Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Filologia hiszpańska

Kierunek studiów:
Filologia hiszpańska
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
hiszpański | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/filologia-hiszpanska/|https://vizja.pl/en|filologia-hiszpanska
hiszpańskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Hola, amigo! 🙂 Czy wiesz, że hiszpański to drugi język – zaraz po angielskim – używany najczęściej w komunikacji międzynarodowej? Jego ekspresyjne, charakterystyczne brzmienie usłyszysz nie tylko w Hiszpanii, ale też w ponad 130 innych krajach, dlatego biegła znajomość hiszpańskiego otworzy Ci drzwi do świata biznesu, nauki i kultury bez granic!

Jeśli fascynuje Cię koloryt i energia, którymi emanuje kultura iberyjska i iberoamrykańska, te studia pozwolą Ci w pełni zanurzyć się w jej bogactwie i otworzą perspektywy związane z odkrywaniem świata i poznawaniem ludzi z różnych kręgów kulturowych. Filologia hiszpańska w AEH to także studia, w trakcie których będziesz systematycznie rozwijać wszystkie sprawności językowe, by okiełznać gorący temperament języka hiszpańskiego aż do poziomu eksperta.

W toku studiów licencjackich na kierunku Filologia hiszpańska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie nie tylko biegle poznasz język hiszpański oraz związaną z nim kulturę czy literaturę. Dzięki możliwości wyboru jednego z trzech modułów specjalnościowych: Translatoryka, Biznes i turystyka lub Edukacja językowa – realnie przygotujesz się do przyszłej pracy zawodowej, związanej z szeroko pojętymi usługami językowymi bądź branżą turystyczną.

Uwaga: 3-letnie studia licencjackie na tym kierunku prowadzone są w języku hiszpańskim oraz – pomocniczo – w języku angielskim, dlatego rekomendujemy je kandydatom ze znajomością tych języków min. na poziomie A2. Osobom bez znajomości hiszpańskiego oferujemy natomiast specjalny program: Filologia hiszpańska od podstaw.

Filologia hiszpańska I stopnia – co nas wyróżnia?

 • Poznasz praktyczne zastosowania nowych mediów oraz technologii cyfrowych w branży usług językowych.
 • Z nami rozwiniesz cenną umiejętność pracy projektowej oraz przedsiębiorczego myślenia.
 • Będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności pod okiem zaangażowanej i pełnej pasji kadry wykładowców AEH.
 • Wolisz studiować online? U nas program studiów możesz realizować też w formie zdalnej!
 • Po tych studiach znajomość języków obcych będzie Twoim atutem – bo oprócz hiszpańskiego poznasz też drugi, wybrany język obcy (w stopniu rozszerzonym).
 • Zrealizujesz własny projekt społeczny o tematyce filologicznej lub interdyscyplinarnej.
 • Odbędziesz cenne praktyki zawodowe w obszarze, w którym chcesz się specjalizować.
 • Poznasz realne perspektywy zawodowe dla filologów hiszpańskich w oparciu o tendencje i potrzeby rynku pracy.
 • Będziesz studiować wśród ludzi z całego świata – bo jesteśmy jedną z najbardziej międzynarodowych uczelni w Polsce!

Filologia hiszpańska – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu kierunku Filologia hiszpańska w AEH, w zależności od wybranego modułu specjalnościowego, możesz rozwijać karierę zawodową jako:

 • lektor języka hiszpańskiego – w szkołach językowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • tłumacz języka hiszpańskiego – w agencjach tłumaczeń, biurach współpracy międzynarodowej, branży wydawniczej, a także instytucjach państwowych i pozarządowych;
 • specjalista ds. obsługi klientów hiszpańskojęzycznych w firmach i korporacjach o różnym profilu: handlowym, usługowym, consultingowym, marketingowym etc.;
 • hiszpańskojęzyczny pilot wycieczek, rezydent czy przewodnik w branży turystycznej.

Merytoryczna i praktyczna wiedza zdobyta w trakcie tych studiów pozwoli Ci też na założenie własnej firmy związanej z usługami językowymi.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz biegle opanować język hiszpański i pracować w zawodzie, w którym to wykorzystasz.

