Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Coaching i mentoring osobisty

Kierunek studiów:
Coaching i mentoring
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://vizja.pl/specjalizacja/coaching-i-mentoring-osobisty/|https://vizja.pl/en|coaching-i-mentoring-osobisty
polski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Coaching i mentoring to nowoczesne metody rozwoju i profesjonalnej pomocy w wymagających sytuacjach życiowych oraz zawodowych. Opierają się one na najskuteczniejszych narzędziach z różnych dziedzin, takich jak badania psychologiczne, terapia zorientowana na rozwiązania, psychologia pozytywna, teorie uczenia się, a także skuteczne praktyki biznesu i zarządzania. To właśnie sprawia, że coaching – bazując na odkrywaniu ludzkiego potencjału, świadomym pokonywaniu trudności i rozwijaniu różnych kompetencji – jest jedną z najbardziej efektywnych form wsparcia zarówno w budowaniu kariery, jak i w życiu prywatnym. Jeżeli chcesz zdobyć kwalifikacje pozwalające pracować w zawodzie, którego sensem i celem jest pomaganie innym w rozwiązywaniu konfliktów i wychodzeniu z impasów, a także mobilizowanie do kreatywności, zwiększanie zaangażowania i odnajdywanie swojego miejsca oraz misji w życiu – studia II stopnia na kierunku Coaching i mentoring w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to coś dla Ciebie!

Program studiów – bazując na wiedzy z zakresu psychologii i zarządzania – koncentruje się na nauce praktycznych umiejętności trenerskich z wykorzystaniem certyfikowanych narzędzi coachingu, a także rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych niezbędnych w efektywnej pracy z drugim człowiekiem. Wybierając specjalność Coaching i mentoring osobisty, skupisz się na metodach wsparcia klientów w osiąganiu celów osobistych i rozwiązywaniu życiowych problemów, zgłębiając takie obszary, jak coaching sportu, coaching w wychowaniu i edukacji (dla rodziców i nauczycieli), coaching relacji i par czy coaching dla młodzieży.

Jeśli natomiast bardziej zainteresuje Cię obszar coachingu i mentoringu w biznesie – możesz zdecydować się na realizowanie alternatywnej specjalności oferowanej na tym kierunku – zobacz: Coaching i mentoring biznesowy.

Coaching i mentoring, studia II stopnia – co nas wyróżnia?

  • To praktyczne studia, które dostarczą Ci narzędzia pracy jako coach i mentor od A do Z i pozwolą na rozpoczęcie własnej praktyki oraz pracy w organizacjach biznesowych czy edukacyjnych.
  • Wraz z dyplomem magistra uzyskasz tytułu Coach i Mentor (na poziomie Practitioner) z międzynarodową akredytacją EIA przyznawaną przez niezależną organizację EMCC (European Mentoring & Coaching Council, która dba o standardy coachingu i mentoringu na świecie).
  • Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez najlepszych specjalistów z branży – praktyków z ponad 20-letnim doświadczeniem w coachingu i mentoringu, psychologii, biznesie i przywództwie – którzy pokażą Ci, na czym polega istota odpowiedzialnego coachingu i mentoringu, a także sens i moc tego zawodu.

Coaching i mentoring osobisty – co możesz robić po tych studiach?

life coaching studia AEH

Po studiach możesz otworzyć własną działalność i świadczyć usługi z zakresu life coachingu dla klientów indywidualnych i par, jak również prowadzić szkolenia motywacyjne i rozwojowe dla różnych grup społecznych czy zawodowych. Możesz też pracować w szkolnictwie i edukacji, dbając o rozwój potencjału i dobrostan młodych ludzi oraz kadry edukacyjnej. Inną opcją jest zatrudnienie w działach HR organizacji – jako coach wewnętrzny , wellbeing coach czy wellbeing manager, odpowiedzialny na rozwój pracowników, kreowanie przyjaznego i motywującego środowiska pracy, rozwiązywanie konfliktów, wspieranie liderów czy integrowanie zespołów. Ukończenie studiów z zakresu coachingu daje Ci szeroki wachlarz możliwości, a zyskana wiedza i umiejętności z pewnością pomogą Ci świadomie rozwijać działalność coachingową w obszarach, w których poczujesz się najlepiej.

Akredytacja studiów

Stowarzyszenie mediów lokalnych EQA practitioners

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz profesjonalnie wspierać ludzi w odkrywaniu swojego potencjału, osiąganiu celów oraz satysfakcji z życia.

Zależy Ci na zyskaniu skondensowanej, praktycznej wiedzy na temat coachingu wraz z uprawnieniami do działalności zawodowej w tym obszarze.

Posiadasz już dyplom studiów wyższych na poziomie (przynajmniej) licencjackim na dowolnym kierunku i chcesz rozwinąć swoje kompetencje oraz zyskać nowe perspektywy zawodowe.

kierunek studiów coaching warszawa
coaching studia warszawa
studia z coachingu AEH

Program i struktura studiów

STUDIA II STOPNIA
(MAGISTERSKIE)

mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2 lata (4 semestry)
Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra
oraz tytułu Coach i Mentor z akredytacją międzynarodową EIA EMCC na poziomie Practitioner

Program studiów II stopnia na kierunku Coaching i mentoring w AEH łączy specjalistyczną wiedzę teoretyczną z nauką warsztatu umiejętności trenerskich oraz korzystania z certyfikowanych narzędzi do prowadzenia indywidualnych i grupowych sesji coachingu i mentoringu w różnych obszarach. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz tytułu Coach i Mentor z akredytacją międzynarodową EIA EMCC na poziomie Practitioner, dając uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W pierwszym semestrze studiów dominują przedmioty, które wprowadzają w zagadnienia coachingu i mentoringu oraz dają mocną podbudowę psychologiczną. Drugi semestr wprowadza już praktyczne narzędzia pracy oraz buduje świadomą postawę przyszłych profesjonalistów.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Etyka i kultura 5 W 30/16
Program wspierania pracowników (EAP) 4 K 30/24
Umiejętności trenerskie 5 W, Ć 54/40
Psychologia pozytywna / Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (DW) 3 W 30/16
Zastosowania statystyki w naukach psychologicznych / Metody jakościowe w naukach psychologicznych (DW) 4 W, Ć 60/32
Trening umiejętności komunikacyjnych 2 War 30/16
Psychologiczne podstawy coachingu 3 W 30/16
Coaching i mentoring jako metody rozwoju 4 W, Ć 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy I (DW) 2 Lekt 30/16
Asertywność 4 Ć 30/16
Zarządzanie procesem coachingu i mentoringu 3 Ć 30/16
Zarządzanie kapitałem ludzkim 3 K 30/16
Narzędzia coachingu i mentoringu (I) 3 War 30/24
Kompetencje i postawa coacha i mentora 2 W, Ć 30/16
Coaching i mentoring w organizacjach - wdrażenie programów 3 Ć 30/16
Superwizja w coachingu i mentoringu (I) 3 Ć 30/16
Zarządzanie neuroróżnorodnością 2 W, Ć 30/16
Trening intrapsychiczny dla coachów i mentorów 2 Ć 30/16
Seminarium magisterskie 3 Sem 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki; WAR – warsztaty; SEM – seminarium

DRUGI ROK STUDIÓW

W trzecim semestrze student kontynuuje budowanie warsztatu praktycznych umiejętności, a także zgłębia zagadnienia właściwe dla specjalności Coaching i mentoring osobisty, takie jak: obszary i zastosowania life coachingu, coaching dla młodzieży, coaching w wychowaniu i edukacji, coaching relacji i par, coaching sportu czy zarządzanie własną energią. To także czas praktyk zawodowych i przygotowań do egzaminu dyplomowego.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy II (DW) 3 Lekt 30/16
Narzędzia coachingu i mentoringu (II) 3 War 45/24
Team coaching i praca z grupą 3 W, Ć 45/24
Planowanie procesu coachingu i mentoringu 2 War 30/32
Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w coachingu i mentoringu 3 Ć 30/16
Obszary i zastosowanie Life Coachingu 3 W, Ć 45/24
Coaching w wychowaniu i edukacji (dla rodziców i nauczycieli) 3 Ć 30/16
Praktyka zawodowa I (DW) 7 PR 180/180
Seminarium dyplomowe 3 Sem 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zaawansowane narzędzia coachingu i mentoringu 3 War 45/32
Coaching systemowy 2 Ć 30/16
Superwizja w coachingu i mentoringu (II) 2 Ć 30/16
Warsztat zintegrowanych umiejętności prowadzenia sesji coachingu i mentoringu 2 War 30/16
Coaching dla młodzieży 3 K 30/16
Work-life integration 2 K 30/16
Coaching sportu 2 War 30/16
Coaching relacji i coaching par 2 War 30/16
Praktyka zawodowa II (DW) 7 PR 180/180
Seminarium dyplomowe 5 Sem 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; PR – praktyki; WAR – warsztaty; SEM – seminarium

Opłaty za studia

Elastyczne płatności dla Twojej wygody

W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2024/2025)

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 14200 zł 7100 zł 1430 zł 1195 zł
II 14600 zł 7300 zł 1470 zł 1229 zł
Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
I 14200 zł 7100 zł 1430 zł 1195 zł
II 14600 zł 7300 zł 1470 zł 1229 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44