Rachunkowość finansowa

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Rachunkowość finansowa stanowi kluczowe ogniwo rachunkowości. Jest ona niezwykle użytecznym narzędziem działalności gospodarczej w zakresie informacji finansowej.

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa

Tematyka studiów

Rachunkowość finansowa wycenia, klasyfikuje i dokonuje zapisów gospodarczych, dla sporządzania podstawowej informacji finansowej podmiotu gospodarczego, jakim jest sprawozdanie finansowe. Jest niezwykle użytecznym narzędziem działalności gospodarczej. Program przekazuje użyteczną wiedzę w zakresie przygotowania informacji finansowej oraz stosowania nowoczesnych metod i narzędzi rachunkowości. Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu stosowania zasad wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, ewidencji operacji gospodarczych, stosowania zasad wyceny bilansowej we wszystkich rodzajach jednostek gospodarczych, także tych będących w stanie połączenia, likwidacji, upadłości, bądź w trakcie postępowania naprawczego.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • praktyki biznesu;
 • nowoczesnych laboratoriów z rachunkowości finansowej;
 • najnowszych metod i narzędzi z zakresu rachunkowości.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • działy księgowe i finansowe,
 • stanowiska głównych księgowych,
 • stanowiska dyrektorów finansowych,
 • banki i instytucje finansowe,
 • instytucje giełdowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza finansowa
 • controlling
 • plan finansowy i biznesplan
 • rachunkowość
 • rachunkowość zarządcza
 • rachunki kosztów
 • prawo finansowe
 • rachunkowość banku
 • rachunkowość finansowa
 • zaawansowana rachunkowość finansowa
 • zarządzanie ryzykiem

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  Wpisowe    
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2915 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 610 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 521 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2860 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 598 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 511 zł