Fascynuje Cię obszar kulturowy związany z Hiszpanią i Ameryką Łacińską.

Szukasz studiów filologicznych, na których zyskasz praktyczne umiejętności oraz kompetencje cenione na rynku usług językowych i w biznesie.

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Model kształcenia koncentruje się na przedmiotach kierunkowych z zakresu filologii hiszpańskiej oraz na trzech modułach rozszerzających do wyboru, spośród następujących: Translatoryka, Biznes i turystyka, Edukacja językowa.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwsze dwa semestry obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów danego kierunku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Język łaciński: praktyczna nauka i jego współczesne znaczenie dla filologów 3 Lekt 30/16
PNJH (leksyka i czytanie) 3 Ć 0/16
PNJH (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJH (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJH (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Wprowadzenie do językoznawstwa 3 W 30/16
Antropologia / Wprowadzenie do filozofii (do wyboru) 3 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej / Wprowadzenie do psychologii (do wyboru) 3 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy komunikacji międzykulturowe 5 W, WAR 60/32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
PNJH (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJH (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJH (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJH (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego 3 Ć 30/16
Fonetyka języka hiszpańskiego 4 W, Lab 45/28
Elementy kulturoznawstwa iberyjskiego / Elementy kulturoznawstwa iberoamerykańskiego (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe; PNJH – praktyczna nauka języka hiszpańskiego

DRUGI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego semestru kontynuowane są przedmioty kierunkowe, mające na celu umożliwienie studentom jak najszybsze opanowanie języka hiszpańskiego. W czwartym semestrze student wybiera jeden z trzech modułów rozszerzających: Translatoryka, Biznes i turystyka lub Edukacja językowa.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
PNJH (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJH (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJH (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJH (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Morfologia i składnia języka hiszpańskiego 3 W 30/16
Wprowadzenie do literaturoznawstwa 4 W 30/16
Przedsiębiorczość / Zarządzanie projektami (do wyboru) 3 WAR 30/16
Akwizycja języków / Psycholingwistyka (do wyboru) 3 W 30/16
Kulturoznawstwo 2 W 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe; PNJH – praktyczna nauka języka hiszpańskiego

SEMESTR CZWARTY
Translatoryka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJH (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJH (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJH (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJH (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura hiszpańskiego obszaru językowego 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Teoria i techniki przekładu 5 W, Ć 60/32
Biznes i turystyka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJH (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJH (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJH (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJH (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura hiszpańskiego obszaru językowego 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Podstawy marketingu i marketing w branży usług turystycznych 5 W, Ć 60/32
Edukacja językowa
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJH (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
PNJH (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
PNJH (konwersacje) 3 Ć 30/16
PNJH (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura hiszpańskiego obszaru językowego 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Psychologia edukacyjna i dydaktyka języków obcych 5 W, Ć 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe; PNJH – praktyczna nauka języka hiszpańskiego

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów realizowane są kolejne przedmioty w ramach wybranego modułu rozszerzającego. Począwszy od piątego semestru, student rozpoczyna praktyki zawodowe, realizuje własny projekt społeczny i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Translatoryka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJH (sprawności zintegrowane) 3 K 30/16
Dodatkowy język obcy 4 LEKT 30/16
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Narzędzia technologiczne wspierające pracę tłumacza 3 Lab 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360/360
Biznes i turystyka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJH (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 LEKT 30/16
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Kompetencje menedżerskie 3 War 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360/360
Edukacja językowa
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PNJH (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 30/16
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Aspekty prawne, organizacyjne i metodyczne działalności szkół językowych 3 K 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360/360

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe; PNJH – praktyczna nauka języka hiszpańskiego

SEMESTR SZÓSTY
Translatoryka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
PNJH (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 30/16
Tłumaczenia specjalistyczne 3 War 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32
Biznes i turystyka
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
PNJH (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 30/16
Biznes turystyczny Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej 3 War 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32
Edukacja językowa
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
PNJH (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 30/16
E-learning i nauczanie zdalne: nowoczesne technologie w edukacji językowej 3 Lab 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe; PNJH – praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
III 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
II 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
III 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści