Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Kontakt

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 59,  01-043 Warszawa
NIP 525-22-08-719
REGON 017280390

Numer konta

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
Nr konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001
kod SWIFT: GOSKPLPW

Santander Bank
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
PL34 1090 1056 0000 0001 0482 5975
SWIFT: WBKPPLPP

Biuro Rekrutacji

 

VI piętro, pokój 603

Poniedziałek   10:00 – 18:00
Wtorek               8:00 – 16:00
Środa                   8:00 – 16:00
Czwartek           10:00 – 18:00
Piątek                   8:00 – 16:00
Sobota                 Nieczynne / 8:00 – 16:00*
Niedziela             Nieczynne / 8:00 – 16:00**

* 2 września, 9 września, 16 września, 23 września, 30 września, 7 października, 14 października
** 1 października, 8 października

Biuro Rektora

VI piętro, pokój 643
rektorat@vizja.pl

Aleksandra Prus
Dyrektor Biura Rektora
  a.prus@vizja.pl
22 536 54 11

Poniedziałek     8:00 – 16:00
Wtorek                 8:00 – 18:00
środa                    8:00 – 16:00
Czwartek            8:00 – 16:00
piątek                    8:00 – 16:00, 8:00 – 18:00*

 *dotyczy dni przedzjazdowych

Biuro Obsługi
Studentów

Aleksandra Dąbrowska

KOORDYNATOR WYDZIAŁU BIZNESU
Aleksandra Dąbrowska

 22 536 54 20
 zarzadzanie@vizja.pl
 finanse@vizja.pl

Przemysław Rudzki

KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK O CZŁOWIEKU
Przemysław Rudzki

22 536 54 20
psychologia@vizja.pl

 

Tetiana Hleba

KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
Monika Chylińska-Śledź

22 536 54 20
  administracja@vizja.pl
  politologia@vizja.pl
  prawo@vizja.pl

Kamila Świątek-Merghadi

KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SZTUKI
Kamila Świątek-Merghadi

22 536 54 20
 filologia@vizja.pl
 fashion@vizja.pl

Tomasz Kępka

KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
Tomasz Kępka

22 536 54 20
dietetyka@vizja.pl
kosmetologia@vizja.pl

 

KOORDYNATOR WYDZIAŁU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
Tetiana Shmanko

22 536 54 20
  informatyka@vizja.pl

Student Affairs Office
Koordynator studiów anglojęzycznych

 22 536 54 20
studentaffairsoffice@vizja.pl

VI Piętro, pokój 619

Poniedziałek    10:00 – 16:00
Wtorek                08:30 – 16:00
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:30 – 16:00
Piątek                   10:00 – 16:00
                                 12:00 – 18:00*
Sobota                 08:30 – 16:00**
Niedziela            nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Biblioteka

Parter

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00 lub 10:00 – 18:00*

*dotyczy dni przedzjazdowych

W weekendy zjazdowe w siedzibie uczelni biblioteka jest czynna w soboty i w niedziele w godz. 08:30 – 16:00

W weekendy zjazdowe w trybie ZDALNYM biblioteka jest czynna wyłącznie w soboty w godz. 08:30 – 16:00

Dział dokumentacji

VI piętro, pokój 617

Poniedziałek    10:00 – 16:00
Wtorek                 08:30 – 16:00
Środa                    nieczynne (praca wewnętrzna)
Czwartek            08:30 – 16:00
Piątek                    10:00 – 16:00
                                  12:00 – 18:00*
Sobota                 08:30 – 16:00**
Niedziela             nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Kolegium Kształcenia
Podyplomowego

VI piętro, pokój 607

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00
Sobota                 10:00 – 15:00*
Niedziela            10:00 – 15:00*

 *dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Kasa i Kwestura

KASA
VI piętro, pokój 617

Poniedziałek    08:00 – 15:45
Wtorek                08:00 – 15:45
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:00 – 15:45
Piątek                   08:00 – 15:45
                                 10:00 – 17:45*
Sobota                 08:00 – 15:45**
Niedziela            nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

KWESTURA
VI piętro, pokój 620

  kwestura@vizja.pl
 22 536 54 06

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00
Sobota                 08:00 – 16:00*
Niedziela            nieczynne

 *dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Dział windykacji

VI piętro, pokój 604

  windykacja@vizja.pl

 22 536 54 47 (w godz. 13:00-15:00)

Kierownik Działu Windykacji
Katarzyna Lubecka-Maik
  
k.lubecka-maik@vizja.pl

Specjalista ds. prawno-windykacyjnych
Anita Leśniewska
  a.lesniewska@vizja.pl

Poniedziałek   09:00 – 15:00
Wtorek               09:00 – 15:00
Środa                   09:00 – 15:00
Czwartek           09:00 – 15:00

Biuro ds. Osób
z Niepełnosprawnościami

II piętro, pokój 233

 

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Centrum Teleinformatyki

VI piętro, pokój 618

Poniedziałek   10:00 – 17:00
Wtorek               10:00 – 17:00
Środa                   10:00 – 17:00
Czwartek           10:00 – 17:00
Piątek                   10:00 – 17:00
Sobota                 nieczynne
Niedziela            nieczynne

Dział Projektów Europejskich

„Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie”

POKÓJ 615  – Szkoła Praktyków Biznesu, staże i szkolenia podnoszące kompetencje studentów, Business and Strategic Management oraz Advanced Finance and Accounting

e-mail: uczelniablizejbiznesu@vizja.pl

Staże dla studentów – staze@vizja.pl

Szkolenia dla studentów – akademiakompetencji@vizja.pl

„Vizja przyszłości”

POKÓJ 614 i 615  – dostosowanie programu kształcenia na kierunku psychologia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, szkolenia dla studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz dla pracowników administracyjnych.

Poniedziałek   09:00 – 15:00
Wtorek               09:00 – 15:00
Środa                   09:00 – 15:00
Czwartek           09:00 – 15:00
Piątek                   09:00 – 15:00

Akademickie Biuro Karier

VI piętro 

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Samorząd Studentów

Adrian Elwich

Przewodniczący Samorządu studentów

Zuzanna Ochal

Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów

Evgeniia Soloveva

Sekretarz Samorządu Studentów

Biuro Współpracy Międzynarodowej

VI piętro, pokój 612

Ahd Bahar
Dyrektor Biura ds. Współpracy Międzynarodowej

  a.bahar@vizja.pl

 22 536 54 27

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Dział Marketingu i PR

Aleksandra Krowicka
Dyrektor ds. marketingu i PR
  a.krowicka@vizja.pl
22 536 54 08

Poniedziałek     10:00 – 16:00
Wtorek                 10:00 – 16:00
Środa                    10:00 – 16:00
Czwartek            10:00 – 16:00
Piątek                    10:00 – 16:00