Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Animaloterapia

Rodzaj:
studia I stopnia
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/animaloterapia/|https://vizja.pl/en|animaloterapia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Fascynuje Cię psychologia zwierząt, lubisz obserwować ich zachowania i spędzać z nimi czas? Naucz się rozumieć zwierzęce emocje i potrzeby na poziomie, który pozwoli Ci zmienić pasję w pracę zawodową! Behawiorystyka i psychologia zwierząt w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to praktyczny kierunek studiów stworzony z myślą o osobach, które chcą pracować na co dzień ze zwierzętami towarzyszącymi człowiekowi – psami, kotami, końmi, gryzoniami, królikami czy ptakami – jako behawioryści, trenerzy, odpowiedzialni hodowcy czy profesjonalni opiekunowie. To studia, które pozwolą Ci nie tylko zyskać skondensowaną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe, wyniesione z licznych warsztatów, ćwiczeń terenowych oraz praktyk będących integralną częścią kształcenia.

W toku studiów zgłębisz i nauczysz się wdrażać w praktykę wiedzę z dziedziny psychologii – głównie poznawczej i behawioralnej – a także zoologii oraz etologii (nauki o zachowaniu zwierząt), co pozwoli Ci trafnie interpretować zachowania i język zwierząt, rozwiązywać ich problemy behawioralne, wspierać procesy socjalizacji, a także wychowywać je i szkolić w oparciu o pozytywną motywację oraz budowanie więzi z człowiekiem. Wybierając specjalność Animaloterapia, zdobędziesz też praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia dogoterapii i hipoterapii, wspierania procesów resocjalizacji poprzez kontakt ze zwierzętami, a także rozwijania własnej działalności gospodarczej związanej z animaloterapią. Na tym kierunku możesz też wybrać alternatywną specjalność – zobacz: Wychowanie i szkolenie zwierząt.

Behawiorystyka i psychologia zwierząt, studia I stopnia – co nas wyróżnia?

  • Nauczysz się rozumieć i interpretować zachowania oraz język zwierząt w oparciu o pogłębioną wiedzę psychologiczną, przekazaną przez wybitnych wykładowców AEH.
  • Będziesz uczestniczyć w licznych zajęciach warsztatowych, a także praktykach obserwacyjnych oraz ćwiczeniach terenowych w renomowanych ośrodkach opieki i szkolenia zwierząt.
  • Poznasz kwestie etyczne, prawne i biznesowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kierunkiem studiów i wybraną specjalnością.

Animaloterapia – co możesz robić po tych studiach?

behawiorystyka zwierząt studia

Po ukończeniu studiów ze specjalnością Animaloterapia będziesz przygotowany do działalności zawodowej jako behawiorysta i trener specjalizujący się w prowadzeniu zajęć z udziałem zwierząt o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym, terapeutycznym czy resocjalizacyjnym. Z takich zajęć korzystają m.in. żłobki, przedszkola i szkoły, ośrodki lecznicze, rehabilitacyjne i opiekuńcze, a także zakłady karne. Jako specjalista terapii z udziałem zwierząt możesz – we współpracy z lekarzami, psychologami czy fizjoterapeutami – prowadzić terapię osób ze specjalnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi, a także dzieci i dorosłych z trudnościami natury psychologicznej czy społecznej. Możesz też prowadzić własny ośrodek animaloterapii w oparciu o wyniesioną ze studiów wiedzę kierunkową i biznesową.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się zachowaniem zwierząt i masz rozwinięty zmysł obserwacji.

Widzisz się w zawodzie, który łączy pracę ze zwierzętami z pomaganiem drugiemu człowiekowi.

