Prawo

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Prawo
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej, referendarskiej, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

Prawo

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Prawo

Tematyka studiów

Celem kształcenia na kierunku prawo jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu prawnika, w tym przygotowanie do podjęcia aplikacji prawniczych, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, jak również  do zajmowania stanowisk w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Absolwenci, którzy ukończą studia na kierunku prawo, uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i międzynarodowego.  

Podczas studiów będzie możliwość dokonania wyboru przedmiotów dodatkowych, które umożliwią zdobycie specjalistycznej wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa.

Zdobyte podczas studiów umiejętności i kompetencje pozwolą sprostać wyzwaniom współczesności, która w aspekcie prawnym wymaga elastycznego funkcjonowania w przenikających się sferach: państwowej, europejskiej, samorządowej i biznesowej.

Absolwent prawa zdobędzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów prawnych, interpretacji przepisów oraz właściwego stosowania instytucji prawnych. Będzie przygotowany do świadczenia usług prawniczych, jak również podjęcia dalszego doskonalenia zawodowego. 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Perspektywy zawodowe dla osób posiadających wiedzę prawniczą są niezwykle szerokie. Ukończenie studiów na kierunku prawo nie musi być związane z koniecznością podjęcia aplikacji.

 

 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • prawoznawstwo
 • logika prawnicza
 • prawo konstytucyjne, prawo administracyjne
 • prawo cywilne, prawo karne
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie karne, postępowanie cywilne
 • łacińska terminologia prawnicza
 • teoria i filozofia prawa
 • prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo gospodarcze publiczne
 • historia ustroju i prawa w Polsce
 • powszechna historia ustroju i prawa
 • prawo rzymskie, prawo handlowe
 • klinika prawa
 • doktryny polityczno-prawne
 • etyka prawnicza

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5000 zł 1 x 4500 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2750 zł 2 x 2500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 575 zł 10 x 525 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 500 zł 12 x 458 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4900 zł 1 x 4400 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2695 zł 2 x 2445 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 560 zł 10 x 510 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 490 zł 12 x 448 zł