Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Studia online w AEH

Cyfrowe innowacje w nauczaniu!

Studia online to nowa metoda studiowania  w AEH, która łączy najlepsze cechy nauczania tradycyjnego i zdalnego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz zaawansowanej interaktywności zapewnia wysoką jakość zajęć oraz nowy wymiar wygody i elastyczności – teraz dostępny także dla studentów AEH.

Jeśli chcesz samodzielnie decydować o miejscu nauki i mieć materiały edukacyjne zawsze pod ręką – skorzystaj z tej innowacyjnej formy studiowania i nie trać czasu na dojazdy na uczelnię! Brzmi jak opcja stworzona na miarę Twoich potrzeb? Sprawdź, dlaczego warto i wybierz studia online już dziś!

Kiedy warto wybrać studia online?

studia online warszawa

Gdy chcesz z łatwością wpisać zajęcia w plan dnia

Zajęcia w trybie online odbywają się według ustalonego harmonogramu – wystarczy więc, że będziesz je realizować w odpowiednich terminach i brać czynny udział w ćwiczeniach, niezależnie od miejsca, w którym jesteś. Dzięki temu nie tracisz czasu na dojazdy, nie ryzykujesz spóźnienia i nie gubisz po drodze notatek… za to zyskujesz dodatkowy czas dla bliskich oraz przestrzeń na rozwój swoich pasji czy zainteresowań!

uczelnie online

Gdy lubisz wygodę i swobodę

Wystarczy komputer bądź smartfon z dostępem do Internetu – i już spotykasz się z grupą i wykładowcami na ćwiczeniach czy wykładach! Co więcej, masz pod ręką dostęp do nagranych materiałów dydaktycznych (wykładów), do których możesz wracać zgodnie ze swoimi potrzebami. Jeśli lubisz naukę w domowym zaciszu, w bibliotece, na świeżym powietrzu lub też dużo podróżujesz – z pewnością docenisz swobodę, jaką daje studiowanie w trybie online. Przekonaj się!

.

studia online

Gdy mieszkasz daleko od uczelni

Studia online otwierają nowe możliwości – nie musisz rezygnować z wymarzonych studiów tylko ze względu na uciążliwe, czasochłonne i kosztowne dojazdy! To, że mieszkasz daleko od uczelni, nie stanowi żadnej bariery, bo nie tylko zrealizujesz zdalnie program studiów, ale też załatwisz przez portal studenta wszystkie sprawy administracyjne. Nie stracisz przy tym tego, co bardzo ważne podczas studiów – czyli aktywnego kontaktu ze społecznością akademicką, z którą będziesz się regularnie spotykać za pośrednictwem interaktywnej platformy MS Teams.

Jeśli natomiast masz możliwość, ochotę i czas – zawsze możesz przyjechać do naszego nowoczesnego kampusu, usiąść w przestronnej auli i posłuchać wykładu w tradycyjnej formie… a po zajęciach spotkać się ze znajomymi w jednym z wielu fantastycznych miejsc, dostępnych na wyciągnięcie ręki w samym centrum Warszawy! Chcesz do nas dołączyć? Już dziś wybierz swój wymarzony kierunek i zapisz się na studia!

Studia online – pytania i odpowiedzi

Co warto wiedzieć o studiowaniu online w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej?

Studia online to nowe rozwiązanie, choć w wielu krajach taka forma studiowania stała się już standardem. Chcesz ją lepiej poznać? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Co oznacza określenie Studia online?

W przepisach prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego nie funkcjonuje określenie: studia online, funkcjonuje natomiast określenie: prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Oznacza to, że nadal mamy tylko dwa tryby studiowania, różniące się harmonogramami zajęć oraz liczbą godzin realizowanych w ramach programu studiów, czyli:

  • Tryb stacjonarny (dzienny);
  • Tryb niestacjonarny (zaoczny).

W każdym z tych trybów możliwe jest studiowanie w taki sposób, że zajęcia zamiast w kampusie (siedzibie Uczelni) odbywają się zdalnie (przy wykorzystaniu różnych technologii i narzędzi informatycznych). To właśnie oznacza określenie: studia online.

Ile kosztują Studia online?

Studia online oferują taką samą jakość kształcenia, programy i liczbę godzin jak studia w formie tradycyjnej, dlatego nie różnią się od nich ceną. Czesne na studiach online jest takie samo jak na analogicznych studiach tradycyjnych – zgodnie z wybranym kierunkiem, językiem studiów (polski lub angielski) oraz trybem – stacjonarnym (studia dzienne) bądź niestacjonarnym (studia zaoczne).

Co będzie się znajdowało na dyplomie?

