacjonarny_dr Marta Rawińska [plik]
 • Seminarium magisterskie_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Seminarium magisterskie_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Seminarium magisterskie_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne. Ewa Stanisławiak. Konspekt zajęć. Studia stacjonarne [plik]
 • STEREOTYPY, UPRZEDZENIA I ICH KONSEKWENCJE SPOŁECZNE_niestacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne_nisetacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • STEREOTYPY, UPRZEDZENIA I ICH KONSEKWENCJE SPOŁECZNE_stacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Stres traumatyczny – konsekwencje, terapia_stacjonarne_prof .dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska [plik]
 • Stres traumatyczny – konsekwencje, terapia_zaoczne_prof .dr hab. Gabriela Chojnacka- Szawłowska [plik]
 • Terapia psychologiczna_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Terapia psychologiczna_przygotowanie pedagogiczne_niestacjonarne_M.Markiewicz [plik]
 • Umiejętności menadżerskie_niestacjonarne_mgr Olga Rawa-Siarkowska [plik]
 • Umiejętności menadżerskie_stacjonarne_mgr Olga Rawa-Siarkowska [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski  [plik]
 • Zarządzanie_organizacjami_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
Zarządzanie
 • Analiza finansowa przedsiebiorstwa_stacjonarny_prof. Maria Sierpińska[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarny_Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_stacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Badania marketingowe_niestacjonarne_dr Robert Nowacki[plik]
 • Badania marketingowe_stacjonarne_dr Janusz Filipczuk[plik]
 • Badania marketingowe_stacjonarne_dr Robert Nowacki[plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska[plik]
 • Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. Zenon Biniek [plik]
 • KSZTAŁTOWANIE RELACJI PRACOWNICZYCH_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Makroekonomia_niestacjonarne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Makroekonomia_niestacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Makroekonomia_stacjonarne_dr Janusz FIlipczuk [plik]
 • Makroekonomia_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Marketing międzynarodowy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing międzynarodowy_stacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing międzynarowody_stacjonarny_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing na rynku przedsiębiorstw_dr Barbara Antczak [plik]
 • Marketing w handlu i usługach_niestacjonarne_dr Barbara Antczak [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metody Business Intelligence w Zarządzaniu_niestacjonarny_Krzysztof Rychlicki-Kicior [plik]
 • Metody ilościowe – statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Metody ilościowe statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Nowoczesne zarządzanie oparte na kreowaniu wartości_2020_2021_ [plik]
 • Nowoczesne zarządzanie oparte na kreowaniu wartości_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Organizacja metody pracy_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Organizacja metody pracy_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Podstawy negocjacji i mediacji_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • Podstawy negocjacji i mediacji_stacjonanry_ćwiczenia_dr mariusz Głowacki [plik]
 • Podstawy rachunkowości_ niestacjonarny_dr Ireneusz Rosiek [plik]
 • Podstawy Rachunkowości_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec [plik]
 • Podstawy Rachunkowości_stacjonarne_dr Leszek Borowiec [plik]
 • Podstawy rachunkowości_stacjonarny_dr Ireneusz Rosiek [plik]
 • Program wspierania pracowników EAP [plik]
 • Program wspierania pracowników EAP_niestacjonarne [plik]
 • Pschologia reklamy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Pschylogia pracy organizacji_niestacjonarny_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Psychologia Perswazji i Propagandy _niestacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_niestacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_stacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_stacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia reklamy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Relacje pracownicze_niestacjonarne_dr hab. prof. AEH Jacek Woźniak [plik]
 • Relacje pracownicze_stacjonarne_dr hab. prof. AEH Jacek Woźniak [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_Filia w Sochaczewie_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_filia_niestacjonarny_Tomasz Szopiński  [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_wykład_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Strategia Zarządzania zmianą(ćwiczenia)_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Strateia Zarządzania Zmianą(wykłady)_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Systemy motywowania, wynagradzania i ocenienia pracowników_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Systemy motywowania, wynagradzania i ocenienia pracowników_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Sztuka negocjacj_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • Sztuka negocjacji_wykład_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • W Marketing w handlu i usługach_stacjonarne_dr Barbara Antczak [plik]
 • Wybrane Problemy Zarządzania Działalnością Spedycyjną_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Wybrane Problemy Zarządzania Działalnością Spedycyjną_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw_stacjonarny_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzania jakością_stacjonarny_prof. Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie innowacjami_niestacjonarne_Monika Golonka [plik]
 • Zarządzanie jakością_niestacjonarny_prof Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie jakością_niestacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie jakością_stacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie kampanią informacyjną_stacjonarne_dr hab. Włodzimierz Chojnacki [plik]
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_niestacjonarny_prof. Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_niestacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_stacjonarne_wyklad_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_wyklad_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_niestacjonarny_Janusz Flipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_W_niestacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_W_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie zmianą_Natalia Wojciechowska [plik]
 • Zarządzanie zmianą_stacjonarne_Natalia Wojciechowska [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_dzienne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_niestacjonarne_ćwiczenia_dr Janusz FIlipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_niestacjonarne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_stacjonarne_ćwiczenia_dr Janusz Filipczuk [plik]