Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Studia online w AEH

Cyfrowe innowacje w nauczaniu!

Studia online to nowa metoda studiowania wprowadzona w AEH. Łączy najlepsze cechy nauczania tradycyjnego i zdalnego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zapewnia wysoką jakość zajęć. Duży poziom interaktywności oraz wygodę i elastyczność dotąd niedostępną dla studentów.

Jeśli chcesz samodzielnie planować miejsce i czas nauki. Nie czekaj, jeśli nie chcesz przejmować się dojazdami do uczelni. Chcesz mieć zawsze pod ręką materiały edukacyjne. Zobacz! te studia są stworzone idealnie dla Ciebie.

Kiedy warto wybrać studia online?

studia online warszawa

Jeżeli chcesz zarządzać
swoim czasem

Studia online umożliwiają wygodniejsze zarządzanie czasem na naukę. Jeśli Twoje codzienne aktywności nie zawsze pozwalają na regularne przychodzenie do uczelni. Lubisz uczyć się w wybranym przez siebie czasie, zapisz się na studia online.

uczelnie online

Gdy lubisz wygodę

Studia online są po prostu wygodną formą studiowania. Samodzielnie wybierasz czas na naukę. Możesz uczyć się z dowolnego miejsca. Wszystkie zajęcia są dostępne także poprzez zwykły smartfon. Masz zawsze dostęp do materiałów dydaktycznych. W dowolnym momencie możesz wrócić do poprzednich wykładów – a to tylko niektóre z zalet studiowania online. Z pewnością odkryjesz ich więcej, gdy spróbujesz.

studia online

Gdy mieszkasz daleko od uczelni

Studia online otwierają nowe możliwości – nie ma już znaczenia, czy mieszkasz blisko czy daleko od uczelni. Dojazdy nie będą już zabierać Ci cennego czasu i nadszarpywać budżetu. Nie stracisz przy tym tego, co bardzo ważne podczas studiów – czyli dobrego kontaktu ze społecznością akademicką. Platforma MS Teams umożliwi Ci codzienny kontakt z Twoją grupą i wykładowcami. Poprzez portal studenta załatwisz wszystkie sprawy administracyjne. Jeśli będziesz mieć ochotę i czas – zawsze możesz przyjechać do naszego nowoczesnego kampusu. Możesz usiąść w przestronnej auli, posłuchać wykładu. Po zajęciach spotkać się ze znajomymi w jednym z wielu fantastycznych miejsc dostępnych na wyciągnięcie ręki w centrum Warszawy. Zapisz się teraz na studia!

Pytania i odpowiedzi

Studia online Pytania i odpowiedzi

Studia online to nadal nowość, choć w wielu krajach są one już standardem. Dlatego często słyszymy pytania związane z taką formą studiowania.
Oto odpowiedzi na najczęstsze z nich:

Co oznacza określenie Studia online?

W przepisach prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego nie funkcjonuje określenie „studia online”. Funkcjonuje natomiast określenie: prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Oznacza to, że nadal mamy tylko dwa tryby studiowania, różniące się harmonogramami zajęć oraz liczbą godzin realizowanych w ramach programu studiów, czyli:

  • Tryb stacjonarny (dzienny)
  • Tryb niestacjonarny (zaoczny)

W każdym z tych trybów możliwe jest studiowanie w taki sposób, że zajęcia zamiast w kampusie (siedzibie Uczelni) odbywają się zdalnie (przy wykorzystaniu różnych technologii i narzędzi informatycznych). To właśnie oznacza określenie „Studia online”

Ile kosztują Studia online?

Studia online oferują taką samą jakość kształcenia, programy i wszystkie inne cechy, jak na studiach tradycyjnych. Dlatego czesne na studiach online jest takie same jak na studiach tradycyjnych, w zależności od wybranego kierunku studiów, języka studiów (polski lub angielski) oraz trybu studiów – stacjonarnego (studia dzienne) lub niestacjonarnego (studia zaoczne).

Co będzie się znajdowało na dyplomie?

Dyplom ukończenia studiów online nie różni się niczym od dyplomu ukończenia studiów prowadzonych według klasycznych metod kształcenia (w siedzibie Uczelni). Przepisy prawne dotyczące wzoru dyplomu nie przewidują umieszczania na nim informacji o prowadzaniu zajęć online. Suplement do dyplomu będzie również taki sam. Nie będzie na nim informacji, że poszczególne przedmioty zostały zrealizowane online.

W jaki sposób zostaną przeprowadzone egzaminy i zaliczenia?

Egzaminy i zaliczenia zostaną przeprowadzone zdalnie (online). Mogą być w formie pisemnej – np. testu elektronicznego, pytań otwartych, rozwiązania zadań, eseju, pracy pisemnej na określony temat, wykonania zadań lub projektu zleconego przez wykładowcę lub egzaminu i zaliczenia ustnego (student łączy się z nauczycielem akademickim i odpowiada na zadane pytania).

Jak odbędzie się obrona pracy dyplomowej?

Obrona odbędzie się zdalnie – student będzie łączyć się z komisją egzaminacyjną przy zachowaniu odpowiednich warunków.

W jaki sposób będą odbywać się zajęcia?

Mając na uwadze obecnie dostępną technologię oraz możliwości, przewidujemy następujące formy realizacji zajęć online:

Wykłady:

Niektóre wykłady będą się odbywały na sali wykładowej, ale będą transmitowane na żywo i jednocześnie nagrywane. Studenci studiujący online będą mogli albo podłączyć się do transmisji i uczestniczyć w wykładach zgodnie z ich harmonogramem albo obejrzeć nagranie z wykładu w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Studenci online, jeśli będą mieli taką chęć, będą także mogli uczestniczyć w tych wykładach w kampusie (w godzinach ich prowadzenia). Niektóre wykłady lub ćwiczenia będą się odbywały w formie autorskich kursów e-learningowych na platformie do zdalnego nauczania (NAVOICA).

NAVOICA

Jest to platforma zbudowana na bazie najbardziej popularnego na świecie rozwiązania tego typu, czyli EdX (https://www.edx.org/) i posiada pełne wsparcie MEiN. Wykłady te studenci mogą realizować we własnym tempie, które będzie ograniczone jedynie terminami zaliczeń konkretnych części kursu, które będzie określać prowadzący. Kontakt z wykładowcą w tego typu zajęciach ogranicza się do konsultacji w ustalonych wcześniej terminach oraz przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego. Studenci mają przygotowane wcześniej przez wykładowcę wszystkie materiały oraz testy, a nauka na tego typu zajęciach realizowana jest samodzielnie przez studenta.

Ćwiczenia i inne formy zajęć wymagające większej interakcji w grupie:

Dla studentów studiujących online takie zajęcia także będą realizowane całkowicie zdalnie. Studenci powinni posiadać co najmniej kamerę internetową i mikrofon, aby móc w pełni w nich uczestniczyć.

Laboratoria dla kierunku Dietetyka

Na kierunku „Dietetyka” niewielka liczba godzin zajęć w ciągu całego toku studiów musi odbyć się w siedzibie uczelni, ze względu na konieczność zdobycia przez studentów praktycznych umiejętności laboratoryjnych. Harmonogram zostanie zaplanowany w taki sposób, aby zajęcia te odbyły się jednorazowo dla całego 3-letniego toku studiów, w bloku trwającym około jednego tygodnia. Terminy tego bloku zajęć będą planowane i ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem w każdym roku trwania studiów, student będzie mógł zatem wybrać dogodny dla siebie moment do wzięcia udziału w takich zajęciach.

 

Jakie dokumenty należy złożyć i w jaki sposób?

Zestaw dokumentów niezbędnych do złożenia jest taki sam, jak dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych prowadzonych tradycyjnie (w siedzibie Uczelni). Są one jedynie zróżnicowane w zależności od wymagań wynikających z przepisów prawa odnośnie obywateli polskich i obcokrajowców. Dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, przy czym oryginały lub poświadczone kopie muszą zostać dostarczone do Biura Rekrutacji (np. kurierem lub pocztą).

Czy są jakieś różnice w programach studiów?

Nie ma – programy dla studiów online oraz liczba godzin i punktów ECTS są identyczne, jak dla studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych realizowanych w siedzibie uczelni.

Czy będzie możliwość zmiany sposobu studiowania z online na tradycyjny lub na odwrót?

Tak – przewidujemy taką możliwość i zwykle nie będzie to problemem. W przypadku jednak małych grup, prośba o taką zmianę będzie podlegać indywidualnemu rozpatrzeniu przez dziekana studiów.