Dyplom ukończenia studiów online niczym się nie różni od dyplomu ukończenia studiów prowadzonych według klasycznych metod kształcenia (w siedzibie Uczelni). Przepisy prawne odnoszące się do wzoru dyplomu nie przewidują umieszczania na nim informacji o prowadzeniu zajęć online. Dotyczy to także suplementu do dyplomu – nie będzie na nim informacji, że poszczególne przedmioty zostały zrealizowane zdalnie.

W jaki sposób zostaną przeprowadzone egzaminy i zaliczenia?

Egzaminy i zaliczenia zostaną przeprowadzone zdalnie (online). Mogą mieć formę pisemną – np. testu elektronicznego, pytań otwartych, rozwiązania zadań, eseju, pracy pisemnej na określony temat, wykonania zadań lub projektu zleconego przez wykładowcę albo też egzaminu i zaliczenia ustnego (student łączy się zdalnie z nauczycielem akademickim i odpowiada na zadawane pytania).

Jak odbędzie się obrona pracy dyplomowej?

Obrona odbędzie się zdalnie – student połączy się z komisją egzaminacyjną przy zachowaniu odpowiednich warunków.

W jaki sposób będą odbywać się zajęcia?

Mając na uwadze obecnie dostępną technologię oraz możliwości, przewidujemy następujące formy realizacji zajęć online:

Wykłady:

Niektóre wykłady będą się odbywały na sali wykładowej, ale będą transmitowane na żywo i jednocześnie nagrywane. Studenci studiujący online będą mogli albo podłączyć się do transmisji i uczestniczyć w wykładach zgodnie z ich harmonogramem, albo obejrzeć nagranie z wykładu w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Studenci online, jeśli będą mieli taką chęć, będą mogli też uczestniczyć w tych wykładach w kampusie (w godzinach ich prowadzenia). Niektóre wykłady lub ćwiczenia będą się odbywały w formie autorskich kursów e-learningowych na platformie do zdalnego nauczania (NAVOICA).

NAVOICA

Jest to platforma zbudowana na bazie najbardziej popularnego na świecie rozwiązania tego typu, czyli EdX (https://www.edx.org/) i posiada pełne wsparcie MEiN. Wykłady te studenci mogą realizować we własnym tempie, które będzie ograniczone jedynie terminami zaliczeń konkretnych części kursu, określanymi przez prowadzących. Kontakt z wykładowcą w tego typu zajęciach ogranicza się do konsultacji w ustalonych wcześniej terminach oraz przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego. Studenci mają dostęp do przygotowanych wcześniej przez wykładowcę materiałów dydaktycznych oraz testów, a nauka realizowana jest samodzielnie przez studenta.

Ćwiczenia i inne formy zajęć wymagające większej interakcji w grupie:

Dla studentów studiujących online takie zajęcia też realizowane są w pełni zdalnie, niemniej odbywają się one według określonego harmonogramu, w ustalonych godzinach i terminach. Aby móc aktywnie włączać się w pracę w grupie, studenci powinni posiadać kamerę internetową i mikrofon bądź inny sprzęt umożliwiający interaktywny udział w zajęciach.

Laboratoria dla kierunku Dietetyka

Na kierunku „Dietetyka” niewielka liczba godzin zajęć w ciągu całego toku studiów musi odbyć się w siedzibie uczelni, ze względu na konieczność zdobycia przez studentów praktycznych umiejętności laboratoryjnych. Harmonogram zostanie zaplanowany w taki sposób, aby zajęcia te odbyły się jednorazowo dla całego 3-letniego toku studiów, w bloku trwającym około jednego tygodnia. Terminy tego bloku zajęć będą planowane i ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem w każdym roku trwania studiów, aby student mógł wybrać dogodny dla siebie moment realizacji zajęć w siedzibie Uczelni.

 

Jakie dokumenty należy złożyć i w jaki sposób?

Zestaw dokumentów jest taki sam, jak dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych prowadzonych tradycyjnie (w siedzibie Uczelni). Są one jedynie zróżnicowane w zależności od wymagań wynikających z przepisów prawa odnośnie obywateli polskich i obcokrajowców. Dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, przy czym oryginały lub poświadczone kopie muszą zostać dostarczone do Biura Rekrutacji (np. kurierem lub pocztą).

Czy są jakieś różnice w programach studiów?

Nie ma – programy dla studiów online oraz liczba godzin i punktów ECTS są identyczne, jak dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych realizowanych w siedzibie uczelni.

Czy będzie możliwość zmiany sposobu studiowania z online na tradycyjny lub na odwrót?

Tak – przewidujemy taką możliwość i zwykle nie będzie to problemem. Jednak w przypadku małych grup prośba o taką zmianę będzie podlegać indywidualnemu rozpatrzeniu przez dziekana studiów.