Marketing w przedsiębiorstwie

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Specjalność przygotowuje do skutecznego zarządzania procesami marketingowymi w przedsiębiorstwie oraz do profesjonalnego wyboru i budowania strategii marketingowych.

Marketing w przedsiębiorstwie

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Marketing w przedsiębiorstwie

Tematyka studiów

Wdrażanie skutecznych metod marketingowych, efektywnej komunikacji z rynkiem, umiejętność przewidywania potrzeb konsumentów i trafny wybór strategii marketingowej, dają podstawę do osiągania sukcesów przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Studia stawiają sobie za cel przygotowanie absolwentów do zarządzania procesami marketingowymi w przedsiębiorstwie, posługiwania się narzędziami marketingowymi i wykorzystywania nabytej wiedzy do profesjonalnego budowania strategii marketingowych. Przekazują wiedzę z zakresu wyszukiwania rynków zbytu, rozwijania i budowania wizerunku przedsiębiorstwa, instytucji, marki lub produktu i zaspakajania potrzeb nabywców, w sposób maksymalizujący ich satysfakcję oraz generujący zyski organizacji. Przygotowują również do współpracy z instytucjami świadczącymi usługi marketingowe na dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym rynku.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • marketingu;
 • rozpoznawania potrzeb nabywców i wyboru rynku docelowego;
 • prowadzenia efektywnych negocjacji i mediacji;
 • przygotowania menedżerskiego do zarządzania marketingowego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • dyrektor ds. marketingu,
 • kierownik produktów,
 • specjalista ds. rynku,
 • analityk rynku,
 • doradca marketingowy.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • badania marketingowe
 • marketing
 • negocjacja i mediacja
 • public relations
 • reklama
 • polityka produktu, cen i dystrybucji
 • psychologia społeczna
 • strategie promocji
 • zachowania nabywców
 • zarządzanie marką

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4700 zł 1 x 4200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2585 zł 2 x 2335 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 545 zł 10 x 495 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 470 zł 12 x 428 zł