Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Prawo

Kierunek studiów:
Prawo
Rodzaj:
studia jednolite magisterskie
Kierunek studiów:
Czas trwania:
5 lat (10 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/prawo/|https://vizja.pl/en|prawo
polski
Wybierz profil dla siebie:

Dlaczego warto wybrać te studia?

Studia na kierunku prawo w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych we wszystkich zawodach prawniczych. Umożliwiają gruntowne przygotowanie do egzaminu na aplikacje. W programie studiów poza przedmiotami należącymi do tradycyjnego kanonu prawa, uwzględniono dodatkowe zajęcia przypisane do jednego z dwóch profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców oraz green deal).

Profil „prawo dla przedsiębiorców” został stworzony z myślą o wszystkich tych, którzy chcą prowadzić swoją własną działalność gospodarczą lub interesują się prawem korporacyjnym. Dzięki starannie dobranym zajęciom studenci poznają wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. prawa podatkowego, celnego, finansowego, restrukturyzacyjnego, upadłościowego czy obrotu nieruchomościami. W ramach naszych studiów zdobędziesz niezbędną wiedzę by sprostać najbardziej skomplikowanym wyzwaniom prawnym oraz bezpiecznie prowadzić biznes w zawiłym środowisku normatywnym.

Dlaczego warto wybrać te studia?

Studia na kierunku prawo w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych we wszystkich zawodach prawniczych. Umożliwiają gruntowne przygotowanie do egzaminu na aplikacje. W programie studiów poza przedmiotami należącymi do tradycyjnego kanonu prawa, uwzględniono zajęcia przypisane do jednego z dwóch profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców oraz green deal).

Profil „green deal (pol. zielony ład)” powstał z myślą o osobach, które chcą skoncentrować się na prawnym aspekcie ekologicznej transformacji. W ramach profilu uwzględniono zajęcia skupiające się na interpretacji przepisów – ich zawiłości oraz niuansów – związanych z ochroną środowiska. Zakres uwarunkowań prawnych podejmowanych w tym obszarze skierowany jest w kierunku gospodarki niskoemisyjnej opartej na OZE i zrównoważonym rozwoju. Wsparcie dla inwestycji proekologicznych w celu realizacji tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, jest już precyzyjnie zdefiniowane na etapie krajowego ustawodawstwa definiującego „zielone” procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby kształcić przyszłych prawników zgodnie z nową koncepcją green deal (zielonego ładu).

Co nas wyróżnia:

  • Jesteśmy na 5. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa, „Rzeczpospolita 2023”.
  • Mamy 8. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych, „Perspektywy 2023”.
  • Zajmujemy 5. miejsce w Rankingu Wydziałów Prawa, „Dziennik Gazeta Prawna 2023″.

Co nas wyróżnia:

  • Jesteśmy na 5. miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa, „Rzeczpospolita 2023”.
  • Mamy 8. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych, „Perspektywy 2023”.
  • Zajmujemy 5. miejsce w Rankingu Wydziałów Prawa, „Dziennik Gazeta Prawna 2023″.

Co możesz robić po studiach?

Jako absolwent prawa na profilu prawo dla przedsiębiorców profesjonalnie poprowadzisz swoją działalność gospodarczą przez gąszcz przepisów. Będziesz w stanie podnieść efektywność jej funkcjonowania, zdefiniować możliwe do osiągnięcia cele oraz skutecznie zabezpieczyć ich realizację. Z powodzeniem sprostasz wyzwaniom stawianym Tobie w korporacjach, organach samorządu terytorialnego lub w strukturach administracji państwa. Jako ekspert z zakresu prawa gospodarczego będziesz mógł zająć się również wielowymiarowym doradztwem dla przedsiębiorców. Co najważniejsze, studia otwierają Ci drogę do aplikacji prawniczych (adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej, notarialnej, prokuratorskiej i komorniczej). Jeśli chcesz znać się na prawie i sprawnie się nim posługiwać, te studia są dla Ciebie.

Co możesz robić po studiach?

Jako absolwent prawa na profilu Green deal znajdziesz zatrudnienie m.in. w kancelariach prawnych oraz firmach działających w sektorze ochrony środowiska i nowoczesnych technologii. Dodatkowo możesz podjąć pracę w wydziałach prawnych centralnych i naczelnych organów administracji państwowej, komórkach urzędów samorządu terytorialnego oraz agencjach państwowych. Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach sektora: energetycznego, transportowego, ochrony środowiska, budowlanego. Nie stracisz przy tym z widoku celu nadrzędnego jakim jest dostanie się na jedną z wymarzonych aplikacji prawniczych (tj. adwokacką, radcowską, sędziowską, notarialną, komorniczą czy prokuratorską) pozwalającą na wykonywane zawodu prawnika.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Marzysz o rozpoczęciu prawniczej kariery zawodowej.

Prowadzisz lub chcesz prowadzić swoją własną działalność gospodarczą i poszukujesz studiów, które umożliwią Tobie odpowiedzialne i roztropne prowadzenie biznesu.

Jesteś zainteresowanymi lukratywnymi stanowiskami w korporacjach.

prawo studia Warszawa

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Planujesz przygotować się do zawodu prawnika.

Chcesz aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska, klimatu i praw zwierząt.

Myślisz nieszablonowo i widzisz szansę dla siebie w kreowaniu i wdrażaniu przepisów wynikających z zielonej transformacji.

Program i struktura studiów

Jednolite studia magisterskie

trwają
5 lat (10 semestrów)
mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów koncentruje się na zajęciach przekazujących klasyczną wiedzę prawniczą przygotowującą do wybranej aplikacji prawniczej oraz zestawie zajęć sprofilowanych. W ramach profilu prawo dla przedsiębiorców student zdobędzie kompleksową wiedzę m.in. na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i umów w biznesie. Oprócz tego student zapoznaje się z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz medycznym i farmaceutycznym. Sprofilowane przedmioty mają na celu przekazanie wiedzy pozwalającej na stworzenie i rozwój własnego biznesu, rozpoczęcie prawniczej kariery w korporacjach lub administracji.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W ramach pierwszego roku studiów na kierunku Prawo uwzględniono przedmioty ogólnoakademickie, których celem jest wprowadzenie studenta do zagadnień prawniczych. Zarówno pierwszy jak i drugi semestr studiów są wspólne dla obu profili rozszerzający (tj. prawo dla przedsiębiorców i green deal).

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
BHP|0|W|8/8
Umiejętności akademickie|1|W|15/8
Wprowadzenie do filozofii|5|W|35/20
Podstawy komunikacji społecznej|4|W|30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie|5|W|30/24
Wprowadzenie do psychologii|5|W|30/24
Podstawy ekonomii|5|W|30/24
Teoria organizacji i zarządzania|5|W|30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Zarządzanie projektami 3 K 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Logika 4 K 30/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/24
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Język obcy|2|LEKT|30/16
Metodologia badań w naukach społecznych|4|W|30/16
Zarządzanie projektami|3|K|30/16
Wstęp do prawoznawstwa|5|W, Ć|60/40
Logika|4|K|30/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP|5|W, Ć|60/40
Administracja publiczna|4|W|30/24
Podstawy prawa gospodarczego|3|W|30/24
Zajęcia sportowo-rekreacyjne|0|Ć|30/-

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Począwszy od drugiego roku rozpoczynają się zajęcia kierunkowe dla prawa skupiające się na najważniejszych jego gałęziach, czyli m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Drugi rok studiów jest wspólny dla obu profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców i green deal). Zajęcia pozwalają na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu praw.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo międzynarodowe publiczne 7 W, Ć 54/32
Prawo cywilne (część ogólna) 7 W, Ć 60/32
Prawo administracyjne I 7 W, Ć 54/32
Prawo karne I 7 W, Ć 54/32
Prawo rzymskie 3 W 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Język obcy|2|LEKT|30/16
Prawo międzynarodowe publiczne|7|W, Ć|54/32
Prawo cywilne (część ogólna)|7|W, Ć|60/32
Prawo administracyjne I|7|W, Ć|54/32
Prawo karne I|7|W, Ć|54/32
Prawo rzymskie|3|W|30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne|0|Ć|30/-
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo administracyjne II 7 W, Ć 54/32
Prawo karne II 7 W, Ć 60/32
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 4 W, Ć 54/32
Prawo cywilne (prawo rzeczowe) 7 W, Ć 60/32
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy 3 W 30/16
Język obcy|2|LEKT|30/16
Prawo administracyjne II|7|W, Ć|54/32
Prawo karne II|7|W, Ć|60/32
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych|4|W, Ć|54/32
Prawo cywilne (prawo rzeczowe)|7|W, Ć|60/32
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy|3|W|30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego roku studiów studenci kontynuują naukę zajęć kierunkowych dla prawa. Począwszy od piątego semestru studiów rozpoczynają się przedmioty dedykowane profilowi prawo dla przedsiębiorców.  Na tym etapie poznasz poszczególne dziedziny prawa oraz zdobędziesz umiejętności, które pozwolą na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Prawo cywilne (Prawo spadkowe) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne I 7 W, Ć 54/32
Prawo Unii Europejskiej 3 W 30/24
Prawo mediów / Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (DW) 3 K 30/16
Język obcy|3|LEKT|30/16
Prawo cywilne (Prawo spadkowe)|7|W, Ć|54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I|7|W, Ć|54/32
Postępowanie cywilne I|7|W, Ć|54/32
Prawo Unii Europejskiej|3|W|30/24
Prawo mediów / Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (DW)|3|K|30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Prawo cywilne ( Prawo zobowiązań) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie karne I 5 W, Ć 54/32
Język obcy|4|LEKT|30/16
Prawo cywilne ( Prawo zobowiązań)|7|W, Ć|54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II|7|W, Ć|54/32
Postępowanie cywilne II|7|W, Ć|54/32
Postępowanie karne I|5|W, Ć|54/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

CZWARTY ROK STUDIÓW

W trakcie czwartego roku studiów studenci realizują dalszy ciąg przedmiotów profilowych dla prawa dla przedsiębiorców oraz zajęć z klasycznego kanonu prawa. Począwszy od siódmego semestru studiów studenci rozpoczynają blok zajęć do wyboru z zakresu kliniki prawa lub przygotowania do aplikacji prawniczych.

SEMESTR SIÓDMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/16
Prawo gospodarcze publiczne 4 W, Ć 54/32
Prawo nowych technologii / Prawo medyczne i farmaceutyczne (DW) 3 K 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Podstawy negocjacji i mediacji (DW) 3 W 30/16
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/40
Postępowanie karne II 3 W, Ć 54/32
Prawo rodzinne i opiekuńcze|3|K|30/16
Prawo gospodarcze publiczne|4|W, Ć|54/32
Prawo nowych technologii / Prawo medyczne i farmaceutyczne (DW)|3|K|30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Podstawy negocjacji i mediacji (DW)|3|W|30/16
Zajęcia do wyboru|10|W, WAR|54/40
Postępowanie karne II|3|W, Ć|54/32
SEMESTR ÓSMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo handlowe 7 W, Ć 54/32
Prawo finansowe 7 W, Ć 54/32
Podstawy public relations 4 W 30/16
Polityka i prawo zagospodarowania przestrzennego / Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodaczej (DW) 3 K 30/16
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/40
Prawo handlowe|7|W, Ć|54/32
Prawo finansowe|7|W, Ć|54/32
Podstawy public relations|4|W|30/16
Polityka i prawo zagospodarowania przestrzennego / Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodaczej (DW)|3|K|30/16
Zajęcia do wyboru|10|W, WAR|54/40

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach czwartego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

PIĄTY ROK STUDIOW

W ramach ostatniego – piątego roku studiów, uwzględniono dalszy cykl przedmiotów profilowych dla prawa dla przedsiębiorców. Począwszy od dziewiątego semestru studenci rozpoczynają realizację praktyk zawodowych oraz seminarium dyplomowego, w ramach którego przygotowują pracę magisterską.

SEMESTR DZIEWIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo karne wykonawcze 3 K 30/16
Prawo celne 4 W 30/16
Prawo energetyczne i zrównoważony rozwój / Prawo i procedury zamówień publicznych (DW) 3 K 30/16
Prawne aspekty gospodarki odpadami / Zarządzania i obrót nieruchomościami (DW) 3 K 30/24
Praktyki zawodowe 3 PR 75/75
Seminarium dyplomowe 8 SEM 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/16
Prawo karne wykonawcze|3|K|30/16
Prawo celne|4|W|30/16
Prawo energetyczne i zrównoważony rozwój / Prawo i procedury zamówień publicznych (DW)|3|K|30/16
Prawne aspekty gospodarki odpadami / Zarządzania i obrót nieruchomościami (DW)|3|K|30/24
Praktyki zawodowe|3|PR|75/75
Seminarium dyplomowe|8|SEM|30/24
Zajęcia do wyboru|6|WAR|30/16
SEMESTR DZIESIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo podatkowe 7 W, Ć 54/32
Prawo ochrony zwierząt / Prawne aspekty umów w biznesie (DW) 3 K 30/16
Prawo wodne / Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (DW) 3 K 30/16
Praktyki zawodowe 3 PR 75/75
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu magisterskiego 8 SEM 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/24
Prawo podatkowe|7|W, Ć|54/32
Prawo ochrony zwierząt / Prawne aspekty umów w biznesie (DW)|3|K|30/16
Prawo wodne / Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (DW)|3|K|30/16
Praktyki zawodowe|3|PR|75/75
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu magisterskiego|8|SEM|30/24
Zajęcia do wyboru|6|WAR|30/24

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach piątego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Program i struktura studiów

Jednolite studia magisterskie

trwają
5 lat (10 semestrów)
mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Program studiów koncentruje się na zajęciach przekazujących klasyczną wiedzę prawniczą przygotowującą do wybranej aplikacji prawniczej oraz zestawie zajęć sprofilowanych. W ramach profilu green deal student zdobędzie rozbudowaną wiedzę m.in. na temat prawa nowych technologii, energetycznego, wodnego czy też praw zwierząt. Ponadto pozna prawne aspekty zarządzania gospodarką odpadami i regulacje związane zagospodarowaniem przestrzennym. Dzięki sprofilowanym przedmiotom poznasz najważniejsze aspekty prawne związane z zieloną transformacją, które będziesz w stanie wdrożyć w swojej firmie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W ramach pierwszego roku studiów na kierunku Prawo uwzględniono przedmioty ogólnoakademickie, których celem jest wprowadzenie studenta do zagadnień prawniczych. Zarówno pierwszy jak i drugi semestr studiów są wspólne dla obu profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców i green deal).

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 4 W 35/20
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/20
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
BHP|0|W|8/8
Umiejętności akademickie|1|W|15/8
Wprowadzenie do filozofii|4|W|35/20
Podstawy komunikacji społecznej|4|W|30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie|5|W|30/24
Wprowadzenie do psychologii|5|W|30/20
Podstawy ekonomii|5|W|30/24
Teoria organizacji i zarządzania|5|W|30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Metodologia badań w naukach społecznych 4 W 30/16
Zarządzanie projektami 3 W 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Logika 4 K 30/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Administracja publiczna 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/24
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Język obcy|2|LEKT|30/16
Metodologia badań w naukach społecznych|4|W|30/16
Zarządzanie projektami|3|W|30/16
Wstęp do prawoznawstwa|5|W, Ć|60/40
Logika|4|K|30/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP|5|W, Ć|60/40
Administracja publiczna|4|W|30/24
Podstawy prawa gospodarczego|3|W|30/24
Zajęcia sportowo-rekreacyjne|0|Ć|30/-

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Począwszy od drugiego roku rozpoczynają się zajęcia kierunkowe dla prawa skupiające się na najważniejszych jego gałęziach, czyli m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Drugi rok studiów jest wspólny dla obu profili rozszerzających (tj. prawo dla przedsiębiorców i green deal). Zajęcia pozwalają na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu prawa.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo międzynarodowe publiczne 7 W, Ć 54/32
Prawo cywilne (część ogólna) 7 W, Ć 60/32
Prawo administracyjne I 7 W, Ć 54/32
Prawo karne I 7 W, Ć 54/32
Prawo rzymskie 3 W 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Język obcy|2|LEKT|30/16
Prawo międzynarodowe publiczne|7|W, Ć|54/32
Prawo cywilne (część ogólna)|7|W, Ć|60/32
Prawo administracyjne I|7|W, Ć|54/32
Prawo karne I|7|W, Ć|54/32
Prawo rzymskie|3|W|30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne|0|Ć|30/-
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Prawo administracyjne II 7 W, Ć 54/32
Prawo karne II 7 W, Ć 60/32
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 4 W, Ć 54/32
Prawo cywilne (prawo rzeczowe) 7 W, Ć 60/32
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy 3 W 30/16
Język obcy|2|LEKT|30/16
Prawo administracyjne II|7|W, Ć|54/32
Prawo karne II|7|W, Ć|60/32
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych|4|W, Ć|54/32
Prawo cywilne (prawo rzeczowe)|7|W, Ć|60/32
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy|3|W|30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

W ramach trzeciego roku studenci kontynuują naukę zajęć kierunkowych dla prawa. Począwszy od piątego semestru studiów rozpoczynają się przedmioty dedykowane profilowi green deal.  Na tym etapie poznasz poszczególne dziedziny prawa oraz zdobędziesz umiejętności, które pozwolą na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Prawo cywilne (Prawo spadkowe) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne I 7 W, Ć 54/32
Prawo Unii Europejskiej 3 W 30/24
Prawo mediów / Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (DW) 3 K 30/16
Język obcy|3|LEKT|30/16
Prawo cywilne (Prawo spadkowe)|7|W, Ć|54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I|7|W, Ć|54/32
Postępowanie cywilne I|7|W, Ć|54/32
Prawo Unii Europejskiej|3|W|30/24
Prawo mediów / Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (DW)|3|K|30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 4 LEKT 30/16
Prawo cywilne (Prawo zobowiązań) 7 W, Ć 54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie cywilne II 7 W, Ć 54/32
Postępowanie karne I 5 W, Ć 54/32
Język obcy|4|LEKT|30/16
Prawo cywilne (Prawo zobowiązań)|7|W, Ć|54/32
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II|7|W, Ć|54/32
Postępowanie cywilne II|7|W, Ć|54/32
Postępowanie karne I|5|W, Ć|54/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

CZWARTY ROK STUDIÓW

W trakcie czwartego roku studenci realizują dalszy ciąg przedmiotów profilowych dla green deal oraz zajęć z klasycznego kanonu prawa. Począwszy od siódmego semestru studiów studenci rozpoczynają blok zajęć do wyboru z zakresu Kliniki prawa lub Przygotowania do aplikacji prawniczych.

