Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju

Rodzaj:
studia I stopnia
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/analityka-i-audyt-zrownowazonego-rozwoju/|https://vizja.pl/en|analityka-i-audyt-zrownowazonego-rozwoju
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Zrównoważony rozwój to obecnie jeden z najważniejszych trendów kształtujących nowoczesny biznes, w którym strategię działań wyznaczają określone rozwiązania w aspektach środowiskowych, społecznych oraz standardów zarządzania przedsiębiorstwem – określane jako ESG (Environmental, Social and Governance – Środowisko, Sprawy Społeczne i Ład Korporacyjny). Zgodnie z unijną dyrektywą, już od 2024 r. największe firmy są zobowiązane do raportowania zrównoważonego rozwoju (raporty niefinansowe ESG), a w dalszej perspektywie wymóg ten rozszerzy się na pozostałe rodzaje przedsiębiorstw. To z kolei otwiera ogromne zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie – zarówno w sferze planowania i wdrażania elementów wpływających na zrównoważony rozwój biznesu, jak i raportowania, analizy oraz audytu działań z zakresu ESG, podejmowanych w konkretnych firmach i instytucjach.

Chcesz zdobyć nowoczesną wiedzę biznesową w tym obszarze i dołączyć do grona najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy? Wybierz studia na kierunku Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i bądź o krok przed konkurencją! W tym programie studiów o profilu praktycznym połączyliśmy niezbędną wiedzę merytoryczną z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, zarządzania oraz ekologii, ochrony środowiska i klimatu z nauką umiejętności i kompetencji kluczowych do wdrażania tej wiedzy w konkretne działania oraz procesy biznesowe. Z nami nauczysz się tworzenia i korzystania z różnego typu rozwiązań i narzędzi zrównoważonego rozwoju, które wpływają na budowanie nowoczesnej, efektywnej i odpowiedzialnej organizacji. Przekonaj się!

Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju, studia I stopnia – co nas wyróżnia?

  • Gruntownie zrozumiesz strategię zrównoważonego rozwoju w biznesie i nauczysz się wdrażać rozwiązania ESG w praktyce.
  • Poznasz nowoczesne narzędzia, w tym informatyczne, stosowane w analityce biznesowej.
  • Nauczysz się pracować metodą projektową – co jest kluczową umiejętnością w Twoim przyszłym zawodzie.
  • Poznasz międzynarodowe standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, a także narzędzia ich analizy i weryfikacji.
  • Będziesz czerpać wiedzę od najlepszych specjalistów – w tym praktyków i ekspertów ze świata biznesu – i zdobędziesz pierwsze doświadczenia podczas praktyk zawodowych.
  • Będziesz się rozwijać w międzynarodowym środowisku akademickim (jesteśmy w czołówce w kategorii Umiędzynarodowienie według rankingu uczelni wyższych Perspektywyy 2023).

Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju – co możesz robić po tych studiach?

studia AEH

Jako absolwent tego nowoczesnego, przyszłościowego kierunku, możesz znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z wdrażaniem i audytem zrównoważonego rozwoju. Wiele firm i instytucji z różnych sektorów poszukuje osób z wykształceniem kierunkowym na stanowiska takie, jak koordynator projektów ESG, specjalista CSR/ESG, specjalista ds. wsparcia ESG, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju czy ekspert audytu ESG. Praktyczna wiedza zdobyta podczas studiów będzie bezcenna, jeśli zechcesz rozwijać własną działalność gospodarczą, która wyróżni się na rynku nowoczesną strategią biznesową. Po tych studiach możesz też rozpocząć karierę w dynamicznie rozwijającej się branży consultingu ESG.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesuje Cię nowoczesny biznes, który spełnia cele środowiskowe i społeczne.

Chcesz zdobyć wiedzę i kompetencje w obszarze raportowania i badania raportów zrównoważonego rozwoju, które dadzą Ci przewagę na rynku pracy.

