Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Farmacja

Kierunek studiów:
Farmacja
Rodzaj:
studia jednolite magisterskie
Kierunek studiów:
Czas trwania:
5,5 roku (11 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny
Uzyskany tytuł:
magister farmacji
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/farmacja/|https://vizja.pl/en|farmacja
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Pasjonują Cię nauki medyczne, a zdrowie i życie człowieka stanowi dla Ciebie ogromną wartość? Chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie zdrowia całych pokoleń, wzrostu świadomości społeczeństwa na temat zdrowia, a także swój wkład w rozwój współczesnej nauki? Podejmij studia na kierunku Farmacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie – pierwszej i jak dotąd jedynej uczelni niepublicznej w Polsce, która uzyskała uprawienia do kształcenia przyszłych magistrów farmacji. Ten prestiżowy i wymagający kierunek, realizowany wyłącznie przez najlepsze uczelnie medyczne, wymaga najwyższych standardów kształcenia, które zapewniamy dzięki najlepszej kadrze i nowoczesnej przestrzeni dydaktycznej.

Program studiów Farmacja na AEH realizowany jest zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty, a także we współpracy z Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, dzięki którym pogłębisz specjalistyczną, interdyscyplinarną wiedzę i praktykę niezbędną przyszłemu farmaceucie – z obszaru chemii, fizyki, medycyny, matematyki, psychologii czy toksykologii. W programie uwzględniono też przedmioty przygotowujące do kariery w przemyśle farmaceutycznym w ujęciu menadżerskim i biznesowym. Chcesz się upewnić, że to przyszłościowy kierunek właśnie dla Ciebie? Już dziś zapoznaj się z treścią programu studiów… bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą 😉

Farmacja - co nas wyróżnia?

 • Kształcimy na kierunku Farmacja jako pierwsza i jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce.
 • Program realizujemy we współpracy z prestiżowym Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej.
 • Stawiamy na praktykę – ukierunkowanie na przygotowanie do wykonywania zawodu farmaceuty w aptekach, przemyśle farmaceutycznym i laboratoriach badawczych.
 • Studia prowadzimy w języku polskim oraz angielskim, w ścisłej współpracy z renomowanymi partnerami z obszaru biznesu i przemysłu farmaceutycznego.
 • Kładziemy nacisk na kształcenie wszechstronnych umiejętności, niezbędnych do świadczenia kompleksowej opieki farmaceutycznej.
 • U nas studiujesz w międzykulturowym środowisku, z ludźmi z całego świata! (przodujemy w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Farmacja - co możesz robić po tych studiach?

Farmacja

Dyplom magistra farmacji i praktyki zawodowe, które odbędziesz w trakcie studiów, dadzą Ci uprawienia do podjęcia pracy jako farmaceuta w wielu profesjach związanych z tą dziedziną. Będziesz mieć kompetencje m.in. w zakresie: sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, oceny ich jakości, wydawania leków i wyrobów medycznych oraz sprawowania należytej kontroli nad ich przechowywaniem. Zdobędziesz uprawnienia do profesjonalnego udzielania informacji pacjentom na temat stosowania i działania określonej farmakoterapii. Możesz też prowadzić badania naukowe w laboratoriach badawczo-rozwojowych np. w zakresie poszukiwania i wdrażania nowych leków, innowacyjnych formulacji czy farmakognozji i leków pochodzenia naturalnego. A może w przyszłości widzisz się jako wysoko wykwalifikowany specjalista marketingu farmaceutycznego albo członek zespołu nadzorującego proces produkcji i rejestracji leków?

