Doradztwo inwestycyjno-finansowe

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Studia przekazują praktyczną wiedzę o instrumentach rynku finansowego, pozwalającą na skuteczne podnoszenie efektywności inwestowania oraz pełnienie funkcji doradcy finansowego.

Doradztwo inwestycyjno-finansowe

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Doradztwo inwestycyjno-finansowe

Tematyka studiów

We współczesnej gospodarce rynek finansowy pełni funkcję przepływu środków od podmiotów posiadających nadwyżki finansowe, do podmiotów zainteresowanych ich zagospodarowaniem. Na rynku potrzeba coraz więcej specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę o instrumentach rynku finansowego ich wycenie, kształtowaniu portfela inwestycyjnego, strategiach zarządzania nim oraz sposobach pozyskiwania pieniędzy z rynku. Brakuje specjalistów, którzy będą mogli skutecznie doradzać inwestorom indywidualnym (w zagospodarowywaniu ich oszczędności) oraz przedsiębiorstwom (jak efektywnie pozyskiwać środki). W gospodarkach wysoko rozwiniętych zapotrzebowanie na tego typu usługi finansowe ustawicznie wzrasta.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • inwestowania na rynku finansowym;
 • zarządzania portfelem inwestycyjnym;
 • zaawansowanych strategii inwestycyjnych i sposobów pozyskiwania pieniędzy poprzez rynek kapitałowy.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • instytucje finansowe,
 • instytucje doradztwa finansowo - inwestycyjnego,
 • instytucje samorządu terytorialnego,
 • banki komercyjne i inwestycyjne,
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • zakłady ubezpieczeniowe,
 • jednostki administracji i samorządu,
 • przedsiębiorstwa pozyskujące środki na rynku finansowym.

 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza fundamentalna
 • analiza techniczna
 • bank centralny i polityka monetarna
 • inżynieria finansowa
 • kompetencje doradcy finansowego
 • portfel inwestycyjny
 • prawo finansowe
 • przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
 • strategie podatkowe
 • wycena spółek giełdowych
 • zarządzanie finansami osobistymi

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4900 zł 1 x 4400 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2695 zł 2 x 2445zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 568 zł 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 490 zł 12 x 448 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł