Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Studia online w AEH

Cyfrowe innowacje w nauczaniu!

Studia online to nowa metoda studiowania  w AEH, która łączy najlepsze cechy nauczania tradycyjnego i zdalnego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz zaawansowanej interaktywności zapewnia wysoką jakość zajęć oraz nowy wymiar wygody i elastyczności – teraz dostępny także dla studentów AEH.

Jeśli chcesz samodzielnie decydować o miejscu nauki i mieć materiały edukacyjne zawsze pod ręką – skorzystaj z tej innowacyjnej formy studiowania i nie trać czasu na dojazdy na uczelnię! Brzmi jak opcja stworzona na miarę Twoich potrzeb? Sprawdź, dlaczego warto i wybierz studia online już dziś!

Kiedy warto wybrać studia online?

studia online warszawa

Gdy chcesz z łatwością wpisać zajęcia w plan dnia

Zajęcia w trybie online odbywają się według ustalonego harmonogramu – wystarczy więc, że będziesz je realizować w odpowiednich terminach i brać czynny udział w ćwiczeniach, niezależnie od miejsca, w którym jesteś. Dzięki temu nie tracisz czasu na dojazdy, nie ryzykujesz spóźnienia i nie gubisz po drodze notatek… za to zyskujesz dodatkowy czas dla bliskich oraz przestrzeń na rozwój swoich pasji czy zainteresowań!

uczelnie online

Gdy lubisz wygodę i swobodę

Wystarczy komputer bądź smartfon z dostępem do Internetu – i już spotykasz się z grupą i wykładowcami na ćwiczeniach czy wykładach! Co więcej, masz pod ręką dostęp do nagranych materiałów dydaktycznych (wykładów), do których możesz wracać zgodnie ze swoimi potrzebami. Jeśli lubisz naukę w domowym zaciszu, w bibliotece, na świeżym powietrzu lub też dużo podróżujesz – z pewnością docenisz swobodę, jaką daje studiowanie w trybie online. Przekonaj się!

.

studia online

Gdy mieszkasz daleko od uczelni

Studia online otwierają nowe możliwości – nie musisz rezygnować z wymarzonych studiów tylko ze względu na uciążliwe, czasochłonne i kosztowne dojazdy! To, że mieszkasz daleko od uczelni, nie stanowi żadnej bariery, bo nie tylko zrealizujesz zdalnie program studiów, ale też załatwisz przez portal studenta wszystkie sprawy administracyjne. Nie stracisz przy tym tego, co bardzo ważne podczas studiów – czyli aktywnego kontaktu ze społecznością akademicką, z którą będziesz się regularnie spotykać za pośrednictwem interaktywnej platformy MS Teams.

Masz także możliwość, aby przyjechać do naszego nowoczesnego kampusu, usiąść w przestronnej auli i posłuchać wykładu w tradycyjnej formie… a po zajęciach spotkać się ze znajomymi w jednym z wielu fantastycznych miejsc, dostępnych na wyciągnięcie ręki w samym centrum Warszawy!​ Chcesz do nas dołączyć? Już dziś wybierz swój wymarzony kierunek i zapisz się na studia!

Studia online – pytania i odpowiedzi

Co warto wiedzieć o studiowaniu online w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej?

Studia online to nowe rozwiązanie, choć w wielu krajach taka forma studiowania stała się już standardem. Chcesz ją lepiej poznać? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Co oznacza określenie Studia online?

W przepisach prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego nie funkcjonuje określenie: studia online, funkcjonuje natomiast określenie: kształcenie na odległość, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Oznacza to, że nadal mamy tylko dwie formy prowadzenia studiów, różniące się harmonogramami oraz liczbą godzin zajęć, czyli:

  • studia stacjonarne (dzienne) – zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku;
  • studia niestacjonarne (zaoczne) – zajęcia realizowane we wskazane soboty i niedziele.

W każdej z tych form studiów możliwe jest studiowanie w taki sposób, że zajęcia zamiast w kampusie (siedzibie Uczelni) odbywają się zdalnie (przy wykorzystaniu różnych technologii i narzędzi informatycznych). To właśnie oznacza określenie: studia online.

 

Ile kosztują Studia online?

Studia online oferują taką samą jakość kształcenia, programy, liczbę godzin i punktów ECTS jak studia w formie tradycyjnej, dlatego nie różnią się od nich ceną. Czesne na studiach online jest takie samo jak na analogicznych studiach tradycyjnych – zgodnie z wybranym kierunkiem, językiem studiów (polski lub angielski) oraz formą studiów – stacjonarną (studia dzienne) bądź niestacjonarną (studia zaoczne).

Co będzie się znajdowało na dyplomie?

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na danym kierunku studiów. Dyplom ukończenia studiów nie zawiera informacji prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dotyczy to także suplementu do dyplomu – nie będzie na nim informacji, że poszczególne przedmioty zostały zrealizowane zdalnie.