Niezależnie od tego, czy zechcesz się rozwijać w farmacji aptecznej, klinicznej czy przemysłowej, ten kierunek da Ci ogromne możliwości rozwoju nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Zawód farmaceuty należy do grona nielicznych profesji, co do których stosuje się w Unii Europejskiej zasadę automatycznego uznania kwalifikacji – co oznacza, że absolwenci polskich studiów farmaceutycznych mogą w uproszczony sposób podjąć zatrudnienie w dowolnym państwie UE. Co więcej, studiując Farmację na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, już w trakcie studiów będziesz mieć styczność z naszymi partnerami biznesowymi, którzy na co dzień oferują miejsca pracy farmaceutom w najlepszych aptekach (także za granicą) oraz w dynamicznie rozwijającym się przemyśle farmaceutycznym.

Partnerzy kierunku

Wojskowa Akademia Techniczna Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego DOZ S.A. dbam o zdrowie Agencja Rekrutacyjna medhr Trade Marketing Consulting and Training MazuLEK Bionorica Komarko Superpharm 3PG

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Dobrze wiesz, co chcesz robić w życiu i jesteś zdecydowany podjąć studia na kierunku farmaceutycznym.

Chcesz zdobyć aktualną wiedzę z dziedziny farmacji, zgodną z najnowszymi trendami, badaniami i osiągnięciami naukowymi.

Chcesz studiować farmację w nowoczesnej, międzynarodowej, otwartej na potrzeby studentów uczelni, która łączy orientację biznesową i naukowo-badawczą.

Farmacja studia Warszawa
Farmacja studia Warszawa
Farmacja studia Warszawa

Farmacja – co musi wiedzieć kandydat na studia?

Na kierunku Farmacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej ścieżka kształcenia odbywa się w dwóch wariantach: studia bez semestru przygotowawczego oraz studia z semestrem przygotowawczym. Dodatkowy semestr studiów (przygotowawczy) nie zmienia struktury, dalszego programu ani czasu trwania studiów – a jedynie uwzględnia zaliczenie dodatkowych przedmiotów z dziedziny biologii, chemii, fizyki i matematyki. Obowiązek odbycia semestru przygotowawczego zależy od tego, czy na etapie rekrutacji kandydat spełnia poniższe, dodatkowe kryteria.

O przyjęcie na studia bez semestru przygotowawczego możesz ubiegać się, jeśli:

 • na egzaminie maturalnym uzyskałeś wynik co najmniej 15% z jednego z następujących przedmiotów na poziomie rozszerzonym: chemia, biologia, fizyka, matematyka

lub

 • zaliczyłeś przedmiot chemia nieorganiczna w trakcie kształcenia na dowolnych studiach wyższych lub w studium pomaturalnym (i możesz to potwierdzić dokumentem wydanym przez jednostkę kształcenia).

Jeśli nie spełniasz żadnego z powyższych kryteriów, możesz przystąpić do testu poziomującego, organizowanego przez naszą Uczelnię na początku pierwszego semestru. Na podstawie pozytywnego wyniku testu także możesz ubiegać się o przyjęcie na studia bez obowiązku zaliczenia semestru przygotowawczego.

Pozostali kandydaci (niespełniający żadnego z wyżej wymienionych warunków) mogą aplikować na studia farmaceutyczne wyłącznie z obowiązkiem zaliczenia semestru przygotowawczego. W trakcie semestru przygotowawczego studenci wyrównują wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki, by móc swobodnie realizować program w dalszym toku kształcenia.

Chcesz dołączyć do grona studentów farmacji? Już dziś sprawdź zasady rekrutacji.

Program i struktura studiów

Studia jednolite
(magisterskie)

mają wartość
340 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
5,5 roku (11 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra farmacji

