Doradztwo inwestycyjno-finansowe

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Studia przekazują praktyczną wiedzę o instrumentach rynku finansowego, pozwalającą na skuteczne podnoszenie efektywności inwestowania oraz pełnienie funkcji doradcy finansowego.

Doradztwo inwestycyjno-finansowe

Doradztwo inwestycyjno-finansowe

Tematyka studiów

We współczesnej gospodarce rynek finansowy pełni funkcję przepływu środków od podmiotów posiadających nadwyżki finansowe, do podmiotów zainteresowanych ich zagospodarowaniem. Na rynku potrzeba coraz więcej specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę o instrumentach rynku finansowego ich wycenie, kształtowaniu portfela inwestycyjnego, strategiach zarządzania nim oraz sposobach pozyskiwania pieniędzy z rynku. Brakuje specjalistów, którzy będą mogli skutecznie doradzać inwestorom indywidualnym (w zagospodarowywaniu ich oszczędności) oraz przedsiębiorstwom (jak efektywnie pozyskiwać środki). W gospodarkach wysoko rozwiniętych zapotrzebowanie na tego typu usługi finansowe ustawicznie wzrasta.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • inwestowania na rynku finansowym;
 • zarządzania portfelem inwestycyjnym;
 • zaawansowanych strategii inwestycyjnych i sposobów pozyskiwania pieniędzy poprzez rynek kapitałowy.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • instytucje finansowe,
 • instytucje doradztwa finansowo - inwestycyjnego,
 • instytucje samorządu terytorialnego,
 • banki komercyjne i inwestycyjne,
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • zakłady ubezpieczeniowe,
 • jednostki administracji i samorządu,
 • przedsiębiorstwa pozyskujące środki na rynku finansowym.

 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza fundamentalna
 • analiza techniczna
 • bank centralny i polityka monetarna
 • inżynieria finansowa
 • kompetencje doradcy finansowego
 • portfel inwestycyjny
 • prawo finansowe
 • przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
 • strategie podatkowe
 • wycena spółek giełdowych
 • zarządzanie finansami osobistymi

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
                  
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł