Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Amerykanistyka

Kierunek studiów:
Filologia angielska
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/amerykanistyka/|https://vizja.pl/en|amerykanistyka
angielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Fascynuje Cię obszar kulturowy Ameryki Północnej i chcesz go poznawać równocześnie z praktyczną nauką języka angielskiego? To właśnie umożliwią Ci studia na specjalności Amerykanistyka, prowadzone w ramach kierunku Filologia angielska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie! Program studiów łączy intensywne rozwijanie kompetencji lingwistycznych z modułem zajęć poświęconych poznawaniu amerykańskiej kultury i odmiany języka. Dzięki temu po ukończeniu studiów osiągniesz biegłość językową, która pozwoli Ci na podjęcie pracy w zawodzie filologa angielskiego, ale też wyróżnisz się dodatkowymi kompetencjami, które docenią Twoi potencjalni pracodawcy.

Ponieważ studia na tym kierunku mają charakter praktyczny, w toku studiów zbudujesz warsztat pracy filologa oraz rozwiniesz umiejętności biznesowe, niezbędne do prowadzenia własnej działalności np. z zakresu świadczenia usług językowych.

Uwaga: ze względu na specyfikę kierunku oraz międzynarodową społeczność studentów i zagranicznych wykładowców, studia prowadzone są w języku angielskim – dlatego rekomendujemy je kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.

Amerykanistyka – co nas wyróżnia?

 • Po studiach będziesz biegle posługiwać się językiem angielskim, z uwzględnieniem odmiany amerykańskiej – a drugi język obcy (hiszpański) poznasz na poziomie zaawansowanym.
 • Odbędziesz cenne praktyki zawodowe i poznasz różnorodne perspektywy pracy czekające na filologów angielskich i amerykanistów.
 • Zrealizujesz projekt społeczny w wybranej przez siebie tematyce filologicznej lub interdyscyplinarnej.
 • Zyskasz cenną i ciekawą wiedzę z zakresu historii, kultury czy obyczajowości amerykańskiego obszaru kulturowego.
 • Będziesz czerpać wiedzę od najlepszych wykładowców i praktyków tworzących kadrę dydaktyczną AEH.
 • Będziesz studiować na wyjątkowej uczelni, która jest liderem w rankingu „Perspektyw” w kategorii Umiędzynarodowienie!

Amerykanistyka – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia angielska ze specjalnością Amerykanistyka w AEH, zyskujesz szerokie perspektywy zawodowe. W zależności od Twoich zainteresowań, możesz pracować jako:

 • tłumacz lub lektor języka angielskiego ze znajomością języka w odmianie amerykańskiej;
 • pracownik biur współpracy międzynarodowej np. w instytucjach, fundacjach, na uczelniach wyższych;
 • specjalista ds. koordynacji i integracji międzykulturowej;
 • pracownik branży turystycznej (pilot, rezydent, przewodnik etc.), specjalizujący się w obsłudze wycieczek do Stanów Zjednoczonych i Kanady;
 • samodzielny przedsiębiorca oferujący usługi językowe dla osób prywatnych, firm i biznesu.

Partnerzy kierunku

Business Service Dag Center Zespół Szkół Fototechnicznych MKTranslations sp. z o. o. Karolina Rojek-Sas Language Solutions Lidex Sp. z o.o. Multispeak Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Poleng Sp. z o.o. Szkoła Językowa Simon Says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Skrivanek, sp. z o.o. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance TUTORnaASAP Sp. z o.o. Urząd do Spraw Cudzoziemców Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem Young Business Academy

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz zyskać szerokie perspektywy zawodowe związane z biegłą znajomością języka angielskiego i drugiego języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Szukasz studiów, na których jednocześnie rozwiniesz umiejętności językowe, kreatywność i przedsiębiorczość.

Fascynuje Cię Ameryka Północna i chcesz zgłębić jej historię oraz kulturę.

Program i struktura studiów

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Model kształcenia koncentruje się na przedmiotach kierunkowych budujących kompetencje filologiczne oraz zajęciach z zakresu specjalności Amerykanistyka, na których studenci zgłębiają wiedzę na temat obszaru kulturowego Ameryki Północnej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci realizują przedmioty ogólnoakademickie oraz kierunkowe, a także pierwsze zajęcia z zakresu specjalności Amerykanistyka

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Historia USA 5 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej / Wprowadzenie do psychologii (do wyboru) 4 W 30/16
Język łaciński: praktyczna nauka i jego współczesne znaczenie dla filologów 3 LEKT 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka)) 4 Ć 30/16
Wprowadzenie do językoznawstwa 4 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy komunikacji międzykulturowej 5 W, WAR 60/32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka)) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy (hiszpański) 5 LEKT 60/32
Gramatyka opisowa języka angielskiego 3 Ć 30/16
Fonetyka języka angielskiego w odmianie amerykańskiej 4 W, LAB 45/28
Elementy kulturoznawstwa amerykańskiego 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci pogłębiają wiedzę filologiczną oraz biegłość językową, a także poszerzają wiedzę o kolejne zagadnienia z obszaru literatury i kultury amerykańskiej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje)) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy (hiszpański) 5 LEKT 60/32
Kulturoznawstwo 2 W 30/16
Morfologia i składnia języka angielskiego 3 W 30/16
Wprowadzenie do literaturoznawstwa 4 W 30/16
Przedsiębiorczość / Zarządzanie projektami (do wyboru) 3 WAR 30/16
Akwizycja języków / Psycholingwistyka (do wyboru) 3 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy (hiszpański) 5 LEKT 60/32
Literatura amerykańska 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 LAB, WAR 60/32
Współczesna popkultura amerykańska 5 W, Ć 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium

TRZECI ROK STUDIÓW

Trzeci rok poświęcony jest utrwalaniu zintegrowanych sprawności językowych oraz poznawaniu kolejnych przedmiotów specjalnościowych. Studenci realizują też praktyki zawodowe, projekt społeczny i egzamin dyplomowy.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane) 3 K 30/16
Dodatkowy język obcy (hiszpański) 4 LEKT 60/32
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 WAR 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Stosunki polityczne USA w XX i XXI wieku 3 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane) 3 K 30/16
Dodatkowy język obcy (hiszpański) 4 LEKT 60/32
Współczesne media amerykańskie 3 K 30/16
Projekt społeczny 6 K 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
III 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
III 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44