Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Chillout Studies

Kierunek studiów:
Chillout Studies
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/chillout-studies/|https://vizja.pl/en|chillout-studies
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Szybkie tempo życia, rywalizacja, coraz więcej ról i wyzwań, którym chcemy sprostać, natłok bodźców spowodowany technologiczną rewolucją – to wszystko sprawia, że życie w przewlekłym stresie stało się drugą naturą współczesnego człowieka. Permanentne napięcie wpływa niekorzystnie na zdrowie fizyczne i mentalne, dlatego coraz więcej ludzi szuka profesjonalnej pomocy ekspertów w dziedzinie psychologii pozytywnej, która koncentruje się na naukowych podstawach poczucia szczęścia, dobrostanu i odprężenia. Jeśli chcesz zostać jednym z nich i tym samym zdobyć zawód przyszłości – wybierz studia na innowacyjnym kierunku Chillout Studies w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Podczas studiów zyskasz fascynującą wiedzę z obszaru psychologii, neuropsychologii i kognitywistyki, badając procesy poznawcze, reakcje psychofizyczne, a także czynniki zewnętrzne oraz doświadczenia zmysłowe wpływające na odczuwanie stresu lub stanu relaksu. Program obejmuje też zagadnienia z zakresu psychologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania stresem w miejscu pracy, motywowaniem pracowników czy wdrażaniem idei work-life balance. Kluczem do zrozumienia teorii są zajęcia praktyczne, dlatego integralną częścią studiów są treningi, warsztaty i laboratoria m.in. z zakresu umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie z objawami stresu, neurofeedbacku (treningu mózgu) oraz kreowania przestrzeni relaksacyjnych.

Chillout Studies I stopnia – co nas wyróżnia?

  • To innowacyjny, unikalny w skali kraju kierunek studiów, którego ukończenie pozwoli Ci się wyróżnić na rynku pracy i usług – szczególnie w branży coachingu personalnego i biznesowego, HR czy psychoedukacji.
  • Zyskasz naukową wiedzę kierunkową i zarazem różnorodne narzędzia do wdrażania jej w praktykę zawodową, ale też w życie codzienne.
  • Rozwiniesz wiedzę i kompetencje w nurcie psychologii pozytywnej, która bardzo dynamicznie się rozwija i zyskuje popularność na całym świecie.
  • Na dyplomowym roku zrealizujesz własny projekt społeczny na wybrany przez siebie temat z obszaru Chillout Studies.
  • Będziesz poszerzać wiedzę i zdobywać umiejętności pod opieką wybitnych wykładowców AEH, ekspertów i praktyków.
  • U nas studiujesz w międzynarodowej atmosferze i przyjaznym, otwartym środowisku akademickim (jesteśmy w czołówce uczelni wyróżnionych w rankingu Perspektywy 2023 w kategorii Umiędzynarodowienie).

Chillout Studies – co możesz robić po tych studiach?

chillout studies AEH

Ukończenie studiów na kierunku Chillout Studies w AEH pozwoli Ci na rozwój w nowoczesnych profesjach, które niedawno powstały i wciąż będą powstawać w odpowiedzi na potrzeby klientów indywidualnych i biznesowych, a w szczególności korporacyjnych. Możesz znaleźć zatrudnienie w dużych organizacjach lub prowadzić własną firmę jako wellbeing coach, wellbeing manager, trener dobrostanu czy doradca ds. wellbeingu. Możesz też zarabiać jako lifestyle influencer w mediach społecznościowych lub prowadzić własny biznes oparty na prowadzeniu warsztatów relaksacyjnych lub aranżowaniu przestrzeni relaksacyjnych – np. chillout roomów w biurach. A możesz zechcesz się rozwijać jako badacz metod i technik profilaktyki stresu? Wszystko zależy od Ciebie!

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Szukasz nieszablonowych, nowoczesnych studiów psychologicznych, dzięki którym zyskasz unikalne wykształcenie i ciekawe perspektywy zawodowe.

Interesujesz się zjawiskiem stresu, metodami relaksacji oraz wpływem otoczenia na dobrostan człowieka.

