Doradztwo podatkowe

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Celem tej unikalnej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających wykonywanie w przyszłości prestiżowego wolnego zawodu - doradcy podatkowego.

Doradztwo podatkowe

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Doradztwo podatkowe

Tematyka studiów

Marzeniem wielu studentek i studentów, odbywających studia prawnicze lub o profilu ekonomicznym, jest wykonywanie w przyszłości  zawodu doradcy podatkowego. W polskim systemie szkolnictwa Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest pionierem w zakresie przygotowywania osób chętnych do wykonywania tego bardzo ciekawego zawodu. Odbycie studiów prawniczych lub ekonomicznych, w ich klasycznym kształcie, nie daje wystarczającego przygotowania teoretycznego i praktycznego do jego wykonywania - z uwagi na fakt, iż dopiero od 15 lat zawód ten jest prawnie usankcjonowaną profesją. Proponowany kierunek kształcenia daje możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego tak, aby w przyszłości sprostać oczekiwaniom pracodawców pragnących zatrudnić tego typu specjalistów lub by prowadzić własną działalność gospodarczą.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • egzaminów na doradcę podatkowego,
 • nowoczesnej optymalizacji podatkowej i wspólnotowego prawa podatkowego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • wolny zawód doradcy podatkowego,
 • kancelarie doradztwa podatkowego,
 • przedsiębiorstwa i korporacje,
 • banki i instytucje finansowe,
 • instytucje rządowe i samorządowe.

 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza orzecznictwa ETS, NSA i WSA
 • kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi
 • polskie prawo podatkowe
 • postępowanie przed organami podatkowymi
 • wspólnotowe prawo podatkowe
 • międzynarodowe prawo podatkowe
 • prawo bilansowe
 • prawo cywilne
 • prawo dewizowe
 • prawo handlowe
 • prawo karno skarbowe

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4700 zł 1 x 4200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2585 zł 2 x 2335 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 540 zł 10 x 490 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 470 zł 12 x 428 zł