Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Rada Biznesu AEH

Rada Biznesu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie została powołana Zarządzeniem Rektora nr 8/10/2020 z dnia 30 października 2020 roku.
Decyzją Jego Magnificencji na pierwszego przewodniczącego Rady Biznesu AEH została powołana dr Barbara Sypniewska.

dr Barbara Sypniewska – Dyrektor Filii w Sochaczewie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania oraz tytuł zawodowy magistra psychologii. Zdobyła nieocenione doświadczenie na stanowiskach doradczych, menedżerskich i specjalistycznych, pracując głównie w działach związanych z human resources (HR) w firmach prywatnych oraz organizacjach administracji publicznej.

Obszar zainteresowań to przede wszystkim zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia biznesu.

Członkowie Rady Biznesu

Członkami Rady Biznesu są przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej AEH, przedstawiciele kadry administracyjnej AEH, przedstawiciele firm z branży IT, HR, instytucji zrzeszających przedsiębiorców oraz działających na rzecz rozwoju biznesu.

W ramach swojej działalności Rada Biznesu planuje podejmować z Partnerami wspólne inicjatywy w zakresie:

Organizowania praktyk i staży studenckich
Współpracy dydaktycznej i merytorycznej
Realizacji badań naukowych i projektów badawczych
Organizowania konferencji naukowych
Opiniowania programów studiów
Opiniowania celów i efektów kształcenia

Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do Rady Biznesu AEH lub nawiązać współpracę – zapraszamy do kontaktu

Rada Biznesu
Akademii-Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
ul. Okopowa 59
01-043 Warszawa

dr Barbara Sypniewska
Przewodnicząca Rady Biznesu AEH
e-mail: b.sypniewska@vizja.pl

Rada Biznesu – Ważne dokumenty

Przejdź do treści