Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Stosunki międzynarodowe

Kierunek studiów:
Stosunki międzynarodowe
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/stosunki-miedzynarodowe-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|stosunki-miedzynarodowe-i-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Interesują Cię procesy i zależności, które kształtują współczesną rzeczywistość? Doskonale wiesz, że dyplomacja to sztuka, która może wpływać na losy świata? Widzisz swoją przyszłość w międzykulturowym środowisku pracy? Jeśli tak – studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwolą Ci poszerzyć horyzonty wiedzy, a następnie rozwijać karierę zawodową w obszarze biznesu, dyplomacji bądź szeroko pojętej polityki zagranicznej. Ponieważ kładziemy duży nacisk na praktyczny wymiar kształcenia, podczas studiów licencjackich odbędziesz cenne praktyki zawodowe pod okiem niekwestionowanych ekspertów i praktyków.

Nowoczesny program studiów I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe w AEH oferuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu politologii, geografii politycznej, gospodarki i prawa międzynarodowego, których znajomość pozwala absolwentom swobodnie poruszać się w tematyce stosunków dyplomatycznych, idei wspólnotowych czy światowego bezpieczeństwa. Podczas studiów licencjackich uzyskasz solidne przygotowanie do wkroczenia na rynek pracy bądź rozwijania zainteresowań na pokrewnych studiach drugiego stopnia.

Stosunki międzynarodowe I stopnia – co nas wyróżnia?

 • Nauczysz się rozumieć, analizować i interpretować różnorodne zagadnienia kształtujące stosunki międzynarodowe.
 • Zyskasz możliwość odbycia cennych praktyk zawodowych.
 • Zrealizujesz ciekawy projekt społeczny związany z kierunkiem studiów.
 • Rozwiniesz kompetencje, także językowe, niezbędne w przyszłej pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Poznasz wyjątkowych  wykładowców AEH, którzy dzielą się nie tylko wiedzą, ale też pasją naukową.
 • Będziesz studiować na Uczelni, która przoduje w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie!

Stosunki międzynarodowe – co możesz robić po tych studiach?

Na absolwentów kierunku Stosunki międzynarodowe w AEH czeka zatrudnienie i rozwój kariery zawodowej w:

 • instytucjach i urzędach administracji państwowej, a także Unii Europejskiej;
 • dyplomacji i placówkach zagranicznych RP;
 • ośrodkach i organizacjach pozarządowych, analizujących politykę czy gospodarkę międzynarodową (np. think-tankach);
 • firmach, korporacjach i organizacjach międzynarodowych o różnym profilu;
 • biurach współpracy międzynarodowej;
 • redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych np. jako komentator spraw zagranicznych.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Jesteś osobą ciekawą świata, ludzi i aktualnych wydarzeń z areny międzynarodowej.

Fascynuje Cię świat dyplomacji, współpracy międzypaństwowej, globalizacji czy bezpieczeństwa międzynarodowego.

Lubisz wnikliwie analizować oraz łączyć fakty – i chcesz wykorzystać ten atut w przyszłej pracy zawodowej.

Program i struktura studiów

studia I stopnia

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe w AEH oferują interdyscyplinarną wiedzę kierunkową, która umożliwia gruntowną analizę zjawisk politycznych, gospodarczych i społecznych, obecnych na arenie międzynarodowej, a także rozumienie wzajemnych zależności i zasad we współpracy międzypaństwowej. W programie przewidziano też praktyki zawodowe, dzięki czemu studenci poznają pierwszych potencjalnych pracodawców. Studia I stopnia kończą się realizacją projektu społecznego i uzyskaniem na jego podstawie tytułu licencjata.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W pierwszym semestrze studiów dominują przedmioty ogólne, które poszerzają horyzonty myślowe i przygotowują studentów do rozumienia pojęć oraz zagadnień z obszaru nauk społecznych. W drugim semestrze wprowadzane są pierwsze przedmioty kierunkowe z dziedziny prawa, politologii czy geografii politycznej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych 3 W 30/16
Metodologia badań w naukach społecznych 4 Ć 30/16
Zarządzanie projektami 3 Ć 30/16
Międzynarodowe stosunki polityczne 4 W 30/16
Geografia polityczna 4 W 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, LEKT – lektorat

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci poznają szczegółowe zagadnienia dotyczące stosunków międzynarodowych – z uwzględnieniem poszczególnych obszarów polityczno-kulturowych, idei wspólnotowych, bezpieczeństwa międzynarodowego i innych zagadnień kierunkowych. Na tym etapie studenci poznają też zasady dyplomacji, a także odbywają pierwszą część praktyk zawodowych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Współczesna myśl polityczna 4 W, Ć 60/40
Dyplomacja 2 W 30/24
Społeczeństwo informacyjne 2 K 30/24
Komunikowanie polityczne 2 W 30/24
Prawo międzynarodowe publiczne 3 W, Ć 54/32
Podstawy negojacji i mediacji 2 K 30/16
Stosunki międzynarodowe na obszarze WNP / Stosunki międzynarodowe w Europie (do wyboru) 3 K 30/16
Historia stosunków międzynarodowych 3 W 30/16
Przemiany cywilizacyjne i kulturowe we współczesnym świecie 2 W 30/16
Podstawy 3 negocjacji i mediacji 2 W 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy 3 W 30/16
Stosunki międzynarodowe w Ameryce / NATO: historia - struktura- działanie (do wyboru) 3 K 30/16
Wojna informacyjna i hybrydowa 3 W, Ć 60/32
Integracja europejska 4 W, Ć 60/32
Współczesne systemy polityczne 3 W 30/16
Bezpieczeństwo międzynarodowe 2 K 30/16
Teoria stosunków międzynarodowych 3 W, Ć 60/32
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykład, Ć – ćwiczenia, LEKT – lektorat, K – konwersatorium, PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Ostatni rok studiów licencjackich to czas poszerzania wiedzy o kolejne zagadnienia kierunkowe, dotyczące m.in. funkcjonowania Unii Europejskiej czy międzynarodowej polityki społecznej i gospodarczej. Studenci kontynuują praktyki zawodowe, realizują projekt społeczny i przygotowują się do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Podstawy negocjacji i mediacji 4 W, Ć 60/40
Polityki wspólnotowe / Instytucje Unii Europejskiej (do wyboru) 3 W, Ć 60/32
Organizacje międzynarodowe 2 K 30/16
Prawo Unii Europejskiej 3 W, Ć 60/40
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 5 W, Ć 60/40
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Międzynarodowa polityka społeczna 4 K 30/16
Fundusze Unii Europejskiej 4 Ć 30/16
Polityka zagraniczna Polski / Strategie bezpieczeństwa Polski (do wyboru) 4 W 30/16
Stosunki międzynarodowe w Afryce / Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (do wyboru) 4 K 30/16
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 7 K 30/24

W – wykład, Ć – ćwiczenia, LEKT – lektorat, K – konwersatorium, PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
III 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
II 7200 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
III 7600 zł 3800 zł 770 zł 645 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

 • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
 • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
 • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł
III 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44