Prawo

Kierunek studiów:
Prawo
Rodzaj:
studia jednolite magisterskie
Kierunek studiów:
Czas trwania:
5 lat (10 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/prawo/|https://vizja.pl/en|prawo
polski
Wybierz profil dla siebie:
Profil:
Prawo dla przedsiębiorców
Profil:
Prawo green deal

Dlaczego warto wybrać te studia?

Studia na kierunku prawo w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych we wszystkich zawodach prawniczych. Umożliwiają gruntowne przygotowanie do egzaminu na aplikacje. W programie studiów poza przedmiotami należącymi do tradycyjnego kanonu prawa, uwzględniono dodatkowe zajęcia przypisane do jednego z dwóch profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców oraz green deal).

Profil „prawo dla przedsiębiorców” został stworzony z myślą o wszystkich tych, którzy chcą prowadzić swoją własną działalność gospodarczą lub interesują się prawem korporacyjnym. Dzięki starannie dobranym zajęciom studenci poznają wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. prawa podatkowego, celnego, finansowego, restrukturyzacyjnego, upadłościowego czy obrotu nieruchomościami. W ramach naszych studiów zdobędziesz niezbędną wiedzę by sprostać najbardziej skomplikowanym wyzwaniom prawnym oraz bezpiecznie prowadzić biznes w zawiłym środowisku normatywnym.

Dlaczego warto wybrać te studia?

Studia na kierunku prawo w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych we wszystkich zawodach prawniczych. Umożliwiają gruntowne przygotowanie do egzaminu na aplikacje. W programie studiów poza przedmiotami należącymi do tradycyjnego kanonu prawa, uwzględniono zajęcia przypisane do jednego z dwóch profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców oraz green deal).

Profil „green deal (pol. zielony ład)” powstał z myślą o osobach, które chcą skoncentrować się na prawnym aspekcie ekologicznej transformacji. W ramach profilu uwzględniono zajęcia skupiające się na interpretacji przepisów – ich zawiłości oraz niuansów – związanych z ochroną środowiska. Zakres uwarunkowań prawnych podejmowanych w tym obszarze skierowany jest w kierunku gospodarki niskoemisyjnej opartej na OZE i zrównoważonym rozwoju. Wsparcie dla inwestycji proekologicznych w celu realizacji tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, jest już precyzyjnie zdefiniowane na etapie krajowego ustawodawstwa definiującego „zielone” procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby kształcić przyszłych prawników zgodnie z nową koncepcją green deal (zielonego ładu).

Co możesz robić po studiach?

Jako absolwent prawa na profilu prawo dla przedsiębiorców profesjonalnie poprowadzisz swoją działalność gospodarczą przez gąszcz przepisów. Będziesz w stanie podnieść efektywność jej funkcjonowania, zdefiniować możliwe do osiągnięcia cele oraz skutecznie zabezpieczyć ich realizację. Z powodzeniem sprostasz wyzwaniom stawianym Tobie w korporacjach, organach samorządu terytorialnego lub w strukturach administracji państwa. Jako ekspert z zakresu prawa gospodarczego będziesz mógł zająć się również wielowymiarowym doradztwem dla przedsiębiorców. Co najważniejsze, studia otwierają Ci drogę do aplikacji prawniczych (adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej, notarialnej, prokuratorskiej i komorniczej). Jeśli chcesz znać się na prawie i sprawnie się nim posługiwać, te studia są dla Ciebie.

Co możesz robić po studiach?

Jako absolwent prawa na profilu Green deal znajdziesz zatrudnienie m.in. w kancelariach prawnych oraz firmach działających w sektorze ochrony środowiska i nowoczesnych technologii. Dodatkowo możesz podjąć pracę w wydziałach prawnych centralnych i naczelnych organów administracji państwowej, komórkach urzędów samorządu terytorialnego oraz agencjach państwowych. Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach sektora: energetycznego, transportowego, ochrony środowiska, budowlanego. Nie stracisz przy tym z widoku celu nadrzędnego jakim jest dostanie się na jedną z wymarzonych aplikacji prawniczych (tj. adwokacką, radcowską, sędziowską, notarialną, komorniczą czy prokuratorską) pozwalającą na wykonywane zawodu prawnika.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Marzysz o rozpoczęciu prawniczej kariery zawodowej.

Prowadzisz lub chcesz prowadzić swoją własną działalność gospodarczą i poszukujesz studiów, które umożliwią Tobie odpowiedzialne i roztropne prowadzenie biznesu.

Jesteś zainteresowanymi lukratywnymi stanowiskami w korporacjach.

prawo studia Warszawa

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Planujesz przygotować się do zawodu prawnika.

Chcesz aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska, klimatu i praw zwierząt.

Myślisz nieszablonowo i widzisz szansę dla siebie w kreowaniu i wdrażaniu przepisów wynikających z zielonej transformacji.

Program i struktura studiów

Jednolite studia magisterskie

trwają
5 lat (10 semestrów)
mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów koncentruje się na zajęciach przekazujących klasyczną wiedzę prawniczą przygotowującą do wybranej aplikacji prawniczej oraz zestawie zajęć sprofilowanych. W ramach profilu prawo dla przedsiębiorców student zdobędzie kompleksową wiedzę m.in. na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i umów w biznesie. Oprócz tego student zapoznaje się z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz medycznym i farmaceutycznym. Sprofilowane przedmioty mają na celu przekazanie wiedzy pozwalającej na stworzenie i rozwój własnego biznesu, rozpoczęcie prawniczej kariery w korporacjach lub administracji.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W ramach pierwszego roku studiów na kierunku Prawo uwzględniono przedmioty ogólnoakademickie, których celem jest wprowadzenie studenta do zagadnień prawniczych. Zarówno pierwszy jak i drugi semestr studiów są wspólne dla obu profili rozszerzający (tj. prawo dla przedsiębiorców i green deal).

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Nauki o prawie i polityce 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 24/16
Metodologia badań w naukach społecznych 4 K 24/16
Zarządzanie projektami 3 K 24/24
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Logika 4 K 30/24
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Począwszy od drugiego roku rozpoczynają się zajęcia kierunkowe dla prawa skupiające się na najważniejszych jego gałęziach, czyli m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Drugi rok studiów jest wspólny dla obu profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców i green deal). Zajęcia pozwalają na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu praw.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo międzynarodowe publiczne 7 W, Ć 54/32
Prawo cywilne I (część ogólna) 7 W, Ć 60/32
Prawo administracyjne I 7 W, Ć 54/32
Prawo karne I 7 W, Ć 54/32
Prawo rzymskie 3 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo cywilne II (część ogólna) 7 W, Ć 30/32
Prawo administracyjne II 7 W, Ć 54/32
Prawo karne II 7 W, Ć 60/32
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 7 W, Ć 54/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego roku studiów studenci kontynuują naukę zajęć kierunkowych dla prawa. Począwszy od piątego semestru studiów rozpoczynają się przedmioty dedykowane profilowi prawo dla przedsiębiorców.  Na tym etapie poznasz poszczególne dziedziny prawa oraz zdobędziesz umiejętności, które pozwolą na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Prawo cywilne III (prawo rzeczowe i spadkowe) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne I 7 W, Ć 54/32
Prawo Unii Europejskiej 3 K 30/24
Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 3 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Prawo cywilne IV (zobowiązania) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie karne 5 W, Ć 54/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

CZWARTY ROK STUDIÓW

W trakcie czwartego roku studiów studenci realizują dalszy ciąg przedmiotów profilowych dla prawa dla przedsiębiorców oraz zajęć z klasycznego kanonu prawa. Począwszy od siódmego semestru studiów studenci rozpoczynają blok zajęć do wyboru z zakresu kliniki prawa lub przygotowania do aplikacji prawniczych.

SEMESTR SIÓDMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/16
Prawo gospodarcze publiczne 7 W, Ć 54/32
Prawo medyczne i farmaceutyczne 3 K 30/16
Podstawy negocjacji i mediacji 3 W 30/16
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/40
SEMESTR ÓSMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo handlowe 7 W, Ć 54/32
Prawo finansowe 7 W, Ć 54/32
Podstawy public relations 4 W 30/16
Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 3 K 30/40
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach czwartego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

PIĄTY ROK STUDIOW

W ramach ostatniego – piątego roku studiów, uwzględniono dalszy cykl przedmiotów profilowych dla prawa dla przedsiębiorców. Począwszy od dziewiątego semestru studenci rozpoczynają realizację praktyk zawodowych oraz seminarium dyplomowego, w ramach którego przygotowują pracę magisterską.

SEMESTR DZIEWIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo karne wykonawcze 3 K 30/16
Prawo celne 4 W 30/16
Prawo i procedury zamówień publicznych 3 K 30/16
Zarządzanie i obrót nieruchomościami 3 K 30/24
Praktyki zawodowe 3 PR 75/75
Seminarium dyplomowe 8 K 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/16
SEMESTR DZIESIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo podatkowe 7 W, Ć 54/32
Prawne aspekty umów w biznesie 3 K 30/16
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe 3 K 30/16
Praktyki zawodowe 3 PR 75/75
Seminarium dyplomowe i egzamin magisterski 8 K 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/24

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach piątego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Program i struktura studiów

Jednolite studia magisterskie

trwają
5 lat (10 semestrów)
mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów koncentruje się na zajęciach przekazujących klasyczną wiedzę prawniczą przygotowującą do wybranej aplikacji prawniczej oraz zestawie zajęć sprofilowanych. W ramach profilu green deal student zdobędzie rozbudowaną wiedzę m.in. na temat prawa nowych technologii, energetycznego, wodnego czy też praw zwierząt. Ponadto pozna prawne aspekty zarządzania gospodarką odpadami i regulacje związane zagospodarowaniem przestrzennym. Dzięki sprofilowanym przedmiotom poznasz najważniejsze aspekty prawne związane z zieloną transformacją, które będziesz w stanie wdrożyć w swojej firmie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W ramach pierwszego roku studiów na kierunku Prawo uwzględniono przedmioty ogólnoakademickie, których celem jest wprowadzenie studenta do zagadnień prawniczych. Zarówno pierwszy jak i drugi semestr studiów są wspólne dla obu profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców i green deal).

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Nauki o prawie i polityce 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 24/16
Metodologia badań w naukach społecznych 4 K 24/16
Zarządzanie projektami 3 K 24/24
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Logika 4 K 30/24
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Począwszy od drugiego roku rozpoczynają się zajęcia kierunkowe dla prawa skupiające się na najważniejszych jego gałęziach, czyli m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Drugi rok studiów jest wspólny dla obu profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców i green deal). Zajęcia pozwalają na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu prawa.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo międzynarodowe publiczne 7 W, Ć 54/32
Prawo cywilne I (część ogólna) 7 W, Ć 60/32
Prawo administracyjne I 7 W, Ć 54/32
Prawo karne I 7 W, Ć 54/32
Prawo rzymskie 3 W 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo cywilne II (część ogólna) 7 W, Ć 60/32
Prawo administracyjne II 7 W, Ć 54/32
Prawo karne II 7 W, Ć 60/32
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 7 W, Ć 54/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego roku studenci kontynuują naukę zajęć kierunkowych dla prawa. Począwszy od piątego semestru studiów rozpoczynają się przedmioty dedykowane profilowi green deal.  Na tym etapie poznasz poszczególne dziedziny prawa oraz zdobędziesz umiejętności, które pozwolą na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Prawo cywilne III (prawo rzeczowe i spadkowe) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne I 7 W, Ć 54/32
Prawo Unii Europejskiej 3 K 30/24
Prawo mediów 3 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Prawo cywilne IV (zobowiązania) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie karne 5 W, Ć 54/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

CZWARTY ROK STUDIÓW

W trakcie czwartego roku studenci realizują dalszy ciąg przedmiotów profilowych dla green deal oraz zajęć z klasycznego kanonu prawa. Począwszy od siódmego semestru studiów studenci rozpoczynają blok zajęć do wyboru z zakresu Kliniki prawa lub Przygotowania do aplikacji prawniczych.

SEMESTR SIÓDMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/16
Prawo gospodarcze publiczne 7 W, Ć 54/32
Prawo nowych technologii 3 K 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 3 W 30/16
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/40
SEMESTR ÓSMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo handlowe 7 W, Ć 54/32
Prawo finansowe 7 W, Ć 54/32
Podstawy public relations 4 W 30/16
Polityka i prawo zagospodarowania przestrzennego 3 K 30/40
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach czwartego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

PIĄTY ROK STUDIOW

W ramach ostatniego – piątego roku studiów, uwzględniono dalszy cykl przedmiotów profilowych dla green deal. Począwszy od dziewiątego semestru studenci rozpoczynają realizację praktyk zawodowych oraz seminarium dyplomowego, w ramach którego przygotowują pracę magisterską.

SEMESTR DZIEWIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo karne wykonawcze 3 K 30/16
Prawo celne 4 W 30/16
Prawo energetyczne i zrównoważony rozwój 3 K 30/16
Prawne aspekty gospodarki odpadami 3 K 30/24
Praktyki zawodowe 3 PR 75/75
Seminarium dyplomowe 8 K 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/16
SEMESTR DZIESIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo podatkowe 7 W, Ć 54/32
Ochrona prawa zwierząt 3 K 30/16
Prawo wodne 3 K 30/16
Praktyki zawodowe 3 PR 75/75
Seminarium dyplomowe i egzamin magisterski 8 K 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/24

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach czwartego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6600 zł 3550 zł 720 zł 604 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6500 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00