International Classroom –
miejsce, gdzie różne perspektywy tworzą zmianę

International Classroom jest kamieniem milowym strategii internacjonalizacji naszego Uniwersytetu. Projekt ten ma na celu zwiększenie oraz rozwijanie kompetencji międzykulturowych zarówno naszej kadry dydaktycznej jak i studentów w kontekście międzynarodowych ram akademickich i biznesowych.

Dla Uniwersytetu oznacza to zaangażowanie naszych studentów w celowe interakcje z różnymi ideami i różnorodnymi ludźmi, aby rozwijać i demonstrować wszechstronne podejście i postawę wobec innych ludzi, rozwijać własną osobowość i karierę, a także zwiększać zdolność do bycia twórcą zmian. Dla naszej kadry dydaktycznej z kolei International Classroom posłuży jako platforma do wymiany pomysłów, znalezienia partnerów badawczych bądź poszerzenia sieci zawodowych.

Projekt International Classroom łączy w sobie wiele celów a ich głównymi założeniami jest poszerzenie horyzontów naszych studentów, promowanie kultury integracji i szacunku, która jest przyjazna dla wszystkich studentów, niezależnie od ich pochodzenia kulturowego oraz oczywiście przygotowanie studentów do globalnego rynku pracy. Z drugiej ręki dla naszej kadry dydaktycznej jest to okazja do nawiązania nowych relacji zawodowych i uczestniczenia w burzy mózgów.

International Classroom daje naszym studentom oraz kadrze dydaktycznej możliwość poznawania wybitnych ludzi, powiązanych z Uczelniami wyższymi, światem biznesu, czy działalnością non-profit , aby dać im możliwość poszerzenia swoich perspektyw, wzięcia udziału w dyskusjach, by następnie ze zdobytym doświadczeniem mogli iść i zmienić świat!

Wydarzenia International Classroom
na rok akademicki 2021/22:

listopad 2021

Prof. Anis Bajrektarevic, Austria

„Towards the Greening of the Planet: Sustainable Development – Genesis, Institutions, Instruments”

Zobacz więcej

styczeń 2022

Dr Alenka Braček Lalić, Słowenia

„What is Psychological Safety and why is it the key to creativity?”

Zobacz więcej

MARZEC/KWIECIEŃ 2022

Ani Tamazyan, Armenia

„Active learning with special Focus on technology enhanced collaborative learning”

Zobacz więcej

MAJ 2022

Dr Sanja Ivić, Serbia

„The Concept of Global Citizenship”

Zobacz więcej

Aby uzyskać więcej informacji
skontaktuj się z nami
przez poniższy formularz