Audyt i kontrola finansowa

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Audyt wewnętrzny ma bardzo szerokie zastosowanie i dotyczy niemal każdego przedsiębiorstwa. Poprawia on efektywność zarządzania i sprzyja podejmowaniu właściwych decyzji.

Audyt i kontrola finansowa

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Audyt i kontrola finansowa

Tematyka studiów

Audyt wewnętrzny jest ogółem działań, dzięki którym kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, użyteczności, a także przejrzystości. Poprawia on efektywność zarządzania i sprzyja podejmowaniu właściwych decyzji.
Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności:

 • ocenę i doskonalenie skuteczności procesów operacyjnych, kontroli oraz zarządzania organizacją;
 • ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem;
 • ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • administracja rządowa i samorządowa,
 • jednostki budżetowe,
 • ministerstwa,
 • kancelarie i centra rządowe,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy celne,
 • urzędy skarbowe,
 • fundusze celowe i zakłady ubezpieczeń,
 • służby więzienne,
 • samorząd terytorialny,
 • firmy i instytucje prywatne.

 

 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • administracja finansowa i kontrola skarbowa
 • analiza finansowa
 • audyt wewnętrzny
 • controlling
 • finanse publiczne
 • rynki finansowe
 • system podatkowy
 • zaawansowana rachunkowość finansowa
 • zamówienia publiczne
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4900 zł 1 x 4400 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2695 zł 2 x 2445 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 568 zł 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 490 zł 12 x 448 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4700 zł 1 x 4200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2585 zł 2 x 2335 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 545 zł 10 x 495 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 470 zł 12 x 428 zł