Prawo

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Prawo
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej, referendarskiej, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

Prawo

Prawo

Tematyka studiów

Celem kształcenia na kierunku prawo jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu prawnika, w tym przygotowanie do podjęcia aplikacji prawniczych, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, jak również  do zajmowania stanowisk w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Absolwenci, którzy ukończą studia na kierunku prawo, uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i międzynarodowego.  

Podczas studiów będzie możliwość dokonania wyboru przedmiotów dodatkowych, które umożliwią zdobycie specjalistycznej wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa.

Zdobyte podczas studiów umiejętności i kompetencje pozwolą sprostać wyzwaniom współczesności, która w aspekcie prawnym wymaga elastycznego funkcjonowania w przenikających się sferach: państwowej, europejskiej, samorządowej i biznesowej.

Absolwent prawa zdobędzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów prawnych, interpretacji przepisów oraz właściwego stosowania instytucji prawnych. Będzie przygotowany do świadczenia usług prawniczych, jak również podjęcia dalszego doskonalenia zawodowego. 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Perspektywy zawodowe dla osób posiadających wiedzę prawniczą są niezwykle szerokie. Ukończenie studiów na kierunku prawo nie musi być związane z koniecznością podjęcia aplikacji.

 

 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • prawoznawstwo
 • logika prawnicza
 • prawo konstytucyjne, prawo administracyjne
 • prawo cywilne, prawo karne
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie karne, postępowanie cywilne
 • łacińska terminologia prawnicza
 • teoria i filozofia prawa
 • prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo gospodarcze publiczne
 • historia ustroju i prawa w Polsce
 • powszechna historia ustroju i prawa
 • prawo rzymskie, prawo handlowe
 • klinika prawa
 • doktryny polityczno-prawne
 • etyka prawnicza

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 6300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3465 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 725 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 620 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 6200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3410 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 713 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 610 zł