Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/bezpieczenstwo-wewnetrzne-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|bezpieczenstwo-wewnetrzne-i-stopnia
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Myślisz o zawodzie związanym z bezpieczeństwem państwa, ochroną informacji i profilaktyką przestępczości? Wybierz kierunek studiów, dzięki któremu będziesz mieć realny wpływ na kształtowanie procedur, mechanizmów i zasad umacniających bezpieczeństwo kraju w obliczu współczesnych zagrożeń politycznych czy społecznych. Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwolą Ci gruntownie zgłębić wiedzę o bezpieczeństwie i zyskać konkretne umiejętności praktyczne, poparte pierwszą praktyką zawodową. To idealny kierunek dla Ciebie, jeżeli widzisz swoją przyszłość w służbach, organizacjach czy resortach państwowych, związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, bądź chcesz się zajmować tą dziedziną w sektorze prywatnym.

Program studiów obejmuje przedmioty z obszaru nauk społecznych, takich jak prawo, politologia, administracja czy socjologia, których znajomość pozwoli Ci w przyszłości diagnozować i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem przestrzeni i ludności, zarządzaniem kryzysowym czy ochroną mienia. Poznasz też zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki oraz cyberbezpieczeństwa, zyskując kompetencje do przeciwdziałania przestępczości, a także ochrony informacji niejawnych i danych poufnych. Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do wejścia na rynek pracy w roli specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, a także zyskasz uprawnienia do podjęcia studiów magisterskich i dalszego rozwoju – zobacz: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia – co nas wyróżnia?

 • Przekażemy Ci interdyscyplinarną wiedzę kierunkową.
 • Poznasz i zrozumiesz różne rodzaje współczesnych zagrożeń i nauczysz się metod radzenia sobie z każdym z nich.
 • Będą Cię uczyć wykładowcy AEH z wybitnym doświadczeniem naukowym i praktycznym.
 • W trakcie studiów nauczysz się pracować projektowo – co potwierdzi projekt społeczny, który przygotujesz w ramach pracy dyplomowej.
 • Zdobędziesz pierwsze doświadczenia zawodowe – czekają na Ciebie praktyki w renomowanych ośrodkach partnerskich.
 • Poznasz studentów z różnych stron świata! (mamy 1. miejsce w rankingu „Perspektywy” kategorii Umiędzynarodowienie)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, możesz postawić na rozwój zawodowy w:

 

 • instytucjach państwowych i resortach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, polityką antykorupcyjną, walką z przestępczością
 • agencjach bezpieczeństwa, ochrony, wywiadu
 • służbach specjalnych i formacjach mundurowych np. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych
 • organach administracji publicznej i organizacjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, prewencją kryminalną, ochroną informacji poufnych czy przetwarzaniem danych wrażliwych
 • firmach i przedsiębiorstwach prywatnych, które potrzebują specjalistów do zarządzania bezpieczeństwem transportu, przestrzeni, imprez masowych lub innych obszarów życia gospodarczego i społecznego

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Uważasz się za dobrego stratega i umiesz zachować zimną krew w niespodziewanych bądź niebezpiecznych sytuacjach.

Lubisz zadania wymagające pracy zespołowej.

Chcesz mieć osobisty udział w kształtowaniu bezpieczeństwa Twojego kraju, społeczeństwa i bezpośredniego otoczenia.

Program i struktura studiów

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów I stopnia oferuje wszechstronną wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym oraz praktyczny moduł zajęć, obejmujący warsztaty i praktyki zawodowe. Absolwenci kierunku, po uzyskaniu dyplomu licencjata, są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W pierwszym roku kształcenia studenci poznają zagadnienia z obszaru nauk społecznych oraz przedmioty kierunkowe, które stanowią podstawę do dalszego rozumienia i zgłębiania wiedzy szczegółowej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i polityce 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania / Podstawy ekonomii (do wyboru) 4 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 5 W 30/16
Wprowadzenie do filozofii 4 W 30/16
Antropologia 5 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W,Ć 60/40
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Przestępczość zorganizowana 3 K 30/16
Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki 3 W 30/16
Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie 3 W 30/16
Podstawy prawne służb państwowych 3 K 30/16
Instytucje ochrony prawnej 3 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów to czas poszerzania wiedzy o przedmioty kierunkowe z zakresu polityki wewnętrznej i migracyjnej, administracji publicznej i terytorialnej, konfliktów społecznych i przestępczości oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji poufnych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Polityka karna 6 W, Ć 60/40
Wstęp do cyberbezpieczeństwa 4 W 30/16
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 3 K 24/16
Struktura i dynamika konfliktów społecznych 3 K 30/16
Radykalizmy polityczne we współczesnym świecie 3 K 30/16
Kryzys w polityce 3 K 30/16
Współczesny terroryzm polityczny 3 W 30/16
Anatomia zła 3 K 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy 3 W 30/16
System ratownictwa medycznego 3 WAR 30/16
Migracje i polityka migracyjna 3 K 30/16
Ochrona danych osobowych 3 K 30/16
Ochrona informacji niejawnych 4 W, Ć 45/24
Administracja publiczna 3 W 30/16
Polski system resocjalizacyjny i penitencjarny 3 W 30/16
Administracja terytorialna w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego 3 W, Ć 45/24
Modele polityki bezpieczeństwa wewnętrznego / Polityczne konteksty przestępczości (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, WAR – warsztaty

TRZECI ROK STUDIÓW

Na ostatnim roku studiów licencjackich studenci kontynuują pogłębianie wiedzy kierunkowej, a także – w ramach pracy dyplomowej – przygotowują projekt społeczny na temat wybranych zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego. Odbywają też praktyki zawodowe (w wymiarze po 360 godzin w każdym semestrze).

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 2 K 30/16
Podstawy bezpieczeństwa indywidualnego / Podstawowe źródła informacji o przestępczości (do wyboru) 3 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Nowe formy i metody przestępczości (do wyboru) 3 W 30/16
Polityka informacyjna państwa 2 WAR 30/16
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Metodyka przygotowania projektu 3 K 45/24
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego 3 W, Ć 45/24
Techniki eksploracji internetu / Metody i techniki perswazji oraz propagandy (do wyboru) 3 WAR 30/16
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 3 K 30/16
Profilaktyka antykorupcyjna / Projektowanie bezpieczeństwa w instytucjach edukacyjnych (do wyboru) 3 K 30/16
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Projekt społeczny 4 K 45/24

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, WAR – warsztaty, PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

TRYB STACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3200 zł 650 zł 545 zł
TRYB NIESTACJONARNY
Semestralnie 10 rat 12 rat
3100 zł 630 zł 529 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79