Controlling i audyt finansowy

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Studia kierowane są do osób, które chcą w szczególności wyspecjalizować się w zakresie funkcjonowania controllingu, audytu finansowego oraz narzędzi w nich wykorzystywanych.

Controlling i audyt finansowy

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Controlling i audyt finansowy

Tematyka studiów

Współczesny rynek pracy ceni sobie przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych specjalistów, konsekwentnie rozwijających swoje umiejętności w danym kierunku. Spółki kapitałowe są ponadto zobligowane do tworzenia komitetów audytu, co zwiększa zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie.

Nie ma znaczenia, czy absolwenci zatrudnieni będą w jednostkach sektora finansów publicznych, urzędach centralnych, wojewódzkich i samorządowych, jak i w prywatnych przedsiębiorstwach lub w firmach doradczych – audyt i kontrola towarzyszą wszelkim działaniom ekonomicznym, ich weryfikacji i wspomaganiu.

2-letnie studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na kierunku „finanse i rachunkowość” skierowane są do osób posiadających tytuł licencjata dowolnego kierunku studiów lub tytuł równoważny dowolnej uczelni.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • działy kontroli i controllingu,
 • komórki audytu wewnętrznego,
 • firmy konsultingowe,
 • sektor finansów publicznych,
 • urzędy centralne, wojewódzkie i samorządowe,
 • prywatne przedsiębiorstwa,
 • firmy doradcze.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
 • analiza wartości przedsiębiorstw
 • audyt i kontrola wewnętrzna
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • controlling operacyjny i strategiczny
 • kontrola skarbowa i podatkowa
 • ocena i kontrola inwestycji
 • rachunek kosztów w controllingu
 • rachunkowość zarządcza
 • rewizja finansowa i badanie sprawozdań finansowych
 • systemy informatyczne w controllingu

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4900 zł 1 x 4400 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2695 zł 2 x 2445zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 568 zł 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 490 zł 12 x 448 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł