Prawo

Kierunek studiów:
Prawo
Rodzaj:
studia jednolite magisterskie
Kierunek studiów:
Prawo
Czas trwania:
5 lat (10 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/prawo/|https://vizja.pl/en|prawo
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Po studiach na kierunku prawo możesz w przyszłości wykonywać zawód prawnika, podjąć aplikację prawniczą lub podjąć pracę na stanowisku prawnika w instytucji publicznej lub korporacji międzynarodowej. W trakcie studiów na kierunku prawo studenci mają możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności oraz doskonalenia ich poprzez wybór przedmiotów dodatkowych, które umożliwią im zdobycie fundamentalnej i specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu  mają szansę na podwyższenie swoich kwalifikacji w wąskich obszarach prawa. 

Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą sprostać wyzwaniom współczesności, które w aspekcie prawnym wymagają elastycznego funkcjonowania w przenikających się sferach: państwowej, europejskiej, samorządowej i biznesowej. 

Co możesz robić po studiach?

Prawo studia

Uzyskasz najwyższe kwalifikacje oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i międzynarodowegoZdobędziesz umiejętności, które pozwolą w przyszłości rozwiązywać wszystkie istotne kwestie prawne, jak również będziesz swobodnie potrafił interpretować przepisy prawne. Studia te przygotują Cię do świadczenia usług prawnych oraz dowiesz się, jak podjąć skuteczny tryb działania i kierować sprawy do odpowiednich instytucji.  

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się naukami o prawie
Chcesz w przyszłości rozpocząć aplikację prawniczą, która umożliwi Ci pracę na stanowisku sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, referendarza, komornika, legislatora, notariusza
Chcesz podjąć pracę w urzędach, sądach i kancelariach prawnych
Prawo studia
Prawo studia
Prawo studia

Program i struktura studiów

studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
5 lat (10 semestrów)
mają wartość
300 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu prawa.

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewniają szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy.  

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE 2 15/8
WPROWADZENIE DO FILOZOFII 4 30/16
PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 4 30/16
NAUKA O PAŃSTWIE, PRAWIE I POLITYCE 5 30/24
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII 5 30/24
TEORIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 5 30/24
PODSTAWY EKONOMII 5 30/24
BHP 0 8/4
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 0 60/0
JĘZYK ANGIELSKI 14 144/96
METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH 4 24/16
WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 5 60/40
PRAWO KONSTYTUCYJNE I USTRÓJ POLITYCZNY RP 5 60/40
LOGIKA 4 30/24
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 30/24
PODSTAWA PRAWA GOSPODARCZEGO 3 30/16
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 3 24/16

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu prawa. 

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PRAWO KARNE I 6 W, Ć 60/40
PRAWO ADMINISTRACYJNE I 5 W, Ć 60/40
PRAWO CYWILNE (CZĘŚĆ OGÓLNA) I PRAWO RODZINNE I 6 W, Ć 60/40
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE 5 K 40/32
HISTORIA USTROJU I PRAWA POLSKIEGO 4 K 30/24
SYSTEMY USTROJOWE WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW 2 K 24/16
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PRAWO KARNE II 5 W, Ć 60/32
PRAWO ADMINISTRACYJNE II 5 W, Ć 46/32
PRAWO CYWILNE (CZĘŚĆ OGÓLNA) I PRAWO RODZINNE II 5 W, Ć 60/32
PRAWO PRACY 5 W, Ć 46/32
ZAGROŻENIE TERRORYZMEM I BEZPIECZEŃSTWO ŚWIATA 5 W, Ć 46/30
ZASADY PROWADZENIA KONTROLI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ NIK 3 W 30/24

Trzeci
rok studiów

Na trzecim roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla kierunku prawo. Na tym etapie poznasz poszczególne dziedziny prawa oraz zdobędziesz umiejętności, które pozwolą na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
POSTĘPOWANIE CYWILNE I 4 W, Ć 46/40
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I 3 W, Ć 40/32
PRAWO CYWILNE (PRAWO RZECZOWE I SPADKOWE) 4 W, Ć 60/40
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ I 5 W, Ć 40/32
PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4 W, Ć 48/32
ZAJĘCIA DO WYBORU 8 K 46/40
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
POSTĘPOWANIE CYWILNE II 4 W, Ć 46/40
POSTĘPOWANIE ADMININSTRACYJNE II 4 W, Ć 46/40
PRAWO CYWILNE (ZOBOWIĄZANIA) 4 W, Ć 60/40
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ II 4 W, Ć 60/40
MIĘDZYNARODOWY SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA 4 W, Ć 60/40
ZAJĘCIA DO WYBORU 8 K 48/32

Czwarty
rok studiów

Na tym etapie rozpoczniesz zdobywanie wiedzy sprofilowanej stanowiącej podstawę do właściwego wykorzystania wiedzy w praktyce.  

Semestr siódmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PRAWO HANDLOWE 3 W, Ć 46/40
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE 3 W, Ć 40/32
POSTĘPOWANIE KARNE 3 W, Ć 60/40
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 3 W, Ć 40/32
Semestr ósmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
PRAWO FINANSOWE 4 W, Ć 46/40
PRAWO PODATKOWE 6 W, Ć 60/40
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE 4 K 24/16
KLINIKA PRAWA II 3 W, Ć, K 60/40
ZAJĘCIA DO WYBORU 8 K 48/32
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 20 K 120/96

Począwszy od semestru ósmego studenci uczestniczą także w seminarium dyplomowym, podczas którego przygotowują pracę magisterską pod opieką promotora. Egzamin dyplomowy z obroną pracy magisterskiej kończy studia i pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Piąty
rok studiów

Na piątym roku studiów będziesz systematyzować i porządkować wiedzę i zdobyte podczas całej ścieżki kształcenia umiejętnościa także przygotujesz się do pisania pracy magisterskiej oraz obrony dyplomu magistra.

Semestr dziewiąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
WYKŁADNIA I ARGUMENTACJA PRAWNA 4 W, Ć 46/32
ROLA DYSCYPLIN HISTORYCZNO-PRAWNYCH I STOSOWANE W NICH METODY BADAWCZE 3 K 24/16
KLINIKA PRAWA III 3 W, Ć, K 46/32
ZAJĘCIA DO WYBORU 8 K 48/32
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 10 W, Ć, K 100/60
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 20 K 120/96
Semestr dziesiąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 10 W, Ć 100/60
TEORIA I FILOZOFIA PRAWA 5 W, Ć 60/40
KLINIKA PRAWA IV 2 W, Ć, K 46/32
ZAJĘCIA DO WYBORU 8 K 48/32
SEMINARIUM MAGISTERSKIE 20 K 120/96

W programie studiów znajdują się także lektoraty języka obcego
oraz (dla studentów studiów stacjonarnych) zajęcia sportowo-rekreacyjne. 

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

Promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5800 zł 3215 zł 675 zł 578 zł
2-5 6600 zł 3550 zł 720 zł 604 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5700 zł 3160 zł 663 zł 568 zł
2-5 6500 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79