Farmacja

Kierunek studiów:
Farmacja
Rodzaj:
studia jednolite magisterskie
Kierunek studiów:
Czas trwania:
5,5 roku (11 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny
Uzyskany tytuł:
magister farmacji
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/farmacja/|https://vizja.pl/en|farmacja
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Studia farmaceutyczne są powszechnie uważane za jedne z najbardziej prestiżowych kierunków studiów w Polsce, realizowanych wyłącznie przez kilkanaście najlepszych uczelni medycznych. Farmacja ma opinię studiów wymagających, ale dających wiele satysfakcji. Jednakże, wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę zdrowie drugiego człowieka, wymaga się najwyższych standardów kształcenia. Dlatego studiując farmację w AEH znajdziesz najwyższą jakość kształcenia zagwarantowaną przez doświadczonych i ambitnych wykładowców.

Wybierając studia na kierunku farmacja poznasz kompleksowo działanie substancji czynnych wykorzystywanych w lekach i dowiesz się, w jaki sposób działają. Studiując znajdziesz odpowiedź na pytania o to, jak powstają i jak działają leki. Poznasz z nami krok po kroku proces wytwarzania leków i dowiesz się, czym różnią się pastylki od tabletek oraz syrop na kaszel mokry od syropu na kaszel suchy. Nauczysz się także, jak w prosty sposób przekazać pacjentom niezbędną wiedzę farmaceutyczną. Zrozumiesz, czym są szlaki metaboliczne oraz punkty uchwytu leków.

*Przed podjęciem studiów zapoznaj się z treścią programu, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą… 🙂

Farmacja - Co nas wyróżnia?

 • Pierwsza i jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce kształcąca na kierunku farmacja.
 • Studia realizowane we współpracy z prestiżowym Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej.
 • Studia są realizowane w ścisłej współpracy z renomowanymi partnerami z biznesu i przemysłu farmaceutycznego.
 • Kształcimy praktycznie – nacisk na przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu farmaceuty w aptekach, przemyśle farmaceutycznym i laboratoriach badawczych.
 • Nacisk na kształcenie umiejętności świadczenia opieki farmaceutycznej.
 • Jesteśmy numerem jeden w zakresie umiędzynarodowienia Uczelni. Studiuj w międzykulturowym środowisku z ludźmi z całego świata!
 • Możliwość realizacji studiów w języku polskim lub angielskim.

Farmacja - Co możesz robić po studiach? 

Farmacja

Choć część absolwentów farmacji podejmuje klasycznie zatrudnienie w aptekach, wybór ten stanowi zaledwie jedną z wielu otwartych dla Ciebie ścieżek kariery. Firmy należące do przemysłu farmaceutycznego stale poszukują nowych wysoko wykształconych pracowników z kwalifikacjami farmaceutycznymi, których zakres obowiązków jest niezwykle zróżnicowany. W ramach tej ścieżki należy wymienić np. specjalistów ds. rejestracji leków lub specjalistów ds. badań i rozwoju nowych produktów leczniczych lub formulacji. Dodatkowo częstą motywacją wyboru studiów na kierunku farmacja jest również chęć podjęcia pracy za granicą.

Zawód farmaceuty należy do grona nielicznych zawodów, co do których stosuje się w Unii Europejskiej zasadę automatycznego uznania kwalifikacji. Oznacza to, iż absolwenci polskich studiów farmaceutycznych mogą w uproszczony sposób podjąć zatrudnienie w dowolnym państwie Unii Europejskiej. Po studiach farmaceutycznych w AEH staniesz się poszukiwanym na rynku specjalistą z możliwością wysokich zarobków. W naszej uczelni już w czasie studiów poznasz naszych partnerów biznesowych, którzy oferują miejsca pracy farmaceutom w najlepszych aptekach (także za granicą) oraz w dynamicznie rozwijającym się przemyśle farmaceutycznym. Będziesz także przygotowany do świadczenia opieki farmaceutycznej, pracy w zespołach zajmujących badaniami klinicznymi leków i laboratoriach badawczo-rozwojowych zajmujących się nowymi lekami.

Partnerzy kierunku

Wojskowa Akademia Techniczna Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego DOZ S.A. dbam o zdrowie Agencja Rekrutacyjna medhr Trade Marketing Consulting and Training

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Dobrze wiesz, co chcesz robić w życiu i jesteś zdecydowany podjąć kształcenie na kierunku farmaceutycznym.
Chcesz zdobyć aktualną wiedzę na temat farmacji, zgodną z najnowszymi trendami, badaniami i osiągnięciami naukowymi. 
Chcesz studiować farmację w uczelni nowoczesnej, otwartej na potrzeby studentów, dynamicznie się rozwijającej, międzynarodowej, łączącej orientację biznesową i naukowo-badawczą.
Farmacja studia Warszawa
Farmacja studia Warszawa
Farmacja studia Warszawa

Program i struktura studiów

Studia jednolite
(magisterskie)

trwają
5,5 roku (11 semestrów)
mają wartość
340 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra farmacji

Program studiów realizowany w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jest w pełni zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty. W programie uwzględniono zajęcia mające na celu jak najlepiej zaznajomić Cię z ważnymi, aktualnymi i praktycznymi zagadnieniami pracy farmaceuty. Studenci poznają popularne obecnie zagadnienia związane m.in. z radiofarmaceutykami, kosmeceutykami i dermatofarmaceutykami, medycznymi wyrobami ortopedycznymi i diagnostycznymi do samostosowania. W ramach studiów przewidziano również szereg praktycznych zajęć, które przygotowują do pracy w nowoczesnych laboratoriach badawczo-rozwojowych projektujących leki. Chętni studenci będą mogli także realizować nieobowiązkowe dodatkowe moduły zajęć np. z przygotowania wojskowego, języka niemieckiego i przygotowania międzykulturowego, opieki farmaceutycznej. Rozbudowana sieć naszych partnerów zapewnia możliwość odbycia atrakcyjnych praktyk zawodowych, zarówno obowiązkowych jak i fakultatywnych.

Pierwszy
rok studiów

Pierwszy rok studiów koncentruje się na zajęciach, których celem jest przekazanie ugruntowanej wiedzy na temat biomedycznych oraz fizykochemicznych podstaw farmacji. Studenci poznają m. in. podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej, podstawy biologii i biofizyki jak również fizjologię i anatomię człowieka. W programie studiów przewidziano także zajęcia z zakresu nauk społecznych pokazujące szerszy kontekst wykonywania zawodu farmaceutycznego.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8
Chemia ogólna i nieorganiczna (I) 6 W, Ć, LAB 75
Biologia z genetyką 3 W, Ć, LAB 45
Biofizyka 2 W, LAB 20
Matematyka 3 W, Ć 45
Psychologia i socjologia 2 Ć 30
Język łaciński 2 Ć 30
Kwalifikowana pierwsza pomoc 3 Ć 30
Zajęcia do wyboru 4 W 30
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Chemia ogólna i nieorganiczna (II) 5 W, Ć, LAB 60
Botanika farmaceutyczna 7 W, Ć, LAB 90
Statystyka 3 W, Ć 40
Fizjologia 7 W, Ć 60
Anatomia człowieka 4 W, Ć 45
Patofizjologia 4 W, Ć, LAB 60
Historia farmacji 1 W 15
Historia filozofii 1 W 15
Język obcy 2 Ć 30

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

W ramach pierwszego semestru studiów student wybiera łącznie 1 z puli 2 przedmiotów do wyboru. Lista obejmuje następujące przedmioty:

 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Podstawy ekonomii

Drugi rok studiów 

W ramach drugiego roku studiów następuje kontynuacja zajęć z zakresu fizykochemicznych podstaw farmacji. Główny nacisk stawiamy na przekazanie kompleksowej wiedzy chemicznej niezbędnej do zrozumienia zróżnicowanych zagadnień farmaceutycznych. Od drugiego roku rozpoczynają się zajęcia z zakresu analizy, syntezy i technologii leków oraz biofarmacji.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Chemia analityczna (I) 6 W, Ć, LAB 75
Chemia organiczna (I) 4 W, Ć, LAB 60
Synteza i identyfikacja związków organicznych 5 W, Ć, SEM 65
Biochemia 8 W, Ć, LAB 105
Bromatologia 3 W, Ć, LAB 45
Wyroby medyczne ortopedyczne i diagnostyczne do samostosowania 4 W, Ć 60
Język obcy 2 Ć 30
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Chemia analityczna (II) 6 W, Ć, LAB 75
Chemia organiczna (II) 4 W, Ć, LAB 60
Chemia fizyczna 6 W, Ć, LAB 80
Biologia molekularna 2 W, Ć 30
Polimery biomedyczne, biomateriały i nanomateriały 4 Ć, SEM 45
Farmakokinetyka 2 W, Ć 30
Modelowanie molekularne i projektowanie leków 5 W, Ć, LAB 75
Język obcy 2 Ć 30
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

Trzeci rok studiów 

Trzeci rok studiów to dla adeptów farmacji przełomowy okres w ich ścieżce edukacji. Począwszy od piątego semestru w programie studiów przewidziano blok zajęć poświęconych chemii leków i farmakognozji, stanowiących kluczowe przedmioty dla farmacji. W ramach szóstego semestru przewidziano również realizację miesięcznej praktyki wakacyjnej w aptece ogólnodostępnej.  

