Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

NARODOWOŚCI STUDENTÓW

JĘZYKÓW OBSŁUGI STUDENTA

języki studiów

PARTNERSKICH UCZELNI

organizacje międzynarodowe

Trzecie miejsce w Polsce
w kategorii internacjonalizacji
według rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy”

Współpraca międzynarodowa

Nasza uczelnia aktywnie współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami.

W obszarze kształcenia realizuje studia na zasadach podwójnego dyplomu, prowadzi szkoły letnie, kusy wakacyjne oraz doskonalenia zawodowego dla partnerów zagranicznych. Międzynarodowa współpraca stanowi ważny element działalności naukowo-dydaktycznej uczelni.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest zaangażowana w realizację licznych projektów naukowo-badawczych w ramach zorganizowanych programów i sieci badawczych, jak również w drodze nieformalnych kontaktów pomiędzy naukowcami.

AEH otrzymała prestiżową międzynarodową akredytację CEEMAN IQA

więcej

Nasza uczelnia współpracuje z wieloma prestiżowymi i uznanymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi.

Europa

 • Lviv University of Law and Business (Ukraina)
 • Sumy State University (Ukraina)
 • 'Stefan cel Mare' University of Secueve (Rumunia)
 • Trondelag R&D Institute (Norwegia)
 • University of Rijeka (Chorwacja)
 • Pilyp Orlyk International Classical University (Ukraina)
 • University ”Fehmi Agani” in Gjakova (Kosovo)
 • European Business School (Portugalia)
 • Public University „Kadri Zeka” (Kosovo)
 • Eurasia International University (Armenia)
 • ”Beder” University College (Republic of Albania)
 • University UKSHIN Hoti Prizren (Kosovo)
 • Bukovinian State Medical University (Ukraina)
 • Epoka University (Albania)
 • Aleksandër Mosiu University Durrës (Albania)
 • International University of Novi Pazar (Serbia)
 • Northern University (Armenia)
 • Kharkiv National University of Economics (Ukraina)
 • Zhytomyr Polytechnic State University (Ukraina)
 • Innovation Institute Zagreb (Chorwacja)
 • Prešov University (Słowacja)
 • Lesya Ukrainka Volyn National University in Lutsk (Ukraina)
 • Association Leonard de Vinci (Francja)
 • School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (Słowenia )
 • Mondragon Unibertsitatea (Hiszpania)
 • Europea di Roma (Włochy)
 • EGAS MONIZ, CRL Instituto Universitario Egas Moniz (IUEM) (Portugalia)
 • Business School PAR (Chorwacja)
 • University of Applied Sciences in Security and Safety in Zagreb (Chorwacja)
 • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraina)
 • Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University (Ukraina)
 • University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, School of Applied Psychology (Szwajcaria)
 • Rome Business School (Włochy)

Azja

 • The International University of Kyrgyzstan (Kirgistan)
 • Kyrgyz-German Institute of Applied Informatics (Kirgistan)
 • Technical School of Innovation of American University of Central Asia - Bishkek (Kirgistan)
 • The American University of Central Asia (Kirgistan)
 • The Cihan University (Irak)
 • Azerbaijan State University of Economics (Azerbejdżan)
 • Kazakh University of Economics, Finance and International Trade (Kazachstan)
 • Universitas Islam Indonesia (Indonezja)
 • CITI University (Mongolia)
 • Khazar University (Azerbejdżan)
 • Suleyman Demirel University (Kazachstan)
 • Kazakhstan International Linguistic College (Kazachstan)
 • Lanzhou Petrochemical Polytechnic (Chiny)
 • Georgian National University SEU (Gruzja)
 • Tbilisi International Academy (Gruzja)
 • The International Black Sea University (Gruzja)
 • The Caucasus International University (Gruzja)
 • East European University (Gruzja)
 • Alterbridge International University of Management and Communication (Gruzja)
 • New Vision (Gruzja)
 • Waseda University (Japonia)
 • Gansu Agricultural University (Chiny)
 • Anhui Vocational College of City Management (Chiny)
 • Centre for Study Overseas Inc. (Chiny)
 • Private School Aisi, Tibilisi (Gruzja)
 • The Guivy Zaldastanishvili American Academy, Tibilisi (Gruzja)
 • Amity University Dubai (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 • Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL) (Malezja)
 • Jilin International Studies University (Jilin Prowincja, Chiny)
 • Ajeenkya DY Patil University (Indie)
 • Ala-Too International University (Kirgistan)
 • Free Academy of Tbilisi (Gruzja)

Afryka

 • Nelson Mandela Metropolitan University (Republika Południowej Afryki)
 • Vaal University of Technology, Vanderbijlpark (Republika Południowej Afryki)
 • Tshwane University of Technology, Pretoria (Republika Południowej Afryki)

Ameryka Południowa

 • The University of the Frontier (Chile)
 • Universidad San Francisco de Quito (Ekwador)
 • Instituto Universitario de Ciencias Psicologicas, Sociais e de Vida
 • The University of Talca (Chile)
 • Universidad del Rosario (Kolumbia)

Ameryka Północna

 • College of Saint Elizabeth (USA)
 • Troy University (USA)
 • University of Prince Edward Island (Kanada)

Podwójny dyplom

Nasza Uczelnia realizuje projekt polegający na prowadzeniu studiów na zasadzie podwójnego dyplomu z kilkoma uniwersytetami. Dzięki temu studenci z uczelni partnerskich mogą dołączyć do naszej społeczności akademickiej po ukończeniu pierwszego roku nauki.

Zasady realizacji programów podwójnego dyplomu [plik]

Obecnie AEH realizuje studia na zasadzie podwójnego
dyplomu z następującymi ośrodkami akademickimi:

 • International Black Sea University
  (Tbilisi, Gruzja)
 • International University of Kyrgyzstan
  (Biszkek, Kirgistan)
 • Międzynarodowy Klasyczny Uniwersytet im. F. Orlika
  (Mikołajów, Ukraina)
 • Kyrgyz-German Institute of Applied Informatics
  (Biszkek, Kirgistan)
 • The International Teaching University of Management and Communication Alterbridge (Gruzja)
 • Eurasia International University (Erywań, Armenia)
 • Kazakh University of Economics, Finance
  and International Trade (Nur-Sultan, Kazachstan)
 • International University of Novi Pazar (Novi Pazar, Serbia)
 • University UKSHIN Hoti Prizren (Prizren, Republic of Kosovo)
 • East European University (Gruzja)
 • Georgian National University- SEU
 • University College „Beder”, Republic of Albania
 • Public University „Kadri Zeka”, Kosovo
 • Caucasus International University (Gruzja)
 • Ala-Too international University in Bishkek (Kirigistan)
Członkostwo w organizacjach
międzynarodowych

Akredytacja CEEMAN – Central and East European
Management Development Association

Nasza Uczelnia posiada akredytację CEEMAN (Central and East European Management Development Association) – międzynarodowego stowarzyszenia utworzonego w 1993 roku, skupiającego się na rozwoju zarządzania w celu przyspieszenia wzrostu jakości kształcenia w obszarze zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zainteresowanych jakością edukacji i innowacjami w dziedzinie zarządzania. Mając za cel doskonałość zawodową, CEEMAN wspiera jakość procesów rozwoju i zmian w zarządzaniu poprzez rozwój edukacji, badań, konsultacji, informacji. Jego holistyczne podejście do przywództwa propaguje innowacje, kreatywność i szacunek dla wartości kulturowych. Instytucjom edukacyjnym spełniającym ustanowione standardy, CEEMAN przyznaje akredytację (IQA Accreditation). W maju 2021 roku akredytacja została przyznana również naszej uczelni.

PRME – Principles for Responsible
Management Education

AEH jest także członkiem PRME (Principles for Responsible Management Education), czyli platformy założonej w 2007 r. i wspieranej przez ONZ, której naczelną ideą jest rozpowszechnianie zasad odpowiedzialnej edukacji w zakresie zarządzania poprzez nadanie większego znaczenia normom zrównoważonego rozwoju w uczelniach na całym świecie. PRME, licząca ponad 650 sygnatariuszy na całym świecie, stała się największą zorganizowaną siecią łączącą ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego kształcącymi studentów na kierunku zarządzanie. PRME posługuje się sześcioma zasadami, angażując uczelnie biznesowe, aby zapewnić przyszłym liderom umiejętności potrzebne do zbilansowania celów ekonomicznych i zrównoważonego rozwoju. Wspomnianymi sześcioma zasadami PRME są:

 • rozwijanie zdolności studentów generowania trwałej wartości dla biznesu i społeczeństwa oraz do pracy na rzecz gospodarki światowej sprzyjającej włączeniu społecznemu;
 • uwzględnianie w programach nauczania i praktykach organizacyjnych wartości globalnej odpowiedzialności społecznej zawartych w inicjatywach międzynarodowych takich jak Global Compact ONZ;
 • stworzenie ram edukacyjnych, materiałów, procesów i środowiska, które umożliwią efektywne uczenie się odpowiedzialnego przywództwa;
 • zaangażowanie w badania koncepcyjne i empiryczne, które pogłębią wiedzę na temat roli, dynamiki i wpływu korporacji na tworzenie trwałej wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej;
 • współpraca z menedżerami korporacji biznesowych w celu poszerzenia wiedzy na temat wyzwań związanych z wypełnianiem obowiązków społecznych i środowiskowych oraz wspólne opracowywanie skutecznych narzędzi do sprostania tym wyzwaniom;
 • ułatwianie i wspieranie dialogu oraz debaty wśród nauczycieli akademickich, studentów, przedstawicieli biznesu, rządu, konsumentów, mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych grup na temat krytycznych kwestii związanych z globalną odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem.

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich,
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”,
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci,
 • doktoranci,
 • pracownicy naukowi.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:
Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Edukacji i Nauki drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

‌Koordynatorem i twórcą sieci jest prof. dr hab. Miroslava Kacaniova (nowy pracownik naszej uczelni), a koordynatorem programu CEEPUS w AEH jest dr Maciej Kluz.

UEHS w rankingach międzynarodowych

THE Impact Rankings

Impact Rankings, przygotowany przez Times Higher Education, to jedyny międzynarodowy ranking uczelni pod względem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Celem rankingu jest promocja uczelni, która stawi czoło kluczowym wyzwaniom współczesności i wnosi największy wkład w budowę zrównoważonego społeczeństwa.

Nasza uczelnia może pochwalić się tym, że w tegorocznym rankingu znalazła się w dwóch obszarach:

 • dobre zdrowie i samopoczucie
 • zmniejszanie nierówności

Ranking webometrii

„Webometrics Ranking of World Universities” to inicjatywa Cybermetrics Lab, grupy badawczej należącej do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), największej publicznej instytucji badawczej w Hiszpanii. Laboratorium Cybermetrii za pomocą metod ilościowych zaprojektowało i zastosowało wskaźniki, które pozwalają nam mierzyć aktywność naukową w sieci. Wskaźniki cybermetryczne są przydatne do oceny nauki i techniki oraz stanowią doskonałe uzupełnienie wyników uzyskanych metodami bibliometrycznymi w badaniach naukometrycznych. W tej chwili nasza Uczelnia zajmuje 3 miejsce wśród wszystkich uczelni prywatnych w Polsce.

Positive Impact Rating – PIR

PIR, zainicjowany przez grupę ekspertów ze szkół biznesowych, jest szwajcarskim stowarzyszeniem, które reguluje kwestie oceny. Celem PIR jest uchwycenie głosu uczniów w celu określenia pozytywnego wpływu szkół, przejścia od rywalizacji do współpracy oraz dostarczenia narzędzi do wprowadzania zmian.

Na obecną chwilę nasza Uczelnia znajduję się na poziomie 3 jako szkoła osiągająca postęp.