Chcesz profesjonalnie pomagać ludziom w poprawie jakości życia – i tym samym zdobyć zawód przyszłości!

studia AEH psychologia
studia chillout AEH
psychologia chillout studies AEH

Program i struktura studiów

STUDIA I STOPNIA
(LICENCJACKIE)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów I stopnia na kierunku Chillout Studies w AEH opiera się na kształceniu studentów w dziedzinie psychologii – głównie poznawczej i społecznej – ze szczególnym naciskiem na psychologię stresu. Integralną częścią studiów są liczne zajęcia praktyczne prowadzone przez ekspertów z różnych obszarów wiedzy kierunkowej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku student poznaje przedmioty ogólne i kierunkowe wprowadzające do dalszych zagadnień rozwijanych w toku studiów. Uczestniczy też w warsztatach i treningach, poznając w praktyce metody radzenia sobie ze stresem, techniki pomiaru aktywności mózgu czy zasady projektowania przestrzeni relaksacyjnej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii / Antropologia (DW) 5 W 35/20
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Estetyka 5 W 30/16
Podstawy ekonomii / Teoria organizacji i zarządzania (DW) 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Trening radzenia sobie ze stresem 2 War 30/16
Work-life balance 3 War 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (I) 2 Lekt 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Biologiczne podstawy zachowania 3 W 30/24
Procesy poznawcze 5 W, Ć 60/40
Emocje i motywacja 5 W, Ć 60/40
Neuropsychologia 4 W 30/24
Psychologia pozytywna i socjologia szczęścia 4 W, Ć 60/32
Bioofeedback i neurofeedback 3 Lab 30/16
Wprowadzenie do designu - światło i kolor 4 W, Lab 45/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Trzeci i czwarty semestr studiów obejmuje dalsze zagadnienia kierunkowe m.in. z obszaru psychologii pracy i wellbeingu, a także ciekawe zajęcia praktyczne np. z ergonomii odpoczynku czy terapii muzyką.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (II) 2 Lekt 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Trening interpersonalny 2 War 30/16
Psychologia osobowości 4 W 30/24
Psychologia społeczna 5 W, Ć 60/40
Wprowadzenie do psychologii pracy 3 W 30/24
Psychologia stresu 3 W 30/16
Neuronauka procesów poznawczych 3 K 30/16
Wprowadzenie do badań nad jakością życia 3 K 30/16
Architektura i design przestrzeni relaksacyjnych 5 W, Lab 60/32
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (III) 2 Lekt 30/16
Wprowadzenie do coachingu 4 K 30/16
Systemy motywowania, wynagradzania i oceniania pracowników 4 W, Ć 60/40
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 2 W 30/16
Ergonomia odpoczynku 3 Ć 30/16
Edukacja zdrowotna 3 K 30/16
Psychologia słuchu i muzykoterapia 3 Lab, K 45/24
Kształtowanie nawyków i zachowań żywieniowych 3 K 30/16
Wybrane zagadnienia pedagogiki - Edukacja rozwijająca 3 K 30/16
Psychofizjologia snu 3 Lab, K 45/24

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studenci uzupełniają wiedzę o kolejne zagadnienia kierunkowe – w tym przedmioty do wyboru. Realizują też praktyki zawodowe, własny projekt społeczny i egzamin dyplomowy.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (IV) 3 Lekt 30/16
Filozofia szczęścia 2 W 30/16
Psychologia węchu i pamięci olfaktorycznej 4 K 30/16
Zarządzanie stresem w miejscu pracy 3 K 30/16
Psychoprofilaktyka i psychoedukacja 3 W 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Praktyka zawodowa (I) 12 PR 360/360
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Psychologia kreatywności / Psychologia sportu (DW) 4 K 30/16
Psychologia gier wideo / Superfoods (DW) 2 K 30/16
Design thinking / Ekologiczny lifestyle (DW) 2 K 30/16
Sztuki plastyczne a odpoczynek / Wzornictwo i design sztuki użytkowej (DW) 2 War 30/24
Psychologia dobrobytu 3 W, K 45/24
Projekt społeczny 5 K 60/32
Praktyka zawodowa (II) 12 PR 360/360

W – wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
II 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł
III 10400 zł 5200 zł 1050 zł 879 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
II 10000 zł 5000 zł 1010 zł 845 zł
III 10400 zł 5200 zł 1050 zł 879 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 12000 zł 6000 zł 1210 zł 1012 zł
II 12400 zł 6200 zł 1250 zł 1045 zł
III 12800 zł 6400 zł 1290 zł 1079 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44