Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Kontakt

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 59,  01-043 Warszawa
NIP 525-22-08-719
REGON 017280390

Numer konta

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
Nr konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001
kod SWIFT: GOSKPLPW

Santander Bank
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
PL34 1090 1056 0000 0001 0482 5975
SWIFT: WBKPPLPP

Biuro Rekrutacji

 

VI piętro, pokój 603

OBSŁUGA BEZPOŚREDNIA

Poniedziałek   10:00 – 18:00
Wtorek               8:00 – 16:00
Środa                   8:00 – 16:00
Czwartek           10:00 – 18:00
Piątek                   8:00 – 16:00
Sobota                 Nieczynne
Niedziela             Nieczynne

OBSŁUGA TELEFONICZNA

Poniedziałek       8:30 – 16:00
Wtorek                   8:30 – 16:00
ŚRODA                       8:30 – 16:00
CZWARTEK               8:30 – 16:00
PIĄTEK                       8:30 – 16:00
SOBOTA                     8:30 – 16:00*
NIEDZIELA                 NIECZYNNE

*dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego [16.12, 13.01, 27.01]

Biuro Rektora

VI piętro, pokój 643
rektorat@vizja.pl

Aleksandra Prus
Dyrektor Biura Rektora
  a.prus@vizja.pl
22 536 54 11

Poniedziałek     8:00 – 18:00
Wtorek                 8:00 – 18:00
środa                    8:00 – 18:00
Czwartek            8:00 – 18:00
piątek                    8:00 – 18:00

 W weekendy zjazdowe Biuro Rektora jest czynne w soboty w godz. 9:00-15:00

Biuro Obsługi
Studentów

Aleksandra Dąbrowska

KOORDYNATOR WYDZIAŁU BIZNESU
Aleksandra Dąbrowska

 22 536 54 20
 zarzadzanie@vizja.pl
finanse@vizja.pl
logistyka@vizja.pl
ekonomia@vizja.pl

Przemysław Rudzki
KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK O CZŁOWIEKU
Przemysław Rudzki

22 536 54 20
psychologia@vizja.pl
resocjalizacja@vizja.pl
psychoterapia@vizja.pl

Kamila Świątek-Merghadi

KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SZTUKI
Kamila Świątek-Merghadi

22 536 54 20
 filologia@vizja.pl
fashion@vizja.pl
mediaspolecznosciowe@vizja.pl

Tomasz Kępka

KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
Tomasz Kępka

22 536 54 20
dietetyka@vizja.pl
kosmetologia@vizja.pl
farmacja@vizja.pl

KOORDYNATOR WYDZIAŁU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
Tetiana Shmanko

22 536 54 20
 informatyka@vizja.pl
 cyberbezpieczenstwoinzynier@vizja.pl

Student Affairs Office
Koordynator studiów anglojęzycznych
Agnieszka Maksymowicz

 22 536 54 20
studentaffairsoffice@vizja.pl

VI Piętro, pokój 619

OBSŁUGA BEZPOŚREDNIA

Poniedziałek    10:00 – 16:00
Wtorek                08:30 – 16:00
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:30 – 16:00
Piątek                   10:00 – 16:00
12:00 – 18:00*
Sobota                 08:30 – 16:00**
Niedziela            nieczynne

OBSŁUGA TELEFONICZNA

Poniedziałek       8:30 – 16:00
Wtorek                   8:30 – 16:00
ŚRODA                       8:30 – 16:00
CZWARTEK               8:30 – 16:00
PIĄTEK                       8:30 – 16:00
SOBOTA                     8:30 – 16:00*
NIEDZIELA                 NIECZYNNE

*dotyczy dni przedzjazdowych (15.12, 12.01, 26.01)
**dotyczy weekendów zjazdowych (16.12, 13.01, 27.01) studentów z trybu niestacjonarnego

 

Biblioteka

Parter

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00 lub 10:00 – 18:00*

*dotyczy dni przedzjazdowych

W weekendy zjazdowe w siedzibie uczelni biblioteka jest czynna w soboty i w niedziele w godz. 08:30 – 16:00

