Fashion Design & Sustainable Fashion Management

Kierunek studiów:
Fashion Design
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/fashion-design-sustainable-fashion-management/|https://vizja.pl/en|fashion-design-sustainable-fashion-management
angielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Studia Fashion Design & Sustainable Fashion Management, to innowacyjny kierunek w branży mody związany z projektowaniem mody i zrównoważonym zarządzaniem w modzie. Nowoczesne, ekologiczne i prospołeczne podejście do tworzenia odzieży, to cechy, które nauczysz się wykorzystywać, studiując Sustainable Fashion Design. Jeśli te słowa są zgodne z Tobą, to jesteś we właściwym miejscu! Zapraszamy Cię do udziału w wyjątkowym projekcie!

Z nami poznasz wszystkie etapy projektowania. Zdobędziesz umiejętności potrzebne do rozpoczęcia kariery nie tylko w projektowaniu, ale także w zarządzaniu modą czy blogowaniu modowym. Wszystko to z myślą o dbaniu o szeroko pojęte środowisko! Doświadczeni wykładowcy, innowacyjny program obejmujący wirtualne projektowanie i druk 3D. Profesjonalnie wyposażona przestrzeń edukacyjna spełniająca wysokie standardy technologiczne i eko filozofia, która na zawsze zapadnie Ci w serce. Rozpocznij z nami te niezwykłe studia!

Co możesz robić po studiach?

projektant mody

Swojej przyszłej działalności zawodowej nie będziesz nazywać pracą – to będzie Twoje powołanie i Twoja pasja!
Po ukończeniu studiów możesz projektować odzież i obuwie, zostać stylistą lub influencerem, dziennikarzem modowym, blogerem – drzwi do kariery stoją przed Tobą otworem!
Co więcej, będziesz mieć możliwość badania, a nawet tworzenia trendów w modzie – zawód ten nazywany jest trendsetterem.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

fascynujesz się modą i wierzysz, że poprzez sustainable fashion potrafimy zmieniać świat
drzemie w Tobie artystyczna dusza
pragniesz wyrażać siebie nie tylko poprzez kreatywność, ale także poprzez wrażliwość i rzeczywiste działania na rzecz planety
Fashion Design4
Fashion design to określenie dla polskiego słowa projektowanie ubioru, projektowanie odzieży, projektowanie mody, projektowanie stroju. Ponadto fashion design jest używane zamiennie tzn. fashion design - moda, fashion design - trendy, fashion design - projektowanie ubioru, fashion design - projektowanie odzieży, fashion design - projektowanie odzieży przemysłowej, fashion design - przemysł tekstylny, fashion design - trendy mody. to również określenie dla wszelkich aspektów związanych z modą w przemyśle odzieżowym. Fashion design określa styl ubioru. Są różne metody na określenie obszaru fashion, jednak określa on ściśle tematy na płaszczyźnie odzieżowej. Fashion design to forma nowoczesnego ujęcia aspektów trendów w modzie oraz przemysłu tekstylnego. Jednak Fashion design to również określenie przynależące do obszaru nowoczesnego ujęcia zrównoważonego rozwoju przemysłu włókienniczego.
Fashion Design

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia

trwają
3 lata (6 semestrów)
mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia poświęcone projektowaniu mody oraz zrównoważonemu zarządzaniu w modzie.
Wybrane zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, z uwagi na to, że nasi wykładowcy są osobami ze społeczności międzynarodowej.

Pierwszy
rok studiów

Już od pierwszego roku studiów program przewiduje szereg praktycznych zajęć. Takich, których głównym celem jest przekazanie studentom podstawowych umiejętności warsztatowych niezbędnych do zaprojektowania oraz stworzenia swoich własnych wymarzonych koncepcji artystycznych. W ramach pierwszego roku rozpoczyna się również blok zajęć poświęconych idei CSR (Korporacyjnej Odpowiedzialności w Biznesie). A także zrównoważonego rozwoju w modzie, których celem jest budowanie świadomości szczególnej misji projektantów mody na rzecz ratowania środowiska.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Historia sztuki i ubioru (I) 3 W 30/16
Materiałoznawstwo (I) 3 W 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój w modzie (I) 3 W 30/16
Rysunek żurnalowy (I) 4 Ć 30/16
Projektowanie ubioru (I) 4 Ć 30/16
Techniki krawieckie (I) 4 LAB 30/16
Konstrukcja i modelowanie (I) 4 LAB 30/16
Zajęcia do wyboru 3 W 30/16
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEK 30/16
Historia sztuki i ubioru (II) 3 W 30/16
Materiałoznawstwo (II) 3 W 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój w modzie (II) 3 W 30/16
Rysunek żurnalowy (II) 4 Ć 30/16
Projektowanie ubioru (II) 4 Ć 30/16
Techniki krawieckie (II) 4 LAB 30/16
Konstrukcja i modelowanie (II) 4 LAB 30/16
Zajęcia do wyboru 3 WAR 30/16

W ramach pierwszego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch przedmiotów:
• Estetyka lub Antropologia; • Umiejętności menedżerskie albo komunikacja interpersonalna.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Drugi
rok studiów

Drugi rok studiów stanowi kontynuacje rozpoczętych wcześniej zajęć praktycznych rozwijających umiejętności warsztatowe studentów. Program studiów od drugiego roku przewiduje również zajęcia, których celem jest zapoznanie studentów z zastosowaniem oprogramowania komputerowego w pracy projektanta. Począwszy od czwartego semestru program studiów przewiduje realizacje praktyk zawodowych według dwóch dostępnych dla studentów ścieżek rozwoju tj. projektowania mody oraz zrównoważonego zarządzania w modzie.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEK 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Historia sztuki i ubioru (III) 3 W 30/16
Rysunek żurnalowy (III) 1 Ć 15/12
Projektowanie ubioru (III) 2 Ć 30/16
Projektowanie graficzne & komunikacja wizualna (I) 3 LAB 30/16
Podstawy projektowania przemysłowego 4 LAB 45/32
Techniki krawieckie (III) 3 LAB 30/16
Konstrukcja i modelowanie (III) 3 LAB 30/16
Zajęcia do wyboru 9 W,K 90/48
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEK 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30
Historia sztuki i ubioru (IV) 3 W 30/16
Rysunek żurnalowy (IV) 1 Ć 15/12
Projektowanie ubioru (IV) 2 Ć 30/16
Projektowanie graficzne & komunikacja wizualna (II) 3 LAB 30/16
Materiały inżynieryjne w projektowaniu przemysłowym 4 LAB 45/32
Projektowanie obuwia (I) 3 LAB 30/16
Gospodarka cyrkularna w modzie 3 K 30/16
Praktyka zawodowa I 9 PR 225/225
W ramach trzeciego semestru studiów student ma możliwość wyboru po jednym spośród dwóch oferowanych przedmiotów w grupach:
• Teoria organizacji i zarządzania lub Podstawy ekonomii;
• Podstawy komunikacji społecznej lub Wprowadzenie do psychologii;
• Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Trzeci
rok studiów

Na trzecim roku studiów, program studiów uwzględnia szereg zajęć poświęconych możliwości realizacji własnej działalności zawodowej w przemyśle mody. Od piątego semestru studiów student rozpoczyna przygotowywanie własnego projektu społecznego, który na kierunku projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie zastępuje obowiązek przygotowania pisemnej pracy dyplomowej.

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEK 30/16
Historia sztuki i ubioru (V) 3 W 30/16
Omnichannel marketing (I) 2 WAR 30/16
Analiza i prognozowanie trendów 2 W 30/16
Projektowanie obuwia (II) 3 Ć 30/16
Projektowanie cyfrowe oraz druk 3D (I) 2 LAB 30/16
Projektowanie graficzne & komunikacja wizualna (III) 3 LAB 30/16
Ochrona własności intelektualnej 3 WAR 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Praktyka zawodowa (II) 7 PR 175/175
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa III 12 PR 320/320
Omnichannel marketing (II) 2 WAR 30/16
Zarządzanie produkcją oraz jakością 2 K 30/16
Projektowanie obuwia (III) 3 Ć 30/16
Projektowanie cyfrowe oraz druk 3D (II) 2 LAB 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 40/60
Zajęcia do wyboru 3 LAB 30/16

W ramach szóstego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch przedmiotów: Stylizacja w modzie lub Fotografia.
O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
13000 zł 6750 zł 1360 zł 1137 zł
13000 zł 6750 zł 1360 zł 1137 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
13000 zł 6750 zł 1360 zł 1137 zł
13000 zł 6750 zł 1360 zł 1137 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79