Infrastruktura i aplikacje sieciowe

Rodzaj studiów:STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów:Informatyka
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 4-letnie
Infrastruktura i aplikacje sieciowe

Infrastruktura i aplikacje sieciowe

Szybka i  niezawodna wymiana informacji w  przedsiębiorstwach stała się warunkiem funkcjonowania firmy. W dzisiejszych czasach administratorzy muszą zapewnić techniczne możliwości takiej właśnie wymiany, sprostać problemom zabezpieczeń wynikającym z wykorzystania Internetu oraz różnorodności wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie konfigurowania i administrowania serwerami i elementami sprzętu sieciowego.

Absolwenci specjalności przygotowani są do pracy we wszystkich firmach i organizacjach związanych z przetwarzaniem i przesyłaniem danych w rozproszonych systemach komputerowych, w tym także w instytucjach badawczych oraz szkolnictwie. Studenci kończący specjalność mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach administratorów w firmach zarządzających zarówno lokalnymi jak i rozległymi sieciami komputerowymi. Miejsca pracy oczekują na nich także we wszystkich dziedzinach związanych z przesyłaniem danych.

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • język obcy
 • język obcy specjalistyczny
 • wychowanie fizyczne
 • umiejętności akademickie
 • przedmioty nauk humanistycznych

Przedmioty podstawowe

 • analiza matematyczna i algebra liniowa
 • metody probabilistyczne
 • matematyka dyskretna
 • elementy fizyki współczesnej
 • elektronika dla informatyków

Przedmioty kierunkowe

 • podstawy programowania (C++)
 • projektowanie witryn internetowych (Joomla)
 • podstawy outsourcingu
 • algorytmy i złożoność
 • architektura systemów komputerowych
 • języki i paradygmaty programowania (Java)
 • podstawy e-lerningu
 • systemy operacyjne Windows
 • systemy operacyjne (Linux)
 • bazy danych (Oracle, Sybase)
 • programowanie urządzeń mobilnych
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • technologie sieciowe
 • grafika i komunikacja człowiek-komputer (Corel Draw, 3ds Max)
 • inżynieria oprogramowania (UML)
 • systemy wbudowane
 • sztuczna inteligencja
 • programowanie aplikacji internetowych (.NET, C#)

Przedmioty specjalizacyjne

 • urządzenia aktywne sieci WAN i LAN
 • administrowanie sieciami komputerowymi
 • projektowanie sieci komputerowych
 • sieci teleinformatyczne
 • projektowanie systemów informatycznych
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • projekt zespołowy
 • laboratorium dyplomowe
 • seminarium dyplomowe

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł