Marketing w przedsiębiorstwie

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Specjalność przygotowuje do skutecznego zarządzania procesami marketingowymi w przedsiębiorstwie oraz do profesjonalnego wyboru i budowania strategii marketingowych.

Marketing w przedsiębiorstwie

Marketing w przedsiębiorstwie

Tematyka studiów

Wdrażanie skutecznych metod marketingowych, efektywnej komunikacji z rynkiem, umiejętność przewidywania potrzeb konsumentów i trafny wybór strategii marketingowej, dają podstawę do osiągania sukcesów przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Studia stawiają sobie za cel przygotowanie absolwentów do zarządzania procesami marketingowymi w przedsiębiorstwie, posługiwania się narzędziami marketingowymi i wykorzystywania nabytej wiedzy do profesjonalnego budowania strategii marketingowych. Przekazują wiedzę z zakresu wyszukiwania rynków zbytu, rozwijania i budowania wizerunku przedsiębiorstwa, instytucji, marki lub produktu i zaspakajania potrzeb nabywców, w sposób maksymalizujący ich satysfakcję oraz generujący zyski organizacji. Przygotowują również do współpracy z instytucjami świadczącymi usługi marketingowe na dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym rynku.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • marketingu;
 • rozpoznawania potrzeb nabywców i wyboru rynku docelowego;
 • prowadzenia efektywnych negocjacji i mediacji;
 • przygotowania menedżerskiego do zarządzania marketingowego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • dyrektor ds. marketingu,
 • kierownik produktów,
 • specjalista ds. rynku,
 • analityk rynku,
 • doradca marketingowy.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • badania marketingowe
 • marketing
 • negocjacja i mediacja
 • public relations
 • reklama
 • polityka produktu, cen i dystrybucji
 • psychologia społeczna
 • strategie promocji
 • zachowania nabywców
 • zarządzanie marką

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł