Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Obok rozwoju rynku i rozwoju demokracji, rozwój sektora usług należy do najważniejszych megatrendów na świecie.

Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym

Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym

Tematyka studiów

Cechą charakterystyczną rozwoju cywilizacyjnego w XXI wieku jest dynamiczny wzrost znaczenia usług (w tym handlu) w gospodarce. W Polsce już dziś przedsiębiorstwa usługowe stanowią ponad 70% wszystkich podmiotów gospodarczych. Konsekwencją tego jest wzrost zapotrzebowania pracodawców na specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem usługowym. Powszechnie wykorzystywane na studiach teorie zarządzania i marketingu nie zawsze bezpośrednio odzwierciedlają potrzeby przedsiębiorstw usługowych i handlowych. Stwarza to konieczność kształcenia specjalistów przygotowanych do zarządzania tego typu podmiotami. Cele studiów sprowadzają się do kształcenia umiejętności planowania działalności przedsiębiorstwa usługowego, zarządzania nią, kontroli jej wyników oraz rozwiązywania problemów, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności usługowej i handlowej.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • kształtowania i utrzymywania relacji z klientami;
 • optymalnego wykorzystywania potencjału usługowego w przedsiębiorstwie;
 • kształtowania oferty usługowej i asortymentowej;
 • przygotowania menedżerskiego do kierowania działalnością usługową i handlową.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa usługowe i handlowe w kraju i państwach UE,
 • menadżer w sektorze usług i handlu,
 • menadżer w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • własna działalność gospodarcza.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • badania marketingowe
 • finanse przedsiębiorstwa
 • marketing w handlu i usługach
 • marketing
 • negocjacja i mediacja
 • reklama
 • zachowania nabywców
 • zarządzanie procesami i projektami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym
 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł