Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Pełnomocniczka Rektora
ds. Równego Traktowania

Zakres działań pełnomocniczki:

dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, prof. AEH

 • Działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, ochrony przed dyskryminacją studentów i studentek oraz pracownic i pracowników Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • Promowanie i nagłaśnianie dobrych praktyk funkcjonujących na terenie uczelni z zakresu wzmacniania równości i różnorodności poprzez zwiększenie świadomości wagi zagadnień równościowych.
 • Wspomaganie rozwoju karier naukowych osób, których kariery są spowolnione lub ograniczone z powodów systemowych.
 • Wspieranie łączenia pracy zawodowej i studiów z życiem rodzinnym poprzez poszerzenie oferty opieki nad małoletnimi dziećmi w postaci rozwoju infrastruktury opieki na terenie Kampusu.
 • Inicjowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania, w szczególności w formie spotkań lub szkoleń kierowanych do społeczności akademickiej;
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji
 • Działaniem na rzecz eliminowania i ograniczania skutków już powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania;
 • Reprezentowanie Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w kontaktach z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi,funkcjonującymi w obszarze problematyki dotyczącej równego traktowania

W czym mogę pomóc?

 • Doświadczyłaś/doświadczyłeś dyskryminacji?
 • Czujesz się dyskomfortowo?
 • Chcesz działać na rzecz osób/grup dyskryminowanych?

Skontaktuj się z pełnomocniczką:
adres e-mail: rowne.traktowanie@vizja.pl