Jesteś osobą empatyczną, cierpliwą i odpowiedzialną.

studia psychologia zwierząt
behawiorystyka studia AEH
studia AEH behawiorystyka

Program i struktura studiów

STUDIA I STOPNIA
(LICENCJACKIE)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Studia o profilu praktycznym na kierunku Behawiorystyka i psychologia zwierząt w AEH oferują wiedzę kierunkową – z naciskiem na warsztat umiejętności niezbędnych w pracy behawioralnej ze zwierzętami. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata i są w pełni przygotowani do rozwijania działalności zawodowej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku dominują przedmioty, które dają podstawy do rozumienia dalszych zagadnień kierunkowych z obszaru psychologii, zoologii czy etologii. Na tym etapie student odbywa też pierwszą praktykę obserwacyjną.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/15
Teoria organizacji i zarządzania / Podstawy ekonomii (DW) 5 W 30/24
Wprowadzenie do filozofii / Antropologia (DW) 5 W 35/20
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Genetyka 4 W 30/16
Zoologia 3 W 30/16
Dobrostan zwierząt 3 War 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy (I) (DW) 2 Lekt 30/16
Metodologia badań naukowych 4 W, Ć 60/32
Emocje i motywacja 4 W, Ć 60/40
Biologiczne podstawy zachowania 4 W 30/24
Procesy poznawcze 4 W, Ć 60/40
Etologia 4 W, Ć, ĆTer 60/32
Anatomia i fizjologia zwierząt 4 W, Ć 60/32
Praktyka zawodowa (I) - Praktyka obserwacyjna 4 PR 120/120

W – wykład; Ć – ćwiczenia; ĆTer – ćwiczenia terenowe; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Trzeci i czwarty semestr poświęcony jest pogłębianiu zagadnień kierunkowych i budowaniu umiejętności praktycznych podczas zajęć warsztatowych oraz praktyk obserwacyjno-uczestniczących i zawodowych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy (II) (DW) 2 Lekt 30/16
Profilaktyka i choroby zwierząt 5 W, Ć 60/32
Pierwsza pomoc przedweterynaryjna 3 Ć 30/16
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 15/8
Genetyka zachowania 2 W 30/16
Postawy i zachowania ludzi wobec zwierząt 3 K 30/16
Etyka kontaktów ze zwierzętami 2 K 15/8
Podstawy wychowania i szkolenia zwierząt 4 W, Ć 60/32
Podstawy żywienia zwierząt 4 W, ĆTer 30/16
Praktyka zawodowa (II) - Praktyka obserwacyjno-uczestnicząca 4 PR 120/120
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (III) (DW) 2 lekt 30/16
Podstawy pomocy psychologicznej 5 War 30/16
Metody ilościowe - statystyka 4 W, Ć 60/40
Wprowadzenie do animaloterapii 4 W, ĆTer 60/32
Psychologia porównawcza 3 K 30/16
Etogram psa i kota 3 War 30/16
Etogram wybranych zwierząt kopytnych 3 War 30/16
Etogram gryzoni i królików 1 War 15/8
Etogram ptaków 1 War 15/8
Praktyka zawodowa (III) DW 4 PR 120/120

W – wykład; Ć – ćwiczenia; ĆTer – ćwiczenia terenowe; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku student realizuje głównie przedmioty z zakresu specjalności Animaloterapia, a także kontynuuje praktyki oraz przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (IV) (DW) 3 Lekt 30/16
Psychopatologia 5 W 30/24
Prawna ochrona zwierząt 2 K 30/16
Opieka w ogrodzie zoologicznym 3 ĆTer 30/16
Dogoterapia (I) 3 Ć, ĆTer 45/24
Hipoterapia 3 ĆTer 45/24
Resocjalizacja poprzez socjalizację zwierząt 2 War 30/16
Praktyka zawodowa (IV) (DW) 6 PR 180/180
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 4 W 30/16
Dogoterapia (II) 4 Ć, ĆTer 45/24
Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej 3 ĆTer 45/24
Projektowanie terapii z udziałem zwierząt 3 ĆTer 45/24
Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z animaloterapią 2 War 30/16
Funkcjonowanie pro-zwierzęcych organizacji pozarządowych 3 War 30/16
Praktyka zawodowa (V) (DW) 6 PR 180/180
Projekt społeczny 5 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; ĆTer – ćwiczenia terenowe; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; K – konwersatorium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
II 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
III 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8200 zł 4100 zł 830 zł 695 zł
II 8600 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
III 9000 zł 4500 zł 910 zł 762 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9400 zł 4700 zł 950 zł 795 zł
II 9800 zł 4900 zł 990 zł 829 zł
III 10200 zł 5100 zł 1030 zł 862 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44