Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Kontakt

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 59,  01-043 Warszawa
NIP 525-22-08-719
REGON 017280390

Numer konta

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
Nr konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001
kod SWIFT: GOSKPLPW

Bank Gospodarstwa Krajowego
nr rach. 15 1130 1017 0020 1508 9720 0008
SWIFT: GOSKPLPW

Biuro Rekrutacji

W związku z dużą ilością połączeń przychodzących zachęcamy do kontaktu e-mailowego.

VI piętro, pokój 601

Poniedziałek   8:00 – 18:00
Wtorek               8:00 – 18:00
Środa                   8:00 – 18:00
Czwartek           8:00 – 18:00
Piątek                   8:00 – 18:00
Sobota                 nieczynne*
Niedziela             nieczynne*

Biuro Rektora

VI piętro, pokój 643

rektorat@vizja.pl
22 536 54 11
Aleksandra Krowicka
Dyrektor Biura Rektora
  a.krowicka@vizja.pl
22 536 54 08

Poniedziałek     8:00 – 16:00
Wtorek                 8:00 – 18:00
środa                    8:00 – 16:00
Czwartek            8:00 – 16:00
piątek                    8:00 – 16:00, 8:00 – 18:00*

 *dotyczy dni przedzjazdowych

Biuro Obsługi
Studentów

Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość
VI piętro, pokój 619

  zarzadzanie@vizja.pl
  finanse@vizja.pl
 22 536 54 21

Psychologia, Politologia
VI piętro, pokój 619

  psychologia@vizja.pl
 22 536 54 23

politologia@vizja.pl
22 536 54 22

 

Informatyka
VI piętro, pokój 619

  informatyka@vizja.pl
 22 536 54 25

Administracja, Prawo, Dietetyka
VI piętro, pokój 619

  administracja@vizja.pl
  prawo@vizja.pl
  dietetyka@vizja.pl
22 536 54 26

Poniedziałek    10:00 – 16:00
Wtorek                08:30 – 16:00
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:30 – 16:00
Piątek                   10:00 – 16:00
10:00 – 18:00*
Sobota                 08:30 – 16:00**
Niedziela            nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**Czynne tylko w soboty zjazdowe

Studia anglojęzyczne –
Student Affairs Office
VI piętro, pokój 618

studentaffairsoffice@vizja.pl
 22 536 54 24

 

Poniedziałek    10:00 – 16:00
Wtorek                08:30 – 16:00
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:30 – 16:00
Piątek                   10:00 – 18:00
Sobota                 08:30 – 16:00*
Niedziela            nieczynne

*Czynne tylko w soboty zjazdowe

Dział dokumentacji
VI piętro, pokój 617


  dokumentacja@vizja.pl
 22 536 54 38

Poniedziałek    10:00 – 16:00
Wtorek                08:30 – 16:00
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:30 – 16:00
Piątek                   08:30 – 16:00,
                                  10:00 – 18:00*
Sobota                08:30 – 16:00**
Niedziela             nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Biblioteka

Parter

  biblioteka@vizja.pl
 22 536-54-09

Poniedziałek – Piątek   08:00 – 16:00
Sobota                  nieczynne
Niedziela             nieczynne

Kolegium Kształcenia
Podyplomowego

VI piętro, pokój 607

  podyplomowe@vizja.pl
 22 536-54-18
 695 695 545

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00
Sobota                 10:00 – 15:00*
Niedziela            10:00 – 15:00*

 *dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Kasa i Kwestura

KASA
VI piętro, pokój 617

Poniedziałek    08:00 – 15:45
Wtorek                08:00 – 15:45
Środa                   08:00 – 15:45
Czwartek           08:00 – 15:45
Piątek                   08:00 – 15:45
                                  10:00 – 17:45*
Sobota                 08:00 – 15:45**
Niedziela            nieczynne

*dotyczy dni przedzjazdowych
**dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

KWESTURA
VI piętro, pokój 620

  kwestura@vizja.pl
 22 536-54-06

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00
Sobota                 08:00 – 16:00*
Niedziela            nieczynne

 *dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Dział windykacji

VI piętro, pokój 604

 22 536-54-47 (w godz. 13:00-15:00)

Kierownik Działu Windykacji
Katarzyna Lubecka-Maik
  
k.lubecka-maik@vizja.pl

Specjalista ds. prawno-windykacyjnych
Magdalena Michalska
  m.michalska@vizja.pl

Poniedziałek   09:00 – 15:00
Wtorek               09:00 – 15:00
Środa                   09:00 – 15:00
Czwartek           09:00 – 15:00

Biuro ds. Osób
z Niepełnosprawnościami

II piętro, pokój 233

 

  bon@vizja.pl
22 536-54-12

bon.vizja.pl

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Centrum Teleinformatyki

VI piętro, pokój 611

Poniedziałek   10:00 – 17:00
Wtorek               10:00 – 17:00
Środa                   10:00 – 17:00
Czwartek           10:00 – 17:00
Piątek                   10:00 – 17:00
Sobota                 nieczynne
Niedziela            nieczynne

Dział Projektów Europejskich

„Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie”

POKÓJ 615  – Szkoła Praktyków Biznesu, staże i szkolenia podnoszące kompetencje studentów, Business and Strategic Management oraz Advanced Finance and Accounting

e-mail: uczelniablizejbiznesu@vizja.pl

Staże dla studentów – staze@vizja.pl

Szkolenia dla studentów – akademiakompetencji@vizja.pl

„Vizja przyszłości”

POKÓJ 614  – dostosowanie programu kształcenia na kierunku psychologia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dla pracowników administracyjnych.

POKÓJ 608  – szkolenia podnoszące kompetencje studentów

„Akademia Demokracji”

POKÓJ 608

Poniedziałek   09:00 – 15:00
Wtorek               09:00 – 15:00
Środa                   09:00 – 15:00
Czwartek           09:00 – 15:00
Piątek                   09:00 – 15:00

Akademickie Biuro Karier

VI piętro 

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Samorząd Studentów

Kacper Chyła
Przewodniczący Samorządu Starostów 
Aleksandra Komorowska
Wiceprzewodniczący Samorządu Starostów
Paweł Horosz
Sekretarz Samorządu Starostów