Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Fashion Design & Sustainable Fashion Management

Kierunek studiów:
Fashion Design
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/fashion-design-sustainable-fashion-management/|https://vizja.pl/en|fashion-design-sustainable-fashion-management
angielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Fashion Design & Sustainable Fashion Management w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to innowacyjne, unikalne w skali kraju studia związane z projektowaniem mody i zrównoważonym zarządzaniem w modzie oraz przemyśle odzieżowym. Jeśli chcesz pracować w tej branży, wykorzystując nowoczesne, ekologiczne i prospołeczne podejście do tworzenia odzieży, to właśnie te studia będą początkiem Twojej wymarzonej drogi zawodowej. Dołączając do grona studentów projektowania mody i zrównoważonego zarządzania w modzie, rozwiniesz swoją wiedzę, kreatywność i wrażliwość – a to wszystko w duchu etyki, odpowiedzialności społecznej oraz troski o środowisko.

Studiując Fashion Design & Sustainable Fashion Management, poznasz wszystkie etapy projektowania mody i zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne do pracy twórczej, ale też zarządzania w branży fashion. Będziesz czerpać specjalistyczną wiedzę od wykładowców z ogromnym doświadczeniem praktycznym, a w programie studiów znajdziesz mnóstwo zajęć praktycznych i warsztatów, w tym np. wirtualne projektowanie i druk 3D. Czeka na Ciebie profesjonalnie wyposażona przestrzeń edukacyjna i pracownie o najwyższym standardzie technologicznym. Jeśli moda, ekofilozofia i dbanie o szeroko pojęte środowisko są Ci bliskie – to kierunek stworzony specjalnie dla Ciebie! Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź: Sustainable Design.

Fashion Design & Sustainable Fashion Management
– co możesz robić po tych studiach?

projektant mody

Swojej przyszłej działalności zawodowej nie będziesz nazywać pracą… to będzie Twoja pasja i prawdziwe powołanie! Po ukończeniu studiów modowych możesz zostać fashion designerem (projektantem mody) i profesjonalnie kreować odzież, akcesoria i obuwie – od pomysłu do gotowego produktu. Znajdziesz też zatrudnienie lub rozwiniesz własną działalność w zawodzie stylisty, influencera modowego, dziennikarza albo też blogera, który profesjonalnie zajmuje się branżą modową. Możesz też jako trendsetter badać, a nawet tworzyć trendy w modzie lub tworzyć autorskie grafiki i printy odzieżowe. Po studiach na kierunku Fashion Design & Sustainable Fashion Management w AEH wymarzona kariera stoi przed Tobą otworem!

Partnerzy kierunku

Deni Cler Bizuu Endo Reserved OTFC Coats 4F All Hands Agency Collective Fashion Justice Otwarte Klatki Natulim Natalia Parandyk DIMAQ

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Fascynujesz się modą i wierzysz, że idea sustainable fashion zmienia świat.

Drzemie w Tobie artystyczna dusza.

Pragniesz wyrażać siebie nie tylko przez kreatywność i wrażliwość, ale też poprzez realne działania na rzecz naszej planety.

Fashion Design4
Fashion design to określenie dla polskiego słowa projektowanie ubioru, projektowanie odzieży, projektowanie mody, projektowanie stroju. Ponadto fashion design jest używane zamiennie tzn. fashion design - moda, fashion design - trendy, fashion design - projektowanie ubioru, fashion design - projektowanie odzieży, fashion design - projektowanie odzieży przemysłowej, fashion design - przemysł tekstylny, fashion design - trendy mody. to również określenie dla wszelkich aspektów związanych z modą w przemyśle odzieżowym. Fashion design określa styl ubioru. Są różne metody na określenie obszaru fashion, jednak określa on ściśle tematy na płaszczyźnie odzieżowej. Fashion design to forma nowoczesnego ujęcia aspektów trendów w modzie oraz przemysłu tekstylnego. Jednak Fashion design to również określenie przynależące do obszaru nowoczesnego ujęcia zrównoważonego rozwoju przemysłu włókienniczego.
Fashion Design

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata 

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia poświęcone projektowaniu mody oraz zrównoważonemu zarządzaniu w modzie.
Z uwagi na to, że nasi wykładowcy są osobami ze społeczności międzynarodowej, wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Już od pierwszego roku studiów program przewiduje szereg zajęć praktycznych, na których studenci zdobywają podstawowe umiejętności warsztatowe, niezbędne w projektowaniu i realizacji własnych koncepcji artystycznych. Studenci uczestniczą też w bloku zajęć poświęconych idei CSR (Korporacyjnej Odpowiedzialności w Biznesie) oraz zrównoważonego rozwoju w modzie, których celem jest budowanie świadomości szczególnej misji projektantów mody na rzecz ratowania środowiska.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Historia sztuki i ubioru (I) 3 W 30/16
Materiałoznawstwo (I) 3 W 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój w modzie (I) 3 W 30/16
Rysunek żurnalowy (I) 4 Ć 30/16
Projektowanie ubioru (I) 4 Ć 30/16
Techniki krawieckie (I) 4 LAB 30/16
Konstrukcja i modelowanie (I) 4 LAB 30/16
Estetyka / Antropologia (DW) 4 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEK 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Historia sztuki i ubioru (II) 3 W 30/16
Materiałoznawstwo (II) 3 W 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój w modzie (II) 3 W 30/16
Rysunek żurnalowy (II) 4 Ć 30/16
Projektowanie ubioru (II) 4 Ć 30/16
Techniki krawieckie (II) 4 LAB 30/16
Konstrukcja i modelowanie (II) 4 LAB 30/16
Umiejętności menedżerskie / Kominikacja interpersonalna (DW) 3 WAR 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEK – lektorat; PR -praktyka zawodowa

Na pierwszym roku student ma możliwość wyboru jednego z dwóch przedmiotów spośród:
• Estetyka lub Antropologia; • Umiejętności menedżerskie albo Komunikacja interpersonalna.

O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów stanowi kontynuację rozpoczętych wcześniej zajęć praktycznych, które rozwijają umiejętności warsztatowe. Od drugiego roku program studiów przewiduje również zajęcia, których celem jest zapoznanie studentów z zastosowaniem oprogramowania komputerowego w pracy projektanta. Począwszy od czwartego semestru, studenci realizują praktyki zawodowe według dwóch dostępnych ścieżek rozwoju tj. projektowanie mody oraz zrównoważone zarządzanie w modzie.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEK 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Historia sztuki i ubioru (III) 3 W 30/16
Rysunek żurnalowy (III) 1 Ć 15/12
Projektowanie ubioru (III) 2 Ć 30/16
Projektowanie graficzne & komunikacja wizualna (I) 3 LAB 30/16
Podstawy projektowania przemysłowego 4 LAB 45/32
Techniki krawieckie (III) 3 LAB 30/16
Konstrukcja i modelowanie (III) 3 LAB 30/16
Teoria organizacji i zarządzania / Podstawy ekonomii (DW) 3 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej / Wprowadzenie do psychologii (DW) 3 W 30/16
Przedsiębiorczość / Zarządzanie projektami (DW) 3 K 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEK 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Historia sztuki i ubioru (IV) 3 W 30/16
Rysunek żurnalowy (IV) 1 Ć 15/12
Projektowanie ubioru (IV) 2 Ć 30/16
Projektowanie graficzne & komunikacja wizualna (II) 3 LAB 30/16
Materiały inżynieryjne w projektowaniu przemysłowym 4 LAB 45/32
Projektowanie obuwia (I) 3 LAB 30/16
Gospodarka cyrkularna w modzie 3 K 30/16
Praktyka zawodowa I 9 PR 225/225

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEK – lektorat; PR -praktyka zawodowa

W ramach trzeciego semestru studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach:
• Teoria organizacji i zarządzania lub Podstawy ekonomii;
• Podstawy komunikacji społecznej lub Wprowadzenie do psychologii;
• Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku program studiów uwzględnia szereg zajęć poświęconych różnym możliwościom i formom działalności zawodowej w przemyśle modowym. Od piątego semestru studenci przygotowują się do realizacji własnego projektu społecznego i egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEK 30/16
Historia sztuki i ubioru (V) 3 W 30/16
Omnichannel marketing (I) 2 WAR 30/16
Analiza i prognozowanie trendów 2 W 30/16
Projektowanie obuwia (II) 3 Ć 30/16
Projektowanie cyfrowe oraz druk 3D (I) 2 LAB 30/16
Projektowanie graficzne & komunikacja wizualna (III) 3 LAB 30/16
Ochrona własności intelektualnej 2 WAR 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Praktyka zawodowa (II) 7 PR 175/175
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa III 12 PR 320/320
Omnichannel marketing (II) 2 WAR 30/16
Zarządzanie produkcją oraz jakością 2 K 30/16
Projektowanie obuwia (III) 3 Ć 30/16
Projektowanie cyfrowe oraz druk 3D (II) 2 LAB 30/16
Projekt społeczny 6 K 60/40
Stylizacja w modzie / Fotografia (DW) 3 LAB 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEK – lektorat; PR -praktyka zawodowa

W ramach szóstego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch przedmiotów: Stylizacja w modzie lub Fotografia.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 15000 zł 7500 zł 1510 zł 1262 zł
II 15400 zł 7700 zł 1550 zł 1295 zł
III 15800 zł 7900 zł 1590 zł 1329 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44