Program studiów realizowany w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jest w pełni zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty. W programie uwzględniono aktualne zagadnienia, niezbędne w pracy farmaceuty, związane m.in. z radiofarmaceutykami, kosmeceutykami i dermatofarmaceutykami, a także medycznymi wyrobami ortopedycznymi i diagnostycznymi do samostosowania. W ramach studiów przewidziano również szereg praktycznych zajęć, które przygotowują do pracy w nowoczesnych laboratoriach badawczo-rozwojowych projektujących leki. Chętni studenci mogą realizować nieobowiązkowe, dodatkowe moduły zajęć np. z przygotowania wojskowego, języka niemieckiego, przygotowania międzykulturowego czy opieki farmaceutycznej. Rozbudowana sieć naszych partnerów zapewnia możliwość odbycia atrakcyjnych praktyk zawodowych – zarówno obowiązkowych, jak i fakultatywnych.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwszy rok studiów koncentruje się na zajęciach, których celem jest przekazanie ugruntowanej wiedzy na temat biomedycznych oraz fizykochemicznych podstaw farmacji. Studenci poznają m. in. podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej, podstawy biologii i biofizyki, jak również fizjologię i anatomię człowieka. W programie studiów przewidziano też zajęcia z zakresu nauk społecznych, pokazujące szerszy kontekst wykonywania zawodu farmaceuty.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8
Chemia ogólna i nieorganiczna (I) 6 W, Ć, LAB 75
Biologia z genetyką 3 W, Ć, LAB 45
Biofizyka 2 W, LAB 20
Matematyka 3 W, Ć 45
Psychologia i socjologia 2 Ć 30
Język łaciński 2 Ć 30
Kwalifikowana pierwsza pomoc 3 Ć 30
Zajęcia do wyboru 4 W 30
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Chemia ogólna i nieorganiczna (II) 5 W, Ć, LAB 60
Botanika farmaceutyczna 7 W, Ć, LAB 90
Statystyka 3 W, Ć 40
Fizjologia 7 W, Ć 60
Anatomia człowieka 4 W, Ć 45
Patofizjologia 4 W, Ć, LAB 60
Historia farmacji 1 W 15
Historia filozofii 1 W 15
Język obcy 2 Ć 30

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

W ramach pierwszego semestru studiów student wybiera łącznie 1 z puli 2 przedmiotów do wyboru. Lista obejmuje następujące przedmioty:

 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Podstawy ekonomii

DRUGI ROK STUDIÓW

W ramach drugiego roku studiów kontynuowane są zajęcia z zakresu fizykochemicznych podstaw farmacji. Główny nacisk stawiamy na przekazanie kompleksowej wiedzy chemicznej, niezbędnej do zrozumienia zróżnicowanych zagadnień farmaceutycznych. Od drugiego roku rozpoczynają się zajęcia z zakresu analizy, syntezy i technologii leków oraz biofarmacji.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Chemia analityczna (I) 6 W, Ć, LAB 75
Chemia organiczna (I) 4 W, Ć, LAB 60
Synteza i identyfikacja związków organicznych 5 W, Ć, SEM 65
Biochemia 8 W, Ć, LAB 105
Bromatologia 3 W, Ć, LAB 45
Wyroby medyczne ortopedyczne i diagnostyczne do samostosowania 4 W, Ć 60
Język obcy 2 Ć 30
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Chemia analityczna (II) 6 W, Ć, LAB 75
Chemia organiczna (II) 4 W, Ć, LAB 60
Chemia fizyczna 6 W, Ć, LAB 80
Biologia molekularna 2 W, Ć 30
Polimery biomedyczne, biomateriały i nanomateriały 4 Ć, SEM 45
Farmakokinetyka 2 W, Ć 30
Modelowanie molekularne i projektowanie leków 5 W, Ć, LAB 75
Język obcy 2 Ć 30
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów to dla adeptów farmacji przełomowy okres w ścieżce edukacji. Począwszy od piątego semestru, w programie studiów przewidziano blok zajęć poświęconych chemii leków i farmakognozji, stanowiących kluczowe przedmioty dla farmacji. W ramach szóstego semestru przewidziano również realizację miesięcznej praktyki wakacyjnej w aptece ogólnodostępnej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Chemia leków (I) 10 W, Ć, LAB, SEM 160
Farmakognozja (I) 7 W, Ć, LAB, SEM 90
Immunologia 3 W, Ć 45
Farmakoepidemiologia 2 Ć 20
Radiofarmaceutyki 4 W, Ć 60
Technologia informacyjna 2 W, LAB 30
Kliniczny zarys chorób 2 W 30
Język obcy 2 Ć 30
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Chemia leków (II) 10 W, Ć, LAB, SEM 140
Farmakognozja (II) 5 W, LAB, SEM 60
Mikrobiologia 6 W, Ć, LAB 85
Kosmeceutyki 4 W, Ć 60
Język obcy 2 Ć 30
Praktyka wakacyjna 6 PR 160

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

CZWARTY ROK STUDIÓW

Podczas czwartego roku studiów przewidziano szereg zajęć rozbudowujących wiedzę i umiejętności z zakresu farmacji. W programie zawarto zajęcia m.in. z farmakologii i farmakodynamiki, technologii postaci leku i toksykologii. Po czwartym roku studenci realizują drugą część praktyk wakacyjnych.

SEMESTR SIÓDMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Farmakologia i farmakodynamika(I) 8 W, Ć, LAB, SEM 120
Farmakoterapia i informacja o lekach 5 W, Ć, SEM 65
Technologia postaci leku 10 W, LAB, SEM 140
Biotechnologia farmaceutyczna 4 W, Ć, LAB 40
Farmakoekonomika 3 W, Ć, SEM 60
Zajęcia do wyboru 4 W, Ć 45
SEMESTR ÓSMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Farmakologia i farmakodynamika (II) 7 W, Ć, LAB, SEM 90
Synteza i technologia środków leczniczych 7 Ć, LAB, SEM 105
Toksykologia 8 W, Ć, LAB, SEM 125
Zajęcia do wyboru 4 W, Ć 60
Praktyka wakacyjna 6 PR 160

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

W ramach czwartego roku studiów student wybiera łącznie 2 z puli 4 przedmiotów do wyboru. Lista obejmuje następujące przedmioty:

 • Dermatofarmaceutyki lub Produkty z pogranicza – suplementy diety;
 • Standardy i systemy nadzoru badania, wytwarzania i dystrybucji leków lub Ocena literatury biomedycznej.

PIĄTY ROK STUDIÓW

Na piątym roku studiów przewidziano zestaw zajęć ukazujących praktyczny wymiar realizacji zawodu farmaceuty. Semestr dziesiąty poświęcony jest wyłącznie na specjalistyczne ćwiczenia oraz opracowanie pracy magisterskiej.

SEMESTR DZIEWIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Biofarmacja 5 W, Ć, SEM 75
Leki pochodzenia naturalnego 4 W, Ć, SEM 60
Farmacja praktyczna 3 W, Ć, SEM 45
Farmacja kliniczna 8 W, Ć, SEM 115
Opieka farmaceutyczna 5 W, Ć, SEM 75
Prawo farmaceutyczne 3 W, SEM 45
Medycyna oparta na faktach i kategoryzacja leków 4 W, Ć 60
Etyka zawodu 2 W 30
SEMESTR DZIESIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań 15 Ć 345
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 30

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

SZÓSTY ROK STUDIÓW

Na piątym roku studiów przewidziano zestaw zajęć ukazujących praktyczny wymiar realizacji zawodu farmaceuty. Semestr dziesiąty poświęcony jest wyłącznie na specjalistyczne ćwiczenia oraz opracowanie pracy magisterskiej.

SEMESTR JEDENASTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyki w aptece 33 PR 960

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LAB – laboratoria; SEM – Seminarium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 20500 zł 10250 zł 2060 zł 1720 zł
II 20900 zł 10450 zł 2100 zł 1754 zł
III 21300 zł 10650 zł 2140 zł 1787 zł
IV 21700 zł 10850 zł 2180 zł 1820 zł
V 22100 zł 11050 zł 2220 zł 1854 zł
Opłata jednorazowa za 11 semestr: 15 000 zł
Opłata za 11 semestr w 2 ratach: 7 750 zł
Opłata za 11 semestr w 5 ratach: 3 110 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44