Masz zdolności analityczne, które chcesz rozwinąć w cenne kwalifikacje zawodowe.

studia AEH
studia AEH
studia AEH

Program i struktura studiów

studia I stopnia
(licencjackie)

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju w AEH koncentruje się na przekazaniu studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, ekonomii, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych. Pozwala też na ukształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie raportowania, analizy i audytu czynników ESG, a także ich wdrażania do strategii rozwoju przedsiębiorstw.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studenci poznają przedmioty ogólne i pierwsze przedmioty kierunkowe, niezbędne do zrozumienia szczegółowych zagadnień poruszanych w dalszym toku studiów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do psychologii/ Wstęp do nauki o państwie i prawie (DW) 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Podstawy audytu 5 K 45/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy (I) 2 Lekt 30/16
Podstawy arkusza kalkulacyjnego 1 Lab 15/8
Zarządzanie projektami 3 W 30/16
Podstawy rachunkowości 3 W 30/40
Statystyka opisowa 4 W, Ć 60/32
Podstawy ekologii, ochrony środowiska i klimatu 4 W 30/24
Analiza finansowa 6 W, Ć 60/40
Metody i koncepcje zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 2 K 30/24
Ekonomia współdzielenia / Ekonomia społeczna (DW) 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe

DRUGI ROK STUDIÓW

W drugim roku kształcenia studenci pogłębiają specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach kolejnych przedmiotów kierunkowych – m.in. mikroekonomii, zarządzania ryzykiem, regulacji prawnych dotyczących ESG oraz raportowania zrównoważonego rozwoju.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (II) 2 Lekt 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Finanse przedsiębiorstwa 7 W, Ć 60/40
Ekonomia środowiska i rynki zasobów naturalnych 4 W 45/24
Mikroekonomia 6 W, Ć 60/40
Podstawy teoretyczne podejścia instytucjonalnego / Ocena wpływu – teoria interesariuszy (DW) 3 W, Ć 30/16
Regulacje zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu 3 W, Ć 45/16
Kapitał społeczny organizacji i zarządzanie różnorodnością 3 K 30/24
Społeczna odpowiedzialność biznesu 2 K 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (III) 2 Lekt 30/16
Analiza rynku i konkurencji / Analiza sektorowa (DW) 3 K 30/16
Makroekonomia 4 W 30/24
Zarządzanie ryzykiem 3 W 30/16
Tworzenie zrównoważonych modeli biznesowych / Metody wizualizacji i analizy danych biznesowych (DW) 4 W, Lab 45/16
Raportowanie zrównoważonego rozwoju 4 W, Ć 60/32
Ład korporacyjny i kultura organizacyjna 3 K 30/16
Finanse zrównoważonego rozwoju 4 K 45/24
Audyt środowiskowy i społeczny 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe

TRZECI ROK STUDIÓW

W piątym i szóstym semestrze studenci uzupełniają wiedzę o zagadnienia specjalistyczne z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także realizują praktyki zawodowe. To także czas przygotowania projektu społecznego oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy (IV) 3 Lekt 30/16
Controlling operacyjny / Analiza zrównoważonych inwestycji (DW) 4 K 45/24
Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości / Informatyka w zarządzaniu (DW) 4 K 30/16
Impact marketing / Greenwashing (DW) 2 K 30/16
Analiza czynników ESG w przedsiębiorstwie 2 K 30/16
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
Praktyki zawodowe (I) 14 PR 360/360
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Wycena i zarządzanie wartością 3 W 30/24
Audyt energetyczny / Efektywność energetyczna (DW) 3 K 30/16
Zrównoważony rozwój lokalny i regionalny / Tworzenie wartości ekonomiczno-społecznej (DW) 2 K 30/16
Analiza kapitału relacyjnego / Analiza łańcucha wartości (DW) 2 K 30/16
Projekt społeczny 4 K 30/24
Praktyki zawodowe (II) 14 PR 360/360

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; LAB – laboratorium; PR – praktyki zawodowe

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł
III 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 8400 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
II 8800 zł 4400 zł 890 zł 745 zł
III 9200 zł 4600 zł 930 zł 779 zł

Studiuj ten kierunek w języku angielskim!

Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Zakres przedmiotów i czas trwania studiów anglojęzycznych jest taki sam, jak w przypadku studiów realizowanych po polsku.
  • Studia w języku angielskim rekomendujemy kandydatom ze znajomością tego języka na poziomie min. B2.
  • Poniższe ceny studiów anglojęzycznych dotyczą wyłącznie studentów z obywatelstwem polskim (rok akademicki 2024/2025).
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 12000 zł 6000 zł 1210 zł 1012 zł
II 12400 zł 6200 zł 1250 zł 1045 zł
III 12800 zł 6400 zł 1290 zł 1079 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44