SEMESTR SIÓDMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 K 30/16
Prawo gospodarcze publiczne 4 W, Ć 54/32
Prawo nowych technologii / Prawo medyczne i farmaceutyczne (DW) 3 K 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Podstawy negocjacji i mediacji (DW) 3 W 30/16
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/40
Postępowanie karne II 3 W, Ć 54/32
Prawo rodzinne i opiekuńcze|3|K|30/16
Prawo gospodarcze publiczne|4|W, Ć|54/32
Prawo nowych technologii / Prawo medyczne i farmaceutyczne (DW)|3|K|30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) / Podstawy negocjacji i mediacji (DW)|3|W|30/16
Zajęcia do wyboru|10|W, WAR|54/40
Postępowanie karne II|3|W, Ć|54/32
SEMESTR ÓSMY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo handlowe 7 W, Ć 54/32
Prawo finansowe 7 W, Ć 54/32
Podstawy public relations 4 W 30/16
Polityka i prawo zagospodarowania przestrzennego / Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodaczej (DW) 3 K 30/16
Zajęcia do wyboru 10 W, WAR 54/40
Prawo handlowe|7|W, Ć|54/32
Prawo finansowe|7|W, Ć|54/32
Podstawy public relations|4|W|30/16
Polityka i prawo zagospodarowania przestrzennego / Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodaczej (DW)|3|K|30/16
Zajęcia do wyboru|10|W, WAR|54/40

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach czwartego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

PIĄTY ROK STUDIOW

W ramach ostatniego – piątego roku studiów, uwzględniono dalszy cykl przedmiotów profilowych dla green deal. Począwszy od dziewiątego semestru studenci rozpoczynają realizację praktyk zawodowych oraz seminarium dyplomowego, w ramach którego przygotowują pracę magisterską.

SEMESTR DZIEWIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo karne wykonawcze 3 K 30/16
Prawo celne 4 W 30/16
Prawo energetyczne i zrównoważony rozwój / Prawo i procedury zamówień publicznych (DW) 3 K 30/16
Prawne aspekty gospodarki odpadami / Zarządzania i obrót nieruchomościami (DW) 3 K 30/24
Praktyki zawodowe 3 PR 75/75
Seminarium dyplomowe 8 SEM 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/16
Prawo karne wykonawcze|3|K|30/16
Prawo celne|4|W|30/16
Prawo energetyczne i zrównoważony rozwój / Prawo i procedury zamówień publicznych (DW)|3|K|30/16
Prawne aspekty gospodarki odpadami / Zarządzania i obrót nieruchomościami (DW)|3|K|30/24
Praktyki zawodowe|3|PR|75/75
Seminarium dyplomowe|8|SEM|30/24
Zajęcia do wyboru|6|WAR|30/16
SEMESTR DZIESIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Prawo podatkowe 7 W, Ć 54/32
Ochrona prawa zwierząt / Prawne aspekty umów w biznesie (DW) 3 K 30/16
Prawo wodne / Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (DW) 3 K 30/16
Praktyki zawodowe 3 PR 75/75
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu magisterskiego 8 SEM 30/24
Zajęcia do wyboru 6 WAR 30/16
Prawo podatkowe|7|W, Ć|54/32
Ochrona prawa zwierząt / Prawne aspekty umów w biznesie (DW)|3|K|30/16
Prawo wodne / Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (DW)|3|K|30/16
Praktyki zawodowe|3|PR|75/75
Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu magisterskiego|8|SEM|30/24
Zajęcia do wyboru|6|WAR|30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach czwartego roku studiów student ma możliwość wyboru jednego z dwóch zajęć do wyboru: Klinika prawa lub Przygotowanie do aplikacji prawniczych. O uruchomieniu realizacji danego przedmiotu decyduje liczba zapisanych studentów.

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
II 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
III 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł
IV 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł
V 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8000 zł 4000 zł 810 zł 679 zł
II 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
III 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł
IV 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł
V 9600 zł 4800 zł 970 zł 812 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44