Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Touroperatorstwo i animacja turystyczna

Kierunek studiów:
Turystyka i rekreacja
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/touroperatorstwo-i-animacja-turystyczna/|https://vizja.pl/en|touroperatorstwo-i-animacja-turystyczna
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Lubisz, kiedy dużo się dzieje, a poznawanie nowych miejsc i ludzi to Twój żywioł? Turystyka i rekreacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to studia idealne dla Ciebie! Wybierając ten kierunek, możesz połączyć pasje podróżnicze z pracą zawodową i rozwinąć kreatywność oraz umiejętności organizacyjne w profesjonalne kompetencje. Program studiów pozwoli Ci zyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne na różnych stanowiskach oferowanych przez branżę turystyczną, ale też gruntownie przygotuje do założenia i poprowadzenia z sukcesem własnego biznesu w tym sektorze. W toku kształcenia na tym kierunku poznasz różne aspekty profesjonalnej działalności w branży turystycznej – od strategii i organizacji imprez turystycznych, przez planowanie infrastruktury, aż po ekonomikę biznesu i zagadnienia związane z jego promocją. Będziesz też dysponować niezbędną wiedzą z zakresu prawa turystycznego czy zarządzania ryzykiem w tej branży.

Wybierając specjalność Touroperatorstwo i animacja turystyczna, skupisz się szczególnie na kwestiach związanych z funkcjonowaniem biur i agencji turystycznych oraz zyskaniu praktycznych umiejętności organizacji i realizacji różnego typu wyjazdów oraz imprez turystycznych. W ramach kierunku prowadzimy też drugą specjalność – zobacz: Gastronomia i hotelarstwo.

Uwaga: Niezależnie od wybranej specjalności, możesz zrealizować wariant studiów z jednym językiem obcym w planie zajęć lub wariant z dwoma językami obcymi (do wyboru spośród lektoratów oferowanych przez AEH). Dodatkowe informacje znajdziesz poniżej, w sekcji Program i struktura studiów.

Turystyka i rekreacja I stopnia – co nas wyróżnia?

 • W trakcie studiów zyskasz nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale też rozwiniesz kompetencje przydatne specjalistom z branży turystycznej – jak umiejętności interpersonalne, komunikatywność czy praca w zespole.
 • Poznasz obecne trendy panujące na rynku i nowoczesne technologie stosowane w branży turystycznej – w tym narzędzia oparte na AI (sztucznej inteligencji).
 • Rozwiniesz zdolności analityczne i nauczysz się pracować metodą projektową, co pomoże Ci odnieść sukces w przyszłej karierze zawodowej.
 • Czeka Cię mnóstwo zajęć praktycznych – ciekawych warsztatów i ćwiczeń terenowych np. z pilotażu, krajoznawstwa, emisji głosu czy umiejętności menedżerskich.
 • Będziesz studiować w inspirującym, międzynarodowym środowisku studentów i wykładowców AEH – bo jesteśmy w czołówce rankingu uczelni wyższych w kategorii Umiędzynarodowienie (Perspektywy 2023).
 • Zrealizujesz projekt społeczny związany z Twoimi zainteresowaniami lub planami zawodowymi.
 • Możesz zrealizować ten program studiów w dogodnym dla Ciebie trybie: stacjonarnym lub niestacjonarnym – także w formie online (przy wyborze formy online część zajęć oraz ćwiczenia terenowe odbywają się z fizycznym udziałem studentów, w zaplanowanym wcześniej terminie).
  .
 • W trakcie studiów odbędziesz cenne praktyki zawodowe, które wprowadzą Cię w realia branży i biznesu turystycznego.
 • Będzie Cię uczyć starannie dobrana kadra: doświadczeni wykładowcy AEH, eksperci i praktycy z branży.

Touroperatorstwo i animacja turystyczna – co możesz robić po tych studiach?

turystyka studia aeh

Jako absolwent kierunku Turystyka i rekreacja ze specjalizacją w zakresie touroperatorstwa i animacji turystycznej możesz rozwijać karierę zawodową m.in. jako:

 • pracownik biura podróży lub agencji turystycznej;
 • pilot wycieczek, rezydent lub animator czasu wolnego;
 • organizator lub koordynator wyjazdów oraz imprez rekreacyjnych i biznesowych;
 • specjalista w departamencie turystyki w administracji rządowej;
 • właściciel własnej firmy świadczącej usługi turystyczne lub doradcze w tym zakresie.

Po  ukończeniu studiów  będziesz przygotowany zarówno merytorycznie, jak i praktycznie do rozwijania kariery bądź własnego biznesu w branży touroperatorskiej w kraju i za granicą.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Wiążesz swój rozwój zawodowy z branżą turystyczną lub chcesz założyć w niej własny biznes.

Jesteś osobą otwartą, komunikatywną i lubisz kontakt z ludźmi.

Dobrze się czujesz w dynamicznym środowisku i masz zdolności organizatorskie.

turystyka aeh studia
animacja turystyczna studia
kierunek turystyka aeh

Program i struktura studiów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
(LICENCACKIE)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oferuje merytoryczne i praktyczne przygotowanie do rozwoju kariery w branży turystycznej – w tym założenia własnego biznesu opartego na działalności w tym sektorze. Specjalność Touroperatorstwo i animacja turystyczna koncentruje się na zagadnieniach i umiejętnościach niezbędnych w tej właśnie gałęzi branży.

Wariant programu z dodatkowym lektoratem z języka obcego

W branży turystycznej znajomość języków obcych jest jedną z kluczowych kompetencji – dlatego oferujemy też wariant programu wzbogacony o dodatkowy lektorat z języka obcego.

Przy wyborze tej opcji, student:

– w toku studiów realizuje lektorat nie z jednego, ale z dwóch języków obcych (do wyboru z oferty AEH);
– drugi lektorat realizuje przez 4 semestry, począwszy od drugiego roku studiów, w ramach dodatkowych godzin ujętych w harmonogramie zajęć;
– kończy studia licencjackie z wynikiem ECTS – 196 punktów (180 punktów powiększone o 16 punktów za dodatkowy lektorat);
– poszerza swoje kompetencje w zakresie znajomości języków obcych pod okiem doświadczonych wykładowców, w międzynarodowym środowisku
akademickim.

STUDIA ONLINE NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE:

Przy wyborze studiów w trybie online, część zajęć w ciągu całego toku studiów (w tym ćwiczenia terenowe) musi się odbyć z fizyczną obecnością studentów. Blok zajęć realizowanych stacjonarnie będzie planowany i ogłaszany z odpowiednim wyprzedzeniem w każdym roku trwania studiów.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają przedmioty ogólnoakademickie oraz pierwsze zagadnienia kierunkowe z obszaru geografii turystycznej, finansów czy zarządzania – dziedzin, które stanowią fundament zrozumienia szczegółowych zagadnień z zakresu turystyki zgłębianych w dalszym toku kształcenia.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii / Antropologia (DW) 5 W 35/20
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie / Historia gospodarcza (DW) 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy I (DW) 4 Lekt 60/32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Podstawy komunikacji międzykulturowej 5 W, War 60/32
Podstawy arkusza kalkulacyjnego 2 Lab 15/8
Podstawy rachunkowości 5 W, Ć 60/40
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/16
Wprowadzenie do turystyki i rekreacji 5 W, Ć 60/32
Geografia turystyczna (I) 5 W, Ć 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; Lab – laboratorium; War – warsztat; K – konwersatorium; Lekt – lektorat; ĆwTer – ćwiczenia terenowe; PR – praktyka zawodowa

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci pogłębiają specjalistyczną wiedzę w ramach kolejnych przedmiotów kierunkowych, w tym ekonomiki turystyki i hotelarstwa, analizy rynku, prawa branżowego czy marketingu usług turystycznych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (II) (DW) 4 Lekt 60/32
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Podstawy marketingu 3 W 30/16
Mikroekonomia 3 W 30/24
Geografia turystyczna (II) 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie destynacją turystyczną / Projektowanie i planowanie infrastruktury turystycznej (DW) 3 Ć 30/16
Ekonomika turystyki i hotelarstwa 5 W, Ć 60/32
Prawo i ubezpieczenia turystyczne 3 K 30/16
Podstawy hotelarstwa 5 W, Ć 60/32
Drugi język obcy (I) (DW)* 4 Lekt 60/32
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (III) (DW) 4 Lekt 60/32
Pierwsza pomoc przedlekarska 2 Ć 15/8
Planowanie i organizacja imprez turystycznych 3 War 30/16
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w działalności turystycznej 3 Ć 30/16
Marketing w branży usług turystycznych 3 Ć 30/16
Makroekonomia 3 W 30/24
Analiza rynku turystycznego 5 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo w ruchu turystycznym 3 Ć 30/16
Organizacja działalności gospodarczej w branży touroperatorskiej 4 W, Ć 45/24
Drugi język obcy (II) (DW)* 4 Lekt 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; Lab – laboratorium; War – warsztat; K – konwersatorium; Lekt – lektorat; ĆwTer – ćwiczenia terenowe; PR – praktyka zawodowa; *dla wariantu studiów z dodatkowym lektoratem z drugiego języka obcego

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studenci systematyzują i utrwalają specjalistyczną wiedzę kierunkową, a także poznają przedmioty specyficzne dla specjalności Touroperatorstwo i animacja turystyczna. To także czas praktyk zawodowych, realizacji  projektu społecznego oraz egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (IV) (DW) 4 Lekt 60/32
Tradycje kulinarne regionów Polski / Tradycje kulinarne regionów świata (DW) 2 W, Ć 25/20
Logistyka i transport w turystyce 3 K 30/16
Animacja turystyczna 3 Ć 30/16
Trening interpersonalny / Umiejętności trenerskie / Umiejętności menedżerskie (DW) 3 War 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Praktyka zawodowa (DW) 12 PR 360/320
Drugi język obcy (III) (DW)* 4 Lekt 60/32
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (V) (DW) 4 Lekt 60/32
Nowoczesne technologie i zastosowania AI w branży turystycznej 2 Lab 30/16
Emisja głosu 2 War 30/16
Pilotaż i przewodnictwo 3 ĆwTer 30/16
Krajoznawstwo 3 ĆwTer 30/16
Projekt społeczny 4 K 30/16
Praktyka zawodowa (DW) 12 PR 360/360
Drugi język obcy (IV) (DW)* 4 Lekt 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; Lab – laboratorium; War – warsztat; K – konwersatorium; Lekt – lektorat; ĆwTer – ćwiczenia terenowe; PR – praktyka zawodowa; *dla wariantu studiów z dodatkowym lektoratem z drugiego języka obcego

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł
7400 zł*
3400 zł
3700 zł*
690 zł
750 zł*
579 zł
629 zł*
II 7200 zł
7800 zł*
3600 zł
3900 zł*
730 zł
790 zł*
612 zł
662 zł*
III 7600 zł
8200 zł*
3800 zł
4100 zł*
770 zł
830 zł*
645 zł
695 zł*
*Turystyka i Rekreacja z dwoma językami obcymi
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6800 zł
7400 zł*
3400 zł
3700 zł*
690 zł
750 zł*
579 zł
629 zł*
II 7200 zł
7800 zł*
3600 zł
3900 zł*
730 zł
790 zł*
612 zł
662 zł*
III 7600 zł
8200 zł*
3800 zł
4100 zł*
770 zł
830 zł*
645 zł
695 zł*
*Turystyka i Rekreacja z dwoma językami obcymi

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści