Zarządzanie projektami
i user experience

Kierunek studiów:
Informatyka
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Informatyka
Czas trwania:
4 lata (8 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
inżynier
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/zarzadzanie-projektami-i-user-experience/|https://vizja.pl/en|zarzadzanie-projektami-i-user-experience
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Jeśli chcesz pracować w IT, a jednocześnie czujesz się świetnie w pracy z ludźmi – ta specjalność jest dla Ciebie! To doskonały wybór dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie nie tylko w zakresie kompetencji typowo technicznych, ale również poznać zagadnienia związane z doświadczeniem użytkownika i prowadzeniem projektów –

również niezwykle kluczowe dla skutecznej realizacji projektów informatycznych. Kompetencje kierunkowe, zdobyte na przestrzeni toku studiów, połączone z kompetencjami zdobytymi w ramach tej specjalności pozwolą na skuteczną pracę na styku osób pracujących z technologiami i osób pracujących w biznesie.

Co możesz robić po studiach?

Praca w sektorze IT to nie tylko programowanie i technologia! Trudno wyobrazić sobie skuteczną realizację projektów informatycznych bez skutecznego kierownika projektu – Project Managera. A nawet najlepsi programiści nie stworzą świetnej aplikacji, jeśli zostanie ona przygotowana przez właściwego zrozumienia potrzeb użytkowników – a tym zajmuje się UX/UI designer. Właśnie dlatego ukończenie tej specjalności daje tak szerokie perspektywy kariery zawodowej – od pracy w profesjonalnych zespołach w firmach z branży IT i nowych technologii po startupy i działalność jako niezależny specjalista (freelancer).

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Dobrze czujesz się w pracy z ludźmi i łatwo nawiązujesz relacje
Potrafisz zrozumieć potrzeby ludzi i połączyć to z wykorzystaniem technologii
Szukasz ciekawych i ambitnych zadań w branży IT

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(inżynierskie)

trwają
4 lata (8 semestrów)
mają wartość
240 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
inżyniera

Program studiów obejmuje najważniejsze kluczowe obszary informatyki oraz szeroki wybór ścieżek specjalizacyjnych. Cechą szczególną programu realizowanego w AEH jest to, że każdy student ma możliwość wybrania co najmniej 2 specjalności, które chciałby ukończyć.

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewnią szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych obszarach zawodowych oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla kierunku studiów informatyka.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy programowania 7 W, LB 75/40
Grafika i komunikacja człowiek-komputer 7 W, Ć 60/32
Projektowanie witryn internetowych 4 LB 30/16
Podstawy e-learningu 2 W, LB 16/8
Matematyka dla informatyków 8 W, Ć 75/40
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Matematyka dyskretna 6 W, Ć 60/32
Elektronika dla informatyków 5 W, LB 45/24
Elementy fizyki współczesnej 5 W, LB 48/24
Algorytmy i złożoność 6 W, Ć 75/40
Architektura systemów komputerowych 6 W, LB 60/32
Język obcy 2 Ć 24/16

Drugi
rok studiów

W drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu informatyki w różnych sferach działalności zawodowej. Od 4 semestru wprowadzane są także przedmioty specjalistyczne z zakresu zarządzania projektami i user experience.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Języki i paradygmaty programowania 8 W, LB 75/40
Bazy danych 7 W, LB 60/32
Systemy operacyjne 6 W, LB 60/32
Technologie sieciowe 6 W, LB 60/32
Język obcy 3 Ć 24/16
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Systemy wbudowane 5 W, LB 45/24
Inżynieria oprogramowania 6 W, LB 45/24
Podstawy projektowania produktów cyfrowych 5 W, LB 45/24
Projektowanie interfejsu użytkownika 4 W, LB 30/16
Badania i analiza User Experience 4 W, LB 30/16
Praktyki zawodowe 4 PR 100/100
Język obcy 2 Ć 24/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 zaj. sportowe 30/0

Trzeci
rok studiów

Na trzecim roku studiów na 5 semestrze zakończysz naukę przedmiotów z zakresu zarządzania projektami i user experience, co w praktyce pozwoli Ci już podejmować pracę w tym obszarze. Na 6 semestrze możesz dobrać drugą specjalność, która ukształtuje Twój profil zawodowy.

