Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/bezpieczenstwo-wewnetrzne-i-stopnia/|https://vizja.pl/en|bezpieczenstwo-wewnetrzne-i-stopnia
polski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Myślisz o zawodzie związanym z bezpieczeństwem państwa, ochroną informacji i profilaktyką przestępczości? Wybierz kierunek studiów, dzięki któremu będziesz mieć realny wpływ na kształtowanie procedur, mechanizmów i zasad umacniających bezpieczeństwo kraju w obliczu współczesnych zagrożeń politycznych czy społecznych. Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie pozwolą Ci gruntownie zgłębić wiedzę o bezpieczeństwie i zyskać konkretne umiejętności praktyczne, poparte pierwszą praktyką zawodową. To idealny kierunek dla Ciebie, jeżeli widzisz swoją przyszłość w służbach, organizacjach czy resortach państwowych, związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, bądź chcesz się zajmować tą dziedziną w sektorze prywatnym.

Program studiów obejmuje przedmioty z obszaru nauk społecznych, takich jak prawo, politologia, administracja czy socjologia, których znajomość pozwoli Ci w przyszłości diagnozować i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem przestrzeni i ludności, zarządzaniem kryzysowym czy ochroną mienia. Poznasz też zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki oraz cyberbezpieczeństwa, zyskując kompetencje do przeciwdziałania przestępczości, a także ochrony informacji niejawnych i danych poufnych. Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do wejścia na rynek pracy w roli specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, a także zyskasz uprawnienia do podjęcia studiów magisterskich i dalszego rozwoju – zobacz: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia – co nas wyróżnia?

 • Przekażemy Ci interdyscyplinarną wiedzę kierunkową.
 • Poznasz i zrozumiesz różne rodzaje współczesnych zagrożeń i nauczysz się metod radzenia sobie z każdym z nich.
 • Będą Cię uczyć wykładowcy AEH z wybitnym doświadczeniem naukowym i praktycznym.
 • W trakcie studiów nauczysz się pracować projektowo – co potwierdzi projekt społeczny, który przygotujesz w ramach pracy dyplomowej.
 • Zdobędziesz pierwsze doświadczenia zawodowe – czekają na Ciebie praktyki w renomowanych ośrodkach partnerskich.
 • Poznasz studentów z różnych stron świata! (mamy czołowe miejsce w rankingu „Perspektywy” w kategorii Umiędzynarodowienie)

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, możesz postawić na rozwój zawodowy w:  

 • instytucjach państwowych i resortach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, polityką antykorupcyjną, walką z przestępczością
 • agencjach bezpieczeństwa, ochrony, wywiadu
 • służbach specjalnych i formacjach mundurowych np. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych
 • organach administracji publicznej i organizacjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, prewencją kryminalną, ochroną informacji poufnych czy przetwarzaniem danych wrażliwych
 • firmach i przedsiębiorstwach prywatnych, które potrzebują specjalistów do zarządzania bezpieczeństwem transportu, przestrzeni, imprez masowych lub innych obszarów życia gospodarczego i społecznego

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Uważasz się za dobrego stratega i umiesz zachować zimną krew w niespodziewanych bądź niebezpiecznych sytuacjach.

Lubisz zadania wymagające pracy zespołowej.

Chcesz mieć osobisty udział w kształtowaniu bezpieczeństwa Twojego kraju, społeczeństwa i bezpośredniego otoczenia.

Program i struktura studiów

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów I stopnia oferuje wszechstronną wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym oraz praktyczny moduł zajęć, obejmujący warsztaty i praktyki zawodowe. Absolwenci kierunku, po uzyskaniu dyplomu licencjata, są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W pierwszym roku kształcenia studenci poznają zagadnienia z obszaru nauk społecznych oraz przedmioty kierunkowe, które stanowią podstawę do dalszego rozumienia i zgłębiania wiedzy szczegółowej.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania / Podstawy ekonomii (DW) 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do filozofii 5 W 35/20
Antropologia 5 W 30/16
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy II (DW) 2 LEKT 30/16
Wstęp do prawoznawstwa 5 W, Ć 60/40
Podstawy socjologii 3 W 30/16
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP 5 W, Ć 60/40
Przestępczość zorganizowana 3 K 30/16
Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki 3 W 30/16
Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie 3 W 30/16
Podstawy prawne służb państwowych 3 K 30/16
Instytucje ochrony prawnej 3 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat

DRUGI ROK STUDIÓW

Drugi rok studiów to czas poszerzania wiedzy o przedmioty kierunkowe z zakresu polityki wewnętrznej i migracyjnej, administracji publicznej i terytorialnej, konfliktów społecznych i przestępczości oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji poufnych.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy II (DW) 2 LEKT 30/16
Polityka karna 6 W, Ć 60/40
Wstęp do cyberbezpieczeństwa 4 W 30/16
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (UODO) 3 K 30/16
Radykalizmy polityczne we współeczesnym świecie 3 K 30/16
Kryzys w polityce 3 K 30/16
Współczesny terroryzm polityczny 3 W 30/16
Anatomia zła 3 K 30/16
Struktura i dynamika konfliktów społecznych 3 K 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy III (DW) 2 LEKT 30/16
System praw człowieka krajowy i międzynarodowy 3 W 30/16
System ratownictwa medycznego 3 WAR 30/16
Migracje i polityka migracyjna 3 K 30/16
Ochrona danych osobowych 3 K 30/16
Ochrona informacji niejawnych 4 W, Ć 45/24
Administracja publiczna 3 W 30/16
Polski system resocjalizacyjny i penitencjarny 3 W 30/16
Administracja terytorialna w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego 3 W, Ć 45/24
Modele polityki bezpieczeństwa wewnętrznego / Polityczne konteksty przestępczości (DW) 3 K 30/16

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, WAR – warsztaty

TRZECI ROK STUDIÓW

Na ostatnim roku studiów licencjackich studenci kontynuują pogłębianie wiedzy kierunkowej, a także – w ramach pracy dyplomowej – przygotowują projekt społeczny na temat wybranych zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego. Odbywają też praktyki zawodowe (w wymiarze po 360 godzin w każdym semestrze).

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy IV (DW) 3 LEKT 30/16
Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 2 K 30/16
Podstawy bezpieczeństwa indywidualnego / Podstawowe źródła informacji o przestępczości (DW) 3 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Nowe formy i metody przestępczości (DW) 3 W 30/16
Polityka informacyjna państwa 2 WAR 30/16
Praktyka zawodowa I (DW) 14 PR 360/360
Metodyka przygotowania projektu 3 K 30/24
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego 3 W, Ć 60/24
Techniki eksploracji Internetu / Metody i techniki perswazji oraz propagandy (DW) 3 WAR 30/16
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 3 K 30/16
Profilaktyka antykorupcyjna / Projektowanie bezpieczeństwa w instytucjach edukacyjnych (DW) 3 K 30/16
Praktyka zawodowa II (DW) 14 PR 360/360
Projekt społeczny 4 K 30/24

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, LEKT – lektorat, WAR – warsztaty, PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb niestacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 5700
          [per_semester] => 3100
          [per_10] => 630
          [per_12] => 529
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  5700 zł 3100 zł 630 zł 529 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44