QS World Universities Ranking

QS World Universities Rankings to światowe rankingi topowych uczelni publikowane od 2004 roku.  W latach 2004–2009 zestawienie nosiło nazwę THES–QS World University Rankings (rankingi światowych uniwersytetów THES-QS) i stanowiło listę 200 najlepszych szkół wyższych na świecie.

W ogłoszonych rankingach nasza uczelnia zajęła:

 • 24. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce!
 • 81. miejsce wśród uczelni z Europy Wschodniej!

W klasyfikacji generalnej w Europie uplasowaliśmy się na pozycji 551-600.

W Rankingu uwzględniane były czynniki takie jak:

 • opinia wykładowców
 • opinia pracodawców
 • umiędzynarodowienie uczelni (w tym liczba zagranicznych wykładowców oraz studentów, a także prowadzone programy wymiany akademickiej)
 • stosunek liczby wykładowców do studentów
 • publikacje naukowe

Współpraca z fundacjami

Fundación Beca

Fundación Beca oferuje stypendia dla Meksykanów i Latynosów od 2005 roku. Obecnie liczba stypendystów ze wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, którzy pomyślnie ukończyli studia wyższe na prestiżowych uniwersytetach na całym świecie, wynosi ponad 1000. Fundacja od 13 lat kładzie nacisk na studia podyplomowe. Jednak w odpowiedzi na zainteresowania nowego pokolenia i wymagania rynku pracy, w 2018 r. Rada Powiernicza Fundación Beca postanowiła wprowadzić nowe programy edukacyjne, które mogą pomóc młodym ludziom w ich profesjonalizacji i dostępie do lepszej jakości życia. Na tym etapie zawierane są umowy o współpracy w celu zdobycia tytułu licencjata w Meksyku lub za granicą, a także uczestnictwa w programach specjalizacyjnych, takich jak dyplomy i kursy letnie, prowadzonych w formacie bezpośrednim lub online.

Education Loan Fund (Fundusz Pożyczek Edukacyjnych)

Education Loan Fund (ELF), agencja wdrażająca Ministerstwa Edukacji i Nauki Mongolii, udziela pożyczek studenckich i stypendiów studentom mongolskim i zagranicznym. Głównym celem naszej organizacji jest świadczenie kompleksowych usług finansowych dla studentów w celu uzyskania dobrej jakości edukacji i zapewnienia takich samych możliwości kształcenia, niezależnie od pochodzenia ekonomicznego i społecznego, aspektów geograficznych, wieku, płci i niepełnosprawności fizycznej. Aby osiągnąć nasze cele w zakresie finansowania edukacji, planujemy rozszerzyć współpracę z zagranicznymi uczelniami oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi, których podstawowym zadaniem jest wspieranie edukacji. Zgodnie z polityką państwa studenci z rodzin o niskich dochodach, z rodzin niepełnosprawnych oraz uczniowie z rodzin częściowo osieroconych mają dostęp do kredytów; Studenci osieroceni i niepełnosprawni mają prawo do stypendiów, a studenci, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami i studiują na studiach licencjackich na kierunku pedagogika i pielęgniarstwo, są zwolnieni z czesnego. ELF udziela nieoprocentowanych pożyczek studenckich dla studentów studiujących w krajowych instytucjach szkolnictwa wyższego.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie w ramach Programu Erasmus+ realizuje mobilności Studentów w celu odbycia praktyk/staży W UCZELNIACH ZAGRANICZNYCH.

Współpraca międzynarodowa

dowiedz się więcej

Wymiana studencka

Studenci AEH mają możliwość wyjazdu w ramach wymiany bez ponoszenia dodatkowych kosztów za naukę do następujących uczelni:

Universidad del Rosario w Bogocie
(Kolumbia)

VNU University of Economics and Business, Vietnam National University Hanoi (Wietnam)

New Vision University (Gruzja)

Jilin International Studies University(Jilin Prowincja, Chiny)

University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, School of Applied Psychology (Szwajcaria)

Ala-Too International University (Kirgistan)

Suleyman Demirel University
(Kazachstan)

Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL) (Malezja)

Amity University Dubai (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Tshwane University of Technology, Pretoria (RPA)

Troy University (USA)

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraina)

Free Academy of Tbilisi (Gruzja)

Zasady rekrutacji

O udział w wymianie studenckiej i wyjazd w ramach programu może ubiegać się osoba spełniająca wszystkie poniższe kryteria tj. osoba, która:

 1. posiada aktualny status studenta Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;
 2. odbywa stacjonarne studia pierwszego lub drugiego stopnia, bądź jednolite studia magisterskie (w chwili złożenia wniosku wymagane jest ukończenie minimum pierwszego roku studiów pierwszego stopnia);
 3. zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. zaliczyła wszystkie dotychczasowe okresy studiów, z których uzyskała wysoką średnią ocen;
 5. zna język angielski i/lub język hiszpański;
 6. nie przebywa na urlopie dziekańskim;
 7. oraz względem, której nie jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminach wskazanych poniżej:

semestr letni 2023 – trwa do 30 listopada, wyniki 6 grudnia

semestr zimowy 2023 i rok akademicki 23/24 – trwa do 30 maja 2023, wyniki 6 czerwca 2023

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne oraz zasady udziału w wymianie akademickiej znajdują się w Regulaminie.

Regulamin wymiany akademickiej [plik]

Formularz zgłoszeniowy [plik]

Wymagane dokumenty
1 List rekomendacyjny od wykładowcy lub opinia opiekuna specjalności wybranej przez studenta.
2 Certyfikat językowy lub zaświadczenie od Dyrektora Studium Języków Obcych AEH/ Language certificate or Certificate issued by the Director of Foreign: Languages School of the University.
3 Potwierdzenie średniej ocen z całego okresu studiów (zaświadczenie z Biura Obsługi Studenta)/ Confirmation of the GPA (certificate from the Dean’s Office).

Formularz zgłoszeniowy

W celu zgłoszenia udziału w wymianie studenckiej i wyjazdu w ramach programu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

  Wybierz Uczelnię

  Adres zamieszkania

  Adres zameldowania (z dowodu osobistego)


  Kadra dydaktyczna

  Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni mają możliwość prowadzenia zajęć w uczelniach partnerskich jako profesorowie wizytujący bądź uczestnicy w programach uczelnia na odległość za pośrednictwem platformy e-learningowej.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu za pomocą strony
  internetowej: erasmus.vizja.pl/wykladowcy

  Zachęcamy do prowadzenia zajęć na odległość w Escuela de Empresas, Universidad San Francisco de Quito w Ekwadorze poprzez platformę D2L w języku angielskim lub hiszpańskim. 

  Warunkiem udziału w projekcie jest ukończenie krótkiego kursu instruktażowego on-line z zakresu wymogów techniczno-merytorycznych przygotowania zajęć (obecnie dostępny jedynie w języku hiszpańskim). Uczelnia oferuje bardzo korzystne warunki uczestnictwa w projekcie.

  Transfer punktów

  Nasza uczelnia przewiduje możliwość transferu punktów dla studentów uczelni zagranicznych. Dotyczy to wszystkich kursów prowadzonych w ramach programów studiów licencjackich i magisterskich na AEH. Kursy są prowadzone formie wykładów online, po zakończeniu których studenci przystępują do egzaminów.

  Obecnie w tym projekcie współpracujemy z następującymi uczelniami partnerskimi:

  Alterbridge (Gruzja)

  The Guivy Zaldastanishvili American Academy w Tbilisi (Gruzja)

  Centre for Study Overseas (Chiny)

  Wymagana jest również znajomość języka zgodnie z polityką oceny językowej UEHS.

  Potrzebujesz więcej informacji, masz pytania –
  skorzystaj z formularza kontaktowego

  Potrzebujesz więcej informacji, masz
  pytania, skorzystaj z formularza
  kontaktowego

  Osobą odpowiedzialną za rozwój i strategię
  współpracy międzynarodowej jest Prorektor
  ds. współpracy międzynarodowej dr hab.
  Anna Llanos-Antczak, prof. AEH.