Sztuczna inteligencja i data science
Od dłuższego czasu przetwarzanie danych wykroczyło daleko poza proste arkusze Excela, a nawet tradycyjne systemy baz danych. Chcesz dowiedzieć się jak nauczyć komputer rozróżniać teriera od buldoga lub napisać program, który poleci Ci film do obejrzenia wieczorem? A może interesuje Cię prognozowanie przyszłości? Te i wiele więcej przykładów praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji w życiu codziennym znajdziesz na tej specjalności!

Projektowanie aplikacji mobilnych
Urządzenia mobilne stanowią obecnie nieodłączny element życia wielu ludzi, a trudno wyobrazić sobie urządzenia bez pisanych na nie aplikacji. Na tej specjalności dowiesz się jak tworzyć aplikacje pod różne platformy i w różnych technologiach. Możesz rozwinąć w praktyczny sposób wiedzę zdobytą na specjalności UX i PM lub rozszerzyć portfolio technologiczne uzyskane w toku specjalności aplikacji internetowych. Bądź mobile-first dzięki tej specjalności!

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Metodyki tworzenia oprogramowania 8 W, LB 60/32
Zarządzanie projektem produktu cyfrowego 5 W, LB 45/24
Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem 6 W, LB 60/32
Podstawy komunikacji społecznej 3 W 30/16
Komunikacja zespołowa w IT 2 WR 30/16
Język obcy 2 Ć 24/16
Praktyki zawodowe 4 PR 100/100
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 zaj. sportowe 30/0
Semestr szósty

Do wyboru jedna z dwóch ścieżek specjalnościowych.

Sztuczna inteligencja i data science
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Programowanie funkcyjne 6 W, LB 60/32
Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji 7 W, LB 75/40
Nauczanie maszynowe 7 W, LB 60/32
Język obcy 2 Ć 24/16
Praktyki zawodowe 8 PR 200/200
Projektowanie aplikacji mobilnych
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Wprowadzenie do systemów mobilnych 7 W, LB 75/40
Projektowanie interfejsów do urządzeń mobilnych 6 W, LB 60/32
Języki programowania urządzeń mobilnych 7 W, LB 60/32
Język obcy 2 Ć 24/16
Praktyki zawodowe 8 PR 200/200

Czwarty
rok studiów

Na czwartym roku studiów dokończysz naukę przedmiotów z wybranej drugiej specjalności. Czekają Cię także praktyki zawodowe oraz praca nad własnych projektem informatycznym, co pozwoli Ci łatwiej odnaleźć się w przyszłej pracy.

Semestr siódmy

Kontynuacja wybranej drugiej ścieżki specjalnościowej.

Sztuczna inteligencja i data science
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Projekt informatyczny 4 WR 30/16
Biznesowa analiza danych 5 W, LB 45/24
Obsługa dużych zbiorów danych 5 W, LB 45/24
Nauczanie głębokie 6 W, LB 60/32
Praktyki zawodowe 7 PR 175/175
Teoria organizacji i zarządzania 3 W 30/16
Projektowanie aplikacji mobilnych
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Projekt informatyczny 4 WR 30/16
Zagadnienia sieciowe w systemach mobilnych 5 W, LB 45/24
Tworzenie hybrydowych aplikacji mobilnych 6 W, LB 45/32
Tworzenie progresywnych aplikacji mobilnych 5 W, LB 45/24
Praktyki zawodowe 7 PR 175/175
Teoria organizacji i zarządzania 3 W 30/16
Semestr ósmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Projekt zespołowy 4 WR 45/24
Seminarium dyplomowe 2 SEM 30/16
Przygotowanie informatycznego projektu inżynierskiego 9 PW 225/225
Egzamin dyplomowy 4 PW 100/100
Praktyki zawodowe 6 PR 150/150
Informatyka w zarządzaniu 5 W, Ć 60/32

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na
płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

Obniż koszt studiów

Zapisz się do końca października 2021 roku i skorzystaj z dofinansowania 1000 zł na pierwszy rok studiów! Kandydaci, którzy dokonają zgłoszenia do 31 października 2021 roku i opłacą pierwszą ratę czesnego, zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej – 500 zł oraz otrzymają zniżkę czesnego w wysokości 500 zł.

Zapisz się do końca października
na pierwszy rok studiów
1000 zł

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5300 zł 2940 zł 617 zł 528 zł
2-4 5800 zł 3190 zł 667 zł 570 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5200 zł 2885 zł 606 zł 519 zł
2-4 5700 zł 3135 zł 656 zł 561 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

Stypendia - to prostsze niz myślisz

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79