Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Kryminologia i kryminalistyka

Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/kryminologia-i-kryminalistyka-studia-ii-stopnia/|https://vizja.pl/en|kryminologia-i-kryminalistyka-studia-ii-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Kryminologia i kryminalistyka II stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to propozycja dla osób z dyplomem licencjata na kierunkach z zakresu Kryminologii i kryminalistyki oraz pokrewnych (np. prawo, administracja, psychologia, socjologia, politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, nauki przyrodnicze), które chcą zdobyć lub poszerzyć kompetencje niezbędne w pracy związanej ze zwalczaniem przestępczości. Chcesz się rozwijać zawodowo w służbach mundurowych, badaniu przestępczości czy wymiarze sprawiedliwości? A może pracujesz już w tej branży i chcesz podnieść kwalifikacje albo uzyskać awans? Ukończenie tego kierunku wyposaży Cię w specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, potwierdzone dyplomem magistra Kryminologii i kryminalistyki.

Program studiów magisterskich Kryminologia i kryminalistyka II stopnia w AEH koncentruje się na przekazaniu pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy z dziedzin, na których bazuje kryminolog, takich jak: psychologia (sądowa, penitencjarna, suicydologia), prawo (karne, cywilne, policyjne, skarbowe, międzynarodowe) czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Poznasz szczegółowe zagadnienia z zakresu metodyki pomiaru przestępczości czy taktyki oraz procedur prowadzenia śledztwa. Dzięki przedmiotom do wyboru skupisz się na zagadnieniach, które szczególnie Cię interesują. Odbędziesz też ciekawe praktyki zawodowe, a także ćwiczenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, co w pełni przygotuje Cię do rozwoju zawodowego w dziedzinie profilaktyki i zwalczania przestępczości.

Kryminologia i kryminalistyka II stopnia – co nas wyróżnia:

  • Poznasz szczegółowe zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki, a jednocześnie zyskasz szeroką wiedzę z dyscyplin pokrewnych.
  • Nauczysz się pasjonujących technik prowadzenia przesłuchań, badania śladów czy profilowania kryminalnego.
  • Praktyki zawodowe będziesz mógł odbyć w najlepszych instytucjach związanych ze zwalczaniem przestępczości.
  • Będziesz czerpać wiedzę i pasję od wykładowców oraz praktyków, od lat zajmujących się tematyką kryminologiczną.
  • Poznasz konkretne perspektywy zawodowe dla absolwentów studiów kryminologicznych.
  • Na naszej uczelni będziesz studiować w otwartym, międzynarodowym środowisku (jesteśmy liderem w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie).

Kryminologia i kryminalistyka – co możesz robić po tych studiach?

Studia magisterskie na kierunku Kryminologia i kryminalistyka w AEH przygotowują do pracy i awansu w formacjach mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Urzędzie Celnym, Żandarmerii Wojskowej czy służbach specjalnych, a także w więziennictwie. Absolwenci znajdą też zatrudnienie w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości np. jako biegły sądowy, kurator, mediator, a także jako specjaliści w laboratoriach kryminalistycznych. Kolejną ścieżką rozwoju jest praca w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, które zajmują się prewencją kryminalną czy przeciwdziałaniem patologii. Po Kryminologii i kryminalistyce będziesz mieć również kompetencje do świadczenia usług detektywistycznych, ochrony osób i mienia, a nawet pracy w dziennikarstwie śledczym.

Ten kierunek poleca

Ten kierunek poleca
dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH - wykładowca Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, autor poczytnego kryminału "Dług krwi" (wyd. Novae Res).

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz się rozwijać lub awansować w organizacjach i strukturach zajmujących się zwalczaniem przestępczości.

Pasjonuje Cię rozwiązywanie skomplikowanych spraw i zagadek kryminalnych i czujesz, że chcesz rozwinąć swój talent w tym kierunku.

Chcesz się przyczynić do wzrostu bezpieczeństwa społecznego i rozwoju nowoczesnych technik śledczych.

Program i struktura studiów

Studia drugiego stopnia
(magisterskie)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów magisterskich II stopnia na kierunku Kryminologia i kryminalistyka obejmuje specjalistyczne zagadnienia z przedmiotów kierunkowych oraz dziedzin pokrewnych, jak pogłębiona psychologia, prawo czy bezpieczeństwo publiczne i stosunki międzynarodowe. Absolwenci – po złożeniu pracy i egzaminu dyplomowego – uzyskują tytuł magistra Kryminologii i kryminalistyki oraz kompetencje do dalszego rozwoju zawodowego w tej dziedzinie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów studenci zgłębiają specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z przedmiotów kierunkowych oraz poznają najnowsze metody i techniki kryminalistyczne, dotyczące przestępczości różnego typu. Uczestniczą także w seminarium magisterskim, przygotowując się do realizacji pracy dyplomowej w kolejnym roku.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Międzynarodowe prawo karne 3 K 30/16
Prawo karne skarbowe 3 W, Ć 45/24
Elementy prawa administracyjnego 3 W, Ć 45/24
Seksuologia sądowa 2 K 30/16
Współpraca międzynarodowa w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego 3 K 30/16
Nowe technologie w kryminalistyce 3 K 30/16
Psychologia sądowa i penitencjarna 3 W 30/16
Etyka i kultura 5 W 30/16
Zarządzanie migracjami / Zarządzanie kryzysem (DO WYBORU) 5 W, Ć 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo policyjne 3 W, Ć 45/24
Metodyka pomiaru przestępczości 3 K 30/16
Psychologiczne aspekty przemocy / Psychologia uzależnień (DO WYBORU) 3 Ć 30/16
Taktyka i technika przesłuchania 3 WAR 30/16
Zwalczanie przestępczości nieletnich 3 K 30/16
Wiktymologia 3 W 30/16
Subkultury więzienne 3 K 30/16
Zwalczanie przestępczości gospodarczej 3 K 30/16
Pierwsza pomoc przedlekarska 1 Ć 8/8
Seminarium magisterskie 3 SEM 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; K – konwersatoria; WAR – warsztaty; LAB – laboratoria; LEKT – lektoraty; SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi roku studiów to czas, w którym studenci poszerzają specjalistyczną wiedzę na przedmiotach kierunkowych oraz uczą się z niej korzystać podczas warsztatów, laboratoriów i praktyk zawodowych. Na seminarium magisterskim przygotowują pracę magisterską na wybrany temat z dziedziny Kryminologii i kryminalistyki.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Geopolityka bezpieczeństwa cybernetycznego / Instytucje bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych (DO WYBORU) 3 WAR 30/16
Taktyka prowadzenia śledztwa i dochodzenia 3 WAR 30/16
Współczesne narzędzia analizy kryminalnej 3 LAB 30/16
Prawo cywilne w pracy biegłego 3 W, Ć 45/24
Metodyka pracy uczestników postępowania karnego 3 W, Ć 45/24
Prawo wykroczeń 3 K 30/16
Seminarium magisterskie 3 SEM 30/16
Praktyka zawodowa I 7 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Analiza osobowości sprawców i ofiar przestępstw na tle seksualnym 3 W 30/16
Suicydologia 3 W 30/16
Zagrożenia bezpieczeństwa państwa 3 K 30/16
Mowa i przestępstwa z nienawiści 2 K 30/16
Zwalczanie przestępczości narkotykowej / Zwalczanie przestępczości na tle seksualnym (do wyboru) 3 W, Ć 45/24
Przestępczość w Polsce / Antropologia kryminalistyczna (do wyboru) 4 W, Ć 60/24
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 30/16
Praktyka zawodowa II 7 PR 180/180

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; K – konwersatoria; WAR – warsztaty; LAB – laboratoria; LEKT – lektoraty; SEM – seminarium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44