Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Kontakt

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 59,  01-043 Warszawa
NIP 525-22-08-719
REGON 017280390

Numer konta

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
Nr konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001
kod SWIFT: GOSKPLPW

Santander Bank
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
PL34 1090 1056 0000 0001 0482 5975
SWIFT: WBKPPLPP

Biuro Rekrutacji

 

VI piętro, pokój 603

Poniedziałek   10:00 – 18:00
Wtorek               8:00 – 16:00
Środa                   8:00 – 16:00
Czwartek           10:00 – 18:00
Piątek                   8:00 – 16:00
Sobota                 nieczynne
Niedziela             nieczynne

Biuro Rektora

VI piętro, pokój 643
rektorat@vizja.pl

Aleksandra Biegaj
Dyrektor Biura Rektora
  a.biegaj@vizja.pl
22 536 54 11

Poniedziałek     8:00 – 16:00
Wtorek                 8:00 – 18:00
środa                    8:00 – 16:00
Czwartek            8:00 – 16:00
piątek                    8:00 – 16:00, 8:00 – 18:00*

 *dotyczy dni przedzjazdowych

Biuro Obsługi
Studentów

Aleksandra Dąbrowska

KOORDYNATOR WYDZIAŁU BIZNESU
Aleksandra Dąbrowska

 22 536 54 21
 zarzadzanie@vizja.pl
 finanse@vizja.pl

Przemysław Rudzki

KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK O CZŁOWIEKU
Przemysław Rudzki

22 536 54 23
psychologia@vizja.pl

 

Tetiana Hleba

KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
Monika Chylińska-Śledź

22 536 54 26
  administracja@vizja.pl
  politologia@vizja.pl
  prawo@vizja.pl

Kamila Świątek-Merghadi

KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SZTUKI
Kamila Świątek-Merghadi

22 536 54 22
 filologia@vizja.pl
 fashion@vizja.pl

Tomasz Kępka

KOORDYNATOR WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
Tomasz Kępka

22 536 54 28
dietetyka@vizja.pl
kosmetologia@vizja.pl

 

Izabela Sikorska

KOORDYNATOR WYDZIAŁU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
Izabela Sikorska

22 536 54 25
  informatyka@vizja.pl

Oskar Hanusko

Student Affairs Office
Koordynator studiów anglojęzycznych
Oskar Hanusko

 22 536 54 24
studentaffairsoffice@vizja.pl

Poniedziałek    10:00 – 16:00
Wtorek                08:30 – 16:00
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:30 – 16:00
Piątek                   10:00 – 16:00
                                 12:00 – 18:00*
Sobota                 08:30 – 16:00**
Niedziela            nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Biblioteka

Parter

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00 lub 10:00 – 18:00*

*dotyczy dni przedzjazdowych

W weekendy zjazdowe w siedzibie uczelni biblioteka jest czynna w soboty i w niedziele w godz. 08:30 – 16:00

W weekendy zjazdowe w trybie ZDALNYM biblioteka jest czynna wyłącznie w soboty w godz. 08:30 – 16:00

Dział dokumentacji

VI piętro, pokój 617

Poniedziałek    10:00 – 16:00
Wtorek                 08:30 – 16:00
Środa                    nieczynne (praca wewnętrzna)
Czwartek            08:30 – 16:00
Piątek                    10:00 – 16:00
                                  12:00 – 18:00*
Sobota                 08:30 – 16:00**
Niedziela             nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Kolegium Kształcenia
Podyplomowego

VI piętro, pokój 607

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00
Sobota                 10:00 – 15:00*
Niedziela            10:00 – 15:00*

 *dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Kasa i Kwestura

KASA
VI piętro, pokój 617

Poniedziałek    08:00 – 15:45
Wtorek                08:00 – 15:45
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:00 – 15:45
Piątek                   08:00 – 15:45
10:00 – 17:45*
Sobota                 08:00 – 15:45**
Niedziela            nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

KWESTURA
VI piętro, pokój 620

  kwestura@vizja.pl
 22 536 54 06

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00
Sobota                 08:00 – 16:00*
Niedziela            nieczynne

 *dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Dział windykacji

VI piętro, pokój 604

 22 536 54 47 (w godz. 13:00-15:00)

Kierownik Działu Windykacji
Katarzyna Lubecka-Maik
  
k.lubecka-maik@vizja.pl

Specjalista ds. prawno-windykacyjnych
Anita Leśniewska
  a.lesniewska@vizja.pl

Poniedziałek   09:00 – 15:00
Wtorek               09:00 – 15:00
Środa                   09:00 – 15:00
Czwartek           09:00 – 15:00

Biuro ds. Osób
z Niepełnosprawnościami

II piętro, pokój 233

 

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Centrum Teleinformatyki

VI piętro, pokój 618

Poniedziałek   10:00 – 17:00
Wtorek               10:00 – 17:00
Środa                   10:00 – 17:00
Czwartek           10:00 – 17:00
Piątek                   10:00 – 17:00
Sobota                 nieczynne
Niedziela            nieczynne

Dział Projektów Europejskich

„Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie”

POKÓJ 615  – Szkoła Praktyków Biznesu, staże i szkolenia podnoszące kompetencje studentów, Business and Strategic Management oraz Advanced Finance and Accounting

e-mail: uczelniablizejbiznesu@vizja.pl

Staże dla studentów – staze@vizja.pl

Szkolenia dla studentów – akademiakompetencji@vizja.pl

„Vizja przyszłości”

POKÓJ 614 i 615  – dostosowanie programu kształcenia na kierunku psychologia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, szkolenia dla studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz dla pracowników administracyjnych.

Poniedziałek   09:00 – 15:00
Wtorek               09:00 – 15:00
Środa                   09:00 – 15:00
Czwartek           09:00 – 15:00
Piątek                   09:00 – 15:00

Akademickie Biuro Karier

VI piętro 

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Samorząd Studentów

Adrian Elwich

Przewodniczący Samorządu studentów

Jaydeep Vyas

Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów

Julia Laskowska

Sekretarz Samorządu Studentów

Biuro Współpracy Międzynarodowej

VI piętro, pokój 618

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Dział Marketingu i PR

Aleksandra Krowicka
Dyrektor ds. marketingu i PR
  a.krowicka@vizja.pl
22 536 54 08

Poniedziałek     10:00 – 16:00
Wtorek                 10:00 – 16:00
Środa                    10:00 – 16:00
Czwartek            10:00 – 16:00
Piątek                    10:00 – 16:00