Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Obok rozwoju rynku i rozwoju demokracji, rozwój sektora usług należy do najważniejszych megatrendów na świecie.

Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym

Tematyka studiów

Cechą charakterystyczną rozwoju cywilizacyjnego w XXI wieku jest dynamiczny wzrost znaczenia usług (w tym handlu) w gospodarce. W Polsce już dziś przedsiębiorstwa usługowe stanowią ponad 70% wszystkich podmiotów gospodarczych. Konsekwencją tego jest wzrost zapotrzebowania pracodawców na specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem usługowym. Powszechnie wykorzystywane na studiach teorie zarządzania i marketingu nie zawsze bezpośrednio odzwierciedlają potrzeby przedsiębiorstw usługowych i handlowych. Stwarza to konieczność kształcenia specjalistów przygotowanych do zarządzania tego typu podmiotami. Cele studiów sprowadzają się do kształcenia umiejętności planowania działalności przedsiębiorstwa usługowego, zarządzania nią, kontroli jej wyników oraz rozwiązywania problemów, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności usługowej i handlowej.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • kształtowania i utrzymywania relacji z klientami;
 • optymalnego wykorzystywania potencjału usługowego w przedsiębiorstwie;
 • kształtowania oferty usługowej i asortymentowej;
 • przygotowania menedżerskiego do kierowania działalnością usługową i handlową.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa usługowe i handlowe w kraju i państwach UE,
 • menadżer w sektorze usług i handlu,
 • menadżer w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • własna działalność gospodarcza.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • badania marketingowe
 • finanse przedsiębiorstwa
 • marketing w handlu i usługach
 • marketing
 • negocjacja i mediacja
 • reklama
 • zachowania nabywców
 • zarządzanie procesami i projektami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym
 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4600 zł 1 x 4100 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2530 zł 2 x 2280 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 530 zł 10 x 480 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 460 zł 12 x 418 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4400 zł 1 x 3900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2420 zł 2 x 2170 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 510 zł 10 x 460 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 440 zł 12 x 398 zł