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Chemia leków (I) 10 W, Ć, LAB, SEM 160
Farmakognozja (I) 7 W, Ć, LAB, SEM 90
Immunologia 3 W, Ć 45
Farmakoepidemiologia 2 Ć 20
Radiofarmaceutyki 4 W, Ć 60
Technologia informacyjna 2 W, LAB 30
Kliniczny zarys chorób 2 W 30
Język obcy 2 Ć 30
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Chemia leków (II) 10 W, Ć, LAB, SEM 140
Farmakognozja (II) 5 W, LAB, SEM 60
Mikrobiologia 6 W, Ć, LAB 85
Kosmeceutyki 4 W, Ć 60
Język obcy 2 Ć 30
Praktyka wakacyjna 6 PR 160

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

Czwarty rok studiów 

Podczas czwartego roku studiów przewidziano szereg zajęć rozbudowujących wiedzę i umiejętności z zakresu farmacji. W programie zawarto zajęcia m.in. z farmakologii i farmakodynamiki, technologii postaci leku i toksykologii. Po czwartym roku studiów studenci realizują drugą część praktyk wakacyjnych.  

Semestr siódmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Farmakologia i farmakodynamika (I) 8 W, Ć, LAB, SEM 120
Farmakoterapia i informacja o lekach 5 W, Ć, SEM 65
Technologia postaci leku 10 W, LAB, SEM 140
Biotechnologia farmaceutyczna 4 W, Ć, LAB 40
Farmakoekonomika 3 W, Ć, SEM 60
Zajęcia do wyboru 4 W, Ć 45
Semestr ósmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Farmakologia i farmakodynamika (II) 7 W, Ć, LAB, SEM 90
Synteza i technologia środków leczniczych 7 Ć, LAB, SEM 105
Toksykologia 8 W, Ć, LAB, SEM 125
Zajęcia do wyboru 4 W, Ć 60
Praktyka wakacyjna 6 PR 160

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

W ramach czwartego roku studiów student wybiera łącznie 2 z puli 4 przedmiotów do wyboru. Lista obejmuje następujące przedmioty:

 • Dermatofarmaceutyki lub Produkty z pogranicza – suplementy diety;
 • Standardy i systemy nadzoru badania, wytwarzania i dystrybucji leków lub Ocena literatury biomedycznej.

Piąty rok studiów 

Na piątym roku studiów przewidziano zestaw zajęć ukazujących praktyczny wymiar realizacji zawodu farmaceutycznego. Semestr dziesiąty poświęcony jest wyłącznie na specjalistyczne ćwiczenia oraz opracowywanie pracy magisterskiej.  

Semestr dziewiąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Biofarmacja 5 W, Ć, SEM 75
Leki pochodzenia naturalnego 4 W, Ć, SEM 60
Farmacja praktyczna 3 W, Ć, SEM 45
Farmacja kliniczna 8 W, Ć, SEM 115
Opieka farmaceutyczna 5 W, Ć, SEM 75
Prawo farmaceutyczne 3 W, SEM 45
Medycyna oparta na faktach i kategoryzacja leków 4 W, Ć 60
Etyka zawodu 2 W 30
Semestr dziesiąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań 15 Ć 345
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 30

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

Szósty rok studiów

Po przygotowaniu pracy dyplomowej i zaliczonym egzaminie dyplomowym student ma obowiązek zrealizować sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece. Po jej zaliczeniu uzyskuje upragniony dyplom magistra farmacji!

Semestr jedenasty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyki w aptece 33 PR 960

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 20 000 zł 10 250 zł 2 060 zł 1 720 zł
2 20 000 zł 10 250 zł 2 060 zł 1 720 zł
Dla 11 semestru: semestralnie 15 000 zł; 2 raty 7 750 zł; 5 rat 3 110 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79