Zajęcia:

Znane i nieznane tajemnice języka niemieckiego

Kierunek:

Filologia germańska

O zajęciach:

Po kilku lekcjach języka niemieckiego z pewnością stwierdziliście, ze w języku niemieckim mówi się tak, jak się pisze, a zależności miedzy pisownia a wymowa są bardziej przejrzyste niż w języku angielskim czy francuskim. Czy owe powszechne przekonanie nie jest jednak błędne? Czy słowa Fühler i Füller, Teller i Täler, Bett i Beet brzmą tak samo, a zatem, używając terminu fachowego, słowa te są homofonami? Niestety w ustach Polaków mówiących po niemiecku podane przykłady nie wykazują żadnej różnicy poza ich zapisem. A może podwójne litery np. <tt>, <ll>, <ee>, <oo> odgrywają ważną role w prawidłowej realizacji? Na zajęciach spróbujemy znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania i opisać zależności miedzy niemiecką wymową a pisownią. W trakcie ćwiczeń praktycznych dowiemy się także jak faktycznie brzmią nazwy własne zarówno historyczne jak Schopenhauer, Dürer, Goethe, Mendelssohn jak i współczesne Schiffer, Schwarzenegger, Opel, Daimler, Schröder czy fikcyjne postacie kultowego serialu „Dark“: Doppler, Jona, Krüger. Pod koniec zajęć podjęta zostanie próba odpowiedzenia na pytanie, jak brzmiałyby oryginalnie spolszczone nazwiska niemieckiego pochodzenia znanych Polek i Polaków.

Osoba prowadząca:

Dr hab. Robert Skoczek

Dr hab. Robert Skoczek, fonetyk, językoznawca i tłumacz przysięgły, studiował germanistykę na uniwersytecie w Lublinie i Rostocku. Studia doktoranckie w Jenie (mowoznawstwo i fonetyka) i Lublinie (językoznawstwo germańskie) ukończył w roku 2008 i uzyskał stopień doktora w dziedzinie językoznawstwo germańskie. Po habilitacji w Instytucie Mowoznawstwa i Fonetyki na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze objął od 2019 stanowisko profesora. Zainteresowania dydaktyczne i naukowe dotyczą mowoznawstwa i językoznawstwa, w szczególności fonologii metrycznej, fonostylistyki, ortofonii, fonetyki kontrastywnej  oraz fonodydaktyki języka niemieckiego jako obcego.  

W ramach halleńskich badań nad ortoepią niemiecką współpracuje przy tworzeniu niemieckiej bazy wymowy DAD. 

Od wielu lat łączy wiedzę akademicką z praktyką w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego. Jako nauczyciel prowadzi od wielu lat na Uniwersytecie Poczdamskim w Międzynarodowej Akademii Sans Souci zajęcia z komunikacji interkulturowej w biznesie, trening wymowy i specjalistyczne kursy językowe.