W weekendy zjazdowe w trybie ZDALNYM biblioteka jest czynna wyłącznie w soboty w godz. 08:30 – 16:00

Dział dokumentacji

VI piętro, pokój 617

Poniedziałek    10:00 – 16:00
Wtorek                 08:30 – 16:00
Środa                    nieczynne (praca wewnętrzna)
Czwartek            08:30 – 16:00
Piątek                    10:00 – 16:00
                                  12:00 – 18:00*
Sobota                 08:30 – 16:00**
Niedziela             nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Kolegium Kształcenia
Podyplomowego

VI piętro, pokój 607

Maciej Orzeł
  podyplomowe@vizja.pl
 695 695 545
Sprawy Uczestników Studiów Podyplomowych

Julia Kozieł
  j.koziel@vizja.pl
  577 152 077
Sprawy organizacyjne studiów podyplomowych i kontakt z wykładowcami i klientami

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   Nieczynne (Dzień wewnętrzny)
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00
Sobota                 10:00 – 15:00*
Niedziela            10:00 – 15:00*

 *dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Kasa i Kwestura

KASA
VI piętro, pokój 617

Poniedziałek    08:00 – 15:45
Wtorek                08:00 – 15:45
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:00 – 15:45
Piątek                   08:00 – 15:45
                                 10:00 – 17:45*
Sobota                 08:00 – 15:45**
Niedziela            nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

KWESTURA
VI piętro, pokój 620

 kwestura@vizja.pl
 22 536 54 06

PONIEDZIAŁEK         8:30 – 16:00
WTOREK                    8:30 – 16:00
ŚRODA                       8:30 – 16:00
CZWARTEK               8:30 – 16:00
PIĄTEK                       8:30 – 16:00
SOBOTA                     8:30 – 16:00*
NIEDZIELA                 NIECZYNNE

 *dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Dział windykacji

VI piętro, pokój 604

  windykacja@vizja.pl

 22 536 54 47 (w godz. 13:00-15:00)

Kierownik Działu Windykacji
Katarzyna Lubecka-Maik
k.lubecka-maik@vizja.pl

Specjalista ds. prawno-windykacyjnych
Anita Leśniewska
a.lesniewska@vizja.pl

Wtorek               13:00 – 15:00

Biuro ds. Osób
z Niepełnosprawnościami

II piętro, pokój 233

 

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Centrum Teleinformatyki

VI piętro, pokój 619

Poniedziałek   10:00 – 17:00
Wtorek               10:00 – 17:00
Środa                   10:00 – 17:00
Czwartek           10:00 – 17:00
Piątek                   10:00 – 17:00
Sobota                 nieczynne
Niedziela            nieczynne

Dział Projektów Europejskich
oraz Biuro Erasmus+

VI piętro, pokój 614

Poniedziałek   09:00 – 15:00
Wtorek               09:00 – 15:00
Środa                   09:00 – 15:00
Czwartek           09:00 – 15:00
Piątek                   09:00 – 15:00

Akademickie Biuro Karier

VI piętro 

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Samorząd Studentów

Zuzanna Ochal

przewodnicząca samorządu studentów

Dominika Lipka

wiceprzewodnicząca samorządu studentów

Yuliia Ieremiu

sekretarz samorządu studentów

Biuro Współpracy Międzynarodowej

VI piętro, pokój 612

Ahd Bahar
Dyrektor Biura ds. Współpracy Międzynarodowej

a.bahar@vizja.pl

 22 536 54 27

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Dział Marketingu i PR

Aleksandra Krowicka
Dyrektor ds. marketingu i PR
a.krowicka@vizja.pl
22 536 54 08

Poniedziałek     10:00 – 16:00
Wtorek                 10:00 – 16:00
Środa                    10:00 – 16:00
Czwartek            10:00 – 16:00
Piątek                    10:00 – 16:00

Komisja ds. nostryfikacji dyplomów i stopni naukowych

VI piętro, pokój 643

Poniedziałek    10:00 – 16:00
Wtorek               10:00 – 16:00
Środa                   10:00 – 16:00
Czwartek           10:00 – 16:00
Piątek                   10:00 – 16:00