Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/bezpieczenstwo-wewnetrzne-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|bezpieczenstwo-wewnetrzne-i-stopnia
polski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Myślisz o zawodzie związanym z bezpieczeństwem państwa, ochroną informacji i profilaktyką przestępczości? Wybierz kierunek studiów, dzięki któremu będziesz mieć realny wpływ na kształtowanie procedur, mechanizmów i zasad umacniających bezpieczeństwo kraju w obliczu współczesnych zagrożeń politycznych czy społecznych. Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwolą Ci gruntownie zgłębić wiedzę o bezpieczeństwie i zyskać konkretne umiejętności praktyczne, poparte pierwszą praktyką zawodową. To idealny kierunek dla Ciebie, jeżeli widzisz swoją przyszłość w służbach, organizacjach czy resortach państwowych, związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, bądź chcesz się zajmować tą dziedziną w sektorze prywatnym.

Program studiów obejmuje przedmioty z obszaru nauk społecznych, takich jak prawo, politologia, administracja czy socjologia, których znajomość pozwoli Ci w przyszłości diagnozować i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem przestrzeni i ludności, zarządzaniem kryzysowym czy ochroną mienia. Poznasz też zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki oraz cyberbezpieczeństwa, zyskując kompetencje do przeciwdziałania przestępczości, a także ochrony informacji niejawnych i danych poufnych. Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do wejścia na rynek pracy w roli specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, a także zyskasz uprawnienia do podjęcia studiów magisterskich i dalszego rozwoju – zobacz: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia – co nas wyróżnia?

 • Przekażemy Ci interdyscyplinarną wiedzę kierunkową.
 • Poznasz i zrozumiesz różne rodzaje współczesnych zagrożeń i nauczysz się metod radzenia sobie z każdym z nich.
 • Będą Cię uczyć wykładowcy AEH z wybitnym doświadczeniem naukowym i praktycznym.
 • W trakcie studiów nauczysz się pracować projektowo – co potwierdzi projekt społeczny, który przygotujesz na roku dyplomowym.
 • Zdobędziesz pierwsze doświadczenia zawodowe – czekają na Ciebie praktyki w renomowanych ośrodkach partnerskich.
 • Poznasz studentów z różnych stron świata! (mamy czołowe miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, możesz postawić na rozwój zawodowy w:

 • instytucjach państwowych i resortach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, polityką antykorupcyjną, walką z przestępczością
 • agencjach bezpieczeństwa, ochrony, wywiadu
 • służbach specjalnych i formacjach mundurowych np. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych
 • organach administracji publicznej i organizacjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, prewencją kryminalną, ochroną informacji poufnych czy przetwarzaniem danych wrażliwych
 • firmach i przedsiębiorstwach prywatnych, które potrzebują specjalistów do zarządzania bezpieczeństwem transportu, przestrzeni, imprez masowych lub innych obszarów życia gospodarczego i społecznego

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Uważasz się za dobrego stratega i umiesz zachować zimną krew w niespodziewanych bądź niebezpiecznych sytuacjach.

Lubisz zadania wymagające pracy zespołowej.

Chcesz mieć osobisty udział w kształtowaniu bezpieczeństwa Twojego kraju, społeczeństwa i bezpośredniego otoczenia.

Program i struktura studiów

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów I stopnia oferuje wszechstronną wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym oraz praktyczny moduł zajęć, obejmujący warsztaty i praktyki zawodowe. Absolwenci kierunku, po uzyskaniu dyplomu licencjata, są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W pierwszym roku kształcenia studenci poznają zagadnienia z obszaru nauk społecznych oraz przedmioty kierunkowe, które stanowią podstawę do dalszego rozumienia i zgłębiania wiedzy szczegółowej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania / Podstawy ekonomii (DW) 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Antropologia 5 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy II (DW) 2 LEKT 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Przestępczość zorganizowana 3 K 30/16
Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki 3 W 30/16
Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie 3 W 30/16
Podstawy prawne służb państwowych 3 K 30/16
Instytucje ochrony prawnej 3 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów to czas poszerzania wiedzy o przedmioty kierunkowe z zakresu polityki wewnętrznej i migracyjnej, administracji publicznej i terytorialnej, konfliktów społecznych i przestępczości oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji poufnych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy II (DW) 2 LEKT 30/16
Polityka karna 6 W, Ć 60/40
Wstęp do cyberbezpieczeństwa 4 W 30/16
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 3 K 30/16
Radykalizmy polityczne we współeczesnym świecie 3 K 30/16
Kryzys w polityce 3 K 30/16
Współczesny terroryzm polityczny 3 W 30/16
Anatomia zła 3 K 30/16
Struktura i dynamika konfliktów społecznych 3 K 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy III (DW) 2 LEKT 30/16
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy 3 W 30/16
System ratownictwa medycznego 3 WAR 30/16
Migracje i polityka migracyjna 3 K 30/16
Ochrona danych osobowych 3 K 30/16
Ochrona informacji niejawnych 4 W, Ć 45/24
Administracja publiczna 3 W 30/16
Polski system resocjalizacyjny i penitencjarny 3 W 30/16
Administracja terytorialna w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego 3 W, Ć 45/24
Modele polityki bezpieczeństwa wewnętrznego / Polityczne konteksty przestępczości (DW) 3 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, WAR – warsztaty

TRZECI ROK STUDIÓW

Na ostatnim roku studiów licencjackich studenci kontynuują pogłębianie wiedzy kierunkowej, a także przygotowują projekt społeczny na temat wybranych zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego. Odbywają też praktyki zawodowe (w wymiarze po 360 godzin w każdym semestrze).

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy IV (DW) 3 LEKT 30/16
Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 2 K 30/16
Podstawy bezpieczeństwa indywidualnego / Podstawowe źródła informacji o przestępczości (DW) 3 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Nowe formy i metody przestępczości (DW) 3 W 30/16
Polityka informacyjna państwa 2 WAR 30/16
Praktyka zawodowa I (DW) 14 PR 360/360
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego 3 W, Ć 60/32
Techniki eksploracji Internetu / Metody i techniki perswazji oraz propagandy (DW) 3 WAR 30/16
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 3 K 30/16
Profilaktyka antykorupcyjna / Projektowanie bezpieczeństwa w instytucjach edukacyjnych (DW) 3 K 30/16
Praktyka zawodowa II (DW) 14 PR 360/360
Projekt społeczny 4 K 30/24

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, WAR – warsztaty, PR – praktyki

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6600 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
II 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
III 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 6600 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
II 7000 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
III 7400 zł 3700 zł 750 zł 629 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44

Przejdź do treści