Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Coaching i mentoring biznesowy

Kierunek studiów:
Coaching i mentoring
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/coaching-i-mentoring-biznesowy/|https://vizja.pl/en|coaching-i-mentoring-biznesowy
polski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Coaching i mentoring to nowoczesne metody wspierania rozwoju osobistego i zawodowego – oparte na pracy z profesjonalnym trenerem (coachem) lub na relacji uczeń-mistrz (mentor) – które umożliwiają budowanie kompetencji miękkich, odkrywanie osobistego potencjału i czerpanie praktycznej wiedzy od ekspertów danej dziedziny. Programy coachingowe i mentoringowe wdraża coraz więcej nowoczesnych organizacji, które świadomie stawiają na transfer wiedzy i tworzenie konstruktywnego środowiska pracy. Coaching biznesowy dynamicznie się rozwija jako obszar efektywnego wsparcia specjalistów, managerów i liderów w organizacjach, a korzystanie z usług profesjonalnych coachów i mentorów staje się standardem wśród ludzi biznesu na całym świecie. Jeśli więc jesteś osobą otwartą na rozwój i wymianę doświadczeń, widzisz się w pracy z drugim człowiekiem i chcesz zyskać do tego profesjonalną wiedzę oraz narzędzia – studia magisterskie na kierunku Coaching i mentoring w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie powstały z myślą o Tobie!

Program studiów łączy wiedzę kierunkową z nauką warsztatu umiejętności trenerskich i komunikacyjnych oraz poznawaniem w praktyce narzędzi coachingu i mentoringu stworzonych w oparciu o badania psychologiczne, terapię zorientowaną na rozwiązania, psychologię pozytywną, teorie uczenia się oraz skuteczne praktyki biznesu i zarządzania. Wybierając specjalność Coaching i mentoring biznesowy, przygotujesz się do wdrażania zdobytej wiedzy w praktykę zawodową w zakresie zarządzania procesem coachingu i mentoringu w organizacjach, coachingu kariery i doradztwa zawodowego, ale też pracy rozwojowej z kadrą managerską. To także świetny wybór dla przyszłych managerów, właścicieli firm, osób odpowiedzialnych za rozwój kadry czy dbanie o dobrostan środowiska pracy. Jeśli natomiast widzisz się w roli coacha wspierającego ludzi w rozwoju osobistym – możesz wybrać alternatywną specjalność prowadzoną na tym kierunku – zobacz: Coaching i mentoring osobisty.

Coaching i mentoring, studia II stopnia – co nas wyróżnia?

  • To praktyczne studia, które dostarczą Ci narzędzia pracy jako coach i mentor od A do Z i pozwolą na rozpoczęcie własnej praktyki oraz pracy w organizacjach biznesowych czy edukacyjnych.
  • Wraz z dyplomem magistra uzyskasz tytuł Coach i Mentor (na poziomie Practitioner) z międzynarodową akredytacją EIA przyznawaną przez niezależną organizację EMCC (European Mentoring & Coaching Council, która dba o standardy coachingu i mentoringu na świecie).
  • Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez najlepszych specjalistów z branży – praktyków z ponad 20-letnim doświadczeniem w coachingu i mentoringu, psychologii, biznesie i przywództwie – którzy pokażą Ci, na czym polega istota odpowiedzialnego coachingu i mentoringu, a także sens i moc tego zawodu.

Coaching i mentoring biznesowy – co możesz robić po tych studiach?

kierunek coaching AEH

Wiedza i umiejętności praktyczne zyskane podczas tych studiów pozwolą Ci:

  • otworzyć własną praktykę jako coach i mentor w wybranym obszarze specjalizacji np. biznes, przywództwo, edukacja, produktywność etc.
  • pracować w organizacji w działach: HR, rozwoju talentów, szkoleń, komunikacji, wdrażania programów rozwojowych, coachingowych, mentoringowych etc.
  • świadczyć usług z zakresu coachingu biznesowego dla klientów indywidualnych i firm z różnych branż lub być coachem wewnętrznym w organizacji;
  • zajmować się rozwojem polityki personalnej w firmach w zakresie wspierania oraz motywowania pracowników;
  • prowadzić szkolenia i warsztaty motywacyjne dla różnych grup zawodowych;
  • rozwijać karierę jako efektywny product manager, agile coach, scrum master, team coach czy trener biznesu.

Akredytacja studiów

Stowarzyszenie mediów lokalnych EQA practitioners

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się psychologią pozytywną i chcesz profesjonalnie wspierać ludzi w kształtowaniu kariery, rozwoju talentów, profilaktyce wypalenia zawodowego czy realizacji celów zawodowych i osobistych.

Zależy Ci na zbudowaniu kompetencji i poznaniu narzędzi do pracy motywacyjnej z drugim człowiekiem oraz własnego rozwoju.

Posiadasz już dyplom studiów wyższych na poziomie (przynajmniej) licencjackim na dowolnym kierunku i chcesz się specjalizować jako coach w tym obszarze lub zyskać nowe perspektywy zawodowe.

coaching i mentoring studia magisterskie
studia AEH coaching
studia z coachingu AEH

Program i struktura studiów

STUDIA II STOPNIA
(MAGISTERSKIE)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra
oraz tytułu Coach i Mentor z akredytacją międzynarodową EIA EMCC na poziomie Practitioner

Program studiów II stopnia na kierunku Coaching i mentoring łączy specjalistyczną wiedzę teoretyczną z nauką warsztatu umiejętności trenerskich, komunikacyjnych i interpersonalnych, niezbędnych w zawodzie coacha i mentora. Absolwenci kierunku są przygotowani do stosowania coachingu i mentoringu w praktyce w różnych kontekstach i obszarach, samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych oraz doradztwa klientom biznesowym i indywidualnym. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra oraz tytułu Coach i Mentor z akredytacją międzynarodową EIA EMCC na poziomie Practitioner – który potwierdza kompetencje i uprawnienia zawodowe.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku student zgłębia kluczowe zagadnienia z zakresu coachingu i mentoringu jako metod i procesów rozwoju, a także odbywa warsztaty i treningi umiejętności praktycznych oraz poznaje narzędzia swojej przyszłej pracy.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Etyka i kultura 5 W 30/16
Program wspierania pracowników (EAP) 4 K 30/24
Umiejętności trenerskie 5 W, Ć 54/40
Psychologia pozytywna / Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (DW) 3 W 30/16
Zastosowania statystyki w naukach psychologicznych / Metody jakościowe w naukach psychologicznych (DW) 4 W, Ć 60/32
Trening umiejętności komunikacyjnych 2 War 30/16
Psychologiczne podstawy coachingu 3 W 30/16
Coaching i mentoring jako metody rozwoju 4 W, Ć 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy I (DW) 2 Lekt 30/16
Asertywność 4 Ć 30/16
Zarządzanie procesem coachingu i mentoringu 3 Ć 30/16
Zarządzanie kapitałem ludzkim 3 K 30/16
Narzędzia coachingu i mentoringu (I) 3 War 30/24
Kompetencje i postawa coacha i mentora 2 W, Ć 30/16
Coaching i mentoring w organizacjach - wdrażenie programów 3 Ć 30/16
Superwizja w coachingu i mentoringu (I) 3 Ć 30/16
Zarządzanie neuroróżnorodnością 2 W, Ć 30/16
Trening intrapsychiczny dla coachów i mentorów 2 Ć 30/16
Seminarium magisterskie 3 Sem 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki; WAR – warsztaty; SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

W toku 3. i 4. semestru student poznaje kolejne zagadnienia kierunkowe oraz przedmioty z zakresu specjalności Coaching i mentoring biznesowy – stworzonej z myślą o przyszłych coachach i mentorach, którzy chcą się specjalizować w pracy z kadrą kierowniczą i przedsiębiorcami, prowadzić działalność w organizacjach i wszędzie tam, gdzie coaching i mentoring przyczynia się do rozwoju motywacji oraz przygotowywania się do wyzwań w biznesie. To także czas praktyk zawodowych oraz przygotowań do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy II (DW) 3 Lekt 30/16
Narzędzia coachingu i mentoringu (II) 3 War 45/24
Team coaching i praca z grupą 3 W, Ć 45/24
Planowanie procesu coachingu i mentoringu 2 War 30/32
Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w coachingu i mentoringu 3 Ć 30/16
Executive coaching i coaching managerski 3 W, Ć 45/24
Psychologia przywództwa 3 Ć 30/16
Praktyka zawodowa I (DW) 7 PR 180/180
Seminarium dyplomowe 3 Sem 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zaawansowane narzędzia coachingu i mentoringu 3 War 45/32
Coaching systemowy 2 Ć 30/16
Superwizja w coachingu i mentoringu (II) 2 Ć 30/16
Warsztat zintegrowanych umiejętności prowadzenia sesji coachingu i mentoringu 2 War 30/16
Coaching kariery i doradztwo zawodowe 3 K 30/16
Zarządzanie strategiczne 2 K 30/16
Coaching i mentoring w biznesie 2 War 30/16
Coaching międzykulturowy 2 War 30/16
Praktyka zawodowa II (DW) 7 PR 180/180
Seminarium dyplomowe 5 Sem 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki; WAR – warsztaty; SEM – seminarium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 14200 zł 7100 zł 1430 zł 1195 zł
II 14600 zł 7300 zł 1470 zł 1229 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 14200 zł 7100 zł 1430 zł 1195 zł
II 14600 zł 7300 zł 1470 zł 1229 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44