W jaki sposób zostaną przeprowadzone egzaminy i zaliczenia?

Egzaminy i zaliczenia dla zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostaną przeprowadzone zdalnie (online). Mogą mieć formę pisemną – np. testu elektronicznego, pytań otwartych, rozwiązania zadań, eseju, pracy pisemnej na określony temat, wykonania zadań lub projektu zleconego przez wykładowcę albo też egzaminu i zaliczenia ustnego (student łączy się zdalnie z nauczycielem akademickim i odpowiada na zadawane pytania).

Jak odbędzie się egzamin dyplomowy?

Obrona odbędzie się zdalnie – student połączy się z komisją egzaminacyjną przy zachowaniu odpowiednich warunków.

W jaki sposób będą odbywać się zajęcia?

Mając na uwadze obecnie dostępną technologię oraz możliwości, zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane w formie hybrydowej lub całkowicie zdalnie.

Zajęcia hybrydowe

Zajęcia w formie hybrydowej odbywają się na sali wykładowej bądź ćwiczeniowej, ale są transmitowane na żywo i jednocześnie nagrywane.

Studenci studiujący online mogą podłączyć się do transmisji i uczestniczyć w zajęciach zgodnie z ich harmonogramem (w godzinach ich prowadzenia), a także obejrzeć nagranie w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

Zajęcia zdalne

Zajęcia realizowane są w pełni zdalnie – odbywają się według określonego harmonogramu, w ustalonych godzinach i terminach. Aby móc aktywnie włączać się w pracę w grupie, studenci powinni posiadać kamerę internetową i mikrofon bądź inny sprzęt umożliwiający interaktywny udział w tych zajęciach.

Zajęcia zdalne na platformie NAVOICA

Niektóre wykłady lub ćwiczenia będą się odbywały w formie autorskich kursów e-learningowych na platformie do zdalnego nauczania (NAVOICA). Jest to platforma zbudowana na bazie najbardziej popularnego na świecie rozwiązania tego typu, czyli EdX (https://www.edx.org/) i posiada pełne wsparcie MNiSW. Wykłady te studenci mogą realizować we własnym tempie, które będzie ograniczone jedynie terminami zaliczeń konkretnych części kursu, określanymi przez prowadzących. Kontakt z wykładowcą w tego typu zajęciach ogranicza się do konsultacji w ustalonych wcześniej terminach oraz przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego. Studenci mają dostęp do przygotowanych wcześniej przez wykładowcę materiałów dydaktycznych oraz testów, a nauka realizowana jest samodzielnie przez studenta.

Ćwiczenia i inne formy zajęć wymagające większej interakcji w grupie:

Dla studentów studiujących online takie zajęcia też realizowane są w pełni zdalnie, niemniej odbywają się one według określonego harmonogramu, w ustalonych godzinach i terminach. Aby móc aktywnie włączać się w pracę w grupie, studenci powinni posiadać kamerę internetową i mikrofon bądź inny sprzęt umożliwiający interaktywny udział w zajęciach.

Wybrane zajęcia praktyczne (np. dla kierunku Dietetyka)

Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo. Oznacza to, iż dla niektórych kierunków, ze względu na ich specyfikę określona liczba godzin zajęć w ciągu całego toku studiów odbywa się w siedzibie uczelni, ze względu na konieczność zdobycia przez studentów praktycznych umiejętności (np. laboratoryjnych). Takim kierunkiem jest na przykład „dietetyka”. Harmonogram zostanie zaplanowany w taki sposób, aby zajęcia te odbyły się jednorazowo dla całego 3-letniego toku studiów, w bloku trwającym około jednego tygodnia. Terminy tego bloku zajęć będą planowane i ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem w każdym roku trwania studiów, aby student mógł wybrać dogodny dla siebie moment realizacji zajęć w siedzibie Uczelni.

 

Jakie dokumenty należy złożyć i w jaki sposób?

Zestaw dokumentów jest taki sam, jak dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych prowadzonych tradycyjnie (w siedzibie Uczelni). Są one jedynie zróżnicowane w zależności od wymagań wynikających z przepisów prawa odnośnie obywateli polskich i obcokrajowców. Dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, przy czym podpisane oryginały lub poświadczone kopie muszą zostać dostarczone do Biura Rekrutacji (np. kurierem lub pocztą).

Czy są jakieś różnice w programach studiów?

Nie ma – bez względu na formę studiowania, wszyscy studenci realizują ten sam program studiów.

Czy będzie możliwość zmiany sposobu studiowania z online na tradycyjny lub na odwrót?

Tak – przewidujemy taką możliwość i zwykle nie będzie to problemem. Jednak w przypadku małych grup prośba o taką zmianę będzie podlegać indywidualnemu rozpatrzeniu przez dziekana studiów.